bluetooth kontrollü pic

Katılım
14 Ağu 2011
Mesajlar
36
Beğeniler
2
Puanları
3
#1
İyi günler enerji sistemleri mühendisliği 2.sınıf öğrencisiyim. Okulda küçük bir proje ekibimiz var.İlk proje çalışmamızda küçük bir akıllı ev uygulaması. Bunun içinde bluetooth haberleşme yolunu seçtik.Teknik bilgi ve birikimimiz az. Buraya bu tarz 100lerce konu açılmış.Ama ben hala nasıl yapacağımı anlayamadım.
Amacım sadece proje yaparken öğrenmek. Size sormak istediklerim :


1-Hangi bluetooth modülünü kullanmalıyım (mümkünse ucuz yollu olması gerekir öğrenciyiz)
2-Bu bluetooth modülünü ile nasıl pic ile haberleşeceğim.
3-Pic için yazılım lazım bunu nasıl halledeceğim.
isis devresi ares devresi,pic yazılımı, bluetooth modül bağlantısı lazım anlayacağınız.
nasıl yol izlemem gerekir

Gerekirse yardım eden arkadaşlara küçük bir miktar ücret bile ödemeye bile hazırım.
 
Katılım
2 Eyl 2007
Mesajlar
254
Beğeniler
12
Puanları
3
Yaş
34
#2
1-hc serisi bluetooth modülleri var hc06 gibi bunları kullanabilirsin
2- bu modüller seri ara birim gibi kullanılabilirler rx tx olarak
3- Yazılımı bildiğin bir dille yazacaksın
4- Bu tip kontrollerde genellikle verici cep tlf, tablet oluyor , yani işin bir tarafı pic yazılımı diğeri pc programı , nette hazır örnekler vardır sanırım araştır istersen

ör:Android Üzerinde MSP430 Bluetooth ile Kablosuz Kontrol Uygulaması » Elektronik Sitesi
 
Son düzenleme:
Katılım
14 Ağu 2011
Mesajlar
36
Beğeniler
2
Puanları
3
#3
elimde bu kit mevcut fakat yazılım konusunda yazılım dili bilmiyorum ccs programıda var bana yazılım konusunda yardım edebilecek var mı acaba

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Katılım
6 Haz 2017
Mesajlar
4
Beğeniler
0
Puanları
1
Yaş
24
#4
Arkadaşlar akıllı ev projesi için gerekli programı yazdım pic assembly dili ile yazıyorum fakat bluetooth modülünü picle haberlştirmek için nasıl yazıcam nasıl olacak hiç bir fikrim yok. Bluetooth ile 3 çıkışı kontrol etmem gerekiyo aç kapa vs.
Ama örnek hiç bir yerde yazılımı bulamıyorum. Lütfen yardımcı olur musunuz
 
Katılım
14 Ocak 2009
Mesajlar
386
Beğeniler
46
Puanları
3
Yaş
54
#5
Asagıda verdigim yazılım hc-05 ile yapılmıs calısan bir yazılımdır.Bir arkadasımın çiftligindeki kamerayı saga sola çevirmek için(step motor ile) yapılmıstır.R100 veya L200 gibi komutlar ile saga veya sola donmektedir.R saga 100,100 puls anlamındadır.Takıldıgın yer olursa sorabilirsin.Kolay gelsin.
INCLUDE "P16F886.INC"

__CONFIG _CONFIG1, _LVP_OFF & _FCMEN_ON & _IESO_OFF & _BOR_OFF & _CPD_OFF & _CP_OFF & _MCLRE_OFF & _PWRTE_OFF & _WDT_ON & _HS_OSC
__CONFIG _CONFIG2, _WRT_OFF & _BOR21V


;
;******** bu kýsým sonradan eklendý interrup ile pc denrs232 data alýp yazýyorSPBRG_VAL EQU .29 ;9600 baud brg16=0 brgh=0
TX_BUF_LEN EQU .96 ;length of transmit circular buffer
RX_BUF_LEN EQU .48 ;length of receive circular buffer

