Linux Komutları

Katılım
7 May 2017
Mesajlar
37
Puanları
6
Yaş
31
LİNUX KOMUTLARI İNCELEME
Linux nedir ? Linux komutları nedir ? Linux komutları nasıl kullanılır ? Linux komut örnekleri nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda Linux komutlarına dair bilgiler ve örnekleri sizlerle paylaşılmaktadır.

Linux’da sayısız komut var . Ortak görevleri yerine getirmek için günlük rutinde veya sayısız defa birçoğunu kullanmaya mecburuz. Belli komutların “dağıtım” olduğuna dikkat etmek önemlidir – bunlar sadece belirli dağıtımlarda bulunabilir. Diğerleri ise, çoğu ana akım dağıtım olmasa bile, genel Unix / Linux komutlarıdır.

LİNUX KOMUTLARI
adduser / addgroup Komutu

Kullanıcı Ekle ve grup ekle komutları, sistemde belirtilen varsayılan yapılandırmaya göre sırasıyla bir kullanıcı ve grup eklemek için kullanılır.

/etc/adduser.conf dosya.

$ sudo eklentisi tecmintAgetty Komutu

Agetty fiziksel ve sanal terminalleri yöneten ve ‘init’ tarafından çağrılan bir programdır.Bir bağlantı tespit edildiğinde , bir tty portu açar ve kullanıcının oturum açma adını sorar./bin/login

Agetty , linux’un bir alternatif komutudur.

$ agetty –L 9600 ttyS1 vt100Alias Komutu

Alias bir sistemde Linux komutuna takma adlar (kısayol) oluşturmak için kullanılan bir komuttur.Varolan Shell / Linux komutlarından (seçenekler dahil) yeni / özel komutlar oluşturmak için faydalı bir komuttur.

$ alias home = ‘cd / home / tecmint / public_hmtl ’

Bu komut , home adında bir takma ad oluşturacaktır.Anacron Komutu

Anakron komutu ; gün ay , haftalar ve aylar için tanımlanan bir frekans için periyodik olarak komutları çalıştırmak için kullanılan bir Linux komutudur.

Cron ve Anacron olarak ayrılırlar.Cron komutunun aksine , sistemin sürekli çalışıp çalışmayacağını varsayarak , sistem kapalı iken zamanla ilgili bir işlem varsa , makine açıldığında çalışmaya başlar.Apropos Komutu :

Apropos komutu , bir komut ya da programın arama ve görüntülemelerde kısa bir açıklama gösterir.

$ apropos adduserApt Komutu

Apt komutu , Debian / Ubuntu gibi yeni nesil üst düzel bir paket yöneticisidir.

$ sudo apt güncellemesiApt-Get Komutu

Apt-get komutu , Debian/Ubuntu sistemleri için güçlü ve ücretsiz bir front-end paket yöneticisidir.Yeni yazılım paketlerini kurmak , mevcut yazılım paketlerini kaldırmak , mevcut yazılım paketlerini yükseltmek ve tüm işletim sistemini yükseltmek için kullanılır.

$ sudo apt-get güncellemesiAptitude Komutu

Aptitude komutu , Debian GNU /Linux paket yönetim sistemi için güçlü bir metin tabanlı arayüzdür.Apt-get ve Apt gibi , sistem üzerine yazılım paketlerini kurmak , kaldırmak veya yükseltmek için kullanılır.

$ sudo yetenek güncellemesiArch Komutu

Arch makine mimarisi ve donanım adı görüntüleme için kullanılan basit bir komuttur. (uname -m)

$ archArp Komutu

ARP (Adress Resolution Protocol – Adres Çözümleme Protokolü) , bir ağ komşusunun IP ağ adreslerini , IPv4 ağındaki donanım (MAC) adresleri ile eşleyen bir protokoldür.Ağ üzerindeki tüm online ana bilgisayarları bulmak için kullanabilirsiniz.

$ sudo arp-scan –interface = enp2s0 –localnetAt Komutu

At komutu , gelecekte çalışacak görevleri zamanlamak için kullanılmaktadır.Cron ve Anacron’a alternatiftir ancak herhangi bir yapılandırma dosyasını düzenlemeden belirli bir zamanda bir kez görevi çalıştırmaktadır.

Örnek olarak , sistemi şu an 23:00’da kapatmak için çalıştırılması gereken komut ;

$ sudo echo “kapatma –h şimdi” | -m 23:00Atq Komutu

Atq komutu komut içerisindeki sıralı işleri görüntülemek için kullanılmaktadır.

$ atqAtrm Komutu

Atrm komutu , iş kuyruğundaki işleri kaldırmak/silmek için kullanılmaktadır.

$ atrm 2Awk Komutu

Awk komutu , metin işleme için oluşturulan ve genellikle bir veri çıkarma, raporlama aracı olarak kullanılan çok güçlü bir programlamaya sahiptir.

$ awk ‘// {print}’ / etc / hostsBatch Komutu

Batch komutu , at komutu gibi , gelecekteki görevleri zamanlamak ve çalıştırmak için kullanılır.BaseName Komutu

Basename komutu , belirli dizin üzerindeki dosyaların adlarını yazdırmaya yardımcı olur.

$ basename bin / findhosts.shBc Komutu

Bc komutu , kolayca kullanılabilir , basit ancak güçlü ve hassas CLI hesap diline sahiptir.

$ echo 20.05 + 15.00 | B.CBG Komutu

Bg komutu arka plana bir işlem göndermek için kullanılır.

$ tar –czf home.tar.gz

$ bg

$ jobsBzip2 Komutu

Bzip2 komutu , dosyaları sıkıştırmak ya da sıkıştırılmış olanı açmak için kullanılır.

$ bzip2 –z dosya adı #Compress

$ bzip2 –d dosyaadı.bz2 #DecompressCal Komutu

Cal komutu , standart çıkış olarak bir takvim yazdırır.

$ calCat Komutu

Cat komutu , bir dosyanın içeriğini görüntülemek veya dosyaları birleştirmek veya standart girişte sağlanan verileri görüntülemek ve standart çıktıda görüntülemek için kullanılır.

$ cat dosya.txtChgrp Komutu

Chgrp komutu , bir dosyanın bağlı olduğu grup sahipliğini değiştirir.İlk olarak yeni grup adını ve ardından da dosya adını yazmalısınız

$ chgrp tecmint kullanıcıları.txtChmod Komutu

Chmod komutu , bir dosyaya erişim izinlerini değiştirmek/güncellemek için kullanılmaktadır.

$ chmod + x sysinfo.shChown Komutu

Chown komutu , bir dosya /dizin kullanıcılarını ve grup sahipliğini değiştirmek ya da güncellemek için kullanılmaktadır.

$ chmod –R www- : www-data / var / www / htmlCksum Komutu

Cksum komutu , bir dosya girdisinin CRC sağlama toplamını ve byte sayısını görüntülemek için kullanılmaktadır.

$ cksum README.txtClear Komutu

Clear Komutu , terminal ekranının temizlenmesini sağlar.Basitçe ;

$ clearCmp Komutu

Cmp komutu , iki dosyanın byte-byte karşılaştırmasını gerçekleştirir.

$ cmp dosya1 dosya2Comm Komutu

Comm komutu , iki sıralı dosyayı satır-satır karşılaştırmak için kullanılmaktadır.

$ comm dosya1 dosya2Cp Komutu

Cp komutu , dosya ve dizinleri bir konumdan diğerine kopyalamak adına kullanılır.

$ cp / home / tecmint / dosya1 / home / teknikDate Komutu

Date komutu , sistem saat ve tarihini görüntüleme ve ayarlama için kullanılmaktadır.

$ date

$ date –set = “8 Jun 2018 15:00:00”Dd Komutu

Dd komutu , komut satırında sağlanan bayraklara göre dosya kopyalama , dönüştürme ve biçimlendirme için kullanılır.Headerlar’ı bölebilir ve binary dosyalarının parçalarını ayıklayabilir ve bu şekilde işlemlerine devam edebilir.

$ dd if = /home /tecmint / kali-linux-1.0.4-i386.iso of= / dev/ sdc1 bs =512M; syncDf Komutu

Df Komutu , sistem disk alanı kullanımını göstermek için kullanılır.

$ df –hDiff Komutu

Diff komutu , iki farklı dosyayı satır satır karşılaştırmak için kullanılır.Ayrıca , iki farklı dizin arasındaki farkı bulmak için kullanılır.

$ diff dosya1 dosya2Dir Komutu

Dir komutu , Linux gibi çalışır ve bir dizinin içeriğini listeler.

