İndüktif, Kapasitif ve Manyetik Yaklaşım Anahtarları

  • Konbuyu başlatan Klavyeah
  • Başlangıç tarihi

Klavyeah

Üye
Katılım
28 Ağu 2006
Mesajlar
274
Puanları
1
Yaş
36
indüktif, Kapasitif ve Manyetik Yaklaşım Anahtarları

Giriş
Tüm otomatik işlemlerde üretimin akışı ve makine hareketlerinin, geri besleme bilgisi olarak denetleyici birimlere aktarılması için sensörlere kesinlikle gerek vardır. Sensörler konum, sınır, seviye bilgileri verirler veya darbe iletici olarak görev yaparlar. Elektronik sensörler içinde iki tanesi endüstri uygulamaları için çok güvenilir olduklarını kanıtlamışlardır: İndüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarları. Bu yaklaşım anahtarları çok geniş bir malzeme çeşidini dokunmadan algılamak için uygundur.
Bu seminer notlarında bu iki sensörün çalışma ilkeleri, olası kullanım kıstasları ve özelliklerine detaylı olarak yer verilmiştir. Tipik uygulamaları ve her uygulamaya en uygun seçimi kolaylaştırmak için olası yapı şekilleri gösterilecektir. İndüktif ve kapasitif sensörler için kullanılan çok fazla isim vardır yaklaşım anahtarı, dokunmasız konum gösterici, yaklaşım algılayıcı vb... Ek olarak üretici firmaların özel isimleri de kullanılmaktadır, örneğin efector ( ifm electronic 'in tescilli markası) Bu seminer notlarında kullanılacak olan terim uluslararası standart kabul edilen "yaklaşım anahtarı" dır.
2. İNDÜKTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
2.1. İNDÜKTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARININ ÇALIŞMA İLKESİ

İndüktif yaklaşım anahtarı, iletken malzeme içerisinde girdap akımı kayıplarının neden olduğu bir rezonans devresinin kalite faktöründeki değişikliğin fiziksel etkisinden yararlanır. Bir LC osilatörü 100 kHz. ile 1 MHz. arasında yüksek frekanslı bir elektromanyetik alan oluşturur ( Bkz. şekil 1 şekilden görüldüğü gibi alan herhangi bir yöne yönelmeden sargı eksenine göre simetrik biçimlenir. Bununla beraber gerçekte, yalnızca akım taşıyan iletkenden oluşan bir sargı kullanılmaz ve yüksek geçirgenliği olan Ferit malzeme yardımıyla elektromanyetik alana istenilen doğrultuda bir yön vermeye çalışılır.
Bkz. şekil 2 ve 3 ) . Ferit çekirdek üzerine yerleştirilen sargının manyetik alanı sensör etrafında yoğunlaşmış olur (özellikle duyarlı bir hale gelen sensörün etkin alanının ön tarafında) . Eğer sargı ve Ferit çekirdek ayrıca bir metal ekranla çevrilmiş ise ( Bkz. şekil 3 ) manyetik alan tümüyle sensörün ön tarafındaki alanda sınırlanmış olur. Böylece sensörün kenarları anahtarlama özelliğini etkilemeden tümüyle metalle çevrilebilir ( gömülebilir montaj özelliği ) .

Eğer bir iletken malzeme, yaratılan elektromanyetik alan içine girerse, indüksiyon yasasına göre malzeme içinde girdap akımları oluşur ve osilatör devresinden enerji çeker.
İndüktif sensörün elektromanyetik alanı

1- Ferit çekirdek
2- Sargı
3- Muhafaza
4- Elektromanyetik alan

Bu sistem birincil sargısının indüktans L, ikincil sargısının ve yükün iletken malzeme ile gösterildiği bir transformatör ile karşılaştırılabilir. Birincil ve ikincil sargılar arasındaki tek bağlantı havada oluşturulan alandır. Oluşan girdap akımı kayıplarının çokluğu bir takım etkenlere bağlıdır:
• sensörün önündeki malzemenin uzaklığı ve konumu
• cismin boyutları ve şekli
• cismin iletkenliği ve geçirgenliği

Osilasyon devresini sınırsız bir enerji ile beslemek olası olmadığı için yaklaşım anahtarının etkin alanının içine bir iletken malzeme girdiği zaman osilasyon bozulur. İki durum arasındaki bu fark :
1. cisim kritik mesafenin dışında - osilatör büyük bir genlikle salınır
2. cisim kritik mesafenin içinde - osilatör küçük bir genlikle salınır veya hiç salınmaz
kolaylıkla değerlendirilebilecek bir sinyale dönüştürülebilir.
İndüktif algılama ilkesi
yaklaşım anahtarı sönmemiş çözücüden sonra kullanılabilecek sinyal

yaklaşım anahtarı sönmüş

2.2. İNDÜKTİF YAKLAŞIM ANAHTARININ ÖZELLİKLERİ
Yukarıda verilen indüktif sensörün çalışma ilkesinden aşağıdaki temel özellikler çıkarılabilir:
Bir indüktif yaklaşım anahtarı tüm iletken malzemeleri algılayabilir. çalışması ne mıknatıslana-bilir malzemelerle ne de metallerle sınırlıdır. Salınan elektromanyetik alana dayalı çalışma ilkesinden dolayı yaklaşım anahtarı, cisimlerin hareket edip etmemelerine bakmadan onları algılar. İndüktif yaklaşım anahtarı birkaç mikrovat' lık bir elektrik enerjisi ile çalıştığından yarattığı yüksek frekanslı alan radyo gürültüsünü artırmaz. Ayrıca hedef cisim üzerinde ölçülebilecek kadar çok ısınma olmaz. Sensörün cisim üzerinde manyetik bir etkisi yoktur. Tüm pratik uygulamalarda hedef cisim her türlü etkiden uzaktır.
Şekil 6'da hedef cismin enerji harcaması, osilasyon devresindeki direnç değişimi olarak
gösterilmektedir. Aradaki ilişkinin açıkça doğrusal olmadığı görülebilir. Bu nedenle indüktif anahtar, uzaklık ile orantılı bir sinyal iletmede yalnızca sinirli bir kullanıma sahiptir. Sonuç olarak asıl uygulama alanı bir sayısal anahtar olarak kullanılmasıdır.
Sensörün ucundan hedef plakaya olan uzaklığın (S) bir fonksiyonu olarak direnç değerindeki (R) (hedef plakada harcanan güce bağlı görünür direnç) değişimin tipik eğrisi

İndüktif yaklaşım anahtarını olası rakibi mekanik siviç ile karşılaştırdığımız zaman, mekanik siviçin aşağıdaki özelliklerini görürüz:
Mekanik limit siviç

Örnek algılama kafaları kollar, rollar, spiraller

1. Anahtarlama işlemi için kuvvet gerekliliği
2. Düşük anahtarlama frekansı
3. Açılar ve yaklaşımları hesaplama zorunluluğu
4. Mekanik olarak hareketli parçalarda aşınma
5. Aşınma sonucu anahtarlama noktasında kayma
6. Kontak değişiminde geçiş direnci
7. Anahtarlama işlemi sayısına bağlı ömür