M_HIZ EQU .25

#DEFINE STA PORTC,3
#DEFINE LED PORTA,2
#DEFINE MOTOR_DIR PORTA,0
#DEFINE MOTOR_STEP PORTA,1
#DEFINE MOTOR_ENABLE PORTA,4
;port B tanýmlarý

;----------------------------------------------------------------------------
;Bit Definitions

TxBufFull EQU 0 ;bit indicates Tx buffer is full
TxBufEmpty EQU 1 ;bit indicates Tx buffer is empty
RxBufFull EQU 2 ;bit indicates Rx buffer is full
RxBufEmpty EQU 3 ;bit indicates Rx buffer is empty

ReceivedLF EQU 5 ;bit indicates <LF> character received
ReceivedCR1 EQU 6 ;bit indicates <CR> character received
ReceivedCR2 EQU 7 ;bit indicates <CR> character received
;----------------------------------------------------------------------------


; Define statements.


RAM_START EQU 00020h
RAM_END EQU 001EFh
RAM_BANKS EQU 00004h
BANK0_START EQU 00020h
BANK0_END EQU 0007Fh
BANK1_START EQU 000A0h
BANK1_END EQU 000EFh
BANK2_START EQU 00110h
BANK2_END EQU 0016Fh
BANK3_START EQU 00190h
BANK3_END EQU 001EFh
EEPROM_START EQU 02100h
EEPROM_END EQU 021FFh


EE_ADR EQU RAM_START + 004h
EE_ADRH EQU RAM_START + 005h
EE_DATA EQU RAM_START + 006h
EE_DATH EQU RAM_START + 007h

;Variables
CBLOCK RAM_START + 0X08
FLAG_CEVAP
TEMP
TEMP1
TEMP2
TEMP3
WREG_TEMP ;storage for WREG during interrupt
STATUS_TEMP ;storage for STATUS during interrupt
PCLATH_TEMP ;storage for PCLATH during interrupt
FSR_TEMP ;storage for FSR during interrupt
Flags ;byte to store indicator flags
TempData ;temporary data in main routines
BufferData ;temporary data in buffer routines
TxStartPtr ;pointer to start of data in TX buffer
TxEndPtr ;pointer to end of data in TX buffer
RxStartPtr ;pointer to start of data in RX buffer
RxEndPtr ;pointer to end of data in RX buffer
CONN_TIME
TEMP_H
TEMP_L
ENDC
CBLOCK 0X40
RxBuffer:RX_BUF_LEN ;receive data buffer
ENDC

CBLOCK 0X110
TxBuffer:TX_BUF_LEN ;transmit data buffer
ENDC
#DEFINE ReceivedCR FLAG_CEVAP,2 ;bit indicates <CR> character received
#DEFINE EEPR_FLAS FLAG_CEVAP,5 ;0 ISE EEPROM 1 ISE FLAS
;-----------------------------------------------------------------------------
;Macros to select the register bank
; Many bank changes can be optimized when only one STATUS bit changes

Bank0 MACRO ;macro to select data RAM bank 0
bcf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
ENDM

Bank1 MACRO ;macro to select data RAM bank 1
bsf STATUS,RP0
bcf STATUS,RP1
ENDM

Bank2 MACRO ;macro to select data RAM bank 2
bcf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
ENDM

Bank3 MACRO ;macro to select data RAM bank 3
bsf STATUS,RP0
bsf STATUS,RP1
ENDM


#define FOSC .20 ;20
#define CODE_SIZE 8
#DEFINE RESET_ORG 0400H


RAM_START EQU 00020h
RAM_END EQU 001EFh
RAM_BANKS EQU 00004h
BANK0_START EQU 00020h
BANK0_END EQU 0007Fh
BANK1_START EQU 000A0h
BANK1_END EQU 000EFh
BANK2_START EQU 00110h
BANK2_END EQU 0016Fh
BANK3_START EQU 00190h
BANK3_END EQU 001EFh
EEPROM_START EQU 02100h
EEPROM_END EQU 021FFh


ORG 000H

;place code at reset vector

ResetCode: clrf PCLATH ;select program memory page 0
goto Main ;go to beginning of program
;---------------------------
ORG 0x0004 ;place code at interrupt vector
GOTO InInterruptCode
ORG 0010H

