ekat sorularının cevaplarını bilen varmı

umuthakat

Üye
Katılım
10 Eki 2012
Mesajlar
5
Puanları
1
Konum
kütahya
1) Aşırı gerilim nominal işletme geriliminin %... fazlasından başlar.
a) %5 b) %10 c) %15 d) %20
2) Nominal akımı 100 A.olan bir devrede aşırı akım hangi değerden başlar?
a) 100 A. b ) 105 A. c) 110 A. d) 120 A.
3) Direk topraklama koruması direkten ……. Metre uzaklıkta olmalıdır.
a) 2 m. b) 4 m. c) 10 m. d) 20 m.
4) Bir çıkışın transfer beslemesi ile by-pass üzerinden beslenmesi arasındaki önemli fark nedir?
a) Fider kesici kapalı durumdayken by-pass üzerinden besleme yapar.
b) Transfer fideri korumalı, by-pass fideri korumasız besleme yapar.
c) By-pass fideri korumalı, transfer fideri korumasız besleme yapar.
d) By-pass ve transfer fiderlerindeki kesiciler açıkbırakılır.
5) Yer altı kablolarının havai hatlara göre üstünlüklerinden hangisi değildir?
a) Yer altı kabloları yol ve güzergahın durumuna göre kavisli döşemek mümkündür.
b) Fırtına, yıldırım düşmesi gibi atmosferik olaylara yeraltı kabloları maruz kalmaz.
c) Yeraltı kablolarıyla yapılan tesislerde direk ve bunun benzeri yapılara gerek yoktur.
d) Ormanlık ve rüzgarlı bölgelerde elektrik şebekesinin yapılardan ve emniyet mesafesi kadar uzaklaştırılması mümkün olmadığı yerlerde AER kablonun kullanılması tercih edilir.
6) Aşağıdakilerden hangisi yeraltı kablolarının özelliklerinden değildir?
a) Termik dayanıklı ve yüksek ve uzun ömürlüdür.
b) Büyük sıcaklık değişimlerinde dahi fiziksel ve elektriksel özellikleri aynıdır.
c) Mekanik dayanımı yoktur.
d) Sürekli akım taşıma kapasitesi ve kısa devre dayanımı daha yüksektir.
7) Şebekelerde hatları veya baraları tesis edildikleri yerden yüksek bir yalıtma özelliği olan ve taşımak için kullanılan malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
a) Ark boynuzu
b) İzolatör
c) Parafudr

d) Hiçbiri
8) Aşağıdakilerden hangisi ağaç direğin özelliklerinden değildir?
a) Hafiftir.
b) Yalıtım seviyesi düşüktür.
c) Montajı kolaydır.
d) Temeli değiştirilerek yeniden kullanılabilinir.
9) Aşağıdakilerden hangisi yapılarına göre sınıflandırılmış direklerden değildir?
a) Ağaç direkler
b) Kafes direkler
c) Demir direkler
d) Beton direkler
10) Üzerinde taşıdığı hatlardan en az üç ayrı yönde durdurucu bağ ile bağlı olan direklerdendir.
a) Branşman direkleri
b) Dağıtım direkleri
c) Müşterek direkler
d) Taşıyıcı direkler
11) Doğrusal güzergahta hattı durdurmak ve iletkenlerin izolatörlerle durdurucu bağ ile tespit edildikleri direklerdir.
a) Branşman direkler
b) Durdurucu direkler
c) Dağıtım direkleri
d) Köşe taşıyıcı direkler
12) Görevleri hattın açı teşkil ettiği noktalarda bulunan ve tellerin izolatörlere taşıyıcı bağ ile bağlandığı direklerdir.
a) Köşede durdurucu direkler
b) Köşede taşıyıcı direkler
c) Müşterek direkler
d) Dağıtım (Tevzi) direkleri
13) Görevleri yalnızca iletkenleri taşımak olan ve iletkenleri taşıyıcı bağ ile bağlandığı doğrusal güzergahta kullanılan direklere denir.
a) Müşterek direkler
b) Köşede taşıyıcı direkler
c) Branşman direkler
d) Taşıyıcı direkler
14) 100.000 wattlık bir gücü 100 voltla sonrada 1000 voltla iletelim.Her iki durumda iletim hattından geçecek akımlar nedir?
a) 100 – 100 b) 10 – 1000 c) 1000 – 100 d) 50 – 100
15) Aşağıdakilerden hangisi ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlantı yöntemlerindendir?