Öte yandan, dokunmaksızın bir cismin yaklaşımını anahtarlama sinyaline dönüştüren yaklaşım anahtarı aşağıdaki özelliklere sahiptir.
Yaklaşım anahtarı

yaklaşım anahtarı dokunmaksızın bir cismin yaklaşımını anahtarlama sinyaline dönüştürür
1. Hedef cisimlerin hareketlerinde serbestlik
2. Kısa tepki ve anahtarlama süresi
3. Yüksek anahtarlama frekansı
4. Aşınma yok, anahtarlama noktasında değişme yok
5. Anahtarlama işlemi sayısına bağlı olmayan ömür
6. Kirlenme veya oksitlenme sonucu arızalanma yok
7. Elektronik çıkış ( tranzistör tristör, tiryak nedeni ile kontak
çırpması yok )
8. Elektronik devrelerde işlem yapmaya uygun sinyal
Bu özellikleri karşılaştırdığımız zaman mekanik siviçlere karsı indüktif yaklaşım anahtarlarının tüm bu özelliklerinin avantaj olduğunu açıkça görürsünüz. Yani, kontaksız sensörleri her tür durumda kullanmak, kullanıcıya avantaj sağlar. Sistemin güvenilirliği artar ve ayni zamanda işletme giderleri azalarak daha fazla verimlilik sağlanır.
 
Konu Sah

Klavyeah

Üye
Katılım
28 Ağu 2006
Mesajlar
274
Puanları
1
Yaş
36
İndüktif yaklaşım anahtarının kesiti ( II tip )

Şekil 7, bir yaklaşım anahtarının iç yapısını göstermektedir. İlke olarak aşağıdaki parçalardan oluşur: muhafaza, kablo veya soket, devre kartı veya esnek filmde SMD (yüzeye monte edilen) parçalardan oluşan elektronik devre, Ferit çekirdekli sargı ve son olarak mekanik darbelere karşı daha dayanıklı olması için ve tümüyle sızdırmazlık için dolgu maddesi reçine. Bu, sensöre vibrasyon ve darbelere karşı ayrıca aynı oranda da neme karşı iyi bir koruma sağlar. Böylece endüstrinin her yerinde kullanılabilir ve sağlam siviç gereksinimini karşılar.

indüktif sensörün iç yapısı
3. KAPASİTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARI
3.1. KAPASİTİF YAKLAŞIM ANAHTARLARININ ÇALIŞMA İLKESİ

Kapasitif yaklaşım anahtarı, bir kapasitörün elektrik alanına yaklaşan cismin neden olduğu kapasite değişikliğini algılayan siviç tir. Şekil 8 sağda bir plaka kondansatör elektrik alanı görülmektedir. Elektrik alanının en yoğun olduğu kısım sadece hedefin giremeyeceği bölgedir. Yoksa, birbirine bakan iki plakadan oluşan yapı gerekli olacaktır. Fakat bu plakaların çalışma ilkesinden yararlanabilmek için plaka kapasitör, şekil 8 solda veya şekil 9' da görüldüğü gibi geliştirilmiş ve sensörün bir tarafında toplanmıştır. Bu durumda, elektromanyetik alan içine yaklaşan bir cismin yarattığı 0.1 pF dolaylarındaki çok küçük kapasite değişimleri uygun olan bir yöntemle değerlendirilmeli ve bir sayısal anahtarlama sinyaline dönüştürülmelidir.

Bu kapasitif, bir osilatör devresinin parçası olarak geliştirilmiştir ve kapasitörün değeri öyle bir şekilde seçilmiştir ki bir cisim olmadığı için etkilenmeden salınıma geçemeyecek büyüklüktedir. Fakat bir cisim elektromanyetik alan içine girerse, kapasite hafifçe artar ve osilasyon koşulu gerçekleşir. Osilatör yüksek genlikle salınmaya başlar. İndüktif yaklaşım anahtarlarında olduğu gibi düşük ve yüksek salınım genliği arasındaki fark veya bozulan salınım devre tarafından değerlendirilir ve sayısal çıkışa dönüştürülür.
Normal çevre koşullarında ve açık alanda, etkin yüzey üzerinde nem yoğuşması veya toz birikmesi önlenemez. Bu nedenle kapasitif yaklaşım anahtarlarında birleştirilmiş iki elektroda ek olarak ( Bkz. şekil 8 ve 9 ) yoğuşmanın veya kirlenmenin oluşturacağı kapasite değişimlerini kompanze etmek için devreye bir de kompanzasyon elektrotu konulmuştur.
Kapasitif sensörün elektromanyetik alanı

1- Kompanzasyon elektrotu
2- Etkin elektrot
3- Muhafaza
4- Elektromanyetik alan
5- Topraklama elektrotu
Şekil 10
Kapasite değişikliğinin büyüklüğü aşağıdaki etkenlere bağlıdır:
• etkin yüzey önündeki cismin uzaklığı ve konumu
• cismin boyutları ve şekil
• cismin di elektrik katsayısı
Bu nedenle, kapasitif yaklaşım anahtarı, plastik, cam, seramik veya su, yağ- gibi sıvı kötü. İletken veya iletken olmayan malzemeleri algılayabilir. Ayrıca, şüphesiz ki topraklanmış veya topraklanmamış tüm iletken malzemeleri algılar. Bir potansiyometre yardımı ile yapılan ince hassasiyet ayarı belirli malzemeleri algılayabilmesini sağlar (Bkz. şekil 11).

Kapasitif yaklaşım anahtarının kesiti ( KI tip)

3.2. KAPASİTİF YAKLAŞIM ANAHTARININ ÖZELLİKLERİ
Yukarıda anlatılan Çalışma ilkesinden kapasitif yaklaşım anahtarının şu önemli özellikleri çıkarılabilir:
Di elektrik katsayısına bağlı olarak kapasitif yaklaşım anahtarı iletken olmayan veya iyi iletken olmayan tüm malzemeleri algılayabilir. İndüktif yaklaşım anahtarlarında olduğu gibi çalışma ilkesi hedefin hareket etmesinden etkilenmez. Belirleyici olan uzaklıktır, hedef cismin yüzeyi önemli değildir. Kapasitif yaklaşım anahtarı plakalar arası sadece birkaç volt gerilimle çalışabildiğinden ve yalnızca birkaç mikro watt enerji harcadığından siviç yakınlarında hiçbir statik Elektriklenme yapmaz ve RF gürültüsüne neden olmaz. Pratik olarak hedefe hiç bir etki yapmadan çalışır.
Uzaklıkla kapasite değişimi arasındaki ilişki, İndüktif yaklaşım anahtarları için görünür direnç değişimini gösteren şekil 6 daki gibi, açıkça doğrusal değildir. Bu nedenle kapasitif sensörde ideal olarak bir sayısal anahtar için uygundur.
Sensörün ucu ile hedef plaka arasındaki mesafenin (S) bir fonksiyonu olarak sensör kapasitesi değişiminin (C) tipik eğrisi

4. SİNYAL İŞLEME VE ÇIKIŞLAR
Şekil 13 ve 14'ün sol tarafında ana indüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarları gösterilmiştir. Bu sensörler osilatör devresinin bir parçası olarak sırasıyla yüksek ve çok düşük genlikli osilasyon frekansı üretirler. Bundan faydalı bir anahtarlama sinyali elde etmek için aşağıda kısaca anlatıldığı gibi başka işlemlere gerek vardır.

