Omron Plc İnceleme & Örnekler & Eğitim

Katılım
7 May 2017
Mesajlar
37
Puanları
6
Yaş
31
Merhabalar ;

www.derstagram.com üzerinden Omron ve Sysmac Studio'ya dair birçok bilgiye ulaşabilirsiniz.

Sysmac Studio Eğitim Notları İnceleme

Sysmac Studio Eğitim
Sysmac Studio nedir ? Sysmac Studio Nasıl kullanılır ? Sysmac studio da kullanılan kodlar ve datalar nelerdir ? Sysmac Studio eğitimi nedir ? Bu ve benzeri sorulara cevap aradığımız bu yazımızda sizlere Sysmac Studio eğitimlerine dair bilgiler sunmak istiyoruz.

Sysmac Studio Eğitim Notları İnceleme
Notlar :

-EtherCAT kullanılır.40 Servo ekseni (20 Byte Giriş/Çıkış) , 50 I/O istasyonu ve toplamda 560 EtherCAT Bus Terminali , 2000 Digital ve 200 Analog I/O , Mesafe olarakta 500 m özelliklerine sahiptir.Döngü süresi : 276 us’dir.Servolarda , invertörler , robotikler , görüntü sistemleri , dağıtılmış giriş/çıkışlar , bütünleşik güvenlik sistemleri vs. kullanılır.

Diğer sistemlerdeki kullanılan ağ isimleri : EtherCAT , SERCOS II , Profinet RT , Powerlink , Profinet I/O vb.

-EtherNet/IP standart fabrika ağıdır.Programlama , diğer makine kontrolörleri , HMI/Scada , IT sistemleri , Standart protokoller ve servisler ; TCP/IP , FTP,NTP,SNMP , CIP protokollerinde , Microsoft SQL server için fonksiyon blokla database bağlantısında , Oracle , IBM DB2 , MySQL ve Firebird vb . gibi alanlarda kullanılır.

NX7 :

İntel Core i7 Quad 4 çekirdek işlemcili , 125 us döngü süresi , 0.37 ns işleme süresi , 80 mb program hafızası , 260 mb değişken hafızası , 256 eksen maksimum eksen sayısı , 512 EtherCAT slave sayısı

NJ5 :

İntel atom işlemcili , 500 us döngü süresi , 1.2 ns işleme süresi , 20 mb program hafızası , 6 mb değişken hafızası , 64 eksen maksimum eksen sayısı , 192 EtherCAT slave sayısı

NJ3 :

İntel atom işlemcili , 500 us döngü süresi , 2.0 ns işleme süresi , 5 mb program hafızası , 2.5 mb değişken hafızası, 8 eksen maksimum eksen sayısı , 192 EtherCAT slave sayısı

NJ1 :

İntel atom işlemcili , 1 ms döngü süresi , 3.0 ns işleme süresi , 3 mb program hafızası , 2.5 mb değişken hafızası , 2 eksen maksimum eksen sayısı , 64 EtherCAT slave sayısı

Cabinet Servo Sistemi :

Sürücü ve motorla bütünleşik , kolay bağlantı yapılabilir ve DC-Bus sayesinde daha az enerji kullanımı , lokal uygun ve rahat giriş/çıkış kablo optimizasyonu gibi özellikleri vardır.

Sysmac platformuna , EtherCAT bağlantısı ile bağlanır ve Sysmac Studio ile kontrol edilirler.MX2 Invertör Serisi :

15 Kw’a kadar güç aralığı , açık çevrimde tork kontrolü ve düşükten orta seviyeye kadar uygun tork uygulamaları sağlar.Duraklama anlarında %200’e kadar tork sağlar.IM ve PM motor kontrolü sağlar ve sürücü programlama yazılım aracı sağlar.

RX Invertör Serisi :


132 Kw’a kadar güç aralığı sağlar.Daha az sensör ve kapalı çevrim kontrolü sağlar.Açık çevrimde yüksek tork çalıştırması sağlar.Kapalı çevrimde 0 hz’de iken full tork sağlar.Sürücü programlama yazılım aracı sağlar.