Ampermetre Voltmetre
a) Seri Seri
b) Seri Paralel
c) Paralel Seri
d) Paralel Paralel
16) Direnci 30 ohm olan R1 ve 15 ohm olan R2 dirençleri paralel bağlanırsa devrenin akımı ne olacaktır.Devreye uygulanan gerilim 220 volt olacaktır.
a) 20 A. b) 25 A. c) 12 A. d) 22 A.
17) Direnci 50 ohm olan bir alıcı 200 wattlık bir güç çekmektedir.Devrenin çektiği akımı bulunuz.
a) 3 A. b) 4 A. c) 5 A. d) 2 A.
18) Gerilim trafosu etiketinde 15000/100 V. yazıyorsa dönüştürme oranı hangisidir?
a) 100 b) 125 c)150 d)175
19) akım trafosu etiketinde 100/5 A. yazıyorsa dönüştürme oranına göre akım trafosunu en fazla ve devamlı kaç ampere kadar yükleyebilirsiniz?
a) 90 A. b) 100 A. c) 110 A. d) 120 A.
20) 600/5 A. etiket değerli akım trafosunun primerinden 480 A. akım geçtiğinde, sekonderinden kaç amper geçer?
a) 4 A. b) 3,5 A. c) 5 A. d) 3 A.
21) Tek fazlı bir devrede 16 amper akım çeken bir fırının gücü aşağıdakilerden hangisidir?
a) 1981 A. b) 4100 A. c) 5220 A. d) 3520 A.
22) Etiketinde n<5 yazan bir akım trafosu hangi amaçla kullanılır?
a) Ölçme
b) Ölçme koruma
c) Koruma
d) Yükseltme
23) 600/5 A.etiket değerli bir akım trafosunun primerinden 360 A. akım amper geçtiğinde sekonder değeri kaç olur?
a) 3 b) 2 c) 2,5 d)1,25
24) 500/5 A. akım trafosunun sekonderinden 3 A. akım alınıyorsa, primerinden kaç amper akım geçiyordur?
25) Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu değildir?
a) İş eldiveni
b) Baret
c) YG kontrol ıstankası
d) Gözlük
26) Slikajel ( Trafolarda nem alıcı) rengi normalde nasıl olmalıdır?
a) Beyaz
b) Kırmızı
c) Pembe
d) Mavi
27) Aşağıdakilerden hangisi aşırı gerilim arızalarına karşı kullanılan koruma elemanı değildir?
a) Koruma teli
b) Ark boynuzu
c) Parafudr
d) Bucholz rolesi
28) Parafudr seçiminde aşağıdakilerden hangisi aranmaz?
a) Parafudr anma gerilimi
b) Trafo gücü
c) Parafudr sürekli çalışma gerilimi
d) Maksimum işletme gerilimi
29) Aşağıdakilerden hangisi aşırı akım arızalarına karşı değildir?
a) Primer koruma
b) Sekonder koruma
c) Sigortalı koruma
d) Ark boynuzlu koruma
30) Aşağıdakilerden hangisi trafo zati koruması değildir?
a) Termik roleler
b) Hermetik role
c) Gaz roleleri
d) Sigorta
31) Trafoların veya jeneratörlerin dışarı çıkartılmış yıldız (nötr) noktalarının topraklanmasına ne isim verilir?
