Araba aküsü ile elektrikler kesildiğinde devreye girecek sistem

Sistemi yapmanın anahtarı 12V besleme devresidir.
Her cihaz 12V ile çalışacağına göre bu beslemeleri ya cihazların kendi adaptörleri ile ya da özel yapım yüksek güçlü bir adaptör ile sağlamak gerekmektedir.
AKÜ burada yedek güç için depolama amaçlı kullanılacağına göre en ideal kullanım için otomatik kesicili bir şarj aleti şarttır. Otomatik kesme işlemi muhtelif şekillerde yapılabilir.
AKÜ dolduktan sonra hazırda bekler. Şarjı kesilebilir. veya güvenli tampon şarj uygulanabilir.
Resimdeki muhtelif adaptörler cihazların kendi orijinal adaptörleridir.

AKÜ SYS.png


Bu durumda en ideal yöntem röle kontrolü ile anahtarlama tekniğidir.
Resimden anlaşıldığı üzere röle kartı sadece 12V anahtarlama için kullanılmaktadır. Her cihazın kendisine ait bir adaptörü olduğuna göre bu adaptörlerin her birisinin çıkışlarını ayrı ayrı anahtarlayabiliriz.
Bu sistemde her adaptör için bir röle kullanılması zorunludur.

Sistem ikide ise cihazların adaptörlerini kullanmayıp harici ve yeterli bir 12V besleme devresi temin edilmelidir. Bu sistemde tüm cihazların beslemesi bu 12V adaptörden sağlanacaktır.
Şebeke kesildiğinde röle bırakır ve NO kontağı aküye bağlanır. Böylece anında akü ile irtibatlanarak sistemin çalışmasına devam edilir.
 
Akü şarjı için solar şarj cihazı kolaylık sağlar. Aküyü aşırı şarj ve aşırı deşarjdan korur. Röleli de olsa solar şarj cihazı yük çıkışı kullanılacak. Fakat genelde bu cihazların yük çıkışları düşük oluyor. Tüm sistemi harici dc12 volt ile besleyip ne kadar akım çektiği tespit edilerek (kameralar gece görüşte olarak) solar şarj chazının yük çıkışının bu akımı sağlayıp sağlamadığı karşılaştırılmalıdır.
 
Sistemi yapmanın anahtarı 12V besleme devresidir.
Her cihaz 12V ile çalışacağına göre bu beslemeleri ya cihazların kendi adaptörleri ile ya da özel yapım yüksek güçlü bir adaptör ile sağlamak gerekmektedir.
AKÜ burada yedek güç için depolama amaçlı kullanılacağına göre en ideal kullanım için otomatik kesicili bir şarj aleti şarttır. Otomatik kesme işlemi muhtelif şekillerde yapılabilir.
AKÜ dolduktan sonra hazırda bekler. Şarjı kesilebilir. veya güvenli tampon şarj uygulanabilir.
Resimdeki muhtelif adaptörler cihazların kendi orijinal adaptörleridir.

Ekli dosyayı görüntüle 105457

Bu durumda en ideal yöntem röle kontrolü ile anahtarlama tekniğidir.
Resimden anlaşıldığı üzere röle kartı sadece 12V anahtarlama için kullanılmaktadır. Her cihazın kendisine ait bir adaptörü olduğuna göre bu adaptörlerin her birisinin çıkışlarını ayrı ayrı anahtarlayabiliriz.
Bu sistemde her adaptör için bir röle kullanılması zorunludur.

Sistem ikide ise cihazların adaptörlerini kullanmayıp harici ve yeterli bir 12V besleme devresi temin edilmelidir. Bu sistemde tüm cihazların beslemesi bu 12V adaptörden sağlanacaktır.
Şebeke kesildiğinde röle bırakır ve NO kontağı aküye bağlanır. Böylece anında akü ile irtibatlanarak sistemin çalışmasına devam edilir.
Hocam otomatik sarj cihazı her durumda da aküye bağlı kalıyor yani sarj etmediği konumda da kutup başarına takılı olduğu için sarj cihazı ufak bir miktar akım çekerek ekranında akünün ne kadar dolu olduğunu gösteriyor birkaç da led ışık yakıyor peki bu ufak akım sizce akünün ömrüne etki eder mi diğer yandan röle gibi değil de örneğin bir anahtar olsa 12v 1a ya da 5v 1a adaptör ile şebeke elektriği varken bu bağlantıyı kapalı tutsa elektrikler gittiğinde bağlantı kurulsa mümkün müdür
Hocam otomatik sarj cihazı her durumda da aküye bağlı kalıyor yani sarj etmediği konumda da kutup başarına takılı olduğu için sarj cihazı ufak bir miktar akım çekerek ekranında akünün ne kadar dolu olduğunu gösteriyor birkaç da led ışık yakıyor peki bu ufak akım sizce akünün ömrüne etki eder mi diğer yandan röle gibi değil de örneğin bir anahtar olsa 12v 1a ya da 5v 1a adaptör ile şebeke elektriği varken bu bağlantıyı kapalı tutsa elektrikler gittiğinde bağlantı kurulsa mümkün müdür
tabi aynı anahtar aküyü sarj etmek için otomatik sarj çalıştığında devreyi tamamlamalı diğer yandan akü deepcycla sokmazsak ve anahtar falan uğraşmazsak bu ufak akım akünün ömrüne ne kadar etki edecek
 
Son düzenleme:
Cihazın aküye bağlı olmasının önemi yoktur. Önemli olan akü tam şarj olduğunda hala üzerinden akım geçip geçmemesidir.
Bu akım 100mA veya daha düşük ise akü için zararlı olmaz. Ancak akım daha yüksek ise akü için tavsiye edilmez.
diğer yandan röle gibi değil de örneğin bir anahtar olsa 12v 1a ya da 5v 1a adaptör ile şebeke elektriği varken bu bağlantıyı kapalı tutsa elektrikler gittiğinde bağlantı kurulsa mümkün müdür
Röle de zaten bir çeşit anahtardır. El ile işlemez, bobinine verilen elektrik ile elin yapacağı işi yapar. :D

Düşük tampon şarj veya şarjın tamamen kesilmesi durumundaki uygulamalarda teorik akü ömrü max olmaktadır. Her akü için üretici firmanın belli bir ömür kriteri bulunmaktadır.
Türkiye'de ne yazık ki bu ömür 3 ila 5 yıl kadardır. Yurt dışından getirilen ve nispeten pahalı olan bazı akülerin 10 yıl kadar ömürleri olabilmektedir.
 
Cihazın aküye bağlı olmasının önemi yoktur. Önemli olan akü tam şarj olduğunda hala üzerinden akım geçip geçmemesidir.
Bu akım 100mA veya daha düşük ise akü için zararlı olmaz. Ancak akım daha yüksek ise akü için tavsiye edilmez.

Röle de zaten bir çeşit anahtardır. El ile işlemez, bobinine verilen elektrik ile elin yapacağı işi yapar. :D

Düşük tampon şarj veya şarjın tamamen kesilmesi durumundaki uygulamalarda teorik akü ömrü max olmaktadır. Her akü için üretici firmanın belli bir ömür kriteri bulunmaktadır.
Türkiye'de ne yazık ki bu ömür 3 ila 5 yıl kadardır. Yurt dışından getirilen ve nispeten pahalı olan bazı akülerin 10 yıl kadar ömürleri olabilmektedir.

Şemayı aşağıdaki şekilde güncelledim 2 tane 5v röle kullanıyorum, akü şarj cihazındakine 5 vlik adaptör bağlıyorum onu da akıllı priz ile besleyeceğim bu şekilde olunca devre sadece sarj etmek için açtığımda tamamlanacak ve standbyda aküden akım çekilmeyecek , diğer taraftan akü regülatör arasına 5v bir röle daha takıp ona da yine 5vlik bir sarj cihazıyla kontrol edeceğim. Sistemi çalıştırmak için daha önceden elimde bulunan 12v 3 amperlik sarj cihazını kullanacağım (eğer yeterli gelmezse 19v5 amperlik adaptör bir opsiyon), sistemde telefonum biraz eski ve sarj girişleri bozuk olduğu için çakmak sarjı kullanıyorum şimdilik onu da sarj regülatöründen besleyeceğim. Sizce bir mantık hatası var mıdır ?



1707934080083.png
 
Hala şarj cihazını besleme amaçlı kullandığına göre hiçbir yere varamayacaksın.
Şarj cihazları sadece şarj için kullanılır. Bu şarj cihazında 12V çıkış olsa dahi bu 12V u nereden aldığı önemlidir. Eğer aküden alıyorsa, bunca uğraşı boşuna olacaktır.
Senin amacın şebeke olduğu sürece sistemini komple şebekeden beslemek ve aküyü bir kenarda dolu tutmak olmalıdır.
Dolayısı ile şebeke olduğunda cihazları nereden nasıl ve kaç volt ile beslediğin, şebeke gittiğinde ise nereden besleyeceğin önemlidir.
Şebeke olduğunda tüm adaptörlerin 12V olduğuna göre demekki senin 12V regüleli bir adaptöre ihtiyacın var demektir. Bu 12V adaptör tüm sistemi besleyebilecek kapasitede olmalıdır.