İlk olarak osilasyon genliğindeki değişim bir anahtarlama sinyaline dönüştürülmelidir. Bu, osilasyonun doğrultulması ve süzülmesi ile yapılır, daha sonra eşik tetikleme ( Schmitt trigger ) devresine iletilir. Bu, hedefin yaklaşması ile akımın akması veya akmaması gibi iki olası anahtarlama konumu sağlar.

Eğer cisim tam olarak anahtarlama noktasında olursa, çıkışın iki anahtarlama konumu arasında gidip-gelme tehlikesi olacaktır. Bu, elektronik olarak üretilen kesin olarak belirlenmiş bir histerisis tarafından önlenir. Programlama aşaması çoğu siviçte değerlendirme aşamasına bağlanmıştır. Bir siviçte normalde açık veya normalde kapalı anahtarlama fonksiyonu vardır Bkz. şekil 15
Ayrıca gerilimin ilk uygulanışında yanlış bir sinyal almamak için gereken önlem alınmalı ve doğru çalışma garanti edilmelidir.

Kontaksız yarıiletken siviç, çıkış sinyalinin anahtarlanması için piyasadaki en yaygın çözüm olmuştur. Ömür, açma kapama sayısı, çalışma frekansı ve kontak kayıpları açısından mekanik siviçlere karşı önemli avantajları vardır.
Önemsiz dezavantajları olan; açık konumundaki kaçak akım, kapalı konumundaki gerilim düşümü ile aşırı gerilim ve akıma karşı hassasiyetleri tolere edilebilir ve uygun koruma yöntemleri ile önlenebilir. Kullanılan yarı iletken anahtar tipleri : transistör, tristör ve triyaktır.
Öte yandan varistör veya zener diyot gibi ani gerilim darbelerini sınırlayabilen özel elemanlarla gerilim darbe koruması da eklenen korumalara dahil edilir. Daha da ötesinde yanlış bağlantıya karşı siviçi korumak için gerekli olan ters polarite koruması da vardır. Eğer siviç 55 VDC Çalışma gerilimine sahipse standart uygulamada yarı iletken, yanlış bağlantı veya yetersiz izolasyondan oluşabilecek aşırı akıma karşı da korunmuştur.
Programlanabilir anahtarlama fonksiyonu
( normalde açık / normalde kapalı )

Çoğunlukla şekil 16 ' da detaylı gösterilen otomatik bakma biçiminde, tam otomatik kısa devre koruması olan darbe çözümlemesi kullanılır. Kısa devre veya aşırı yük kalkar kalkmaz yada birkaç milisaniye sonra sensör yeniden çalışır.
 
Konu Sah

Klavyeah

Üye
Katılım
28 Ağu 2006
Mesajlar
274
Puanları
1
Yaş
36
Kısa devre veya aşırı yük durumunda çıkışın tepkisi

Otomatik bakma yöntemi ile aşırı yük ve kısa devreye karşı darbeli koruma
Şekil 16
Sensörün işlevini yerine getirebilmesi için ana sensör ve elektronik devrenin enerjisi iki farklı yöntemle sağlanabilir. Şekil 17 'de gösterildiği gibi 3 veya 4 kablo ilkesini kullanarak; burada enerji, anahtarlama konumundan bağımsız olarak ve yükten etkilenmeden ek bir bağlantı tarafından sağlanır. Öte yandan, şekil 17' de gösterilen iki kablo teknolojisi, mekanik siviç yerine doğrudan kolayca yaklaşım anahtarı bağlama avantajını kullanma çabasını yansıtır (yani siviçi çalıştırmak için hiçbir ek güç kaynağı gerektirmeyen kolay bağ1antı). indüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarlarının ana sensörlerinin sadece çok az bir enerji harcamalarından dolayı, sürekli olarak açık konumda çok az bir kaçak akim ve kapalı konumda az bir gerilim düşümü ile anahtarlama özelliği ve yük etkilenmeden sensöre yeterli gücü sağlamak olasıdır.
Çeşitli bağlantı sistemleri
iki kablo teknolojisi üç kablo teknolojisi

dört kablo teknolojisi eşlenik anahtarlama

5. YAPI ŞEKİLLERİ VE MEKANİK MONTAJ
Endüstride kullanılan indüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarları sıklıkla zor çevre koşulları ile karşılaşırlar. Bu nedenle, sensörlerin güvenle çalışabilmeleri sıcaklık, soğuk, toz, vibrasyon, nem, aşındırıcı sıvılar ve gazlar gibi çevre etkilerine karşı alınan önlemlere bağlıdır. Dolayısıyla bu tür çevre koşullarına dayanıklı muhafaza içine yerleştirilmeleri gerekir.
Kural olarak, muhafaza için kullanılan malzeme yüksek kimyasal dayanımı ve yüksek yalıtkanlık kalitesi olan cam elyafı ile kuvvetlendirilmiş plastiktir. Vidalı tiplere sıklıkla bağlantı ve montaj için muhafazayı güçlendiren bir metal ceket ( nikel kaplı pirinç ) giydirilmiştir.
Bugün üretilen ve kullanılan yaklaşım anahtarlarının büyük bir yüzdesi ya mekanik siviç yerine doğrudan bağlanabilecek bir yapıya sahip yada CENELEC adı verilen uluslararası bir standarda uygun olan özel yaklaşım anahtarı tasarımı yapı şekilleridir. Diğerlerinin yanında bu, aynı çalışma ilkesine sahip fakat geleneksel anlamda yaklaşım anahtarı olmayan yarık sensör veya yüksük sensörleri de içerir. Elektromanyetik alanın özel dağılımı nedeniyle yüksek frekansın istendiği yerlerde tercihli olarak kullanılırlar. Yüksük sensörler özellikle bilye, çivi, vida gibi küçük cisimleri algılayabilirler. Özel uygulamaya ait özel bir tasarım örneği de yaya geçidi trafik lambaları için aşınmayan kapasitif sensördür.
Elektriksel bağlantı sistemleri acısından üç grup vardır:
• kablolu tipler
• bağlantı terminalli tipler
• hazır çok sayıda uygun soket olan fiş bağlantılı tipler

Çeşitli yaklaşım anahtarı bağlantı yöntemleri

kablolu, soketli ve terminal bağlantılı tipler
Şekil 18
Bir yaklaşım anahtarının sinyal işleme devresi ve ana sensörü, ya elektronik elemanlarla geleneksel baskılı devre üzerinde yada yüzeye monte edilen elemanlarla (SMD) esnek veya seramik
taşıyıcı üzerinde oluşturulmuştur. Elektronik devre muhafaza içine yerleştirildikten sonra yaklaşım anahtarının tüm işlevleri test edilir ve geride kalan tüm boş1uk reçine ile doldurulur. Reçine doldurulduktan sonra muhafaza mekanik olarak daha dayanıklı olur, elektronik devreyi vibrasyona karşı korur, toz ve nem girişini önler. Bu önlemler aşırı çevre koşullarında emniyetli çalışmayı garantiler.