$ dirDmidecode Komutu

Dmidecode komutu , herhangi bir Linux sisteminin donanım bilgilerini almak için kullanılan bir araçtır.Bir bilgisayarın DMI (aka SMBIOS) tablo içeriklerini almak için insanlar tarafından anlaşılır ve okunabilir bir formata döker.Sistem donanım bilgilerini görüntülemek için şunları yazabiliriz ;

$ sudo dmidecode –type systemDu Komutu

Du komutu , bir dizinde bulunan dosyaların disk alanı kullanımını ve alt dizinlerini göstermek için kullanılır.

$ du / home / aaronkilikEcho Komutu

Echo komutu , verilen metni satıra yazdırır.

$ echo “Welcome to Derstagram – Linux Commands”

Eject Komutu

Eject Komutu , DVD/CD-Rom veya disket gibi çıkarılabilir ortamları , sistemden çıkarmak için kullanılmaktadır.

$ eject / dev / cdrom

$ eject / dtm /cdrom

$ eject / dev / sdaEnv Komutu

Env Komutu , tüm güncel ortam değişkenlerini listeler ve bunları ayarlamak için kullanılmaktadır.

$ envExit Komutu

Exit komutu , bir yerden çıkmak için kullanılmaktadır.

$ exitExpr Komutu

Expr komutu , bir ifadeyi hesaplamak için kullanılmaktadır.

$ expr 20 + 30Factor Komutu

Factor komutu , bir sayının temel faktörlerini göstermek için kullanılır.

$ factor 10Find Komutu

Find komutu , dizindeki dosyaların yanısıra alt dizinleri aramamızı sağlar.Dosyaları ise , izinler , kullanıcılar , gruplar , dosya türü , tarih , boyut ve diğer muhtemel kriterlere göre arar.

$ find / home / derstagram / -name derstagram.txtFree Komutu

Free komutu , değişim alanları da dahil olmak üzere sistem üzerindeki bellek kullanımı (ücretsiz , kullanılmış , değiştirilmiş , önbelleğe alınmış vb.) gösterir.’-h’ kullanımı bizim için yapılmış olan bir formatta görüntüleme seçeneğini ifade eder.

$ free –hGrep Komutu

Grep komutu , dosya/dosyalarda belirlenen bir deseni arar ve o deseni içeren çıktı satırlarını görüntüler.

$ grep ‘derstagram’ domain- list.txtGroups Komutu

Groups komutu , bir kullanıcının tüm grup isimlerinin , örnekteki gibi bir parçası olduğunu gösterir.

$ groups

$ groups derstagramGzip Komutu

Gzip komutu , bir dosyayı sıkıştırmak için kullanılır.

$ gzip passwds.txt

$ cat dosya1 dosya2 | gzip > foo.gzGunzip Komutu

Gunzip komutu , sıkıştırılmış dosyaları genişletir veya geri yükler.

$ gunzip foo.gzHead Komutu

Head komutu , belirlenen dosyanın ilk satırlarını (varsayılan olarak 10 satır) veya stdin’i ekranda göstermek için kullanılmaktadır.

# ps –eo pid , ppid , cmd , % mem , % cpu –sort = -% mem | headHistory Komutu

History komutu , önceden kullanılmış olan komutları göstermek veya bir kullanıcı tarafından yürütülen komut hakkında bilgi almak adına kullanılır.

$ historyHostname Komutu

Linux’ta sistemin ana bilgisayar adını yazdırmak ve ayarlamak için kullanılmaktadır.

$ hostname

$ hostname NEW_HOSTNAMEHostnamectl Komutu

Hostnamectl komutu , systemd altında sistem ana bilgisayar adını kontrol eder.Sistem ana makine adını ve ilgili ayarlarını yazdırmak veya değiştirmek için kullanılmaktadır.

$ hostnamectl

$ sudo hostnamectl set-hostname NEW_HOSTNAMEHwclock Komutu

Hwclok sistem donanım saatini yönetmek için kullanılan bir araçtır ve donanım saatini (RTC) okumak ve ayarlamak için kullanılır.

$ sudo hwclock

$ Sudo hwclock –set –date 2018/08/05Hwinfo Komutu

Hwinfo komutu , bu şekildeki bir Linux sisteminde mevcut donanımları problamak adına kullanılır.

$ hwinfoId Komutu

Id komutu , geçerli kullanıcı veya belirtilen kullanıcı için örnekte gösterildiği gibi kullanıcı ve grup bilgilerini gösterir.

$ id derstagramIfconfig Komutu

Ifconfig komutu , Linux sistemleri ağ arabirimlerini yapılandırmak için kullanılmaktadır.Ağ arayüzlerini yapılandırmak ,görüntülemek ve kontrol etmek için kullanılmaktadır.

$ ifconfig

$ sudo ifconfig eth0 up

$ sudo ifconfig eth0 down

$ sudo ifconfig eth0 172.16.30.127Ionice Komutu

Ionice komutu , işlemlerin Giriş/Çıkış sınıfını ve belirtilen işlemin önceliğini ayarlamak veya görüntülemek için kullanılır.Herhangi bir seçenek olmadan çağrılırsa , mevcut Giriş/Çıkış zamanlama sınıfını ve bu işlem önceliğini sorgulayacaktır.

$ ionice –c 3 rm / var / logs / syslogIostat Komutu

Iostat komutu , aygıtlar ve bölümler için CPU ve G/Ç istatistiklerini göstermek için kullanılmaktadır.Fiziksel diskler arasındaki G/Ç yükünü dengelemeye yardım etmek adına sistem yapılandırmalarını güncellemek için yararlı raporlar üretmektedir.

$ iostatIp Komutu

Ip komutu , yönlendirme , ilke yönlendirme ve tünelleri görüntülemek/yönetmek için kullanılmaktadır.Ayrıca ifconfig komutu ile uyumlu şekilde yedeklenebilir durumda çalışabilmektedir.Bu komut , belirli bir arabirime bir IP adresi atar.

$ sudo ip addr add 192.168.60.20 dev eth1Iptables Komutu

Iptables terminal tabanlı bir güvenlik duvarıdır.Bir dizi yapılandırılabilir tablo kuralı aracılığıyla gelen ve giden trafiği yönetmek için kullanılmaktadır.

Ek olarak komut , bir sistemdeki mevcut kuralları kontrol etmek için kullanılmaktadır.

$ sudo iptables –L-n –vIw Komutu

Iw komutu , kablosuz cihazları bulmak ve bunların yapılandırılmasını yönetmek için kullanılmaktadır.

$ iw listIwlist Komutu

Iwlist komutu , kablosuz bir arayüzden detaylı olarak kablosuz bilgilerini görüntüler.

$ iwlist wlp1s0 scanning (wlp1s0 arayüzdür.)Kill Komutu

Kill komutu , PID kullanarak bir sinyal gönderir ve bir işlemi keser.

$ kill -p 2300

$ kill –SIGTERM –p 2300Kilall Komutu

Killall komutu , bir işlemi kendi ismi ile kesmek için kullanılır.

$ killall firefoxKmod Komutu

Kmod komutu, Linux çekirdek modüllerini yönetmek için kullanılmaktadır.Yüklü tüm modülleri listelemek için ;

$ kmod listLast Komutu

Last komutu , son giriş yapmış olan kullanıcıların listesini göstermektedir.

$ lastIn Komutu

In komutu , ‘-s’ kullanan dosyalar arasında yumuşak bir bağlantı oluşturmak adına kullanılır.

$ In –s / usr / bin / lscpu cpuinfoLocate Komutu

Locate komutu , isme göre bir dosya bulmak adına kullanılır.Locate komutu daha eşleri bulmak adına daha iyi ve hızlı çalışmaktadır.Tam bir dosya ismine göre arama ;

$ locate –b ‘\ domain-list.txt’Login Komutu

Login komutu , sistemde yeni bir oturum açmak için kullanılmaktadır.Aşağıdaki şekilde giriş yapmak için bir kullanıcı adı ve şifre girmeniz istenecektir.

$ sudo loginLs Komutu

Ls komutu , bir dizinin içeriğini listelemek için kullanılmaktadır.Dir komutu daha çok veya daha az çalışır fakat bu seçenek uzun bir liste şeklinde çalışmamızı sağlar.

$ ls –l dosya1Lshw Komutu

Lshw komutu , makinenin donanım yapılandırması hakkında ayrıntılı bilgi almak adına kapsamlı bir araçtır ve bu bilgileri almak içinde superuser erişim izinleriyle işlemleri sağlar.