-NX Giriş Çıkı ş sistemi

-Görsel Denetim

-Delta Robot (8 kg’a kadar yük / IP65,IP67,IP69K / 450 mm’den 1600 mm’ye kadar çalışma alanı)

-Fabrika Ağı

Sysmac Studio ;

Yukardada kabaca bahsettiğim gibi ;

Lojik ve Hareket kontrol programlama I/O ve eksen ayarları , Haberleşme ağı , izleme , simülasyon , cam profili oluşturma vb. sağlar.

Yönetilmesi kolaydır ve entegre geliştirilebilir.

Hata yapılmasını engellemeye yöneliktir ve klasik tekrarlanan işlemler indirgenmiştir.İleri seviye programlama sağlar.Kullanıma özel kütüphaneler vardır vb.Entegre test ortamı , program simülasyonu ve 3d simülasyon sağlar.

NJ Serisi Task Çeşitleri :

Ana periyodik task (önceliği en yüksek olan task seçeneğidir.)

Periyodik task (Hızlı işlemler dışında işlem önceliği çok önemli değilse kullanılır.3 farklı periyodik task tanımlanabilir.)

Görev task’ı (Koşul sağlandığında sadece bir kere işletilen çeşittir.Verilen önceliğe göre işletilir.Burada I/O işlemleri yapılamaz.Çalışması için ActEvenTask isimli fonksiyon kullanılabilir.)

Her task için maksimum program sayısı ; 128 max.

Ana periyodik task sürüleri ; 125us , 250us , 500us ,1ms , 2ms , 4ms.

Spesifik periyotta giriş/çıkış yenilemesi , kullanıcı program işlemleri , motion kontroller çalışır.

Motion kontrol bloğu çalıştırıldığında tüm işlemler tamamlanır ve bu işlemin sonucunda oluşan EtherCAT haberleşmesi ile bir sonraki döngünün başında sürücüye gönderilir.Böylece çakışmalar engellenmiş olur.

Temel Data Tipleri :

Bool Tipi : 2 Byte : 0/1 ya da False/True

Bit String Tipi :

Byte : 1 Byte : 16#00 ‘dan FF’e

Word : 2 Byte : 16#0000’dan FF’e

DWord : 4 Byte : 16#000000000’den FFFFFFFF’e

LWord : 8 Byte : 16#0000000000000000’dan FFFFFFFFFFFFFFFF’e

Integer Tipi :

SINT : 1 Byte : -126’dan +127’e

INT : 2 Byte : -32768’den +32767’e

DINT : 4 Byte : -2147483648’den +2147483647’e

LINT : 8 Byte : -9223372036854775808’den +9223372036854775807’e

USINT : 1 Byte : 0’dan +255’e

UINT : 2 Byte : 0’dan +65535’e

UDINT : 4 Byte : 0’dan +4294967295’e

ULINT : 8 Byte : 0’dan +18446744073709551615’e

Real Tipi :

REAL : 4 Byte : -3.402823e+38’den -1.175494e-38’e // -1.175494e-38’den +3.402823e+38’e

LREAL : 8 Byte : -1.79769313486231e+308’den -2.22507385850720e-308’e

+2.22507385850720e-308’den +1.79769313486231e+308’e

Bekleme Tipi :

TIME : 8 Byte : T#-9223372036854.775808ms’den T#+9223372036854.77807 ms’e

Gün Tipi :

DATE : 8 Byte : D#1970-01-01’den D#2554-07-21’e kadar

Zaman Tipi :

Time_Of_Day : 8 Byte : TOD#00:00:00.00000000’dan TOD#23:59:59.99999999’a

Gün ve Zaman Tipi :

Date_And_Time : 8 Byte : DT#1970-01-01-00:00:00.00000000’den DT#2554-07-21-23:34:33.709551615’e kadar

String Tipi :

STRING : 0-1985 : Karakter kodu UTF-8’dir.

Data Tipi Belirleme :

U[][][] : Unsigned anlamındadır

S[][][]: 1 Byte anlamındadır.