a) İşletme topraklaması
b) Mahalli topraklama
c) Özel topraklama
d) Koruma topraklama
32) Koruma topraklaması ile işletme topraklaması arasında en az kaç metre mesafe olmalıdır?
a) 4 metre b) 10 metre c) 20 metre d) 2 metre
33) Aşağıdakilerden hangisi bara sistemi değildir?
a) Tek bara sistemi
b) Çift bara sistemi
c) Büyük bara sistemi
d) Transfer bara sistemi
34) YG tesislerinde manevra enerji kesme sırasında aşağıdakilerden hangisi son işlemdir?
a) Bara ayırıcı açılır
b) Toprak ayırıcısı kapatılır
c) Hat ayırıcısı açılır
d) Kesici açılır
35) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek için yapılan planlı programlı çalışmaların tümüne ne ad verilir?
a) Programlı çalışma
b) İş güvenliği
c) Planlı çalışma
d) Güvenli çalışma
36) İş güvenliği malzemelerinden hangisi bina içerisinde bulunmaz?
a) Tabure
b) Bara topraklama donanımı
c) Hat tüfeği
d) YG eldiveni
37) Frekansları ve gerilimleri aynı fakat aralarında 120 derece açı bulunan akımlara ne ad verilir?
a) Alternatif akım
b) Üç fazlı alternatif akım
c) Yüksek gerilim
d) Alçak gerilim
38) Aşağıdakilerden hangisi düşük güçlü dağıtım trafolarında çoğunlukta bulunmaz?
a) Demir nüve
b) Radyatör
c) İzolasyon yağı
d) Silikagel
39) Rezerve tankı bulunmayan trafolara ne isim verilir?
a) Kuru tip trafo
b) Yağlı tip trafo
c) Güç trafoları
d) Hermetik trafolar
40) Dağıtım trafolarının sekonder devrelerinde dengesiz yüklerin doğurabileceği sonuçlardan hangisi yanlıştır?
a) Aynı faz üzerinde uç noktalarındaki sekonder sargısının ısınması
b) Aynı abonelerin elektrik ile beslenen cihazlarında arızalar oluşacaktır.
c) Dengesiz yüklenmeden dolayı Şebeke nötründe gerilim bulunur
d) Aynı fazda bulunan abonelerde gerilim düşmesinden dolayı az akım çekilir.
41) Deniz seviyesinden 900 metre yükseklikteki 30kV olan şebeke geriliminde ark boynuzu arası kaç cm olmalıdır?
a) 22,5 b) 25 c) 30 d) 32,5
42)Trafolar hangi temel elektrik kanununa göre çalışırlar?
a) Kirşof akımlar kanunu
b) Kirşof gerilimler kanunu
c) OHM kanunu
d) Lenz kanunu
43) Hermetik tip trafolarda iç basınç nerede dengelenir?
a) Rezerve tankında
b) Buşinglerde
c) Radyatörlerde
d) Ana tankta
44) Yağ seviyesi eksilen trafoya başka marka yağ ilavesi toplam yağ miktarının ne kadarı olmalıdır?
a) %10 b) % 5 c) %20 d) %15
45) Dağıtım trafolarında kademe değişimi ne zaman yapılır?
a) YG normal AG düşük
b) Alıcılarda gerilim düşük
c) AG düşük YG düşük
d) YG düşük AG yüksek
46) Manevra yaparken ayırıcılardaki en önemli işletme özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yük altında ayırıcıyı açmak
b) Önce ayırıcıyı açmak
c) Yüksüz olarak ayırıcı açmak
d) Ayırıcıdan sonra kesiciyi açmak
47) Az yağlı kesicilerde yağ değiştirme süresi hangisidir?
a) 10 normal açma
b) 10 kısa devre açma
c) 5 normal açma
d) 5 kısa devre açma
48) Direk tipi trafoyu enerjisiz bırakmak için en doğru manevra aşağıdakilerden hangisidir?
a) YG ayırıcısını açmak- Dağıtım şalterleri açmak-Ana şalterleri açmak
b) Ana şalterleri açmak – YG ayırıcısını açmak- Dağıtım şalterlerini açmak
c) Dağıtım şalterlerini açmak-Ana şalterlerini açmak- YG ayırıcısını açmak
d) Dağıtım şalterlerini açmak- YG ayırıcını açmak – Ana şalterleri açmak
49) 250 kVA Trafo hangi tip direğe montaj yapılır?
a) T15 b) T25 c) T35 d)T50
50) Rose ve Pansy iletkenlerde hangi tip izolatörler kullanılmalıdır?
a) VKS tipi b) VHD tipi c) N80 Tipi d) N95/2 Tipi
51) Swallow iletken kesiti aşağıdakilerden hangisidir?
a) 62,44 b) 99,3 c) 31,14 d) 280,84
52) Bucholz rolesi transformatörün neresinde yer alır?
a) Trafonun içerisinde
b) Primer sargısının altında
c) Ana gövde ile yağ genleşme kabı arasında
d) Trafo çıkışında
53) İşletme topraklaması nasıl iletkenle yapılmalıdır?
a) 16 mm NYA
b) 25 mm NYY
c) 35 mm NYY
d) 50 mm NYY
54) YG’de kullanılan swallow iletkenin yeraltında kullanılan karşılığı nedir?
a) 1x95
b) 1x50
c) 1x120
d) 1x240
55) Trafolarda primer sargıları nasıldır?
a) Kalın kesit çok sipir
b) Kalın kesit az sipir
c) İnce kesit çok sipir
d) İnce kesit az sipir
56) Sayaçlardaki akım bobini nasıldır?
a) Kalın kesit çok sipir
b) Kalın kesit az sipir
c) İnce kesit az sipir
d) İnce kesit çok sipir
57) Sayaçlarda bulunan gerilim bobini devreye nasıl bağlanır?
a) Akım trafosuyla bağlanır
b) Seri bağlanır
c) Paralel bağlanır
d) Topraklama yapılır
58) Aşağıdakilerden hangisi AG’de kullanılan izolatör değildir?
a) N-80 b) N-95 c) K1 d) N-95/2
59) Aşağıdakilerden hangisi AG’de kullanılan iletkenlerdendir?
a) Aster b) Hawk c) Piegon d) Roven
60) Endüktif yüklerde akım ile gerilim nasıl bir yol izler?
a) Akım gerilimden açısı kadar geride
b) Akım ile gerilim aynı yönde
c) Akım gerilimden ileride
d) Akım ile gerilim arasında 90 derece açı farkı vardır
61) Çift bara sisteminde enerji şekli nasıldır?
a) Her iki barada enerjilidir
b) Baranın biri enerjilidir
c) Tek enerji girişi vardır
d) Paralel devre olarak kullanılmaz
62) Kesicilerde kullanılan rolelere ve ad verilir?
a) Ters zamanlı role
b) Termik manyetik şalter
c) Termik role
d) Tank koruma rolesi
63) YG hatlarını yüksek gerilime karşı koruyan elemanlara ne isim verilir?
a) Röle
b) Sigorta
c) Termik
d) Parafudr
64) 1 kV AG şebekelerinde yer altı tesislerinde hangi kablo kullanılır?
a) XPLE
b) NYY
c) NYA
d) ROSE
65) YG şebekelerinde rölelere zaman ve akım ayarına ne denir?
a) Akım ayarı b) Zaman ayarı c) Röle ayarı d) Teb ayarı
66) Elektronik sayaçların sabit tarifesi nasıl ifade edilir?
a) İmpuls b) Devir c) dak/sn d) kwh/h
67) 250 KVA trafonun panosuna takılan termik manyetik şalterin kaç amper olması gerekir?
a) 250 A. b) 300 A. c) 400 A. d) 630 A.
68) Trafolarda ısınmalar nasıl soğutulur?
a) Suyla b) Yağla c) Fanla d) Hiçbiri
69) Ölçü trafolarında bilinmeyen uçların bulunmasına ne ad verilir?
a)Polarite tayini
b) Teb ayarı
c) Röle ayarı
d) Ölçü ayarı
70) Trafolarda kademe ayarı nerede yapılır?
a) Sekonder sargıda
b) Primer sargıda
c) Buşing üzerinde
d) Hiçbiri
71) Direk tipi trafolarda soğutma sistemine ne isim verilir?
a) ONAN b) ONAF c)OFAF d) Cebri soğutma
72) Rakım yüksekliği 1000 mt.olan yerlerde ark boynuzu mesafesi her kV başına ne kadardır?
a) 1 cm b) 0,75 cm c) 1,5 cm d) 2 cm
73) Trafolarda termik role ikaz kontağı kaç dereceye ayarlanır?
a) 55 derece b) 65 derece c) 75 derece d) 85 derece
74) Trafolarda termik role açma kontağı kaç dereceye ayarlanır?
a) 65 derece b) 75 derece c) 85 derece d) 95 derece
75) AD1-100/20 galvanizli direkte 20 neyi ifade eder?
a) Konsol sayısı b) Direk boyu c) Konsol boyu d) Aydınlatma direği
76) Tehlikeli gerilim kaç volttan başlar?
a) 25 volt b) 220 volt c) 50 volt d) 1000 volt
77) İnsan vücudunun dayanabileceği akım değeri ne kadardır?
a) 5 mA b) 8 mA c) 1,5 A. d) 5 A.
78) Paralel bağlı devrede R1=3 R2=6olan dirençlerin eşdeğer direnci kaçtır?
a)3  b) 2 c) 1  d) 5 
79) Aktif gücü 200watt R=50 cos  =1 olan devrede akım kaç amperdir?
a) 2 A. b) 4 A. c) 8 A. d) 10 A.
80) Kapalı devrede ana kol akımı 5 A. uygulanan gerilim 220 v. cos =0,8 sin = 0,6 ise aktif ve reaktif güç nedir?
a) 660 w – 880 VAR
b) 1150 w – 1200 KVAR
c) 880 w – 660 VAR
d) 1000 w – 1150 KVAR
81) Akım trafosu 600/5 A. değerde olan, sekonderinden 3 A. alınca primerinden kaç amper geçer?
a) 120 b) 600 c) 480 d) 360
82) Dönüştürme oranı 10 olan akım trafosunun trafo değeri kaçtır?
a) 100/5 b) 50/5 c) 25/5 d) 200/5
83) Akım trafo değeri 500/5 gerilim trafo değeri 34500 / 100 olarak kullanılan sayaçta çarpan kaçtır?
a) 35000 b) 34000 c) 36000 d) 34500
84) Uygulanan gerilim 100 v. olduğuna göre R1= 5  R2= 2  olan paralel devrede R1 üzerinden geçen akım nedir?
a) 20 A b) 2 A. c) 10 A. d) 50 A.
85) Trafodaki sekonder çokışı yıldız bağlı nötr ucu çıkarılmış sistemde faz-nötr arası gerilim nasıl ifade edilir?
a)UxIx b) Uxc) Pxd) U / 
86) Akım trafosunun primerinden 250 A. geçtiğine göre bu akım trafosunun dönüştürme oranı nedir?
a) 50 b) 40 c) 100 d) 250
87) Hangi devrelerde cos açısını yükseltmek için kompanzasyon yapılır?
a)Endüktif b) Kapasitif c) Omik d) Aktif
88) Ölçü trafolarında polarite olmayan sekonder uçlara hangi işlem yapılır?
a) (-) S2 uçları topraklanır
b) (-) S2 uçları açık bırakılır
c) (+) S1 uçları topraklanır
d) (+) S1 uçları açık bırakılır
89) Dağıtım trafolarında kaç KVA’dan itibaren Bucholz rolesi montesi şarttır?
a) 250 b) 630 c) 400 d) 800
90) Üç fazlı devrelerde zikzak bağlantılı sargılarda aşağıdaki hangi özellik bulunmaz?
a) Sadece sekonder tarafında uygulanır
b) Fazlardan dengeli yük çekilmesi sağlanır
c) Her fazdaki sargı iki parçadan oluşur.
d) Sadece primer tarafında uygulanır.
91) Akım tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
a) Elektron akışına sebep olan basınçtır
b) Birim zamanda geçen elektron miktarıdır
c) Elektron akışına karşı koyulan zorluktur
92) Hangi alıcılarda cos açısını yükseltmek için kompanzasyon yapılır?
A) Endüktif
B) Omik
C) Kapasitif
D) Aktif
93) Trafolarda gerilim aşağıdakilerden hangisiyle ters orantılıdır?
A) Spir sayıları ile
B) Çekilen akımlarla
C) Sargıların dirençleri ile
D) Faz açıları ile
94) Dağıtım trafolarında kaç KVA’dan itibaren bucholz rolesinin monte edilmesi şarttır?
A) 250 KVA
B) 400 KVA
C) 630 KVA
D) 800 KVA
95) Bir trafonun sekonder çıkışında fazlar arası akım 72.2 A.Fazlar arası gerilim ise 400 V.tur.Buna göre trafonun gücü kaç KVA’dır?
A) 50 KVA
B) 100 KVA
C) 160KVA
D) 250 KVA
96) Ölçü trafolarında Polaritenin tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Primer giriş ve çıkış uçlarıdır.
B) Sekonder giriş ve çıkış uçlarıdır.
C) Primere girdiği ve sekonderden çıktığı (+) uçlardır.
D) Primere girdiği ve sekonderden çıktığı (-) uçlardır.
97) 100/5 A. Akım trafosunda kısa süreli en fazla kaç amper çekilmesine müsaade edilir?
A) 150 A.
B) 140 A.
C) 130 A.
D) 120 A.
98) Gerilim trafolarında Sekonder uçları (S1-S2) kullanılmadığı takdirde hangi işlem yapılır?
A) S1-S2 uçları boşta bırakılır.
B) Sadece S1 ucu topraklanır.
C) S1-S2 uçları kısa devre edilir.
D) S1-S2 uçları topraklamaya bağlanır.
99) Elektronik aktif sayaçlarda sayaç sabitesi nasıl ifade edilir?
A) Devir / kwh
B) İmpuls / kwh
C) Devir / kVArh
D) Dakika / kwh
100) Sayaç ölçü devresinde kullanılan akım trafosu 600/5 A, gerilim trafosu ise 30000/100 V’dur.Sayaç çarpanı aşağıdakilerden hangisidir?
A) 34000
B) 36000
C) 38000
D) 39000
101) Mekanik sayaçlarda gerilim ve akım bobinlerinin sargı özelliği aşağıdakilerden hangisidir?
Gerilim Bobini - Akım Bobini
İnce az spirli - kalın çok spirli
Kalın az spirli - İnce çok spirli
İnce çok spirli - İnce az spirli
İnce çok spirli - kalın az spirli
102) Aktif mekanik sayaçlarda sayaç sabitesi nasıl ifade edilir?
A) İmpuls / kwh
B) Devir / kwh
C) Dakika / kwh
D) Devir / kVArh
103) Sabitesi 600 devir /Kwh olan bir sayaç 1 Kwh’i 750 devir /Kwh’te kayıt ettiğine göre hata oranı (+/-) % kaçtır?
A) - % 20
B) + % 20
C) - % 25
D) + % 25
104) Monofaze mekanik sayaçlarda nötr girişi çıkışa bağlanırsa
A) Sayaç hatalı tüketim kaydeder
B) Sayaç çalışmaz
C) Numaratör ters döner
D) Sayaç normal çalışır
105) 100 KVA’lık AG dağıtım panosunun ana şalteri kaç amperdir?
A) 63 A.
B) 80 A.
C) 160 A.
D) 125 A.
106) Y.G Kumanda panolarında aşağıdaki malzemelerden hangisi bulunmaz?
A) Bakır baralar
B) Sinyal lambaları
C) Aşırı akım roleleri
D) Kesici açma kapama butonları
107) Bara ayırıcısının monte edildiği yer neresidir?
A) Hat çıkışına
B) Ana bara ile kesici arasına
C) Trafoların üst giriş kısmına
D) Ölçü trafolarının giriş kısmına monte edilirler
108) Dağıtım sisteminde hangi tip kesiciler kullanılmaz?
A) SF 6 gazlı kesiciler
B) Havalı kesiciler
C) Vakumlu kesiciler
D) Az yağlı kesiciler
109) Modüler hücrelerde yalıtım çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vakumlu – gaz yalıtımlı
B) Hava – gaz yalıtımlı
C) Az yağlı – gaz yalıtımlı
D) Az yağlı – vakumlu yalıtımlı
110) Direk tipi trafolar en fazla kaç KVA’ya kadar yapılır?
A) 400 KVA
B) 250 KVA
C) 160 KVA
D) 100 KVA
111) Müşterek direkli hat ile A.G şebekelerinde direk ara mesafeleri en fazla kaç metreye kadar açılabilir?
A) 30 metre
B) 40 metre
C) 50 metre
D) 60 metre
112) Aşağıdakilerden hangisi çelik özlü (St-Al) iletken çeşididir?
A) Rose
B) Pansy
C) Aster
D) Swallow
113) Üç fazlı sistemlerde aktif güç formülü aşağıdakilerden hangisidir?

114) Kirchof kanununa göre aşağıdakilerden hangisi paralel bağlı devrelerin özelliklerinden değildir?
A) U= U1+U2+U3
B) U= U1=U2=U3
C) I= I1+I2+I3
D) 1/RT=1/R1+1/R2+1/R3
115) Faz – tarafında Faz –toprak arası gerilim kaç volttur?
A) 18408 V
B) 18308 V
C) 18208 V
D) 18508 V
116) Kırsal kesim E.N hatlarında kullanılan kendinden mesnet demirli izolatör aşağıdakilerden hangisidir?
A) VHD-35
B) N-95
C) VKS-35
D) K1
117) 400 KVA Trafo için hangi tip demir direk kullanılır?
A) T-15
B) T-25
C) T-30
D) T-35
118) Müşterek direklerde, direk üzerinde hangi hatlar bulunur?
A) Üzerinde Y.Gerilim ve A.Gerilim hattı bulunur
B) Üzerinde sadece A.Gerilim hattı bulunur
C) Üzerinde Y.Gerilim ve aydınlatma hattı bulunur
D) Üzerinde sadece Y.Gerilim hattı bulunur
119) AER (APEKA) kabloları nerede kullanılmaz?
A) Nötrü askı telli havai hatlarda
B) Yapılara emniyet mesafesi
C) Trafodan – panoya iniş kablosu olarak
D) Nemli ve ağaçlık bölgelerde
120) Parafudr’lar şebekeye nasıl bağlanır?
A) Fazlar arası
B) Faz Toprak arası
C) Fazlara seri
D) Fazlara paralel
121) Aşağıdakilerden hangisi sekonder koruma techizatlarından değildir?
A) Aşırı akım rölesi
B) Toprak rölesi
C) Fotosel röle
D) Yardımcı role
122) Aşağıdakilerden hangi röle güç trafosunun zati (öz) korumalarından değildir?
A) Bucholz röle
B) Termik röle
C) Tekrar kapama rölesi
D) Basınç rölesi
123) Standart kablo kanalı ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?
A) 60-60-80 cm
B) 50-60-80 cm
C) 40-60-80 cm
D) 40-60-100 cm
124) Standart kablo kanalında döşenecek kablonun üstüne ve altına kaçar cm ince kum serilir?
A) 20 - 20 cm
B) 15 – 15 cm
C) 10 – 10 cm
D) 10 - 20 cm
125) İlçeler arasındaki dağıtım hattı Piegon (3/0) iletken yer altı kablosu yapılması istenmektedir.35 KV XPLE tipi hangi kablo kullanılmaktadır?
A) 3 (1x95/16) mm2
B) 3 (1x50/16) mm2
C) 3 (1x185/25) mm2
D) 3 (1x240/25) mm2
126) E.N.Hatlarındaki arızalarda geçici olarak yapılan topraklamalara ne ad verilir?
A) Koruma
B) Mahalli
C) İşletme
D) Direk topraklaması
127) Koruma ile işletme topraklamalarında iki topraklayıcı arasında en az kaç metre mesafe olmalıdır?
A) 4 m
B) 10 m
C) 15 m
D) 20 m
128) Topraklama yönetmeliğine göre topraklama iletkenleri toprağa hangi ölçüler içerisinde gömülmelidir?
A) 0,5 – 1 m
B) 1 – 1,5 m
C) 1,5 -2 m
D) 2 – 2,5 m
129) Trafo binalarında enerji kesme manevralarında yapılacak işlem sırası aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak ayırıcıları kapatılır – kesici - bara ve hat ayırıcıları açılır.
B) Kesici açılır – bara ve hat ayırıcıları açılır toprak ayırıcıları kapatılır.
C) Kesici açılır toprak ayırıcı kapanır bara ve hat ayırıcıları kapanır.
D) Bara ve hat ayırıcıları açılır – kesici açılır.
130) Sistemin muhtelif kısımlarını yada tamamını …………………….ve ………………………..için kesiciler ve ayırıcılar ile yapılan işleme manevra denir.
A) Kesiciyi kapatmak / Devreden çıkarmak
B) Kesicileri açarak / ayırıcıları açmak
C) Ayırıcıları kapatarak /devreye almak
D) Devreye almak / devreden çıkarmak
131) Telsiz ile haberleşmelerde
A) Önce kendi kodu ve sonra işletme kodu söylenir
B) Önce işletme kodu ve karşı tarafın kodu söylenir
C) Önce işletme kodu ve kendi kodu söylenir.
D) Önce karşı tarafın kodu ve işletme kodu söylenir
132) Aşağıdakilerden hangisi arıza manevrası değildir?
A) İki faz arası kısa devreden kesicinin açması
B) YG izolatörünün patlaması ile kesicinin açması
C) Hatta iletken kopması neticesinde kesici açması
D) Planlı programlı Bakım onarım yapılması
133) İş kazalarını ve meslek hastalıklarını ortadan kaldırmak veya ……………….indirmek için yapılan …………………….çalışmaların tümüne iş güvenliği denilir.
A) En aza / Planlı, programlı
B) Arızaları asgariye / manevraları
C) Bütün / dikkatli
D) En aza / bütün
134) İş kazalarına yol açan ana sebepler aşağıdakilerden hangisidir?
A) Utanma - İhmalkarlık
B) Acelecelik – Tehlikeli hareket - Dikkatsizlik
C) Teknik- Kişisel beklenmedik durumlar
D) Doğal afet – Utangaçlık – İş yeri düzensizliği
135) Ayırıcı bıçakları açılmadığında hangi iş güvenliği teçhizatı kullanılır?
A) Hat tüfeği
B) Yüksek gerilim manevra ıstankası
C) Topraklama donanımı
D) Tek kutuplu diyot lambalı ıstanka
136) İş kazasının matematiksel tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Doğal afetler x İşini kaybetme korkusu
B) Koruyucu kullanmamak x Beklenmedik durumlar
C) Tehlikeli durum x Tehlikeli hareket
D) Dikkatsiz hareket x Aşırı güven
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.

Forum istatistikleri

Konular
127,661
Mesajlar
911,804
Kullanıcılar
449,125
Son üye
hsyn36

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst