Kontrol Kalemi

Yerden Isıtma ve Tüketim Değerleri

Yerden Isıtma ve Tüketim Değerleri

  Yerden ısıtma ve tüketim değerleri ısıtma sistemi: yüzey alanını genişletip, sıcaklık farkını düşürerek daha az enerji harcamak ve daha konforlu ısı dağılımı sağlamaktır. Yöntem olarak döşeme altına yerleştirilen sulu sistem (borularda bulunan) ya da elektrikli sistem (kablolarda bulunan) ısının, döşeme yüzeyinden iç ortama verilerek mekânın ısıtılması ile çalışmaktadır. Bu sistemler son yıllarda klasik sistemlere alternatif olarak yaygın kullanıma başlanmıştır.

  Alternatif ısı kaynaklarındaki akışkan sıcaklığının düşük olması yerden ısıtma sistemlerinin avantajını arttırmıştır. Döşemelerde iki çeşidi ısıtma sistemi vardır:

  1-     Elektrikli döşemeden (kablolu) ısıtma

  2-     Sıcak sulu döşemeden (borulu) ısıtma

  Son yıllarda yerden ısıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmasına rağmen birçok konuda hala tartışma oluşturmaktadır. Konu basit ve anlaşılır görünmesine rağmen projelendirme aşamasında dikkat edilmediği takdirde ısıtma anında sorunlar yaşanabilmektedir. Detaylı olarak yapılan ısı analizleri sonunda oluşturulacak diyagram ve tabloların kullanımı çok önemlidir ve yaygınlık kazanmaktadır. Bu yazıda geleneksel panel radyatörler ile yerden ısıtma sistemlerinin finansal ve işletme maliyetleri açısından kıyaslamaya yapılmaktadır. Özellikle doğalgaz kullanmayan bölgelerde ısıtma sistemi kararı verilirken faydalı olmak amaçlanmaktadır.

   

  Isıtma sistemleri ve Konfor İlişkisi

  Isı Sistemleri ve termal konfor arasında en önemli bağlantı yerden ısıtma sistemlerinin konfor bakımından standartları karşılamada daha iyi sonuçlar sağlamasıdır. Radyatörlü sistemlerde yapı içerisinde oluşan ısı farklılıklarının olumsuz sonuçları bulunmaktadır.

  Bunlar temelde;

  1-     İnsan vücudu sıcaklığı en iyi 1-1,5 mt yükseklik aralığında hissetmektedir.

  radyatörlü sistemler 28c yerden ısıtma 25c aynı konfor kalitesine işaret eder.

  2-     Sıcak hava ile soğuk hava arasında ki basınç farklarından oluşan hava akımları konforu etkiler

  3-     Yerden ısıtma tüm zemine yayılır, radyatörlü sistemler daha yüksek çalışma sıcaklıkları ile belirli noktadan çalıştığı için hava akımına daha fazla neden olurlar.

   

  Bu durum özellikle 50c üzerinde yanmaya başlayan ve buna bağlı olarak havada gezinmeye başlayan toz tanecikleri açısından önemlidir. Yerden ısıtma sistemlerinde sıcak suyun ortalama 30c gezinmesi ya da elektrikli sistemlerde zeminde yaratılan 26-30c ısı tozların yanması için yeterli değildir ve buna bağlı toz salınımı düşüktür. Radyatörlü sistemlerde su sıcaklığının 50c ve üstü olması metal panel yüzeylerinde toz yanmasına neden olabilecek bir durum oluşturur. Basınç farkı sonucunda oluşan hava hareketi toz sirkülasyonunun daha fazla hissedilmesine neden olur. Bu özellikle yerden ısıtma sistemlerinde zeminde kullanılan halılardan toz yayılması gibi çıkarımların asılsız olduğunu ispatlar.


   

  Isıtma Sistemleri ve Verimlilik

   

  COP – coefficient of performance  ( kW ısıtma başına üretilen enerjinin toplam tüketilen enerjiye oranı olarak tanımlanmaktadır )

  Büyük değerler verimin yüksek olduğunu ifade eder.

   

  Kullanılan Enerji Kaynaklarının COP DEĞERLERİ

  Yakıt TipiPanel Radyatör ( 45C )Sulu Yerden Isıtma ( 45C )
  LPG0,90,9
  DİZEL0,850,85
  ELEKTRİK11
  ISI POMPASI34

   

  Tablo: Yerden ısıtmada kullanılan döşeme türleri ve özellikleri

  Döşeme tipleriKalınlık ( mm )Yoğunluk ( kg/m3 )Isı geçirgenliği ( W/mK )Isı Direnci ( m2K/W )
  Laminant109000,210,048
  Halı 335 g/m260,07
  Halı 780 g/m2140,23
  Seramik1010,01
  Mermer3025002,10,014

   

  TÜKETİM MALİYETİ 

   

  Yerden Isıtma Sistemleri Tüketim Maliyeti

  • 120 gün / günde 8 saat çalışma prensibine göre hesaplamalar yapılmıştır.
  • Radyatör ve yerden ısıtma sistemlerinde, ısı yalıtımlı 100m2 konut için 12000 kcal / h enerji gerekir.
  • Isı yalıtımı olmayan 100m²’lik bir konut için 16500 kcal / h enerji gerekir.

  (Makine Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası’ndan toplanan veriler, sistemleri karşılaştırmak için kullanılmıştır.)