Örnek çizimde 5-10A 12V olarak zaten belirtmiştim.
Böyle bir adaptör olduğunda şebeke gerilimi tüm cihazlar için 12V sağlayacağına göre, şebeke olduğu sürece de 12V olacak demektir.
(Sadece cep telefonu için 5V çakmak şarjı kullanacaksın. Bu da zaten 12V u 5V a düşürür.)
Şebeke elektriği gittiğinde 12V regülatör de çalışmayacağı için 12V u aküden alacaksın. Böylece tüm cihazlar 12V ile beslenmeye devam edecektir.
Sen tüm cihazların kendi adaptörlerini kullanmak istiyorsan o zaman her bir adaptörün çıkışına ya bir röle ya da bir anahtar bağlayacaksın.
 
Hala şarj cihazını besleme amaçlı kullandığına göre hiçbir yere varamayacaksın.
Şarj cihazları sadece şarj için kullanılır. Bu şarj cihazında 12V çıkış olsa dahi bu 12V u nereden aldığı önemlidir. Eğer aküden alıyorsa, bunca uğraşı boşuna olacaktır.
Senin amacın şebeke olduğu sürece sistemini komple şebekeden beslemek ve aküyü bir kenarda dolu tutmak olmalıdır.
Dolayısı ile şebeke olduğunda cihazları nereden nasıl ve kaç volt ile beslediğin, şebeke gittiğinde ise nereden besleyeceğin önemlidir.
Şebeke olduğunda tüm adaptörlerin 12V olduğuna göre demekki senin 12V regüleli bir adaptöre ihtiyacın var demektir. Bu 12V adaptör tüm sistemi besleyebilecek kapasitede olmalıdır.

Örnek çizimde 5-10A 12V olarak zaten belirtmiştim.
Böyle bir adaptör olduğunda şebeke gerilimi tüm cihazlar için 12V sağlayacağına göre, şebeke olduğu sürece de 12V olacak demektir.
(Sadece cep telefonu için 5V çakmak şarjı kullanacaksın. Bu da zaten 12V u 5V a düşürür.)
Şebeke elektriği gittiğinde 12V regülatör de çalışmayacağı için 12V u aküden alacaksın. Böylece tüm cihazlar 12V ile beslenmeye devam edecektir.
Sen tüm cihazların kendi adaptörlerini kullanmak istiyorsan o zaman her bir adaptörün çıkışına ya bir röle ya da bir anahtar bağlayacaksın.
Hocam sistem 2 de Akü üzerinden arada regülatör, akım düzenleyici olmadan cihazları direk bağlamak risk değil midir? Ek olarak sistem de bir de 5v'lık vınn da var. esasında regülatörü sistemin içinde tutmamın sebebi akımın kontrollü gitmesi, diğer yandan regülatör akü voltaj kritik noktaya geldiğinde akımı kesiyor.

1707941875271.png

Elimde tam performans göstermeyen bir akü daha mevcut sistemi aşağıdaki şekilde düzenlesem. Şebeke elektiriği varken şuan mevcut sisteme olduğu gibi çalışmaya devam edecek fakat elektrikler gittiğinde artık 2. akü beslemesi ortaya çıkacak