D[][][] : 4 Byte anlamındadır.

L[][][]: 8 Byte anlamındadır.

Değişken Tanımlama :

Değişken : İsim + Tip + Nitelik

Değişkenler lokal ya da global olarak erişim alanına sahiptirler.

Değişken nitelikleri isim ve tip de olabilir.

Lokal değişkenler sadece içinde bulunduğu programın FB ya da FUN içerisinde geçerlidirler.

Lokal değişkenler her bir programın veya bloğun içerisindeki Internal kısımda gösterilir.

Global tanımlanan değişkenlere tüm programlar tarafından ulaşılabilir.

Fiziksel olarak cihazların değişkenleri otomatik olarak Giriş/Çıkış tablosunda Global olarak tanımlanır.

Temel Lojik Programlama Örnekleri :

Program çalışırken , satırlar yukarıdan aşağıya , komutlar soldan sağa işletilir.

Başında kontak vb. eklenmeden bobin , fonksiyonlar vb. kullanılabilir.

Tek bir program satırında 50 paralel kola ayrılma işlemi yapılabilir.

Kontak ve bobin olarak ; Yükselen kenar , alçalan kenar , kontak, kapalı kontak , set bobini , reset bobini vb. kullanılır.

R_TRIG ve F_TRIG : IEC61131-3 standardı için yükselen/düşen kenar fonksiyonudur.NJ seriside omron’un geleneksel yükselen/alçalan kenar kontak yapısını destekler.

IEC Konseptinde :

Fonksiyon :

Instance isim gerektirmez.Hafızada yer tutmazlar ve sınırsız kullanılabilirler.İzleme gerektirmeyen basit hesaplamalar için kullanılabilir.

Fonksiyon Bloğu :

Instance isim gerektirir.Her kullanıldığında da bir isim verilmek zorundadır.Hafızada bir yer kaplar ve kullanım sayısı da hafıza kapasitesine bağlıdır.

Timer gibi durum izleme gerektiren komutlar fonksiyon bloğu olarak kullanılmak zorundadır.

SR Komutu : Set önceliklidir ve her iki giriş aynı anda geldiğinde çıkışı set eder.

RS Komutu : Reset önceliklidir ve her iki giriş aynı anda geldiğinde çıkışı reset eder.

‘’ln’’ BitString bir ifade olmak üzere , (BYTE , WORD , DWORD , LWORD );

SetBits : ‘Pos’ parametresine belirtilen yerden itibaren ‘n’ kadar bit set edilir.

ResetBits : ‘Pos’ parametresine belirtilen yerden itibaren ‘n’ kadar bit reset edilir.

Ör : BitPosition = 3 ise ve Size = 2 ise 4.bit ve 5. Bitler soldan itibaren 00 iken 11 olurlar.

SetABit : ‘Pos’ ile belirtilen bit adresini set eder.(Pos=BitPosition)

ResetABit : ‘Pos’ ile belirtilen bit adresini reset eder.

Timer Komutları :

NJ Serisi 5 Farklı Timer komutunu desteklemektedir.

Standart Timer’lar :

TON : Timer On Delay

TOF : Timer Off Delay

TP : Pulse Timer

Özel Timer’lar :

Akkümülative Timer : Kalıcı Timer

Timer : 100 ms Timer

Timer Fonksiyon Bloğu :

In Pini : Timer Input : Bool

PreTime Pini : Preset Time : Time

Reset Pini : Timer Reset (Atime Only) : Bool

Q Pini : Timer Output : Bool

ElapTIme : Elapsed Time : Time

TON (Time On Delay) Komutu :

Timer Output (Q) Set edilen süreye ulaşınca aktif olur.

Timer Output (Q) In Kesildiğinde pasif duruma döner (resetlenir)

PreTime = T#10ms

TOF (Time Off Delay)

Timer Output (Q) , In geldiği an aktif olur.In kesildiği andan itibaren girilen süre sonunda çıkış kesilir.

PreTime = T#10ms

TP (Pulse Timer)

Timer Output(Q) In girişinin yükselen kenarı ile aktif olur.