   

  Yakıt Birim Maliyet x Günlük enerji ihtiyacı

  —————————————————————

  Yerden ısıtma ısı gücü x kullanılan yakıtın verim katsayısı

   

  Panel Radyatör Günlük Tüketim / izolasyonlu

   

  100 m2 izolasyonlu bir dairede panel radyatör ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 96.000kcal / gün

  Merkezi sistem su sıcaklığı 60C, sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

  4 TL x 96000 kcal / Gün
  LPG: ——————————————————: 38 TL / gün
  11000 x 0,9

  6 TL x 96000 kcal / Gün
  Dizel: ——————————————————: 66 TL / gün
  10256 x 0,85

  0,7 TL x 96000 kcal / Gün
  Elektrik: ————————————————: 78 TL / gün
  860 x 1

  0,7 TL x 96000 kcal / Gün
  ISI Pompası: ———————————————: 26 TL / gün
  860 / 3

   

  100 m2 izolasyonsuz bir dairede panel radyatör ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 132.000kcal / gün

  Merkezi sistem su sıcaklığı 60C, sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

   

  Panel Radyatör Günlük Tüketim / İzolasyonsuz

  4 TL x 132000 kcal / Gün
  LPG: ———————————————: 53 TL / gün
  11000 x 0,9

  6 TL x 132000 kcal / Gün
  Dizel: ———————————————: 90 TL / gün
  10256 x 0,85

  0,7 TL x 132000 kcal / Gün
  Elektrik: ———————————————: 107 TL / gün
  860 x 1

  0,7 TL x 132000 kcal / Gün
  ISI Pompası: ———————————————: 36 TL / gün
  860 / 3

   

  Bu 2 tabloya bakılarak izolasyonlu ve izolasyonsuz maliyet farkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

  Panel Radyatör: İzolasyon Değerlerine Göre Günlük Enerji Tüketimi

  Yakıt100 m2 / Isı İzolasyonlu / TL100 m2 / Isı izolasyonsuz / TL
  LPG3853
  DİZEL6690
  ELEKTRİK78107
  ISI POMPASI2636

   

  Sulu Yerden Isıtma Günlük Tüketim / izolasyonlu

  100 m2 izolasyonlu bir dairede yerden ısıtma ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 75.000kcal / gün. Zeminde kullanılan su sıcaklığı 45- 35 C enerji ihtiyacı daha düşüktür. Sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

  4 TL x 72000 kcal / Gün
  LPG: ———————————————: 29 TL / gün
  11000 x 0,9

  6 TL x 72000 kcal / Gün
  Dizel: ———————————————: 50 TL / gün
  10256 x 0,85

  0,7 TL x 72000 kcal / Gün
  ISI Pompası: ———————————————: 15 TL / gün
  860 / 4

  100 m2 izolasyonsuz bir dairede yerden ısıtma ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 99.000kcal / gün. Zeminde kullanılan su sıcaklığı 45 – 35 C enerji ihtiyacı daha düşüktür. Sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

  Sulu Yerden Isıtma Günlük Tüketim / İzolasyonsuz

  4 TL x 99000 kcal / Gün
  LPG: ———————————————: 40 TL / gün
  11000 x 0,9

  6 TL x 99000 kcal / Gün
  Dizel: ———————————————: 68 TL / gün
  10256 x 0,85

  0,7 TL x 99000 kcal / Gün
  ISI Pompası: ———————————————: 20 TL / gün
  860 / 4

  izolasyonlu ve izolasyonsuz yerden ısıtma maliyet farkları

  Yakıt100 m2 / Isı İzolasyonlu / TL100 m2 / Isı İzolasyonsuz / TL
  LPG2940
  DİZEL5068
  ISI POMPASI1520

   

  Elektrikli Yerden Isıtma Günlük Tüketim / izolasyon

  Elektrikli Yerden Isıtma: 0,7 TL x 72Kw x 1COP : 52 TL/ Gün

  Elektrikli Yerden Isıtma Günlük Tüketim / izolasyonsuz

  Elektrikli Yerden Isıtma: 0,7 TL x 90Kw x 1COP : 63 TL / Gün

  izolasyonlu ve izolasyonsuz Elektrikli yerden ısıtma maliyet farkları

  Yakıt100 m2 / Isı İzolasyonlu / TL100 m2 / Isı İzolasyonsuz / TL
  Elektrikli Yerden Isıtma52 TL63 TL

   

  SONUÇ:

  • Klasik panel radyatörler ile daha yenilikçi yerden ısıtma sistemlerini; konfor, verimlilik ve tüketim değerleri açısından ortaya koymaya çalıştık.
  • İnsan fizyolojisinin zeminden ısınmaya daha iyi tepki vermesi ve ısının yükselerek ihtiyaç duyulan alanlarda daha verimli sunulması yerden ısıtmanın en öne çıkan konfor özelliklerinin başında geliyor. Yüksek sıcaklık farkları neticesinde hava akımı oluşması radyatörlü sistemlerde soğuk algısını arttıran bir özellik olarak konforsuz bir ortam yaratabilir. Tozların 50C ve üstü sıcaklıklarda yanma sonucu hava hareketiyle ortamda hareket etmesi konfor için olduğu kadar aynı zamanda astım / bronşit gibi solunum yolu rahatsızlıkları içinde olumsuz bir özelliktir. Yerden ısıtma sistemleri tüm zemine yayılması neticesinde homojen ısı dağılımı ile daha düşük sıcaklıklarda daha verimli bir ısınma ve konfor sunmaktadır. Isı pompasının enerjiyi daha verimli kullandığını görmekteyiz. Yatırım maliyetleri açısından LPG+ Radyatör ya da elektrikli yerden ısıtma avantaj sağlasa da tüketim değerleri bakımından 2-3 yıl içinde ısı pompası aradaki farkı kapatacaktır. Yenilenebilir enerji kaynakları (güneş, rüzgar vb) ile entegrasyon açısından elektrikli yerden ısıtma ve ısı pompaları daha avantajlı görünmektedir.

   

  Kaynak: https://www.isitmax.com/yerden-isitma/

   

   

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