Mobbing (Psikolojik Şiddet)

binbaşı

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
1 Eyl 2011
Mesajlar
5,389
Puanları
2,508
Konum
BURSA


Psikolojik Şiddet - Psikolojik taciz - Yıldırma - Baskı - Rahatsızlık vermek

Mobbing,çalışanın bir iş yerinde,bir grup diğer çalışan,yönetici ya da direkt patron tarafından psikolojik baskıya ve şiddete maruz bırakılmasıdır.

Çalışanı çeşitli staratejilerle rahatsız etmek ve kişinin kendini değersiz,işe yaramaz,dışlanmış hissetmesini sağlamak suretiyle yapılan psikolojik bir terördür.
Mobbing bilinçli bir şekilde yapılan ve kişinin işten ayrılması ile sonuçlanması beklenen bir davranış şeklidir.

Özellikle hiyerarşik yapının hakim olduğu,iyi yönetilmeyen kurumlarda rastlanabilir.Güçlü olanın alttakini ezmesi şeklinde de gözlemlenebilir.Mobbing yapan kişinin amacı,çalışanın işinden istifa etmesini sağlayarak yerine kendi istediği bir elemanı aldırmak ya da boşalan pozisyona geçmek olabilir.Bazen grup olarak,bir kişiden hoşlanılmadığında da uygulanan bir yöntemdir.

Genellikle iyi çalışan,etik değerleri yüksek,yaptığı işle dikkatleri çeken,kariyeri parlak ve yükselme imkanı olan çalışanlara mobbing uygulanır.Bunun dışında çok sessiz ve kendi halinde olan kişilere de uygulanabilir.

Şirkette geleceği olduğuna inanılan bir kişiye psikolojik taciz yapılmasının önemli nedenlerinden biri,kişinin ulaşacağı muhtemel pozisyondan rahatsız olmaktır.
Bir şirket sahibinin direkt olarak çalışana psikolojik baskı oluşturmasının nedeni ise,ondan memnun olmaması ve çalışanın istifasıyla tazminat ödeme hakkından kurtulmak istemesi olabilir.

Kurumsal şirkette çalışan bir yönetici,elemanın iyi çalışmasından ve kendi açıklarının ortaya çıkmasından çekindiği için psikolojik baskı ve yıldırma yolunu kullanarak çalışanından kurtulmak isteyebilir.

Hatta diğer çalışanlarını da bu elemana karşı kışkırtarak grup halinde hareket etme gücüne sahip bulunabilir.Ayni çocukken sokaklarda kurulan çeteler gibi,güçsüz olanı ezmek ve kaçmasına neden olmak tarzı bir davranıştır.

Mobbingin çeşitli nedenleri olabilir.Peki psikolojik terör ya da diğer adıyla mobbing hangi yolla yapılıyor?

Psikolojik baskı pek çok yolla yapılabilir:
-İmalı ya da açıkça hakaretler ,
-Kişinin görevi olmayan anlamsız işleri yapmasını istemek,
-Herkesin ortasında bağırmak,
-Gereğinden fazla iş yükleme,fiziksel olarak zorlayıcı işler vermek,
-Anlamsız yerlere iş ziyaretlerine göndererek ortamdan uzak tutmak,
-Hiç iş vermemek,
-Kimsenin onunla konuşmaması,
-Sorularına cevap verilmemesi,
-Yokmuş gibi davranmak,
-Önemli toplantılarda dışarıda bırakılmak,
-Özgüveni azaltacak şekilde,yaptığı hiçbir işi beğenmemek,
-Ulaşamayacağı hedefler koymak ve ulaşamadığında cezalandırmak,
-Telefonla ya da yazılı kaba emirler vermek,
-Her türlü saygısızca davranış,vb.gibi.

Biz şirketlere yönelik verdiğimiz eğitimlerde,bireyin içindeki potansiyeli kullanarak işini en iyi şekilde yapmasını sağlamak üzerine çalışıyoruz.Çünkü bir işi,çalışanlar var edebilir ya da yok edebilir.İnsan sahip olunabilecek en değerli kaynaktır.

Bunun farkına varan bilinçli şirket yöneticileri,çalışanların gelişimi için eğitimler aldırmaktadır.mobbing ise,bu olayın tam tersidir.yani çalışanın,bırakın içindeki gücü harekete geçirmeyi,kullandığı potansiyelini ve özgüvenini de zedelemeye yöneliktir.

Bu durumda,elemandan verim alınamadığı gibi,zaman ve para kaybı da oldukça fazla olacaktır.Psikolojik şiddete maruz kalan kişi,kendini dışlanmış işe yaramaz,sevilmeyen,önemsenmeyen bir insan olarak hissedecektir.daha ciddi psikolojik problemle de yaşanabilir.

Mobbing uygulayan kişi ya da kişiler,ancak başkalarını ezerek yol alabilecek yapıda olabilirler.Kavgacı,problemli kişilik sergilerler.

Yönetici, İK Uzmanı, Patron Ne Yapmalı?

Organizasyonel olarak iyi yönetilemeyen şirketlerde daha çok görülen mobbinge her sektörde rastlanabilir.şirketinizde yırdırmaya maruz kalan personel olup olmadığına dikkat edin.Bunu bir toplantı sırasında veya bireysel görüşmelerle anlayabilirsiniz.
Bu dışlanma davranışına maruz kalan alışanlarınızın tavırlarındaki değişiklik dikkatinizi çekecektir.eskiye göre enerjisi düşük,mutsuz görünen kişilere dikkat edin.Mobbing hem çalışanınıza,hem de şirketinize zarar verecektir.Konuyu en kısa sürede çözmelisiniz.


Mobbinge Uğrayan Kişi Ne Yapmalı?

Öncelikle bunu fark etmelisiniz.Bize bu konularla ilgili danışmaya gelen kişilerin çoğu farkında olmadan bu problemi yaşıyorlar.”İş yerinde mutlu değilim” “İş arkadaşlarımla ayni frekansta değiliz” “sanırım patron beni sevmiyor” “Bu iş bana göre değil” gibi cümleler en sık duyduklarımızdan.Hal bu ki sorun başka noktadan kaynaklanıyor.
Psikolojik teröre maruz kalıyor olabilirsiniz.Bu konuda destek almanız,tavır ve davranışlarınızı değiştirmeniz,kendinizi güçlendirmeniz gerekmekte.

Tek başınıza da bu süreçle baş edebilirsiniz.net ve açık olun.size yap
ılan psikolojik saldırının farkında olduğunuzu belli edin.Sizi dinleyebilme ihtimali olan üst yöneticilerinizle görüşün.

Sendikanıza ya da hukuki yollara da başvurabilirsiniz.Daha önce olayı çözmekle ilgili adımlar atarken yaptıklarınız sizin için delil olacaktır.

Eğer grup olarak şiddete maruz kalıyorsanız,beraber hareket etmenizde fayda var.Türkiye’de artık mobbing nedeniyle davalar açılabiliyor.

Ancak çok daha önemli bir husus var:Siz neden böyle bir durumla karşılaştınız? Bu saldırıları,kendi içinizdeki hangi sebeplerle hayatınıza çektiniz?

“Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil,kilimin tozunu almaktır” (Mevlana)

Yaşamda karşımıza ne çıkıyorsa bize muhakkak bazı şeyler öğretmek içindir.Acaba sizin bu süreçten öğrenmeniz gereken ne olabilir?Bireysel çalışmanızda,mobbinge uğrayan danışmanlarınızın kendileri için bulduğu nedenlerden bazıları şunlar:

“Ben iş yerimde çalışmayı hak etmediğime inanıyorum.Bu nedenle de mobbinge uğruyorum”
“Aslında bu işi yapmak istemiyorum.bu nedenle psikolojik baskı görüyorum”
“Yöneticimin benden çok daha az niteliği var.Onu takdir etmiyorum.O da sanırım bunu hissettiği için psikolojik şiddete maruz kalıyorum”
“Bu kadar para kazanmayı hak etmediğime inanıyorum.Sanırım onlar da bunun farkında,beni işten atmaya çalışıyorlar” gibi sizin de sadece size özel nedenleriniz vardır.

Bunlarla çalışmazsanız,benzer problemler yaşamaya devam edebilirsiniz.Psikolojik danışmada ya da psiko-drama gruplarında bu konularla çalışabilir kendinizi yenileyebilirsiniz.


Mobbing’in pek çok türü var ve literatürde her biri farklı şekilde isimlendirilip uzmanlar tarafından inceleniyor:


  • “Bullying” 2 kişinin çatışması anlamına geliyor.
  • İşyeri kabalığı olarak Türkçe’ye çevirebilceğimiz “workplace incivility”, örneğin bir çalışanın başka bir çalışana kasten selam vermiyor olduğu durumlar için kullanılıyor. Avrupa’da şu anda mobbing’in pek çok türü ortadan kaldırılmış olsa da bu tür hala varlığını sürdürüyor.
  • “Micro-management”, genelde yönetici konumunda olan kişiler tarafından uygulanıyor çünkü yönetimi altındaki kişilerin yaptığı en ufak işlere bile karışmak anlamına geliyor. Çalışana kendini değersiz ve işe yaramaz hissettirdiği için mobbing’dir.
  • İstismarcı süpervizyon denilen türde ise mobbing yapan kişi de durumdan hoşnut değil çünkü bunu yapmak zorunda bırakılıyor. Örneğin, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı’nı sıkıştırıyor, Genel Müdür Yardımcısı departman müdürlerini sıkıştırıyor, onlar da mecburen kendi astlarını sıkıştırıyor.
Genel olarak mobbing hiyerarşinin daha çok olduğu yerlerde görülüyor. Askeri kurumlar, emniyet teşkilatı, aile şirketleri, üniversiteler bu kurumlardan bazılarıdır.

Bir başka mobbing türü ise “Toksik Liderlik” olarak adlandırılan türdür. Whicker’ın terimiyle adlandırılan bu tipte, oldukça otoriter ve aşırı disiplinli bir lider vardır ve yarattığı korku ile kontrolu sağlıyor. Mükemmelliyetçi olan bu lider takipçileri, üzerinde oluşturduğu baskı ile yönetiyor. Stockholm Sendromu ile de takipçileri bu lidere hayranlık duyuyor ve sorgulamadan farkında olmadan o ne derse yapıyor, hatta onun hayat tarzına bile uyum sağlıyor.

Evet, “mobbing”in pek çok türü var ve ne yazık ki oldukça yaygın bir durum ancak her yapılanı da “mobbing”le karıştırmamak gerekiyor. Olumsuz Sosyal Davranış olarak adlandırılan durumda, sistematik olmayan biçimde ve sadece bir kişiye odaklanmayan, herkesin etkilendiği olaylar vardır. Örneğin yöneticiniz size bazen selam vermiyor ve bir tek size de değil diğer çalışma arkadaşlarınıza da zaman zaman “Günaydın” demeden ofise giriyorsa buna mobbing diyemeyiz.

Mobbing’in olumsuz sonuçlarından birisi de sadece hedefte olan kişinin değil, durumun farkında olan ancak elinden bir şey gelmeyen diğer kişilerin de etkileniyor olmasıdır. Özellikle dışa dönük olan ve empati yapabilen kişilerin farkındalığı yüksek olduğu ve kendilerini mağdurun yerine koyabildikleri için bundan acı çekiyor da olmalarıdır.

Mobbing’in ciddiyetini kavramak oldukça önemlidir. Bu sorun sebebiyle yaşadığı stresten kanser olan mağdurlar vardır. Türkiye’de açılmış davalar arasında üniversite mezunu muhasebeciye temizlik işi verilmesi gibi konular olduğu düşünülürse bu sonuç pek de şaşırtıcı değildr.

Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye’de en çok karşılaşılan semptomlar; baş-boyun ağrıları, mide ve kalp rahatsızlıkları, ruhsal çöküntü, içki-sigara bağımlılığı ve hatta intiharlar yer alıyor. Şu ana kadar açılmış davalar arasında iki intihar davası da vardır ve bu kişilerden biri profesördür. İsveç’te tüm intiharların %20′sinin kaynağı "Mobbing" olarak belirlenmiş. Hatta Japonya’da harakiri denilen “gurur intiharı” çok yaygın olduğu için şirketler işe başlamadan önce çalışanlara sözleşme imzalatıyor: “Burada çalıştığım süre içinde intihar edecek olursam bunun şirket yüzünden olmadığını kabul ederim” şeklinde.

Bu konu önemsenmeyecek bir şey değil, özellikle "İnsan Kaynakları" bunun sürekli farkında olmalı, sürekli tüm çalışanları gözlemlemeli ve kontrol altında tutuyor olmalı, hatta gerekirse belirli aralıklarla isimsiz anketler düzenlemeli, çalışanlarla birebir görüşmeler gerçekleştirerek nabız yoklamalıdır. Ancak tabi ki her şeyi "İnsan Kaynakları"ndan beklememek gerekiyor. Bireylerde de farkındalık oluşturmak gereklidir. Örneğin bir çalışan birdenbire egzama olduysa veya yeni bir tik geliştirdiyse ve aynı zamanda “mobbing”’e uğruyor olabileceğinin farkındaysa bu ikisini bağdaştırabilmelidir. Bunun için “Mobbing nedir ne değildir” konulu bildiriler yayınlamak ve mümkünse uzman konuşmacılarla seminerler organize etmek kurum içinde farkındalık artırma yolunda önemli adımlar olabilir.


Alıntı Kaynakları

1.Bülten (Makina Müh. Odası Şube Yayını,Sayı 80/Eylül-Ekim 2012
2.http://selinyetimoglu.com/iyi-liderlik-zannedilen-etkili-mobbing-yontemleri-ve-hasta-isyerleri/
 

DNDRRR

Üye
Katılım
18 Eyl 2011
Mesajlar
47
Puanları
3
Yaş
33
ellerinize sağlık çok güzel.
 
Katılım
20 Ara 2012
Mesajlar
7
Puanları
1
başımdan gecen bir olayı kısaca paylasmak ısterım arkadaslar elektrik bakım onarım vardıya ustası olark gorev yaptıgım fabrıkada gece vardıyasında bır bolumde arıza oldugu soylendı bırım ıcınde arızaya mudehale 15 dk ıdı 15 dk ıcınde gıderılemedıyse telefonla elk bkm sefıne bılgı verılmesı ıstenıyordu ben arızaya gıttım zaten arıza bolgesı bızım oldugumuz bolgeye 10 dk mesafede fabrıkanın uzunlugu 2.5 km gıttım o bolgenın sorumlusu ıle gorustum 15 dk gectı sefı aradım acmadı gece ben uyuya kalmıstır dedım arızaya mudehale ettım 25 dk ıcınde bıtırmıs olduk yaklasık 1 2 saat sonra sef aradı benı aramıssın dedı evt dedım olayı anlattım durus oldugunu soyledım bunu duyunca ınanmayacaksınız ama aynen sunu dedı '' benı aramamıssın çaldırmısın arasaydın telefonda cevapsız arama yazardı çaldırdıgın ıcın cevapsız çagrı yazıyordu '' dedı :) ALLAH YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN ...
 
Katılım
17 May 2010
Mesajlar
14
Puanları
3
Yaş
39
Bu durumu bende yaşamış biri olarak bir iş yerinde diğerlerinden artınız varsa o derecede zıt kutupları oluşturabilirsiniz cevrenizde. Hiyaraji düzeni olan bir iş yerinde mevcut emir veren kişiye karşı bir duruş sergilersenizde mobbing en kralını görürsünüz:) önemli olan dogru olanı yapmak yerinde ve zamanında.! Ama bu durumu kendi lehinize cevirebilirsiniz bu sizi işinizden yıldırmak yerine daha başarılı olmaya yaptıgınız işi daha kusurlu yapmaya yapa yapacagınız işin bütün ihtimallerini daha öncenizden düşündürerek size + alışkanlıklarla iş yerinde yükselmeye itebilir. buda size mobbing uygulayan kişi veya kişilere verilecekk en büyük cevap olsa gerek. Size kişisel tavsiyem gereksiz münakaşalardan uzak olmanız gereksiz konuşmamanız, mesai saatlerinde sadece işinizle meşgul olmanız. Allah herkesin yardıncısı olsunn.
 
Katılım
21 Mar 2012
Mesajlar
116
Puanları
3
Benim tecrübelerime göre mobbing çift taraflı bir durum. Yani konu sanki sadece astın her zaman maruz kalabildiği bir konu gibi düşünülüyor ama çoğu zaman terside söz konusu olabilir. Bundan dolayı taraflar mobbinge maruz kalmamak için, profesyonel olmalılar. Taraflar işyerinde kurallara azami dikkat göstermeliler.
 

Broon

Üye
Katılım
30 Mar 2014
Mesajlar
3
Puanları
3
Gayet güzel bir yazı olmuş.
İşinizde profesyönellik sağlamakla mobbing e karşı ilk adımı atabilirsiniz. Ancak şunuda unutmamak gerek eğer toplum içinde rencide ediliyorsanız veya iyi yaptığınız bir iş için hakkınız yeniyorsa sizde sesinizi çıkarın. Başınızı öne eğmekle problemler çözülmez.


Hesap Makinesi'nden Br(tan90)n ile Yollanmıştır.
 
Katılım
2 Mar 2017
Mesajlar
63
Puanları
3
Yaş
30
İlk olarak 1960’lı yıllarda bazı hayvan davranışlarını incelemek için Konrad Lorenz tarafından kullanılan bir sözcüktür. Etolog Lorenz, mobbing için “küçük hayvan gruplarının büyük hayvanlara karşı gösterdiği tepki” tanımını yapmış.

1972 yılında ise İsveçli doktor Peter Paul Heinemann, okul yaşantısındaki çocukların davranışlarını incelemiş, bunu çocuklar arasındaki zorbalık olarak ifade etmiştir.

İş yerinde mobbingi ilk kez tanımlayan Dr. Leymann ise “bir ya da daha fazla kişinin, diğerine yaptığı düşmanca ve ahlak dışı iletişim şeklindeki psikolojik terör” ifadelerini kullanmış. Terimin ortaya çıkışı hakkında kısaca bunlar söylenebilir.

Öte yandan kelimenin Türkçe karşılığı Türk Dil Kurumu tarafından bezdiri olarak belirtilmiştir. Psikolojik terör, psikolojik şiddet, duygusal taciz, yıldırma, kabadayılık, rahatsızlık vermek, baskı kurma anlamlarına gelir.

Özellikle hiyerarşik yapılanmış gruplarda ve zayıf kontrolün olduğu örgütlerde, gücü elinde bulunduran kişinin ya da grubun, diğerlerine psikolojik yollardan, uzun süreli sistematik baskı uygulamasına denmektedir.

Mobbing hakkında her şeyi mutlaka öğrenin. Şu yazıda tüm detaylarıyla anlatmışlar.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Sponsor Bağlantı

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
108,845
Mesajlar
767,979
Kullanıcılar
403,654
Son üye
Samed karadağ

Yeni konular

Üst