$ sudo lshwLscpu Komutu

Lscpu komutu , sistemin CPU mimari bilgilerini görüntüler.

$ lscpuLsof Komutu

Lsof komutu , işlemlerle açılan dosyalarla ilgili bilgileri görüntüler.Dosyalar , dizinler, özel dosyalar , karakter özel dosyaları , kitaplıklar ve akış/ağ dosyaları yürütme dahil her türden olabilmektedir.

Belirli bir kullanıcının işlemleri tarafından açılan dosyaları görüntülemek adına aşağıdaki komut yazılmalıdır.

$ lsof –u derstagramLsusb Komutu

Lsusb komutu , sistemdeki USB veri yollarına ve bunlara bağlı aygıtlara ilişkin bilgileri gösterir.

$ lsusbMan Komutu

Man komutu , komutlar/programlar için online referans/başvuru kıılavuz sayfalarını görüntülemek için kullanılmaktadır.

$ man du

$ man dfMd5sum Komutu

Md5sum komutu , bir dosyanın MD5 mesaj özetini hesaplar ve yazdırır.Bağımsız değişkenler olmadan çalıştırırsanız , sistemdeki her dosyayı stok md5sum dosyalarına karşı denetler.

$ sudo debsumsMkdir Komutu

Mkdir komutu , halihazırda yoksa bir veya daha fazla dizin oluşturmak için kullanılmaktadır.

$ mkdir derstagram-files

$ mkdir –p derstagram-filesMore Komutu

More komutu , bir seferde nispeten daha uzun dosyaları tek ekran üzerinde görüntülemeyi sağlar.

$ more file.txtMv Komutu

Mv komutu , dosya ve dizinleri yeniden adlandırmak için kullanılmaktadır.Ek olarak bir dosya ya da dizini , dizin yapısı içerisinde başka bir konuma taşır.

$ mv test.sh sysinfo.shNano Komutu

Nano komutu , popüler , küçük , free bir Linux metin editörüdür ve bir Pico klonunda serbest olmayan Pine paketinde bulunan varsayılan editördür.

Nano kullanarak bir dosyayı açmak için ;

$ nano file.txt

Nc/Netcat Komutu

Nc veya Netcat TCP, UDP veya UNIX alan adı soketleriyle ilgili herhangi bir işlem yapmak için kullanılır.TCP bağlantılarını açmak, UDP paketleri göndermek, keyfi TCP ve UDP bağlantı noktalarını dinlemek için hem IPv4 hem de IPv6’yı kullanabilir.

Örnek olarak ; aşağıdaki komut , bağlantı noktası 22’nin ana bilgisayar 192.168.56.5’te açık olup olmadığını bizlere gösterecektir.

$ nc –zv 192.168.1.5 22Netstat Komutu

Netstat komutu; Linux ağ alt sistemi (ağ bağlantıları, yönlendirme tabloları, arabirim istatistikleri, maskeli bağlantılar ve çok noktaya yayın üyelikleri) ile ilgili yararlı bilgileri görüntüler.Bu komut yerel sistemdeki tüm açık portları bizlere gösterecektir ;

$ netstat –a | moreNice Komutu

Nice komutu , çalışan bir programın nice değerini göstermek veya değiştirmek için kullanılmaktadır.Ayarlı bir şekilde belirtilen komutu çalıştırır.Herhangi bir komut belirtilmeden çalıştırıldığında , geçerli nice değerini yazdırır.Örnek olarak aşağıdaki komut ; tar komutunun nice değerini 12 olarak ayarlayarak başlatır.

$ nice -12 tar –czf backup.tar.bz2 / home / *Nmap Komutu

Nmap komutu ağ tarama ve güvenlik denetimi için popüler ve güçlü açık kaynak kodlu bir araçtır. Büyük ağları hızlı bir şekilde taramak için tasarlanmıştır ve ancak tek ana bilgisayarlara iyi çalışmaktadır.

İlgili komut, belirtilen ağdaki tüm aktif ana bilgisayarlarda açık olan bağlantı noktalarını gösterecektir.

$ nmap –sV 192.168.56.0/24Nproc Komutu

Nproc Komutu , halihazırdaki işlem için mevcut işlem birimlerinin sayısını gösterir.Bu çıktı, bir sistemdeki çevrimiçi işlemcilerin sayısından da daha az olabilir.