6. UYGULAMADA DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR
6.1. ALGILAMA MESAFESİ VE ALGILANABİLİR CİSİMLER

Daha önce belirtildiği gibi İndüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarları dokunma olmadan çalışırlar. Hedef cisim sadece sensöre yaklaşmalıdır. Fakat "sensöre yaklaşmak" ne demektir? Yaklaşım anahtarının emniyetli bir biçimde cismi algılayabileceği bu mesafe (yani algılama mesafesi) aşağıda detayları açıklanacak koşullara bağlı olan, yaklaşım anahtarının bir parametresidir.
İndüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarının algılama mesafesi hedef cismin boyutları, kalınlığı ve malzemeye bağlıdır. Ek olarak, algılama mesafesi çalışma koşullarının değişmesi (Sıcaklık farklılığı, çalışma gerilimindeki değişimler) ve aynı tipten farklı sensörlerde ortaya çıkabilecek farklılıklara (bireysel değişimler) bağlıdır. Karşılaştırılabilir algılama mesafesi değerleri elde etmek amacıyla indüktif yaklaşım anahtarları için standart bir hedef plaka tanımlanmıştır.
Yaklaşım anahtarı algılama mesafesi
Euro-Norm 50010 'a göre bir plaka
Malzeme : yumuşak çelik
Kalınlık : 1 mm
m=kenar uzunluğu

Sn = nominal algılama mesafesi
Sr = gerçek algılama mesafesi
S = faydalı algılama mesafesi
Smin. = çalışma algılama mesafesi = Sa

Bu hedef plaka standardı ve ölçüm yöntemi Avrupa Standardı EN 50010'da tanımlanmıştır. Standart hedef plaka dikdörtgen şeklinde ve 1 mm kalınlıktadır. Hedef plakanın kenar uzunluğu, en az sensör etkin yüzeyinin çapı kadar veya daha büyük ise nominal algılama mesafesinin (3 katı kadardır. Yumuşak çelik, hedef plakanın malzemesi olarak tanımlanmıştır. Bu nedenle her bir sensörün yalnızca algılama mesafesi belirlenen çevre koşulları altında verilmiştir.

Yaklaşım anahtarları üretiminde üreticiler kesin belirli sınırlamalara (EURO-Norm' da tanımlanan) uymak zorundadır. Tüm Sensörler çevre koşullarının değişmesi durumunda veya bireysel değişimlerde bunlara kesin bağlı kalmalıdır. Teknik verilerde gösterilen nominal algılama mesafesi Sn sadece karakteristik bir değer olup üretim toleranslarının veya sıcaklık ve gerilim gibi diğer etkenlerin etkisini hesaba katmaz. Gerçek algılama mesafesi Sr daha önemlidir. Bu mesafe nominal çalışma geriliminde ve yaklaşık 20 oC ortam sıcaklığında belirlenmiştir ve nominal algılama mesafesinden + % 10 değişebilir. Gerçek algılama mesafesi tipik bireysel değişimleri hesaba alır. Ayrıca, eğer gerilim ve sıcaklık değişimleri olursa yani teknik verilerde garanti edilen ortalama sıcaklık ve gerilim değerinde değişiklik olursa yaklaşım anahtarının algılama mesafesi yine en fazla gerçek algılama mesafesinden + % 10 değişebilir. Bu algılama mesafesi faydalı algılama mesafesi olarak adlandırılır ve nominal algılama mesafesinin 0.81 - 1.21 katı arasındadır.

Çoğunlukla alt limit (yani 0.81xSn) kullanıcı için daha önemlidir. Örneğin en kötü koşullar altında 10 mm olan nominal algılama mesafesi 8.1 mm olacaktır. Bu nedenle kullanıcı için elde edilebilen minimum çalışma algılama mesafesi Sn verilmiştir. Her yaklaşım anahtarı bu çalışma algılama mesafesi içerisinde çalışmalıdır.
Yaklaşım anahtarının emniyetli bir şekilde açıp kapaması için hedefin yapması gereken hareket, açma noktası ile kapama noktası arasındaki farkın (histerisis) sonucu olan birkaç mm ' lik kurs mesafesidir. Eğer cisim eksenel değil de açısal olarak, örneğin yan taraftan, yaklaşırsa kesin açma ve kapama noktası elektromanyetik alanın dağılımına bağlıdır. Üretici firmalar kataloglarında genellikle şekil 20'dekine benzer bir açma-kapama eğrisi verirler. Kolaylıkla görü1ebileceği gibi açma noktası ile kapama noktası arasındaki kurs mesafesi, hedef plaka açısal olarak yaklaşırsa önemli ölçüde kısalır. Çalışma frekansı da artar. Bu nedenle, örnek olarak konumlandırma işlemleri için tercih edilen yön bu olmalıdır.
Hedef plakanın açısal yaklaşımında
1- açma ve 2- kapama eğrisi
 
Konu Sah

Klavyeah

Üye
Katılım
28 Ağu 2006
Mesajlar
274
Puanları
1
Yaş
36
6.2. HEDEF GENİŞLİĞİ DÜZELTME KATSAYISI
EN 50010 de belirtilen standart plaka yerine daha küçük veya kare olmayan başka bir şekilde hedef kullanılırsa çalışma mesafesi şekil katsayısı ile düzeltilmelidir. Aşağıdaki şekil Standarttan ayrılan kare şekiller için bu düzeltme katsayılarını gösterir tipik eğriden görüleceği gibi daha plakalar için algılama mesafesi oldukça kısalırken daha büyük plakalar için çok az bir artış olur.
Standart olmayan hedef plaka için düzeltme katsayısı Kr eğrisi

6.3. MALZEME DÜZELTME KATSAYISI
Hedef plaka, Standartta belirtilen yumuşak çelik yerine başka bir malzeme olursa da algılama mesafesi düzeltilmelidir. İndüktif yaklaşım anahtarlarında düzeltme katsayısı doğrudan doğruya malzemenin iletkenliğine bağlıdır. Hedef malzeme içinden girdap akımları aktığı için kayıplar doğrudan i1etkenliğe bağlıdır.
Şekil 22, bakır ve alüminyum gibi iyi iletken malzemelerin daha kısa algılama mesafelerine sahip olduklarını göstermektedir. Granitteki iletkenlik ve demirdeki ferromanyetizm, osilatör devresinde daha fazla girdap akımı kayıplarına neden olduğu için elde edilebilir algılama mesafesi de daha fazla olur.
Çeşitli malzemelerin iletkenliklerinin x bir fonksiyonu olarak düzeltme katsayısı K.(İndüktif siviç, osilatör frekansı 200 kHz.)

İndüktif yaklaşım anahtarları için algılama mesafesiyle malzeme arasındaki bağıntı şekil 22' de görülmektedir. Eğri, farklı diamanyetik ve para manyetik malzemeler için teorik değer1eri gösterir. Gösterilen noktalar ise gerçekte ölçülen değerlerdir. Görüleceği gibi yaklaşık 105 1/ m iletkenlikte düzeltme katsayısı en büyük değerdedir. Daha az iletkenlik daha kısa algılama mesafesi sağar. Bunun anlamı, iletkenliği yaklaşık olarak 100 - 10-2 1/ m olan su veya daha az iletken malzemeler algılanamaz. Demir bir ferromanyetik malzeme o1duğu için en büyük katsayıya sahip noktaya yakındır. Ferromanyetizm sensör alanının yayılma derinliğini birkaç mikronda sınırladığı için malzemenin iletkenliği azalmış gibi görülür, Sonuç olarak demir,çelik veya feritimsi alaşımlar daha kolayca algılanabilirler.

Kapasitif yaklaşım anahtarlarında, malzeme katsayısı sensör ucundaki kapasitörün değer değişimine bağlıdır. Bu kapasite ne kadar çok değişirse malzeme o kadar kolay algılanır. Bu nedenle düzeltme katsayısı doğrudan doğruya malzemenin bağıl dielektrik katsayısına bağlıdır (Bkz. şekil 23). Şekil 23' de metaller gibi iletken malzemeler dikkate alınmamıştır. İletkenlerin düzeltme katsayıları her zaman 1' dir, yani olası en büyük algılama mesafesine ulaşılır.

Farklı malzemelerin bağıl di elektrik katsayısının r bir fonksiyonu olarak düzeltme katsayısı Kw (kapasitif siviç osilatör frekansı yaklaşık 300 kHz.)

6.4. MALZEME KALINLIĞI DÜZELTME KATSAYISI
İndüktif yaklaşım anahtarları için EN 50010' da Standart plaka kalınlığı 1 mm olarak tanımlanmıştır. Fakat malzeme, metal folyo gibi ince olursa malzeme düzeltme katsayısına göre beklenenden daha uzun algılama mesafeleri elde edilebilir. Bunun nedeni den etkisi adi verilen sensör elektromanyetik alanının malzeme içindeki yayılma derinliğidir.
Osilatör frekansı 100 kHz. de indüktif sensör alanının yayılma derinliği 
[mm] Farklı iletken malzemeler için sınır kalınlık değerleri, bu değerlerin altında
beklenen algılama mesafesi daha uzundur.

Demir (dinamo sacı) yaklaşık 0.02
Gümüş 0.2
Bakır 0.2
Alüminyum 0.3
Çinko 0.4
Pirinç 0.4
Kurşun 0.7

6.5. MONTAJ
İndüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarlarının çalışma ilkesi manyetik veya elektromanyetik alanın sensör ön tarafında biçimlenmesi olayına bağlıdır. Her zaman için bu alanın sadece hedef cisimden etkilenmesi ve siviçe yakın diğer cisimleri algılamaması önlenemez. Yaklaşım anahtarının doğru çalışması için sensör kafa tarafının etrafında algılanabilir malzeme olmamasının garanti edilmesi gerekir. Yani indüktif yaklaşım anahtarlarında bu alanda iletken malzeme olmamalı ve kapasitif yaklaşım anahtarlarında bağıl dielektrik katsayısı yüksek hiçbir malzeme olmamalıdır.
Silindirik tiplerin montajı
EURO-Norm' una göre indüktif yaklaşım anahtarının metal içine gömülebilir veya gömülemez (flush veya nonflush) montajında aşağıdaki noktalara dikkat edilmesi gerekir.
gömülebilir montaj (f)
Yaklaşım anahtarının etkin
yüzeyi metal içine gömülebi1ir

gömülemez montaj (nf)
d=yaklaşım anahtarının çapı
sn=nominal algılama mesafesi
Yaklaşım anahtarının etkin
yüzeyi etrafında en az çizimde
gösterildiği kadar boş alan
bırakılmalıdır.

En çok yaygın olan silindirik tip indüktif yaklaşım anahtarına ilişkin montajı gösteren şekil 24, sensörün kenarlarında bırakılması gereken boş alanı verir. Yukarıdaki açıklığın sağlanamayacağı her yerde gömülebilir (flush) tip siviçler kullanılmalıdır. Bu tiplerde yaklaşım anahtarının etkin yüzeyi metal içine gömülü monte edilebilir. Daha önce şekil 31' de gösterildiği gibi bu tiplerin elektromanyetik alanları öyle bir şekilde ekranlanmışlardır ki sadece gözardı edilebilir bir miktarı etkin yüzeyin kenarlarına taşar.
Bu nedenle, bu tipler yanal yaklaşımlara duyarlı değildir. Avantaj olan bu ekranlamanın aynı zamanda bir de dezavantajı vardır: aynı boyuttaki gömülemez tiple karşılaştırıldığında gömülebilir yaklaşım anahtarları daha kısa algılama mesafelerine sahiptir. Siviçin tipine bağlı olarak algılama mesafesindeki bu azalma nominal algılama mesafesinin % 50' sine kadar çıkabilir.
Eğer birkaç tane ayni tip yaklaşım anahtarı birbirine yakın olarak montaj edilecekse sensörler arasında bırakılması gereken minimum açıklık vardır. Burada da şekil 25' de Gösterilen açıklıklar bir kural olarak alınmalıdır. Şüphe durumunda üreticinin kataloglarına başvurulabilir.
Silindirik tiplerin montajı
Aynı tip yaklaşım anahtarları karşılıklı veya yan yana bağ1anacaksa bırakılması gereken en az mesafelere uyulmalıdır.

indüktif
indüktif (gömülemez)
indüktif (gömülebi1ir)

D=yaklaşım anahtarının çapı s=nominal algılama mesafesi
kapasitif
Şekil 25

Ayrıca ortak etki mesafesi üretimden kaynaklanan osilatör frekansındaki rasgele farklılıklara bağlıdır. Genellikle çok özel bir durumda açığa çıkmadıkça veya siviç değiştirilmedikçe bu etki fark edilmez. Eğer şekilde Gösterilen minimum açıklıklara uyulamayacaksa üreticiler osilatör frekansı belli bir miktar değiştirilmiş özel siviçler sağlayabilirler.

6.6. ÇEVRE KOŞULLARI
Sensörler normal olarak üretim hatlarındaki makinelerin daha az korunmuş yerlerinde kullanıldıkları için sıcaklık, soğuk, darbe, vibrasyon, toz, nem, kimyasal aşındırıcı sıvılar gibi zor çevre koşullarına doğrudan maruz kalırlar. Bu nedenle böyle zor koşulların yol açtığı bozukluklara karşı korunmaları gerekir. Üretici firma katalogları sorun olmadan sensörlerin kullanılabileceği çevre koşullarını ve uygulama bilgilerini verir.
Ortam sıcaklığı
Ortam sıcaklığı deyimi yaklaşım anahtarının etrafının sıcaklığı için kullanılır. Genel olarak yaklaşım anahtarları için izin verilen ortam sıcaklığı - 25 ile + 80 oC arasıdır. Bu sınırlar dışına taşan kısa süreli küçük değişimler siviç tarafından tolere edilebilir.
Darbe ve vibrasyon kuvvetleri
Daha önce sözü edildiği gibi yaklaşım anahtarlarında hareketli hiçbir parça yoktur ve tümüyle reçine ile doldurulmuştur. Bu nedenle tüm darbelere ve vibrasyona karşı aşırı bir dayanımı vardır. Yer çekiminin (g) neden olduğu ivmenin 30 katı izin verilen maksimum darbe kuvveti ve 1 mm genliğinde 55 Hz. 'e kadar olan frekanslardaki vibrasyon maksimum vibrasyon kuvveti olarak alınabilir.
Yabancı cisimler ve toz
İndüktif yaklaşım anahtarları hiçbir şekilde iletken olmayan malzeme tozu birikiminden etkilenmez. Hatta girdap akimi kayıplarına yol açan küçük metal kıymıkları bile siviçin hatalı çalışmasına neden olmaz. Kapasitif siviçlerde ise çok küçük toz parçaları bile hatalı çalışmaya neden olabilir. Bu nedenle toz ve nemin etkisini kompanze eden kompanzasyon elektrotu bulunan sensörler vardır. Bu tip kapasitif yaklaşım anahtarları çok fazla kirlenmenin olduğu yerlerde de kullanılmaya uygundur.
Uluslararası Standart (EN 40050) elektrikli araçların koruma derecesini tanımlamakta kullanılır ve yaklaşım anahtarı üreticisi firmalar bu standarda göre siviçlerin koruma sınıfını belirler (örneğin IP 67). IP "International Protection"in (Uluslararası Koruma) kısaltmasıdır. ilk rakam yabancı cisimlerin girişine ve temasına karşı koruma derecesini gösterir. Örneğin 6 rakamı, en ince tozun girişine ve tümüyle temasa karşı koruma anlamındadır. Koruma sınıfı tanımlama yöntemi IP 'nin ikinci rakamı, siviçin ne derecede sulu bir ortamda çalışabileceğini gösterir.
Nem ve su
Yukarıda sözü edildiği gibi indüktif yaklaşım anahtarının algılama işlevi su, nem, sis veya buhardan etkilenmez. Öte yandan kapasitif yaklaşım anahtarı suyun yüksek di elektrik katsayısı nedeni ile su ve tüm su içeren cisimleri algılar. Sadece kompanzasyon elektrotu bulunan tipler, çalışmalarında sorun olmadan bir film şeklinde nem yoğuşmasını kompanze edebilir. Bununla birlikte emniyet acısından Yaklaşım anahtarının nem girişine karşı ne derecede korunduğu önemlidir. Bu, koruma sınıfı tanımlama yöntemi IP' nin ikinci rakamında gösterilir. örneğin; 7 rakamı, 30 dakika süreyle 1 m derinliğindeki su içerisine yaklaşım anahtarı daldırıldığında zarar verecek miktarda suyun siviçe giremeyeceğini gösterir.
Genellikle yaklaşım anahtarları elektrik bağlantı şekillerine (kablolu, soketli, terminal bağlantılı) bağlı olarak IP65 ve IP67 koruma sınıfında olurlar.
Kimyasal etkiler
Katı, sıvı veya gaz biçimindeki kimyasal maddelerin yaklaşım anahtarının içinde bulunduğu ortamı etkilediği her yerde siviç muhafazası ve kablosunun bu maddelere karşı yeterince dirençli olup olmadığının çok iyi bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Çok yaygın olan cam elyafı ile güçlendirilmiş plastik ve metal ceketle kaplanmış tipler bile kimyasal maddelerden etkilenmiş ortamlarda kullanılmaya uygundur. Özellikle zor koşullardaki uygulamalar için korozyona dayanımlı paslanmaz çelik veya teflon özel muhafazalar da vardır.
Elektromanyetik etkiler
Yaklaşım anahtarlarının kullanıldığı endüstriyel ortamlarda, elektromanyetik etkiler değişebilir ve yüksek enerji seviyelerinde olabilir. Örneğin; radyo vericileri, enerjideki anahtarlama işlemleri indüktif yükleri anahtarlama veya yıldırım. Radyo dalgalarının dalga boyu ile karşılaştırıldığında sensörün küçük boyutları nedeni ile bu tür periyodik etki çok az bir tehlike oluşturur. kısa süreli geçici etkiler yaklaşım anahtarlarına yüksek bağışıklık veren devreler yardımı ile süzülebilir. Etkinin olabileceği diğer bir noktada kablodur. Eğer siviç kablosu uygun bir şekilde çekilmemiş ise kablo, radyo dalgalarını alan bir anten gibi davranabilir veya kendisine paralel çekilen diğer kablolardaki geçici gürültüleri kapabilir. Bu durumda süzücü devreler kullanılabilir.
Diğer etkenler
Çoğu diğer tip sensörlerle karşılaştırıldığında indüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarları ses ve ışıktan etkilenmez. Yaklaşım anahtarının bağışık olmadığı tek etki X ışını ve radyasyondur. Elektrik kaynağının yarattığı gibi çok yakındaki güçlü manyetik alan indüktif yaklaşım anahtarının işlevini zorlaştırabilir. Bu tür uygulamalar için kaynağa (akıma) dayanıklı tipler vardır
7. ELEKTRİKSEL VERİLER
7.1. GÜÇ KAYNAĞI VE YÜK

Yaklaşım anahtarları iki kablolu, üç kablolu veya dört kablolu teknoloji adı verilen tiplerde bulunur (Bkz. şekil 17). Üç kablolu ve dört kablolu siviçlerde çalışma gerilimi L+ ve L- (UB ve 0 V) arasına uygulanır ve anahtarlama sinyali çıkışa ek bir kablo üzerinden iletilir. İki kablolu siviçlerde çalışma gerilimi, yaklaşım anahtarı ve ona seri bağlı yüke ortak uygulanan gerilimdir. Bu durumda yük iç direnciyle orantılı gerilim düşümü dolayısıyla yaklaşım anahtarı uçları arasında daha az gerilim vardır. Endüstriyel sistemlerde yaygın çalışma gerilimleri 24 V, 110 V ve 220 V dur. DC ve AC tipler vardır. 12, 48 veya 60 V gibi diğer çalışma gerilimleri çok yaygın değildir.
Bir fabrikada tam çalışma gerilimini sağlamak oldukça zordur ve uygulamada büyük oynamaların olması normaldir. Bu nedenle yaklaşım anahtarları için yaygın uygulama, siviçin doğru olarak çalışacağı, olabildiğince geniş bir çalışma gerilimi aralığı vermektir (10 - 55 VDC veya 20 - 230 VAC gibi). Genel olarak DC tiplerde, verilen çalışma gerilimi değeri sınırları içinde olduğu takdirde gerilimdeki oynamalara ve kaçak akıma izin verilebilir. AC tiplerde harmonik içeriği yaklaşık % 10 u aşmamalıdır.
7.2. ELEKTRİKSEL KORUMA
Çoğu DC yaklaşım anahtarında kısa-devre, ters polarite ve aşırı yük koruması vardır. Ters polarite ye karşı koruma, yaklaşım anahtarına zarar vermeden uçlarının ters çevrilebi1eceği anlamındadır. Fakat her türlü yanlış bağlantıda siviçin doğru olarak çalışması beklenemez. Ek olarak ters polarite koruması olan tüm siviçlerde üç kablolu tipler için kısa devre korumasının olması gerekir yoksa 0 V ile çıkış ucunun karıştırılması durumunda siviç yanar.
Günümüzde çağdaş teknoloji tamamıyla otomatik çalışan kısa devre koruması (Bkz. şekil 16) kullanmaktır ve bu, çıkışın aşırı yüklendiği sürece kapamamasını sağlar. Eğer kısa devre kalkarsa siviç otomatik olarak işlevini yerine getirir.
Yaklaşım anahtarının çalışabi1eceği maksimum akım ile kısa devre korumasının etkili olacağı akım arasında değişken bir fark vardır. Bu fark veya "aşırı yük aralığı" malzeme toleranslarından dolayıdır. Eğer bu gerilim aralığında, her tür zaman sürecinde ve tüm çalışma sıcaklığı aralığında çalışabilirse yaklaşım anahtarı aşırı yük korumalıdır.
7.3. SERİ VE PARALEL BAĞLANTI
Programlanabilir mantık denetleyicilerin (plc) kullanımının hızla yaygınlaştığı günümüzde bile bir kaç tane yaklaşım anahtarını birbirine seri yada paralel bağlama çoğu uygulama için oldukça faydalıdır. Örneğin; çok büyük bir fabrikada siviçler lokal olarak lojik oluşturacak şekilde bağlanırsa kablolama çok büyük oranda azaltılmış olur. Ayrıca bir fabrikadaki geliştirmelerde bazı siviçlerin birbirine bağlanmasını gerektirebilir.
Üç kablolu siviçlerin paralel bağlanması
20 veya 30'a kadar üç kablolu siviçleri paralel olarak bağlamak kesinlikle olasıdır (Bkz. şekil 23). Yalnızca dikkat edilmesi gereken konu açık konumdaki tüm siviçlerin çok küçük olan kaçak akımları toplanır. Şekilde gösterilen yalıtım diyotları sadece siviç çıkışlarının open-collector olmaması durumunda gerekir.

Üç kablolu siviçlerin seri bağlanması
Üç kablolu siviçler seri olarak bağlandığında üzerlerindeki 1 - 2.5 V 'luk gerilim düşümleri toplanır. Bu gerilim düşümünden sonra da yükün sorunsuz çalışması konusunda gereken özen gösterilmelidir. Ayrıca ilk yaklaşım anahtarı diğer tüm siviçlerin çektiği akımı karşılayabilmelidir. Alt taraftaki yaklaşım anahtarlarının çalışma gerilimleri açılıp kapatıldığı için gecikme zamanının (birkaç 100 ms' ye kadar) olacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Yukarıdaki noktalara özen gösterildiği takdirde 5 - 10 yaklaşım anahtarı seri olarak bağlanabilir.

İki kablolu siviçlerin paralel bağlanması
İki kablolu siviçler paralel bağlandıkları zaman kaçak akımları toplanır. Kaçak akımların toplamı yük için gerekli olan en az akımın çok altında olmalıdır. Ayrıca bir yaklaşım anahtarı anahtarladığı zaman diğer siviçler üzerindeki çalışma gerilimini kaldırır ve bu siviçler kendi konumlarını gösteremez. Çok küçük kaçak akımdan (yaklaşık 0.5 mA) dolayı daha fazla sensörün paralel bağlanabileceği dört fonksiyonlu siviçler dışında, optimum koşullar altında 5 - 10 yaklaşım siviçi paralel olarak bağlanabilir.

İki kablolu siviçlerin seri bağlanması
Normal olarak iki kablolu siviçlerin seri bağlanmasını önermiyoruz. Dikkat edilirse yaklaşım anahtarları üzerindeki gerilim düşümü toplanarak yük üzerine uygulanan gerilimi azaltır. İndüktif yükler anahtarladığı zaman faz farkları etkili olur. Optimum koşullar altında bile, 220 VAC gibi, sadece 2 - 3 yaklaşım anahtarı seri olarak bağlanabilir.

7.4. ANAHTARLAMA ZAMANLARI VE ÇALIŞMA FREKANSLARI
Hedef cismin elektromanyetik alan içine girmesi ile yaklaşım anahtarının çıkış sinyalini anahtarlaması arasındaki zaman genellikle sadece birkaç milisaniye dolaylarındadır. Mekanik siviçlere göre anahtarlama zamanları çok kısadır. Modern hızlı çalışan fabrikalarda sensörlerin kullanımı için bu çok önemlidir. Anahtarlama zamanlarını etkileyen çeşitli etkenler vardır. Bir tarafta osilatör frekansı ve tipi kadar kalite faktörü, kapasite ve indüktansa bağlı olarak enerji depolayan osilatör devresi bir etkendir. Diğer taraftan osilasyon devresi içindeki girdap akımı kayıpları anahtarlama zamanını etkiler. Bu bilindiği gibi hedef cismin boyutları, malzemesi ve uzaklığına bağlıdır. Sonuç olarak bir yaklaşım anahtarında bu zamanlar cisim yaklaşıyorken 0.2 - 1 ms ve uzaklaşıyorken 1 - 15 ms arasındadır (yapı şekline bağlı olarak).
Anahtarlama zamanları, maksimum çalışma frekansı ve cismin emniyetli bir şekilde algılanabileceği maksimum cisim geçiş hızını etkiler. Tüm bu etkenlere karşın maksimum çalışma frekanslarını belirlemede karşılaştırılabilir değerler elde etmek için EN 50010' da bir test yöntemi standartlaştırılmıştır. Standart plaka, kenar uzunluğu m olan ve aralarındaki boşluk 2m olan dişlerden oluşan disktir ve nominal algılama mesafesinin yarısı kadar uzaktan geçer. Bu yöntemle belirlenen çalışma frekansı normal olarak üretici firmaların kataloglarında yer alır.
EN 50010'a göre çalışma frekansı belirleme ölçüm yöntemi
 
Konu Sah

Klavyeah

Üye
Katılım
28 Ağu 2006
Mesajlar
274
Puanları
1
Yaş
36
8. TİPİK UYGULAMALAR
Yaklaşım anahtarlarının yaygın bir uygulaması mekanik konum siviçleri yerine kullanımıdır. Mekanik siviçin daha ekonomik olduğu doğrudur, fakat daha önce sözü edildiği gibi belirli mekanik aşınmalara maruzdur. Arızalanmaları durumunda üretim hattının, konveyör sisteminin veya benzerlerinin saatlerce durmasına neden olur. Bu nedenlerle mekanik siviç yerine dokunmasız, aşınmasız ve yıpranmasız yaklaşım anahtarlarını kullanmak daha karlı olabilir.
Yaklaşım anahtarları devir ölçümü içinde ideal bir çözümdür. Burada yüksek çalışma frekansları gerekir ve kontrol sisteminin tam olarak çalışması için daha fazla sinyal bir zorunluluktur. Doğru bir değerlendirme için tanımlanan anahtarlama sinyali de önemlidir. yaklaşım anahtarları yüksek çalışma frekansı yarı iletken çıkış ve tanımlanmış, çabuk çıkış sinyali ile iyi bir çözümüdür.
İzleme ve sayma işlemlerinde Ürün dorudan algılanır. Dokunmasız siviçlerin kullanimi ile algılanması güç olan cam, gıda, kağıt vb. gibi cisimlerin algılanması da olasıdır.
Özellikle kapasitif yaklaşım anahtarları paketleme sanayinde seviye algılama ve izlemede kullanılabilir. Boru hatlarındaki (değirmende) blokaj kadar tank ve silo seviyeleri de gösterilebilir. Uygun montaj ve kapasitif siviçin iyi ayarlanması ile paketleme sanayinde paketler içindeki miktarın doğruluğu kontrol edilebilir (karton kutulardaki deterjan gibi).

Yaklaşım anahtarlarının en eski uygulaması kimya sanayi, değirmenler ve tank alanları gibi tehlikeli bölgelerde kullanımıdır. Böyle bölgelerde sadece çok düşük gerilimin kullanılabilmesinden ötürü bu tür uygulamalar için ek emniyetli yaklaşım anahtarları vardır. Çok yaklaşım anahtarı Ex-bölge diye adlandırılan bu alanlarda kullanılmak üzere onaylanmıştır. Bu tip siviçler DIN 19 234 altında standartlaştırılmıştır ve sıklıkla NAMUR siviç adıyla bilinir.
Mekanik darbe gibi çeşitli nedenlerle yaklaşım anahtarının bozulmaması gereken uygulamalarda kullanılmak üzere kendi kendini İzleme (self-monitoring) sistemi olarak adlandırılan yaklaşım anahtarının işlevselliğinin sürekli izlendiği sistemler vardır.

Yukarıdakiler, indüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarlarının genel uygunluğu hakkında sadece kısa bir özettir. Çoğu açıkça belirgin olmayan yerlerdeki uygulamalar yalnızca montaj sırasında görülebilir. Er yada geç, indüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarlarının özellikleri ve Çalışması hakkındaki bilgiler böyle uygulamaların çözümünde yardımcı olur.
9. UYGULAMA ÖRNEKLERİ
Aşağıdaki şekiller bir fikir vermek açısından indüktif ve kapasitif yaklaşım anahtarlarının olası
Uygulamalarını gösterir.

Bir robot kolunda olası iki sınır konumu indüktif yaklaşım anahtarı ile dokunmasız izlenir.
Boru üretiminde daha sonraki işlemler için borunun gelişi indüktif yaklaşım anahtarı tarafından algılanır.
İndüktif yaklaşım anahtarı ile makine hızı izleme. Diskteki her diş dokunmadan ve doğrudan algılanır ve böylece ayrıca ek mekanik bağlantıya gerek kalmaz.
İki kapasitif yaklaşım anahtarı ile silo seviye kontrolü.
Rollar üzerindeki cam plakayı algılayan bir kapasitif yaklaşım anahtarı
İki kapasitif yaklaşım anahtarı PVC cidarların arkasından tank seviyesini algılar ve kontrol eder.
otomobil montaj hattında kullanılan indüktif yaklaşım anahtarı
indüktif yaklaşım anahtarı ile devir ölçümü
otomobil montaj hattında kullanılan indüktif yaklaşım anahtarı
indüktif yaklaşım anahtarının limit siviç olarak kullanılması
indüktif yaklaşım anahtarı ile metal kapak kontrolü
ikili indüktif yaklaşım anahtarı ile küresel vanada posisyon kontrolü
kapasitif yaklaşım anahtarı ile siloda dolum kontrolü
kapasitif yaklaşım anahtarı ile seviye kontrolü
indüktif yaklaşım anahtarı ile elevatörde kayma ve dönme hızı tespiti
manyetik yaklaşım anahtarı ile pnömatik silindirin pozisyon kDetaylar ve Resimler Ekte
 

Ekli dosyalar

  • ind%FCktif-kapasitif-ve-manyetik-yaklasim-anahtarlari.zip
    1.3 MB · Görüntüleme: 3
Katılım
17 Kas 2006
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
36
Arkadaşlar Merhaba Bana bir cihaz lazım şöyleki :
Bir hareketli bant düşünün.Bant düz hareket ediyor. Bu banta kumaş yürüyor.Cihazımı bir değere set ediyorum.Örneğin Bir metre Her bir metre geçişte cihaz çıkış veriyor.Örneğin yarım metreye cihazımı set ediyorum.Her yarım metre geçişte cihaz çıkış veriyor.Bu işlem ben sonlandırıncaya kadar devam ediyor.
Bu şekilde çalışarak istediğim malzemeyi (kumaş.naylon vb.)istediğim ölçüde kesmek istiyorum.Bu işlem için
hangi sensör veya role yi kullanmam gerekir.
Bu konuda fikri olan arkadaşlar bana yol gösterebilirlerse bir ömür boyu kendisine minnettar kalacağım.
Saygılarımla :eek:
 
Katılım
17 Kas 2006
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
36
Sayın Mustak
Bir makina projesi üzerinde çalışıyoruz.Makinayı sıfırdan (mekanik,elektrik) ihtiyaca göre biz tasarlıyoruz.Şayet bu projeyi uygulamaya geçirebilirsek belki de seri üretimine geçeriz.Yaptığımız küçükaraştırma neticesinde bulunduğumuz piyasanın böyle bir makinaya ihtiyacı olduğunu tespit ettik.Dolayısı ile her türlü fikre ihtiyacımız var. Şayet seri üretime geçersek işte ozaman emeği geçen tüm arkadaşlara maddi , manevi teşekkürlerimi sunmayı kendimize bir borç biliriz.
İlginize teşekkür ederim
Saygılarımla
 

efg

Üye
Katılım
23 Ocak 2010
Mesajlar
6
Puanları
1
işleminizi encoder yada lineer bpotansiyometre ile yapabilirsiniz tabi bunları kontrol için bide sayıcıya ihtiyacınız var
 

d0stcan

Üye
Katılım
9 Haz 2007
Mesajlar
409
Puanları
6
Bu paylaşımlar 2006 yılından kalanlar Sistemler geliştiği için bunlara bir çok ilave ve değişiklikler yapılmıştır. Güncel bilgileri megep dökümanları içerisinden bulabilirsiniz.

Kolay gelsin
 

d0stcan

Üye
Katılım
9 Haz 2007
Mesajlar
409
Puanları
6
Arkadaşlar Merhaba Bana bir cihaz lazım şöyleki :
Bir hareketli bant düşünün.Bant düz hareket ediyor. Bu banta kumaş yürüyor.Cihazımı bir değere set ediyorum.Örneğin Bir metre Her bir metre geçişte cihaz çıkış veriyor.Örneğin yarım metreye cihazımı set ediyorum.Her yarım metre geçişte cihaz çıkış veriyor.Bu işlem ben sonlandırıncaya kadar devam ediyor.
Bu şekilde çalışarak istediğim malzemeyi (kumaş.naylon vb.)istediğim ölçüde kesmek istiyorum.Bu işlem için
hangi sensör veya role yi kullanmam gerekir.
Bu konuda fikri olan arkadaşlar bana yol gösterebilirlerse bir ömür boyu kendisine minnettar kalacağım.
Saygılarımla :eek:

Bant sistemlerinde enkoder yada takograf kullanabilirsin.

Ölçüm Cihazı : Sensörlerden aldığı verileri hesaplayarak sonucu display'ler
aracılığı ile gösteren cihazdır.

Hız Ölçüm Cihazı : Bandın hızını ölçmek için ölçüm rulosunun miline hız sensörü
akuple edilmiştir. Hız sensörü rulonun dönüş hızına göre pulse üretir. Bu pulse ölçüm cihazı tarafından değerlendirilir.

Sizin istediğiniz tip bunlardan hangisi olabilir bir bakın
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
117,248
Mesajlar
826,152
Kullanıcılar
426,868
Son üye
FERDİ37

Yeni konular

Üst