Timer Output (Q) girilen süre kadar aktif kalıp daha sonra sıfıra düşer.

PreTime : T#10ms

Timer Komutları : Timer (100 ms Timer)

Timer Output (Q) çıkışı set değerine ulaşılınca aktif olur.

Timer Output (Q) çıkışı In kesildiği an sıfırlanır.

Geçen zamandaki artışlar 100ms’lik adımlar ile olur.

TON yerine bu bloğu kullanmadaki amaç döngü süresini azaltmaktır.

Accumulation Timer (Kalıcı Timer) :

In girişi aktif olduğu sürece sayar ve In kesildiğinde sayma değeri olduğu yerde durur.

Q Output değeri set değerine ulaştığında aktif olur.

Q output ve mevcut değer reset girişi aktif olduğunda sıfırlanır.

Sayıcılar :

CTU : Yukarı Sayan

CTD : Aşağı Sayan

CTUD : Yukarı/Aşağı Sayıcı

Sayıcı komutları set değerine kadar yukarı ve aşağı sayar ve çıkışı aktif eder.

Matematik Komutları :

NJ Serisi işlem komutları :

Basit Aritmetik :

Add (+) , AddOU(+OU) , SUB (-) , SubOU (OU) , Mul (*) , MulOU (*OU) , DIV (/) , MOD , ABS , Inc and Dec

Güç , Logaritmik , Random ve Fraksiyonlar :

SQRT , LN ve LOG , EXPT , Rand , FMod , Frac , FCChek

Array Yönetimi :

AryAdd , AryAddV , ArySub , ArySubV , AryBCD , AryBin , AryMean , ArySD

Trigonometrik :

RadToDeg ve DegToRad , Sin , Cos ve Tan , ASIN , ACOS ve ATAN .

Bit String İşlemleri :

Data Tipleri : Byte , Word , Dword , Lword

Bit String İşlemleri : And (&) , Or , Xor , Xorn , Not

AryAnd : bitString Arraylar için AND

AryOr : bitString Arraylar için OR

AryXor : bitString Arraylar için XOR

AryXorN : bitString Arraylar arasında XORN

Karşılaştırma Komutları :

EQ (=) : Eşit

NE(<>): Eşit Değil

LT(<): Küçük

LE(<=): Küçük ve eşit

GT(>): Büyüktür

GE(>=): Büyük ve Eşit

Cmp : Karşılaştırma (İki değerin olası tüm karşılaştırma sonuçlarını içerir.)

ZoneCmp : Bölge Karşılaştırma(MN<=In <=MX ; Değer aralık içinde ise aktif olur)

TableCmp: Tablo Karşılaştırma

AryCmp*: Dizi Karşılaştırma

AryCmp*V: Diziyi bir değer ile karşılaştırma

Data Transfer :

Data Transfer Komutları ;

Move , MoveBit , MoveDigit , TransBits , MemCopy, SetBlock , Exchange , Clear , Copy**ToNum , Copy**To** , CopyNumTo**

Dizi Data Transferi :

AryExchange , AryMove

Move komutu In değişkenini Out değişkenine kopyalar.Dizi , structure ve Union burada kullanılabilir.

MOVEBit : In adresinin istenilen bit değerini Inout adresinin istenilen bit adresine kopyalar.InPos -> InOutPos adresine gider.

MOVEDigit komutu ise 1 veya daha fazla dijit taşıma için kullanılır.

InPostaki 1 ve 2 bitleri InOutPos’taki 2 ve 3 bitlerine taşınır.

Sysmac Studio Eğitim Notları İnceleme :
Bugünki yazımızda Sysmac Eğitim Notlarını inceledik.Sysmac Studio ya dair yazılarımıza hızla devam ediyoruz.Omron’a dair birçok detaya yer vereceğimiz bu serilerde umarız iyi bilgiler elde edersiniz.

İyi çalışmalar.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.

Forum istatistikleri

Konular
128,666
Mesajlar
919,531
Kullanıcılar
450,688
Son üye
berkayayd

Yeni konular

Geri
Üst