;*****************************
BEKLE500US CLRF TEMP2
TBEKLE500 CLRWDT
nop
nop
NOP
NOP
NOP
NOP
DECFSZ TEMP2,F
GOTO TBEKLE500
RETLW 0
;********************************************
BEKLE145US MOVLW .180 ;185
MOVWF TEMP2
TBEKLE145 CLRWDT
DECFSZ TEMP2,F
GOTO TBEKLE145
RETLW 0
;********************************************
BEKLE5MS MOVLW .238
MOVWF TEMP1
MOVLW .22
MOVWF TEMP2
TBEKLE5MS CLRWDT
DECFSZ TEMP1,F
GOTO TBEKLE5MS
DECFSZ TEMP2,F
GOTO TBEKLE5MS
RETLW 0
;**************************************
BEKLE40MS MOVLW .238
MOVWF TEMP1
MOVLW .195
MOVWF TEMP2
TBEKLE40MS CLRWDT
DECFSZ TEMP1,F
GOTO TBEKLE40MS
DECFSZ TEMP2,F
GOTO TBEKLE40MS
RETLW 0
;***********************************************


InInterruptCode:Bank0
movwf WREG_TEMP ;save WREG
movf STATUS,W ;store STATUS in WREG
clrf STATUS ;select file register bank0
movwf STATUS_TEMP ;save STATUS value
movf PCLATH,W ;store PCLATH in WREG
movwf PCLATH_TEMP ;save PCLATH value
clrf PCLATH ;select program memory page0
movf FSR,W ;store FSR in WREG
movwf FSR_TEMP ;save FSR value

Bank0 ;select bank0

btfsc PIR1,RCIF ;test RCIF receive interrupt
bsf STATUS,RP0 ;change to bank1 if RCIF set
btfsc PIE1,RCIE ;test if interrupt eabled if RCIF set
goto GetData ;if RCIF and RCIE set, do receive

Bank0 ;select
;-------------------------------------------------bank0
btfsc PIR1,TXIF ;test for TXIF transmit interrupt
bsf STATUS,RP0 ;change to bank1 if TXIF set
Bank1
btfsc PIE1,TXIE ;test if interrupt enabled if TXIF set
goto PutData ;if TXIF and TCIE set, do transmit
goto EndInt

;------------------------------------
;Get received data and write into receive buffer.

GetData: Bank0
btfsc RCSTA,OERR ;test overrun error flag
goto ErrOERR ;handle it if error
btfsc RCSTA,FERR ;test framing error flag
goto ErrFERR ;handle it if error


RCVRCIK1 MOVLW .1
MOVWF TMR2
BSF ReceivedCR


MOVF RCREG,W ;change back to valid data
call PutRxBuffer ;and put in buffer


goto EndInt

;--------------------------
ErrOERR: bcf RCSTA,CREN ;reset the receiver logic
bsf RCSTA,CREN ;enable reception again
goto EndInt
;-----------------------------------
ErrFERR: movf RCREG,W ;discard received data that has error
goto EndInt
;------------------------------
ErrRxOver: movlw 0A0h
MOVWF RxStartPtr
MOVWF RxEndPtr
goto EndInt
;------------------------------------
;Read data from the transmit buffer and transmit the data.
PutData: Bank0 ;select bank 0
btfss Flags,TxBufEmpty ;check if transmit buffer empty
goto PutDat1 ;if not then go get data and transmit
Bank1 ;select bank1
bcf PIE1,TXIE ;disable TX interrupt because all done
goto EndInt
;------------------------
PutDat1:call GetTxBuffer ;get data to transmit


banksel PORTA
BTFSS PIR1,TXIF ;check if transmitter busy
GOTO $-1

MOVF INDF,W
movwf TXREG ;and transmit

Bank1
TT1 BTFSC TXSTA,1 ;gonderme iþleminin tamamlanmasý bekleniyor
GOTO TT2
NOP
TT2 Bank0
;------------------------------------
;End of interrupt routine restores context
EndInt: Bank0 ;select bank 0
movlw .1
movwf TMR2 ;RXSTART ADRESINI DUZELTMEK ICIN

movf FSR_TEMP,W ;get saved FSR value
movwf FSR ;restore FSR
movf PCLATH_TEMP,W ;get saved PCLATH value
movwf PCLATH ;restore PCLATH
movf STATUS_TEMP,W ;get saved STATUS value
movwf STATUS ;restore STATUS
swapf WREG_TEMP,F ;prepare WREG to be restored
swapf WREG_TEMP,W ;restore WREG without affecting STATUS
retfie ;return from interrupt
;*********************************************
HATA MOVWF TEMP
clrf Flags
RETURN
;----------------------------------------------------------------------------
;=====================================================================
MainLoop: Bank0 ;select bank0
;********************************
bSf PORTB,1 ;BULUTOTH MODUL ILETISIM MODUNA GECIRILIYO
BSF MOTOR_ENABLE ;MOTOR DEVREDISINA CIKARTILIYOR
Bank1 ;select bank 1
bsf PIE1,RCIE ;ENABLE receive interrupt
Bank0 ;select bank 0
clrwdt

MOVF TMR2,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO MainLoop
;************************************
PASPAS clrwdt
moVf TMR2,W
BTFSC STATUS,Z
GOTO PASPAS
INCF CONN_TIME,F
MOVF CONN_TIME,W
BTFSS STATUS,Z
GOTO MainLoop

BTFSC ReceivedCR
GOTO DONDUR

CALL InitRxBuffer
CALL InitTxBuffer

BTFSS STA
GOTO MainLoop
BSF LED
MOVLW 'B'
call PutTxBuffer
MOVLW 'A'
call PutTxBuffer
MOVLW 'G'
call PutTxBuffer
MOVLW 'L'
call PutTxBuffer
MOVLW 'A'
call PutTxBuffer
MOVLW 'N'
call PutTxBuffer
MOVLW 'T'
call PutTxBuffer
MOVLW 'I'
call PutTxBuffer
MOVLW ' '
call PutTxBuffer
MOVLW 'K'
call PutTxBuffer
MOVLW 'U'
call PutTxBuffer
MOVLW 'R'
call PutTxBuffer
MOVLW 'U'
call PutTxBuffer
MOVLW 'L'
call PutTxBuffer
MOVLW 'D'
call PutTxBuffer
MOVLW 'U'
call PutTxBuffer
MOVLW .13
call PutTxBuffer
MOVLW .10
call PutTxBuffer
CALL BEKLE500MS
BCF LED
CALL BEKLE1SN
GOTO MainLoop
;**************************************
DONDUR MOVF RxEndPtr,W
MOVWF FSR
DECF FSR,F
MOVF INDF,W
XORLW '+'
BTFSS STATUS,Z
GOTO CIK
DECF FSR,F
MOVF INDF,W
XORLW '+'
BTFSS STATUS,Z
GOTO CIK
DECF FSR,F
MOVF INDF,W
XORLW '+'
BTFSS STATUS,Z
GOTO CIK