$ nprocOpenssl Komutu

Openssl komutu , OpenSSL’in kripto kütüphanesinin kriptografi işlemlerini kabuktan(shell) kullanabilmek adına bir komut satırı aracıdır.Aşağıda bulunan komut , geçerli bir dizin üzerindeki tüm dosyaların bir arşivini oluşturacak ve ilgili içeriği şifreleyecektir.

$ tar –czf – * | openssl enc –e –aes256 –out backup.tar.gzPasswd Komutu

Passwd komutu , kullanıcı hesapları için şifre oluşturmak, şifre güncellemek için kullanılır.Aynı zamanda hesap ile ilişkili şifrenin geçerlilik süresi de değiştirilebilir.Normal bir sistem kullanıcısı yalnızca kendi hesabının şifresini değiştirebillir.

$ passwd derstagramPidof Komutu

Pidof komutu , çalışan programın işlem/süreç bilgisi , kimliğini gösterir.

$ pidof init

$ pidof derstagramPing Komutu

Ping komutu bir ağdaki veya internet üzerindeki ana bilgisayarlar arasındaki bağlantıyı belirlemek adına kullanılır.

$ ping derstagram.comPs Komutu

Ps çalışan bir sistem üzerindeki aktif süreçler hakkında yararlı bilgileri bizlere gösterir.Örnek olarak ; en yüksek bellek ve cpu kullanımı ile en iyi çalışan süreçler

# ps –eo pid , ppid , cmd , %mem , % cpu –sort = -% mem | kafaPstree Komutu

Ağaç gibi çalışan programları gösterir ve yanısıra PID veya PID init bilgilerini de gösterir.

$ pstreePwd Komutu

Pwd komutu , geçerli/çalışma dizininin adını aşağıdaki gibi gösterir.

$ pwdRdiff-Backup Komutu

Rdiff-Backup komutu , Python’da yazılmış güçlü bir yerel/uzaktan artımlı yedekleme komut dosyasıdır.Linux, Mac OS X gibi herhangi bir POSIX işletim sisteminde çalışır.

Uzak yedeklemeler için, hem yerel hem de uzak makinelerde aynı rdiff-backup sürümünü yüklemeniz gerektiğini unutmayın. Aşağıda yerel bir yedekleme komutunun bir örneği verilmiştir:

$ sudo rdiff yedekleme / etc / media / derstagram / Yedekleme / sunucu_vbackReboot Komutu

Reboot komutu , sistemi kapatmak/ durdurmak/yeniden başlatmak için kullanılabilir.

$ rebootRename Komutu

Rename komutu , birçok dosyayı tek seferde yeniden adlandırmak için kullanılmaktadır.Örnek olarak ; “.Html” uzantılı bir dosya koleksiyonunuz varsa ve hepsini “.php” uzantısıyla yeniden adlandırmak istiyorsanız , aşağıdaki komutu yazabilirsiniz.

$ rename ‘ / \. html $ / \ . php /’ * .htmlRm Komutu

Rm komutu , dosyaları veya dizinleri kaldırmak için kullanılmaktadır.

$ rm file1

$ rm –rf my-filesRmdir Komutu

Rmdir komutu , boş dizinleri silmek/kaldırmak için kullanılmaktadır.

$ rmdir / backup / allScp Komutu

Scp Komutu , ağ üzerindeki ana bilgisayarlar arasında dosyalarınızı güvenli bir şekilde kopyalamanızı sağlar.

$ scp – / names.txt [email protected] : / root/names.txtShutdown Komutu

Shutdown komutu , sistemin kapatılması adına bir zaman belirler.Makinayı yeniden başlatmak yada gücü kapatmak için kullanılabilir.

$ shutdown –poweroffSleep Komutu

Sleep komutu , belirli bir süre boyunca sistemi ya da özellikle bir komutun yürütülmesini durdurmak için kullanılır.

$ check.sh ; sleep 5 ; sudo apt updateSort Komutu

Sort komutu , belirtilen dosyalardaki metin satırlarını veya aşağıda gösterildiği üzere stdin satırlarını sıralamak için kullanılır.

$ cat words.txtSplit Komutu

Split komutu adından da anlaşılacağı üzere , büyük bir dosyayı küçük parçalara bölmek adına kullanılmaktadır.

$ tar –cvjf backup.tar.bz2 / home / derstagram / documents / *Ssh Komutu

Ssh komutu; uzak bir makinede uzaktan erişim sağlamak ve komutları çalıştırmak için kullanılan bir uygulamadır.İnternet gibi güvensiz bir ağ üzerinden güvenilmeyen iki ana bilgisayar arasında güvenli bir şifreli iletişim sunmak için tasarlanmıştır.

$ ssh [email protected]Stat Komutu

Stat komutu , bir dosya ya da dosya sisteminin durumunu göstermek için kullanılmaktadır.

$ stat file1Su Komutu

Su komutu , giriş oturumu esnasında başka bir kullanıcı kimliğine geçebilmek ya da root olmak adına kullanılır.Ne zaman ‘Su’ bir kullanıcı adı olmadan çağrılır ise , root varsayılan olmaya başlar.

$ su

$ su derstagramSudo Komutu

Sudo komutu , izin verilen bir sistem kullanıcısının , sudoers gibi güvenlik politikası tarafından tamamlandığı gibi bir komutu root veya başka bir kullanıcı olarak çalıştırmasına izin verir.Bu durumda çalışan kullanıcının gerçek (etkili olmayan) kullanıcı kimliği sudo güvenlik ilkesini sorgulamak için kullanıcı adını belirlemek için kullanılmaktadır.

$ sudo apt update

$ sudo useradd derstagramSum Komutu

Sum komutu , komut satırında belirtilen her bir dosya için sağlama toplamı ve blok sayıları gösterimi gibi işlemler için kullanılır.

$ sum output file.txtTac Komutu

Tac komutu, dosyaları tersine çevirir ve görüntüler.Her dosyayı , son satırı ilk olarak gösteren standart çıktıya yazdırır.

$ tac dosya.txtTail Komutu

Tail komutu , her dosyanın son satırlarını standart çıktıya göstermek için kullanılır.Birden fazla dosya var ise , her birinin dosya adını veren bir başlık ile önüne geçin.

$ tail long-file

$ tail –n 15 long-fileTalk Komutu

Talk komutu , başka bir sistem / ağ kullanıcısı ile konuşur.Aynı makinede bir kullanıcıyla konuşmak için, giriş isimlerini kullanın.Başka bir makinede bulunan bir kullanıcıyla konuşmak içinse ; ‘user @ host’ kullanılmalıdır.

$ talk person [ttyname]

$ talk ‘user @ host’ [ttyname]Tar Komutu

Tar komutu , Linux dosyalarını arşivlemek için en güçlü yardımcı programlardan birisidir.

$ tar –czf home.tar.gzTee Komutu

Tee komutu , standart girişten okumak ve aşağıda gösterildiği gibi standart çıktı ve dosyalara yazdırmak için kullanılır.

$ echo “testing … ” | tee file1Time Komutu

Time komutu , programları çalıştırır ve sistem kaynak kullanımını özetler.

$ time wc / etc / hostsTop Komutu

Top komutu , Linux sistemindeki tüm işlemleri bellek ve cpu kullanımı açısından görüntüler ve çalışan bir sistemin dinamik gerçek zamanlı görünümünü sağlar.

$ topTouch Komutu

Touch komutu , dosya timestamplarını değiştirir ve aşağıda da görüleceği üzere bir dosya oluşturmak için kullanılabilir.

$ touch file.txtTr Komutu

Tr komutu , stdin’den karakterleri çevirmek veya silmek için kullanılan ve stdout’a bir sonuç yazmak veya aşağıdaki gibi bir dosyaya göndermek için kullanılan yararlı bir yardımcı programdır.

$ cat domain-list.txt | tr [:lower:] [:upper:]Uname Komutu

Uname komutu , işletim sistemi , ağ düğüm adı , çekirdek adı , sürüm gibi sistem bilgilerini görüntüler.

$ unameUniq Komutu

Uniq komutu , girişten tekrarlanan satırları görüntüler veya atlar.

$ cat domain- list.txtUptime Komutu

Uptime komutu , sistemin ne kadar süredir çalıştığını , oturum açmış kullanıcıların sayısını ve sistem yükü ortalamalarını gösterir.

$ uptimeUsers Komutu

Users komutu mevcut ana bilgisayarda şu anda oturum açmış olan kullanıcı adlarını gösterir.

$ usersVim/Vi Komutu

Vim (Geliştirilmiş Vi) popüler metin editörü , Unix benzeri işletim sistemlerinde her türlü düz metin ve program dosyalarını düzenlemek için kullanılabilmektedir.

$ vim fileW Komutu

W komutu , sistem çalışma süresini , yük ortalamalarını ve halihazırda makinede bulunan kullanıcılarla ilgili bilgileri ve ne yaptığını görüntüler.

$ wWall Komutu

Wall komutu , sistemdeki tüm kullanıcılara aşağıdaki gibi bir mesaj göndermek/görüntülemek için kullanılmaktadır.

$ Wall “Derstagram”Watch Komutu

Watch komutu , tam ekran üzerinde çıkışını görüntülerken bir programı tekrar çalıştırır.Ek olarak dosya/dizin üzerindeki değişiklikleri izlemek için kullanılabilmektedir.Örnek ;

$ watch –d ls –IWc Komutu

Wc komutu , belirtilen her dosya için yeni satır , sözcük ve bayt sayılarını ve birçok dosya için toplamı görüntülemek için kullanılır.

$ wc file nameWGet Komutu

WGet komutu , Web üzerinden dosyaları arka planda çalışabilir şekilde indirmek adına kullanılan yardımcı bir programdır.

$ wget –c ftp....Whatis Komutu

Whatis komutu , sağlanan komut ad/adlarının aşağıdaki gibi kısa veya tek satırlık manuel sayfa açıklamalarını arar ve gösterir.

$ whatisWhich Komutu

Which komutu , geçerli ortam üzerinde yürütülecek dosyaların yol adlarını görüntüler.

$ which whoWho Komutu

Who komutu , halihazırda giriş yapmış olan kullanıcılar hakkında bilgi verir.

$ whoWhereis Komutu

Whereis komutu , komutlar için ikili , manuel dosyalarını bulmamıza yardımcı olur.

$ whereis catXargs Komutu

Xargs komutu , çift ya da tek tırnaklı ya da ters eğik çizgi ile korunan boşluklarla sınırlanan ve girilen komutu yürüten öğeleri okumak için yararlı bir programdır.Örnek ;

$ echo / home / aronkilik / test / / home / aronkilik / tmp / xargs –n 1 cp –v / home / aronkilik / bin / sys_info.shYes Komutu

Yes komutu , ‘Ctrl + C’ kullanılarak örnekteki gibi sonlandırılıncaya ya da iptal edilinceye kadar bir diziyi tekrar tekrar görüntülemek için kullanılmaktadır.

$ yes ‘derstagram.com’Youtube-dl Komutu

Youtube-dl komutu , videoları indirmek için kullanılan bir komut satırı programıdır.

$ youtube-dl – -list files https://…..Zcmp/Zdiff Komutu

Zcmp ve Zdiff komutu , sıkıştırılmış dosyaları aşağıdaki örneklerde de görüleceği üzere karşılaştırmak için kullanılan programlardır.

$ zcmp domain- list.txt.zip basic_passwords.txt.zip

$ zdiff domain- list.txt.zip basic_passwords.txt.zipZip Komutu

Zip komutu , zip dosyaları arşivlemek ve sıkıştırmak için kullanılan basit ve kolay kullanımlı bir yardımcı programdır.

$ tar cf – . | zip | dd = / dev / nrst0 obs = 16k

$ zip inarchive.zip foo.c bar.c –out outarchive.zip

$ tar cf -. Zip backup –

Zz Komutu

Zz komutu , takma bir isimdir.Linux üzerindeki dosya ve dizinlere hızlı erişim imkanı tanır.Hızlı ve interaktif bir şekilde kullanılmaktadır.

$ zzLİNUX KOMUTLARI İNCELEME SONUÇ :
Bugünki yazımızda Linux komutlarınu inceledik ve örneklerini tarafınıza sunduk.Bu yazı ile umuyorum Linux komutları ile ilgili kafanızda oluşabilecek birtakım sorulara karşı cevap bulabilirsiniz.Linux’un önemi ve kullanımı düşünüldüğünde en azından bilgi sahibi olmak işimize yarayacaktır.

İyi ÇalışmalarLinux komutlarına http://www.derstagram.com/linux-komutlari/ adresinden erişebilirsiniz.

İyi Çalışmalar
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Geri
Üst