Kontrol Kalemi

Yerden Isıtma ve Tüketim Değerleri

Yerden ısıtma ve tüketim değerleri ısıtma sistemi: yüzey alanını genişletip, sıcaklık farkını düşürerek daha az enerji harcamak ve daha konforlu ısı dağılımı sağlamaktır. Yöntem olarak döşeme altına yerleştirilen sulu sistem (borularda bulunan) ya da elektrikli sistem (kablolarda bulunan) ısının, döşeme yüzeyinden iç ortama verilerek mekânın ısıtılması ile çalışmaktadır. Bu sistemler son yıllarda klasik sistemlere alternatif olarak yaygın kullanıma başlanmıştır.

Alternatif ısı kaynaklarındaki akışkan sıcaklığının düşük olması yerden ısıtma sistemlerinin avantajını arttırmıştır. Döşemelerde iki çeşidi ısıtma sistemi vardır:

1-     Elektrikli döşemeden (kablolu) ısıtma

2-     Sıcak sulu döşemeden (borulu) ısıtma

Son yıllarda yerden ısıtma sistemleri yaygın olarak kullanılmasına rağmen birçok konuda hala tartışma oluşturmaktadır. Konu basit ve anlaşılır görünmesine rağmen projelendirme aşamasında dikkat edilmediği takdirde ısıtma anında sorunlar yaşanabilmektedir. Detaylı olarak yapılan ısı analizleri sonunda oluşturulacak diyagram ve tabloların kullanımı çok önemlidir ve yaygınlık kazanmaktadır. Bu yazıda geleneksel panel radyatörler ile yerden ısıtma sistemlerinin finansal ve işletme maliyetleri açısından kıyaslamaya yapılmaktadır. Özellikle doğalgaz kullanmayan bölgelerde ısıtma sistemi kararı verilirken faydalı olmak amaçlanmaktadır.

 

Isıtma sistemleri ve Konfor İlişkisi

Isı Sistemleri ve termal konfor arasında en önemli bağlantı yerden ısıtma sistemlerinin konfor bakımından standartları karşılamada daha iyi sonuçlar sağlamasıdır. Radyatörlü sistemlerde yapı içerisinde oluşan ısı farklılıklarının olumsuz sonuçları bulunmaktadır.

Bunlar temelde;

1-     İnsan vücudu sıcaklığı en iyi 1-1,5 mt yükseklik aralığında hissetmektedir.

radyatörlü sistemler 28c yerden ısıtma 25c aynı konfor kalitesine işaret eder.

2-     Sıcak hava ile soğuk hava arasında ki basınç farklarından oluşan hava akımları konforu etkiler

3-     Yerden ısıtma tüm zemine yayılır, radyatörlü sistemler daha yüksek çalışma sıcaklıkları ile belirli noktadan çalıştığı için hava akımına daha fazla neden olurlar.

 

Bu durum özellikle 50c üzerinde yanmaya başlayan ve buna bağlı olarak havada gezinmeye başlayan toz tanecikleri açısından önemlidir. Yerden ısıtma sistemlerinde sıcak suyun ortalama 30c gezinmesi ya da elektrikli sistemlerde zeminde yaratılan 26-30c ısı tozların yanması için yeterli değildir ve buna bağlı toz salınımı düşüktür. Radyatörlü sistemlerde su sıcaklığının 50c ve üstü olması metal panel yüzeylerinde toz yanmasına neden olabilecek bir durum oluşturur. Basınç farkı sonucunda oluşan hava hareketi toz sirkülasyonunun daha fazla hissedilmesine neden olur. Bu özellikle yerden ısıtma sistemlerinde zeminde kullanılan halılardan toz yayılması gibi çıkarımların asılsız olduğunu ispatlar.


 

Isıtma Sistemleri ve Verimlilik

 

COP – coefficient of performance  ( kW ısıtma başına üretilen enerjinin toplam tüketilen enerjiye oranı olarak tanımlanmaktadır )

Büyük değerler verimin yüksek olduğunu ifade eder.

 

Kullanılan Enerji Kaynaklarının COP DEĞERLERİ

Yakıt Tipi Panel Radyatör ( 45C ) Sulu Yerden Isıtma ( 45C )
LPG 0,9 0,9
DİZEL 0,85 0,85
ELEKTRİK 1 1
ISI POMPASI 3 4

 

Tablo: Yerden ısıtmada kullanılan döşeme türleri ve özellikleri

Döşeme tipleri Kalınlık ( mm ) Yoğunluk ( kg/m3 ) Isı geçirgenliği ( W/mK ) Isı Direnci ( m2K/W )
Laminant 10 900 0,21 0,048
Halı 335 g/m2 6 0,07
Halı 780 g/m2 14 0,23
Seramik 10 1 0,01
Mermer 30 2500 2,1 0,014

 

TÜKETİM MALİYETİ 

 

Yerden Isıtma Sistemleri Tüketim Maliyeti

(Makine Mühendisleri Odası, Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği, Makine Mühendisleri Odası’ndan toplanan veriler, sistemleri karşılaştırmak için kullanılmıştır.)

 

Yakıt Birim Maliyet x Günlük enerji ihtiyacı

—————————————————————

Yerden ısıtma ısı gücü x kullanılan yakıtın verim katsayısı

 

Panel Radyatör Günlük Tüketim / izolasyonlu

 

100 m2 izolasyonlu bir dairede panel radyatör ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 96.000kcal / gün

Merkezi sistem su sıcaklığı 60C, sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

4 TL x 96000 kcal / Gün
LPG: ——————————————————: 38 TL / gün
11000 x 0,9

6 TL x 96000 kcal / Gün
Dizel: ——————————————————: 66 TL / gün
10256 x 0,85

0,7 TL x 96000 kcal / Gün
Elektrik: ————————————————: 78 TL / gün
860 x 1

0,7 TL x 96000 kcal / Gün
ISI Pompası: ———————————————: 26 TL / gün
860 / 3

 

100 m2 izolasyonsuz bir dairede panel radyatör ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 132.000kcal / gün

Merkezi sistem su sıcaklığı 60C, sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

 

Panel Radyatör Günlük Tüketim / İzolasyonsuz

4 TL x 132000 kcal / Gün
LPG: ———————————————: 53 TL / gün
11000 x 0,9

6 TL x 132000 kcal / Gün
Dizel: ———————————————: 90 TL / gün
10256 x 0,85

0,7 TL x 132000 kcal / Gün
Elektrik: ———————————————: 107 TL / gün
860 x 1

0,7 TL x 132000 kcal / Gün
ISI Pompası: ———————————————: 36 TL / gün
860 / 3

 

Bu 2 tabloya bakılarak izolasyonlu ve izolasyonsuz maliyet farkları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Panel Radyatör: İzolasyon Değerlerine Göre Günlük Enerji Tüketimi

Yakıt 100 m2 / Isı İzolasyonlu / TL 100 m2 / Isı izolasyonsuz / TL
LPG 38 53
DİZEL 66 90
ELEKTRİK 78 107
ISI POMPASI 26 36

 

Sulu Yerden Isıtma Günlük Tüketim / izolasyonlu

100 m2 izolasyonlu bir dairede yerden ısıtma ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 75.000kcal / gün. Zeminde kullanılan su sıcaklığı 45- 35 C enerji ihtiyacı daha düşüktür. Sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

4 TL x 72000 kcal / Gün
LPG: ———————————————: 29 TL / gün
11000 x 0,9

6 TL x 72000 kcal / Gün
Dizel: ———————————————: 50 TL / gün
10256 x 0,85

0,7 TL x 72000 kcal / Gün
ISI Pompası: ———————————————: 15 TL / gün
860 / 4

100 m2 izolasyonsuz bir dairede yerden ısıtma ile günde 8 saat çalışacak şekilde günlük enerji ihtiyacı 99.000kcal / gün. Zeminde kullanılan su sıcaklığı 45 – 35 C enerji ihtiyacı daha düşüktür. Sürekli çalışmaya ayarlanmış, oda sıcaklığı termostat ile 22C olarak ayarlanmış.

Sulu Yerden Isıtma Günlük Tüketim / İzolasyonsuz

4 TL x 99000 kcal / Gün
LPG: ———————————————: 40 TL / gün
11000 x 0,9

6 TL x 99000 kcal / Gün
Dizel: ———————————————: 68 TL / gün
10256 x 0,85

0,7 TL x 99000 kcal / Gün
ISI Pompası: ———————————————: 20 TL / gün
860 / 4

izolasyonlu ve izolasyonsuz yerden ısıtma maliyet farkları

Yakıt 100 m2 / Isı İzolasyonlu / TL 100 m2 / Isı İzolasyonsuz / TL
LPG 29 40
DİZEL 50 68
ISI POMPASI 15 20

 

Elektrikli Yerden Isıtma Günlük Tüketim / izolasyon

Elektrikli Yerden Isıtma: 0,7 TL x 72Kw x 1COP : 52 TL/ Gün

Elektrikli Yerden Isıtma Günlük Tüketim / izolasyonsuz

Elektrikli Yerden Isıtma: 0,7 TL x 90Kw x 1COP : 63 TL / Gün

izolasyonlu ve izolasyonsuz Elektrikli yerden ısıtma maliyet farkları

Yakıt 100 m2 / Isı İzolasyonlu / TL 100 m2 / Isı İzolasyonsuz / TL
Elektrikli Yerden Isıtma 52 TL 63 TL

 

SONUÇ:

 

Kaynak: https://www.isitmax.com/yerden-isitma/

 

 

Exit mobile version