CLRF TEMP_H
CLRF TEMP_L

DECF FSR,F ;BIRLER
MOVF INDF,W
ANDLW 00FH
MOVWF TEMP_L

DECF FSR,F ;ONLAR
MOVF INDF,W
ANDLW 00FH
MOVWF TEMP
BTFSC STATUS,Z
GOTO ZIPYUZLER

ZIPONLAR MOVLW .10
ADDWF TEMP_L,F
BTFSC STATUS,C
INCF TEMP_H
DECFSZ TEMP,F
GOTO ZIPONLAR

ZIPYUZLER DECF FSR,F
MOVF INDF,W
ANDLW 00FH
MOVWF TEMP
BTFSC STATUS,Z
GOTO YON

ZIPYUZ MOVLW .100
ADDWF TEMP_L,F
BTFSC STATUS,C
INCF TEMP_H
DECFSZ TEMP,F
GOTO ZIPYUZ

YON DECF FSR,F
MOVF INDF,W
XORLW 'R'
BTFSS STATUS,Z
GOTO D1
BSF MOTOR_DIR ;YON BILGISI
GOTO DON1

D1 MOVF INDF,W
XORLW 'L'
BTFSS STATUS,Z
GOTO CIK
BCF MOTOR_DIR ;YON BILGISI

DON1 MOVF TEMP_H,W
ADDWF TEMP_L
BTFSC STATUS,Z
GOTO CIK

DON2 CLRWDT
BCF MOTOR_ENABLE
BSF MOTOR_STEP
BCF LED
CALL BEKLEHIZ
BCF MOTOR_STEP
BSF LED
CALL BEKLEHIZ

DECF TEMP_L,F
MOVF TEMP_L,W
XORLW .255
BTFSS STATUS,Z
GOTO DON2
DECF TEMP_H,F
MOVF TEMP_H,W
XORLW .255
BTFSS STATUS,Z
GOTO DON2

CIK CALL InitRxBuffer
CALL InitTxBuffer
BCF ReceivedCR
MOVLW 'I'
call PutTxBuffer
MOVLW 'S'
call PutTxBuffer
MOVLW 'L'
call PutTxBuffer
MOVLW 'E'
call PutTxBuffer
MOVLW 'M'
call PutTxBuffer
MOVLW ' '
call PutTxBuffer
MOVLW 'T'
call PutTxBuffer
MOVLW 'A'
call PutTxBuffer
MOVLW 'M'
call PutTxBuffer
MOVLW 'A'
call PutTxBuffer
MOVLW 'M'
call PutTxBuffer
MOVLW '.'
call PutTxBuffer
MOVLW '.'
call PutTxBuffer
MOVLW '.'
call PutTxBuffer
MOVLW .13
call PutTxBuffer
MOVLW .10
call PutTxBuffer
CALL BEKLE1SN
GOTO MainLoop
Main:
BANKSEL T1CON ;
MOVLW B'00110001'
MOVWF T1CON

BANKSEL T2CON ;
MOVLW B'11111111'
MOVWF T2CON

BANKSEL PORTA
call SetupSerial ;set up serial port and buffers
CLRF PORTB
BANKSEL BAUDCTL
bsf STATUS,7
CLRF ANSEL
CLRF ANSELH
movlw B'00000000' ; B'00001000
movwf BAUDCTL
BCF STATUS,7
BANKSEL TRISB
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISB
MOVLW B'00000000'
MOVWF TRISA
movlw B'10111010' ;0xc0 ;set tris bits for TX and RX
MOVWF TRISC
BCF OPTION_REG,5
BCF OPTION_REG,3
BCF OPTION_REG,0
BANKSEL PORTA
CLRF PORTB
CLRF FLAG_CEVAP
call InitTxBuffer ;initialize transmit buffer
call InitRxBuffer ;initialize transmit buffer
GOTO MainLoop
;*******************************************************

;**********************************************************

MAIN1 BCF STATUS,7
Bank1 ;select bank 1
bsf PIE1,RCIE ;ENABLE receive interrupt
Bank0 ;select bank 0
CLRWDT
goto MainLoop ;repeat main loop to check for data

;----------------------------------------------------------------------------
;Set up serial port and buffers.

SetupSerial:
Bank1 ;select bank 1
movlw B'10111010' ;0xc0 ;set tris bits for TX and RX
MOVWF TRISC
movlw SPBRG_VAL ;set baud rate
movwf SPBRG
movlw b'00100000' ;115200=00100100 24 enable transmission and high baud rate
movwf TXSTA
Bank0 ;select bank0
movlw b'10010000' ;enable serial port and reception
movwf RCSTA
clrf Flags ;clear all flag bits

call InitTxBuffer ;initialize transmit buffer
call InitRxBuffer ;initialize receive buffer

movlw 0xc0 ;enable global and peripheral ints
movwf INTCON
Bank1 ;select bank1
movlw 0x30 ;enable TX and RX interrupts
movwf PIE1
return
;----------------------------------------------------------------------------
;Initialize transmit buffer

InitTxBuffer: Bank0
movlw LOW TxBuffer ;take address of transmit buffer
movwf TxStartPtr ;and place in transmit start pointer
movwf TxEndPtr ;and place in transmit end pointer
bcf Flags,TxBufFull ;indicate Tx buffer is not full
bsf Flags,TxBufEmpty ;indicate Tx buffer is empty
return

;----------------------------------------------
;Initialize receive buffer

InitRxBuffer: Bank0
movlw LOW RxBuffer ;take address of receive buffer
movwf RxStartPtr ;and place in receive start pointer
movwf RxEndPtr ;and place in receive end pointer
bcf Flags,RxBufFull ;indicate Rx buffer is not full
bsf Flags,RxBufEmpty ;indicate Rx buffer is empty
return

;----------------------------------------------
;Add a byte (from WREG) to the end of the transmit buffer

PutTxBuffer:
Bank1 ;select bank 1
bcf PIE1,TXIE ;disable transmit interrupt
Bank0 ;select bank 0
btfsc Flags,TxBufFull ;check if buffer full
goto ErrTxBufFull ;and go handle error if full

BANKISEL TxBuffer ;bank bit for indirect addressing
movwf BufferData ;save WREG data into BufferData
movf TxEndPtr,W ;get EndPointer
movwf FSR ;and place into FSR
movf BufferData,W ;get BufferData
movwf INDF ;and store in buffer

;test if buffer pointer needs to wrap around to beginning of buffer memory

movlw LOW TxBuffer+TX_BUF_LEN-1 ;get last address of buffer
xorwf TxEndPtr,W ;and compare with end pointer
movlw LOW TxBuffer ;load first address of buffer
btfss STATUS,Z ;check if pointer is at last address
incf TxEndPtr,W ;if not then increment pointer
movwf TxEndPtr ;store new end pointer value

;test if buffer is full

subwf TxStartPtr,W ;compare with start pointer
btfsc STATUS,Z ;check if the same
bsf Flags,TxBufFull ;if so then indicate buffer full
bcf Flags,TxBufEmpty ;buffer cannot be empty
Bank1 ;select bank 1
bsf PIE1,TXIE ;enable transmit interrupt
Bank0 ;select bank 0
BCF STATUS,7
return

;error because attempting to store new data and the buffer is full
;can do special error handling here - this code simply ignores the byte

ErrTxBufFull: Bank1 ;select bank 1
bsf PIE1,TXIE ;enable transmit interrupt
Bank0 ;select bank 0
BCF STATUS,7
return ;no save of data because buffer full

;----------------------------------------------
;Add a byte (from WREG) to the end of the receive buffer

PutRxBuffer:; Bank0 ;select bank 0
BANKISEL RxBuffer ;bank bit for indirect addressing
movwf BufferData ;save WREG into BufferData
movf RxEndPtr,W ;get EndPointer
movwf FSR ;and place into FSR
movf BufferData,W ;get BufferData
movwf INDF ;store in buffer

;test if buffer pointer needs to wrap around to beginning of buffer memory

movlw LOW RxBuffer+RX_BUF_LEN-1 ;get last address of buffer
xorwf RxEndPtr,W ;and compare with end pointer
btfsC STATUS,Z ;check if pointer is at last address
GOTO SIL
incf RxEndPtr,f ;if not then increment pointer
RETURN
SIL ; CALL InitRxBuffer ;test if buffer is full
movlw 0E0H ;GELEN BILGININ BASI ILE SONU ALINIYOR
movwf RxEndPtr ;and place in receive end pointer
bcf Flags,RxBufFull ;indicate Rx buffer is not full
bsf Flags,RxBufEmpty ;indicate Rx buffer is empty
return

;error because attempting to store new data and the buffer is full
;can do special error handling here - this code simply ignores the byte

ErrRxBufFull: return ;no save of data because buffer full

;----------------------------------------------
;Remove and return (in WREG) the byte at the start of the transmit buffer

GetTxBuffer: Bank0 ;select bank 0
btfsc Flags,TxBufEmpty ;check if transmit buffer empty
goto ErrTxBufEmpty ;and go handle error if empty

BANKISEL TxBuffer ;bank bit for indirect addressing
movf TxStartPtr,W ;get StartPointer
movwf FSR ;and place into FSR

;test if buffer pointer needs to wrap around to beginning of buffer memory

movlw LOW TxBuffer+TX_BUF_LEN-1 ;get last address of buffer
xorwf TxStartPtr,W ;and compare with start pointer
movlw LOW TxBuffer ;load first address of buffer
btfss STATUS,Z ;check if pointer is at last address
incf TxStartPtr,W ;if not then increment pointer
movwf TxStartPtr ;store new pointer value
bcf Flags,TxBufFull ;buffer cannot be full

;test if buffer is now empty

xorwf TxEndPtr,W ;compare start to end
btfsc STATUS,Z ;check if the same
bsf Flags,TxBufEmpty ;if same then buffer will be empty
movf INDF,W ;get data from buffer

return

;error because attempting to read data from an empty buffer
;can do special error handling here - this code simply returns zero

ErrTxBufEmpty: retlw 0 ;tried to read empty buffer

;----------------------------------------------
;Remove and return (in WREG) the byte at the start of the receive buffer

GetRxBuffer: Bank0 ;select bank 0
btfsc Flags,RxBufEmpty ;check if receive buffer empty
goto ErrRxBufEmpty ;and go handle error if empty

Bank1 ;select bank 1
; bcf PIE1,RCIE ;disable receive interrupt
Bank0 ;select bank 0

BANKISEL RxBuffer ;bank bit for indirect addressing
movf RxStartPtr,W ;get StartPointer
movwf FSR ;and place into FSR

;test if buffer pointer needs to wrap around to beginning of buffer memory

movlw LOW RxBuffer+RX_BUF_LEN-1 ;get last address of buffer
xorwf RxStartPtr,W ; and compare with start pointer
movlw LOW RxBuffer ;load first address of buffer
btfss STATUS,Z ;check if pointer is at last address
incf RxStartPtr,W ;if not then increment pointer
movwf RxStartPtr ;store new pointer value
bcf Flags,RxBufFull ;buffer cannot be full

;test if buffer is now empty

xorwf RxEndPtr,W ;compare start to end
btfsc STATUS,Z ;check if the same
bsf Flags,RxBufEmpty ;if same then buffer will be empty
movf INDF,W ;get data from buffer

Bank1 ;select bank 1
bsf PIE1,RCIE ;enable receive interrupt
Bank0 ;select bank 0
return

;error because attempting to read data from an empty buffer
;can do special error handling here - this code simply returns zero

ErrRxBufEmpty: Bank1 ;select bank 1
bsf PIE1,RCIE ;enable receive interrupt
Bank0 ;select bank 0
retlw 0 ;tried to read empty buffer

;---------------------------------------------------------------

;*************************
BEKLE1SN CLRF TEMP2
CLRF TEMP3
CLRF TMR1L
MOVLW .20
MOVWF TEMP1


B11 CLRWDT
DECFSZ TEMP2,F
GOTO B11
DECFSZ TEMP3,F
GOTO B11DECFSZ TEMP1,F
GOTO B11
RETLW 0
BEKLE500MS CLRF TEMP2
CLRF TEMP3
CLRF TMR1L
MOVLW .10
MOVWF TEMP1

B111 CLRWDT
DECFSZ TEMP2,F
GOTO B111
DECFSZ TEMP3,F
GOTO B111

DECFSZ TEMP1,F
GOTO B111
RETLW 0
;*****************************************************
;*****************************************************
BEKLE5SN NOP
CLRF TMR1H
CLRF TMR1L
MOVLW .96
MOVWF TEMP1
B101 CLRWDT
BTFSS TMR1H,7
GOTO B101
CLRF TMR1H
DECFSZ TEMP1,F
GOTO B101
RETLW 0
;*****************************************************


;****************************************************************
BEKLEHIZ MOVLW M_HIZ
MOVWF TEMP1
MOVLW .25
MOVWF TEMP
B1H CLRWDT
DECFSZ TEMP,F
GOTO B1H
MOVLW .25
MOVWF TEMP
DECFSZ TEMP1,F
GOTO B1H
RETURN
;**************************************************************


END
 

Benzer konular


Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
102,625
Mesajlar
722,261
Kullanıcılar
382,807
Son üye
dogancilesiz

Yeni Konular

Üst