1707942327418.png
 
Hocam sistem 2 de Akü üzerinden arada regülatör, akım düzenleyici olmadan cihazları direk bağlamak risk değil midir? Ek olarak sistem de bir de 5v'lık vınn da var. esasında regülatörü sistemin içinde tutmamın sebebi akımın kontrollü gitmesi, diğer yandan regülatör akü voltaj kritik noktaya geldiğinde akımı kesiyor.
12V ile çalışan bir cihaz kendi gereksinim duyduğu akımı çeker. Haricen bir akım düzenleyici burada mantıksız olur.
Bir arabada doğrudan aküye bağlı olan bir çakmak şarj cihazını örnek alabilirsin. 12V aküye direk bağlanır 5V çıkışı vardır. Bu 5V hem telefon şarjı hem de vınn için gereklidir. Demekki her cihaz için birer adet çakmak şarj cihazı kullanacaksın.
Aynı zamanda 12V ile çalışan kameralarını da doğrudan akü ile çalıştırabilirsin.
Akü ile doğrudan çalıştırmak sakıncalı olmadığı gibi bilakis daha temiz bir besleme sağlayacağı için cihazlar daha performanslı çalışacaktır.
Buradaki tek risk kablolarda oluşabilecek bir kısa devredir ki, zaten bu tür olasılıklar için her hatta birer sigorta konulmalıdır.
Örneğin kamera gece modunda 1A akım çekiyorsa, o kamera için 1.5A lik bir sigorta, güvenliği sağlar.
Şarj regülatörü akü dolduğunda akımı kesiyorsa gayet ideal demektir. Demekki bu cihazı sadece akü şarjı için kullanacaksın. Akü tam şarj olduğunda akımı kesecek ve akü dolu olarak bekleyecek.

Tam performans göstermeyen akü yerine 12V 10A lik bir adaptör kullanırsan ne olur?
Sistem şebekeden çalışır. Şebeke giderse de aküye geçilir.
Özellikle belirteyim..
Resimde görülen inverter burada konu dışındadır. Böyle bir sistemde inverteri anahtarlamak oldukça meşakkatli ve pahalı olacaktır.
Eğer illa inverter kullanmak zorunda isen tüm sistemi iyi kalite bir UPS ile beslemen daha mantıklıdır.
 
12V ile çalışan bir cihaz kendi gereksinim duyduğu akımı çeker. Haricen bir akım düzenleyici burada mantıksız olur.
Bir arabada doğrudan aküye bağlı olan bir çakmak şarj cihazını örnek alabilirsin. 12V aküye direk bağlanır 5V çıkışı vardır. Bu 5V hem telefon şarjı hem de vınn için gereklidir. Demekki her cihaz için birer adet çakmak şarj cihazı kullanacaksın.
Aynı zamanda 12V ile çalışan kameralarını da doğrudan akü ile çalıştırabilirsin.
Akü ile doğrudan çalıştırmak sakıncalı olmadığı gibi bilakis daha temiz bir besleme sağlayacağı için cihazlar daha performanslı çalışacaktır.
Buradaki tek risk kablolarda oluşabilecek bir kısa devredir ki, zaten bu tür olasılıklar için her hatta birer sigorta konulmalıdır.
Örneğin kamera gece modunda 1A akım çekiyorsa, o kamera için 1.5A lik bir sigorta, güvenliği sağlar.
Şarj regülatörü akü dolduğunda akımı kesiyorsa gayet ideal demektir. Demekki bu cihazı sadece akü şarjı için kullanacaksın. Akü tam şarj olduğunda akımı kesecek ve akü dolu olarak bekleyecek.

Tam performans göstermeyen akü yerine 12V 10A lik bir adaptör kullanırsan ne olur?
Sistem şebekeden çalışır. Şebeke giderse de aküye geçilir.
Özellikle belirteyim..
Resimde görülen inverter burada konu dışındadır. Böyle bir sistemde inverteri anahtarlamak oldukça meşakkatli ve pahalı olacaktır.
Eğer illa inverter kullanmak zorunda isen tüm sistemi iyi kalite bir UPS ile beslemen daha mantıklıdır.
Hocam selamlar tekrardan sistemi 12v 7ah lık bir adaptör alarak dediğiniz gibi kurdum. Şebekede elektrik varken röle vasıtası ile aküden çekilen akımı sıfırlamayı başardım. Şimdi ise bir kondansatör ile sistemi zenginleştirmek istiyorum. Kondansatör konusunda tavsiyeniz var mıdır ?
 
Hocam selamlar tekrardan sistemi 12v 7ah lık bir adaptör alarak dediğiniz gibi kurdum. Şebekede elektrik varken röle vasıtası ile aküden çekilen akımı sıfırlamayı başardım. Şimdi ise bir kondansatör ile sistemi zenginleştirmek istiyorum. Kondansatör konusunda tavsiyeniz var mıdır ?
Kondansatör ile sistemi nasıl zenginleştireceksin anlamadım.
Amacın elektrik kesintisinde modemin bir iki saniye daha kapanmaması ise modem beslemesine 10.000uF gibi bir kondansatör yeterli olacaktır.
Ancak bahsettiğin modem değil de başka bir cihaz ise çektiği akıma göre değişecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,396
Mesajlar
917,248
Kullanıcılar
450,282
Son üye
emrekrtd11

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst