Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Kursları

  • Konbuyu başlatan Murat
  • Başlangıç tarihi
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Murat

Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
Katılım
19 Şub 2006
Mesajlar
1,583
Puanları
581
Yaş
40
Konum
izmir
MESLEKİ VE TEKNİK AÇIKÖĞRETİM OKULU

2. ELEKTRİK TESİSATÇILIĞI YETKİ BELGESİ KURSLARI;


Halen faal olarak elektrik tesisatçılığı meslek dalında, Elektrik Tesisatçıları Hakkındaki Yönetmelik hükümlerini yerine getirenlere alanlarında Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi verilmektedir.

2.1. Kurslara Kayıt ve Kabul Şartları
Kurslara katılacaklarda aranacak şartlar eğitim ve öğretim programlarında belirtilir. Yetkili elektrik tesisatçılığı kurslarına özel yönetmeliğinde belirtilen şartları taşıyanlar katılmaktadırlar.
Buna göre elektrik tesisatçılığı kurslarına katılacaklardan aranan özellik ve istenen belgeler:
- Türk vatandaşı olmak.
- En az ilkokulu bitirmiş olmak (I. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı için en az Orta okul/İlköğretim mezunu olmak).
- Bakanlıkça belirlenen kurs kayıt ve imtihan harcını T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesinin 5502492-5001 nolu hesabına 25.000.000 (yirmibeşmilyon) TL yatırmış olmak
- Onaylı, fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği,
- Öğrenim Belgesinin fotokopisi,
- İki adet vesikalık fotoğraf,
- Başvuru dilekçesi, (Dilekçe örneği)

2.2. Kayıt Tarihleri
- Açıköğretim Teknikleri ile okulumuz eğitimine katılacaklar 1 Eylül-30 Kasım tarihleri arasında
- Elektrik Tesisatçılığı Meslek Dalında 600 saat kurs görenler 1-28 Şubat veya 1-30 Haziran tarihlerinde Okul Müdürlüğüne posta ile başvurarak kayıtlarını yaptırabilirler.

2.3. Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgeleri

a. Üçüncü sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
b. İkinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
c. Birinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi

2.4 Ders Notları
Okulumuza kayıt yaptıran kursiyerlere aşağıda isimleri belirtilen kitaplar ücretsiz olarak verilmektedir.
a. Üçüncü sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi için;
1. Temel Matematik-Fizik
2. Elektrik Bilgisi
3. Elektrik Tesisat Bilgisi
4. Meslek Resmi
b. İkinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
1. Temel Matematik-Fizik
2. Elektrik Bilgisi
3. Elektrik Tesisat Bilgisi
4. Meslek Resmi
c. Birinci sınıf Elektrik Tesisatçılığı yetki belgesi
1. Elektrik Makineleri ve Laboratuarı
2. Enerji Üretimi, İletimi ve Dağıtımı
3. Elektroteknik
4. Meslek Resmi

2.5. Sınavlar
a. Yazılı Sınavlar; Kursiyerler, Açıköğretim teknikleri ile yapılan teorik eğitim sonunda Mayıs ve Eylül dönemlerinde yapılan merkezi sistem ile test usulü yazılı sınavlara alınırlar. Başarılı olamayanların dört defa sınava girme hakkı vardır. Mazeretli olarak sınava giremeyenlere Mazeretleri Okul Müdürlüğü tarafından kabul edilirse iki sınav hakkı daha verilir.
b. Sözlü-Uygulamalı sınav; Yapılan yazılı sınavlarda başarılı olanlardan öğrenim durumuna göre üç veya beş yıllık çalışma belgesi istenir. Çalışma belgeleri kabul edilenler Kasım ayında yapılan Sözlü - Uygulamalı sınava alınırlar. Sözlü - Uygulamalı sınavlarda da başarılı olanlara sınıfında Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi Verilir. Başarılı olamayanların dört defa sözlü - uygulamalı sınava girme hakkı vardır. Mazeretli olarak giremeyenlere Mazeretleri Okul Müdürlüğü tarafından kabul edilirse iki sınav hakkı daha verilir.

2.6 Çalışma Belgesi Yazılı sınavında başarılı olanlardan istenir.
Çalışma Belgesi; Kursiyerlerin Resmi veya Meslek teşekküllerine kayıtlı özel bir kurumda Elektrik Tesisat işlerinde çalıştığını ispatlayan belgedir.
Elektrik tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin 13. maddesi gereğince; yazılı sınavlarda başarılı olmak ve yetki sınıflarına göre aşağıda süre kadar elektrik tesisatı işlerinde çalıştığı belgelendirmesi şarttır.
a. Üçüncü sınıf yetki belgesi için;
İlkokul ve ortaokul mezunları 5 yıl, lise mezunları 3 yıl
b. İkinci sınıf yetki belgesi için;
İlkokul ve ortaokul mezunları 3 yıl, lise mezunları 2 yıl
c. Birinci sınıf yetki belgesi için;
Meslekleri ile ilgili işlerde 3 yıl çalıştıklarını belgelendirmeleri gerekli bulunmaktadır.

2.7 Diğer Kurumların Kurslarına Katılıp (600 Saatlik) Kurs Bitirme Belgesine Sahip Olanların Kayıtları
- Bakanlıkça belirlenen kurs kayıt ve imtihan harcını T.C. Ziraat Bankası Beşevler Şubesinin 5502492-5001 nolu hesabına 15.000.000 (onbeşmilyon) TL yatırmış olmak
- Onaylı, fotoğraflı nüfus hüviyet cüzdanı örneği
- Öğrenim Belgesinin fotokopisi
- İki adet vesikalık fotoğraf
- Kurs bitirme belgesinin onaylı fotokopisi
- Başvuru dilekçesi (Dilekçe örneği)

2.8 Sınavların Yapılması
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu kurslarına kayıt olarak eğitim programını bitirenlerin sınavı yazılı ve sözlü-uygulamalı olarak yapılmaktadır. Sınav günleri Bakanlıkça belirlenmektedir.
Kursiyerlere yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavın her türü için 4 sınav hakkı verilmektedir. Sınavlara özürlü katılmayanlara en çok 2 sınav hakkı daha verilmektedir. Bütün sınav haklarını kullanıp başarılı olmayanların kayıtları silinir.
Sınav yüz (100) tam puan esasına göre değerlendirilir. Değerlendirmede en az altmış (60) puan alan başarılı sayılır.

2.9. Verilen Yetki Belgelerinin Denklikleri

"Çıraklık ve Meslek Eğitiminde Belge ve Diplomaları Değerlendirme Yönetmeliği" ne göre yaptıran belge sahipleri, görev yetki ve sorumluluklarını kullanmaktadır. Okulumuzdan 3. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlara doğrudan kalfalık belgesi verilir. İstedikleri takdirde okulumuzun 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine katılabilirler. Okulumuzdan 2. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlar, bu belgeyi almaya hak kazandıkları tarihten sonra bir yıl Elektrik Tesisatçılığı işlerinde çalıştığını belgelendirmeleri halinde ustalık sınavlarına alınırlar, istedikleri takdirde okulumuzun 1. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi eğitimine katılabilirler. Okulumuzdan 1. Sınıf Elektrik Tesisatçılığı Yetki Belgesi alanlara doğrudan Ustalık Belgesi verilir. Elektrik Tesisatçılığı Meslek dalında Ustalık Belgesine sahip olanlar "Elektrikle İlgili Fen Adamları Yönetmeliği" hükümlerine göre görev yetki ve sorumluluğunu kullanabilirler.

2.10. Başvuru
Meslekî ve Teknik Açıköğretim Okulu'na Elektrik Tesisatçılığı meslek dalında çalışan herkes başvurabilirler. Kayıt için detaylı bilgi almak isteyenler okulumuzdan ücretsiz tanıtma kitapçığı isteyebilir.

2.11 Diğer Meslek Kursları;
Ayrıca, Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu, uzaktan öğretim yöntemiyle yeni meslek edinme kursları da açmıştır. Şimdilik "Bakıcı Anne", "Busboy/Busgirl", "Komi", "Garson" alanlarında, kurslara kayıtlar alınacaktır. Taleplere göre diğer meslek dallarında da meslek kursları açılabilir.

2.12 Sınav Hakkı
Yazılı ve sözlü-uygulamalı sınavların her biri için 4'er sınav hakkı vardır. Mazeretleri Okul Müdürlüğünce kabul edilenler için ayrıca 2 sınav hakkı daha verilebilir.

2.13 İlgili Yönetmeliklerden Bazı Maddeler
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Müdürlüğünün faaliyetleriyle ilgili esaslar "Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik" ve "Mesleki ve Teknik Açıköğretim Okulu Yönetmeliği" ile tespit edilmiştir. Bu yönetmeliklerden bazı maddeler aşağıya çıkarılmıştır.
2.13.1. Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmelik
a) Elektrik Tesisat işlerinde, aşağıdaki belgelere sahip olanlar çalışabilirler:
* Lise dengi mesleki ve teknik öğretim kurumları ile yüksek öğretim kurumlarının elektrik bölümü diplomasına sahip olanlar,
* Çırak, Kalfa ve Ustalık Kanunu'na göre elektrik tesisatçılığı dalında kalfalık veya ustalık belgesi olanlar.
* Elektrik Tesisatçılığı I., II. Ve III. Sınıf Yetki Belgesini sahip olanlar. (Madde-4)
b) Elektrik tesisat işlerinde çalışacaklarda diğer genel şartlar yanında, en az ilkokul mezunu olması şartı aranır. I. Sınıflarda en az orta okul mezunu olması şarttır. (Madde-5)
c) Elektrik tesisat işlerinde çalışacakların yetiştirilmesiyle ilgili eğitim programları, yetki sınırları göz önünde tutarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın görüşü alınmak suretiyle, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanır. (Madde-6)
d) Yazılı sınavlar Mayıs ve Eylül aylarında, Sözlü -Uygulamalı Sınavlar ise Kasım ayında yapılır. (Madde-10)
 

Ekli dosyalar

  • Dilkce.rar
    2.7 KB · Görüntüleme: 194
Son düzenleme:
Katılım
28 Şub 2007
Mesajlar
50
Puanları
1
Yaş
37
??? ???yani bunu ayrı bir okulumu var???? ??? ???
 

emrepolat

Üye
Katılım
7 Mar 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
32
ben EML elektrik mezunuyum benim meslek eğitim merkezinden tesisat ustalık belgem var buda onun gibi bişemi
 

elektro34

Üye
Katılım
9 Şub 2007
Mesajlar
236
Puanları
1
Yaş
37
dilekceyi gönderecegimiz adres gözükmüyor murat arkadaşım yazarsan sevinirim sağol
 

elektrikçicüneyt

Profesyonel Üye
Katılım
6 Ağu 2007
Mesajlar
3,504
Puanları
1,306
Yaş
45
Konum
kocaeli
benim bu konuyla ilgili bir sorum olacak ben end.meslek lisesi elektrik mezunuyum.teknisyenler odasıyla konuştum bu konda bana onlar bir belge verdiklerini ve ustalık belgesinin yaptığı her şeyi yapabildiğimi söyledi.odaya kayıt olup yetki belgesi almak kaydıyla.bu sınavla verilen belgeyle odanın verdiği belge arasında bir fark var mı?birde .sınıf .sınıf .sınıf diyor belgelerde meslek liseleri kaçıncı sınıf oluyor?kaç kw kadar proje yetkileri var?
 

ardem

Usta Üye
Katılım
17 Nis 2008
Mesajlar
508
Puanları
181
Konum
İstanbul
Sorunuzu yeni okudum endüstri meslek lisesi elektrik bölümü mezunu bir eleman bildiğim kadarıyla 2.sınıf yetki belgesinin verdiği yetkileri kullanabiliyor imza yetkisine gelince yanlış hatırlamıyorsam 55 kwa kadardı.Yardımcı olmuşumdur inşallah
 

asulan

Üye
Katılım
16 Kas 2007
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
37
mrb
ben duz lise 1 sınıftan birinci sınıf elektrik tesisatcılıgı sınavlarına katıla bılırmıyım ve kurslar ne zama kayıt olabilirim
 
Katılım
29 Mar 2010
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
27
meslek lisesi elektrik bolumu mezunu 1 yıl sigortalı bir iş yerinde çalıstığını belgelerse MEB sınavlara girerve kazanırsa ustalık belgesiyle yetki belgesini aynı zamanda alır yetkisi 16 kw tır 3. sınıf fen adamı kategorisine girer madde boyle diyor

yardımımız dokunduysa ne mutlu bana
 

Şerif 58

Üye
Katılım
3 Ocak 2009
Mesajlar
35
Puanları
1
o zaman 3-4 yıl meslek lisesini okumanın ne anlamı var. git kursa 1-2 ay al belgeyi ol elektrikçi ustası. meslek lisesi diplomsı ne işe yarıyor neler yapabiliyor ?
 

fw16

Üye
Katılım
2 Ara 2010
Mesajlar
45
Puanları
0
ben yurtdısında 650 saat egıtım gordum bunun eu ulkelerınde ve usa da karsılıgı var ama neden ulkemızde yok bunu sorguluyoorum yazık dıyorum sıstemın kokusmuslugu dıyelım
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
117,820
Mesajlar
830,460
Kullanıcılar
428,745
Son üye
oguzyadik52

Yeni konular

Üst