Ft232 & Atmega Arasında Bağlantı Sorunu

Katılım
3 Ara 2022
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
46
Arkadaşlar merhaba. Foruma yeni üye oldum. Yazım veya yöntem hatam olursa kusuruma bakmayın.
Atmega'nın farklı çipleri ile (328, 32, 8 vs) hobi amaçlı pcb kartlar yaptım. Kartların üzerine, uart ve Isp için header pinleri bıraktım. Usbasp ile Isp üzerinden bu çiplere bootloader atabiliyorum. Arduino Ide olsun, komut satırı olsun, her şekilde program atıp çalıştırabiliyorum. Ancak debug işlemleri için seri haberleşmeye ihtiyaç duyuyorum. Bunun için 3 farklı satıcıdan 2 farklı ft232 modülü aldım. Fakat hiçbirini, hiçbir kartta çalıştıramadım.
Bu ara da aldığım ilk iki modul şu; https://forum.arduino.cc/t/connecting-fdti232-with-mkr-boards/684106
Son aldığım modulün ise ft232bl LQFP çipi var ve satın aldığım yerde bile kalmamış. (Goo. görseller de dahi bulamadım)
İnternetde ki kaynakların neredeyse tamamı ilk aldığım module göre yapılmış. Ben de aynı şekilde bağlantı yapıyorum fakat çalıştıramıyorum.
FT232 modul ---> AtmegaXXX
+5V ---> +5V
gnd ---> Gnd
RXT ---> TXT
TXT ---> RXT
DTR ---> Reset (100nf üzerinden)
CTS ---> Gnd
(Son aldığım modülde DTR pini yok. En son datasheet dosyasından bakarak DTR çıkışının boşta bırakıldığını gördüm. Belki olur düşüncesi ile DTR pinine header ekleyerek denedim. Sonuç olumsuz.)
Aldığım hata şu;
Kod:
Arduino:1.8.19 (Linux), Kart:"ATM8 Board / Atmega8, ATmega8"

/usr/share/arduino/arduino-builder -dump-prefs -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /root/.arduino15/packages -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /root/.arduino15/packages -libraries /root/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:ssc:cpu=atmega8 -vid-pid=0403_6001 -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_467283 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_58492 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /root/Arduino/atm_8_led_test/atm_8_led_test.ino
/usr/share/arduino/arduino-builder -compile -logger=machine -hardware /usr/share/arduino/hardware -hardware /root/.arduino15/packages -tools /usr/share/arduino/tools-builder -tools /root/.arduino15/packages -libraries /root/Arduino/libraries -fqbn=arduino:avr:ssc:cpu=atmega8 -vid-pid=0403_6001 -ide-version=10819 -build-path /tmp/arduino_build_467283 -warnings=all -build-cache /tmp/arduino_cache_58492 -prefs=build.warn_data_percentage=75 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.arduinoOTA-1.3.0.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/arduinoOTA/1.3.0 -prefs=runtime.tools.avr-gcc.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avr-gcc-7.3.0-atmel3.6.1-arduino7.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7 -prefs=runtime.tools.avrdude.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -prefs=runtime.tools.avrdude-6.3.0-arduino17.path=/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17 -verbose /root/Arduino/atm_8_led_test/atm_8_led_test.ino
Using board 'ssc' from platform in folder: /root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5
Using core 'arduino' from platform in folder: /root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5
Detecting libraries used...
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NG -DARDUINO_ARCH_AVR -I/root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/cores/arduino -I/root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/variants/standard /tmp/arduino_build_467283/sketch/atm_8_led_test.ino.cpp -o /dev/null
Generating function prototypes...
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -w -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -flto -w -x c++ -E -CC -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NG -DARDUINO_ARCH_AVR -I/root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/cores/arduino -I/root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/variants/standard /tmp/arduino_build_467283/sketch/atm_8_led_test.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_467283/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
/usr/bin/arduino-ctags -u --language-force=c++ -f - --c++-kinds=svpf --fields=KSTtzns --line-directives /tmp/arduino_build_467283/preproc/ctags_target_for_gcc_minus_e.cpp
Çalışma derleniyor...
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-g++ -c -g -Os -Wall -Wextra -std=gnu++11 -fpermissive -fno-exceptions -ffunction-sections -fdata-sections -fno-threadsafe-statics -Wno-error=narrowing -MMD -flto -mmcu=atmega8 -DF_CPU=16000000L -DARDUINO=10819 -DARDUINO_AVR_NG -DARDUINO_ARCH_AVR -I/root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/cores/arduino -I/root/.arduino15/packages/arduino/hardware/avr/1.8.5/variants/standard /tmp/arduino_build_467283/sketch/atm_8_led_test.ino.cpp -o /tmp/arduino_build_467283/sketch/atm_8_led_test.ino.cpp.o
Compiling libraries...
Compiling core...
Using precompiled core: /tmp/arduino_cache_58492/core/core_arduino_avr_ssc_cpu_atmega8_7592a0208c0fa966c1e3f9d0796ce292.a
Linking everything together...
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-gcc -Wall -Wextra -Os -g -flto -fuse-linker-plugin -Wl,--gc-sections -mmcu=atmega8 -o /tmp/arduino_build_467283/atm_8_led_test.ino.elf /tmp/arduino_build_467283/sketch/atm_8_led_test.ino.cpp.o /tmp/arduino_build_467283/../arduino_cache_58492/core/core_arduino_avr_ssc_cpu_atmega8_7592a0208c0fa966c1e3f9d0796ce292.a -L/tmp/arduino_build_467283 -lm
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -j .eeprom --set-section-flags=.eeprom=alloc,load --no-change-warnings --change-section-lma .eeprom=0 /tmp/arduino_build_467283/atm_8_led_test.ino.elf /tmp/arduino_build_467283/atm_8_led_test.ino.eep
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-objcopy -O ihex -R .eeprom /tmp/arduino_build_467283/atm_8_led_test.ino.elf /tmp/arduino_build_467283/atm_8_led_test.ino.hex
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avr-gcc/7.3.0-atmel3.6.1-arduino7/bin/avr-size -A /tmp/arduino_build_467283/atm_8_led_test.ino.elf
Çalışmanız programın 834 bayt (11 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 7168 bayt.
Global değişkenler belleğin 9 byte kadarını (0%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 1015 byte yer kalıyor. En fazla 1024 byte kullanılabilir.
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega8 -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b19200 -Uflash:w:/tmp/arduino_build_467283/atm_8_led_test.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     User configuration file is "/root/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : /dev/ttyUSB0
     Using Programmer       : arduino
     Overriding Baud Rate     : 19200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00

avrdude done. Thank you.

Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.

Aslında tek hata şekli bu değil. Normal de, Ide üzerinde ki programlayıcı menüsünün hazır arduino kartlarda etkisi olmuyor diye biliyorum. Daha doğrusu ben arduino için orayı hiç değiştirmedim. Fakat bu modül için orada ki seçeneği değiştirdiğim zaman, hata çıktısı da değişiyor. Örn; Arduino ISP seçiliyken başka bir hata veriyor, Arduino as ISP seçili ise başka bir hata veriyor. Seçeneklerin Jtag haricinde ki hepsini tek tek denedim.

Soru 1; Burada hangisi seçili olmalı veya fark eder mi?​


Sigorta seçimim şu şekil de; lowfuse: 0xFF , highfuse: 0xDA (veya DE) , lockfuse: 0xFF

Soru 2; Konuyla ilgili sigorta seçimi nasıl olmalı, hfuse altın da SPIEN sigortası programlanmış mı, yoksa programlanmamış mı olmalı?​

Soru 3; konuyu Kayahan üstada bağlayıp sorayım, sizce ben nerde yanlış yapıyorum?​


Son olarak kullandığım işletim sistemi Linux/arch. (Win10 ile de denedim, sonuç değişmiyor)
IDE sürümü 1.8.19
 

FakirMaker

Usta Üye
Katılım
5 May 2009
Mesajlar
1,078
Puanları
181
İçine bootloader attığın şekilde basit bir serial.print uygulaması yap. Sonra dtr ve cts ucunu açıkta bırakacak şekilde bağla serial modülüne. Bu şekilde bilgisayarda serial monitorde birşeyler görüyorsan sorunj daraltmış olursun
 

Erdem⁣

Paylaşımcı üye
Katılım
14 Ocak 2013
Mesajlar
713
Puanları
106
Yongaları programlamak için ne kullanıyorsunuz?

PICkit2 kullanılarak Arduino Pro Mini'yi programlamak ve seri iletişim çıktısını görmek mümkün oluyor.

'"fuse" kelimesine karşılık olarak 'sigorta' yerine 'şalter' kelimesini kullanmak daha mı iyi olur acaba.

Örneğin :

"Fuse memory is a seperate chunk of flash that is not written to when you update the firmware. The fuses define things like the clock speed, crystal type,"

"Şalter belleği, aygıt yazılımını güncellediğinizde üzerine yazılmayan ayrı bir bellek yığınıdır. Şalterler, saat hızı, kristal çeşidi gibi şeyleri tanımlar"

Bunun için localhost:5000'e bakmam gerekti ;-)

Örneğin boş bir ATMEGA328P aldınız buna işletim sistemi yüklemek gerekecek.

İşte bu durumda bu bayraklar kullanılıyor.

Bash:
$ avrdude -c pickit2 -p m328p -e -u -U lock:w:0x3f:m -U efuse:w:0x05:m -U hfuse:w:0xDE:m -U lfuse:w:0xFF:m -U flash:w:optiboot_atmega328.hex

Böylece ATMEGA328P yongasını ufak bir devre kurarak Arduino gibi kullanabiliyorsunuz.
 
Konu Sah
Katılım
3 Ara 2022
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
46
@FakirMaker, @Erdem zaman ayırıp cevap verdiğiniz için teşekkür ederim.

@FakirMaker , tavsiyeni denedim. Usbasp ile şu kodu yazdım karta;
Kod:
void setup() {
 Serial.begin(9600);
}

void loop() {
 Serial.print("test");
 delay(1000);
}
Hiç tepki yok.

@Erdem, olabildiğince Türkçe kelimeler seçmeyi sevsem de, teknik konular için çok önemsemiyorum. Bana kalırsa da, eğer illa çevireceksek sigorta yada şalter yerine fuse'nin burada ki karşılığı için "tapa" kelimesi daha uygun duruyor. Herhangi bir kelimenin, ortak benimsenecek şekilde bir karşılığı bulunmadan kişisel çeviri yapmak, sadece anlam karışıklığı yaratır. Bu da benim nacizane fikrim.

Yongaları programlamak için ne kullanıyorsunuz?
resim 1 ve 2 de ki modülü kullanıyorum.
PICkit2 kullanılarak Arduino Pro Mini'yi programlamak ve seri iletişim çıktısını görmek mümkün oluyor.
Yazılı ve videolu anlatımlara baktığımız zaman, bende ki modüllerle de mümkün görünüyor. Sorun ekipman sorunu değil gibi geliyor bana. Modülün arızalı olduğu düşünülebilir fakat 3 tane modülün arızalı olabileceği ve hepsinin bana denk gelebileceği ihtimali ne kadar olabilir. Ha öyle olmuşsa, ben zaten ayağıma taş bağlayıp kendimi denize atayım. Bir şeyler yanlış gider boğulmam zaten :)

Sigorta konusunu şu sebeple sordum; atmel fuse calculator Burada ki SPIEN sigortasının amacının, Seri haberleşme için olduğu yazıyor.

Anlaşılması adına konuyu biraz daha açayım. İlk 8 resim seçilen modüllerin ve kart tasarımından kaynaklanabilecek hataları görebilmeniz için. 9. resim ise, ilk ileti de bahsettiğim, seçime göre oluşan hata farklılıkları için. Elimde bulunan nano ve uno karta yükleme yaptığım zaman, orada ki seçimler hiçbir şekilde etki etmiyor. Ancak Ft232 modül ile yükleme yapmak istediğim zaman, her seçim ayrı bir hata döndürüyor. Bunların bir kaçını aşağıda paylaşayım. Hem nano ve uno da bulunan CH340'ın hem de bende ki FT232 modülün seri haberleşme için olduğunu düşünürsek, bence burası hatanın aranacağı başlangıç noktalarından biri olabilir.

Resim 1; (UsbAsp)
e8i956o.jpg

Resim 2; (Ft232)
kybpki5.jpg

Resim 3; (atmega328)
ltriiwg.jpg

Resim 4; (resim 3 pcb)
pg1o01a.png

Resim 5; (atmega8)
m19b7q6.jpg

Resim 6; (resim 5 pcb)
504uf90.png

Resim 7; (atmega32 & 8)
snqoqwh.jpg

Resim 8; (resim 7 pcb)
3s0nydf.png

Resim 9 ; (arduino IDE)
finucur.png


AVRISP mkli
Kod:
.............................
Çalışmanız programın 1434 bayt (20 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 7168 bayt.
Global değişkenler belleğin 190 byte kadarını (18%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 834 byte yer kalıyor. En fazla 1024 byte kullanılabilir.
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega8 -cstk500v2 -Pusb -Uflash:w:/tmp/arduino_build_782017/sketch_dec04a.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     User configuration file is "/root/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : usb
     Using Programmer       : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb" (0x03eb:0x2104)

avrdude done. Thank you.

Taslak yüklenirken bir hata oluştu


USBASP
Kod:
....................
Çalışmanız programın 1434 bayt (20 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 7168 bayt.
Global değişkenler belleğin 190 byte kadarını (18%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 834 byte yer kalıyor. En fazla 1024 byte kullanılabilir.
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega8 -cusbasp -Pusb -Uflash:w:/tmp/arduino_build_782017/sketch_dec04a.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     User configuration file is "/root/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : usb
Taslak yüklenirken bir hata oluştu
     Using Programmer       : usbasp
avrdude: error: could not find USB device with vid=0x16c0 pid=0x5dc vendor='www.fischl.de' product='USBasp'

avrdude done. Thank you.

Arduino as ISP (atmega32U4)
Kod:
...............
Çalışmanız programın 1434 bayt (20 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 7168 bayt.
Global değişkenler belleğin 190 byte kadarını (18%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 834 byte yer kalıyor. En fazla 1024 byte kullanılabilir.
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega8 -carduino -P/dev/ttyUSB0 -b19200 -Uflash:w:/tmp/arduino_build_782017/sketch_dec04a.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     User configuration file is "/root/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : /dev/ttyUSB0
     Using Programmer       : arduino
     Overriding Baud Rate     : 19200
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00

avrdude done. Thank you.

Problem uploading to board. See https://support.arduino.cc/hc/en-us/sections/360003198300 for suggestions.

Atmel STK500 development board
Kod:
...........
Çalışmanız programın 1434 bayt (20 %) saklama alanını kullandı. Maksimum 7168 bayt.
Global değişkenler belleğin 190 byte kadarını (18%) kullanıyor. Yerel değişkenler için 834 byte yer kalıyor. En fazla 1024 byte kullanılabilir.
/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/bin/avrdude -C/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf -v -patmega8 -cstk500 -P/dev/ttyUSB0 -Uflash:w:/tmp/arduino_build_782017/sketch_dec04a.ino.hex:i

avrdude: Version 6.3-20190619
     Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
     Copyright (c) 2007-2014 Joerg Wunsch

     System wide configuration file is "/root/.arduino15/packages/arduino/tools/avrdude/6.3.0-arduino17/etc/avrdude.conf"
     User configuration file is "/root/.avrduderc"
     User configuration file does not exist or is not a regular file, skipping

     Using Port          : /dev/ttyUSB0
     Using Programmer       : stk500
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
     AVR Part           : ATmega8
     Chip Erase delay       : 10000 us
     PAGEL             : PD7
     BS2              : PC2
     RESET disposition       : dedicated
     RETRY pulse          : SCK
     serial program mode      : yes
     parallel program mode     : yes
     Timeout            : 200
     StabDelay           : 100
     CmdexeDelay          : 25
     SyncLoops           : 32
     ByteDelay           : 0
     PollIndex           : 3
     PollValue           : 0x53
     Memory Detail         :

                 Block Poll        Page            Polled
      Memory Type Mode Delay Size Indx Paged Size  Size #Pages MinW MaxW  ReadBack
      ----------- ---- ----- ----- ---- ------ ------ ---- ------ ----- ----- ---------
      eeprom     4  20  128  0 no    512  4   0 9000 9000 0xff 0xff
      flash     33  10  64  0 yes   8192  64  128 4500 4500 0xff 0x00
      lfuse     0   0   0  0 no     1  0   0 2000 2000 0x00 0x00
      hfuse     0   0   0  0 no     1  0   0 2000 2000 0x00 0x00
      efuse     0   0   0  0 no     0  0   0   0   0 0x00 0x00
      lock      0   0   0  0 no     1  0   0 2000 2000 0x00 0x00
      calibration  0   0   0  0 no     4  0   0   0   0 0x00 0x00
      signature   0   0   0  0 no     3  0   0   0   0 0x00 0x00

     Programmer Type : STK500V2
     Description   : Atmel STK500
     Programmer Model: Unknown
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
 

mehmet.bey

Profesyonel Üye
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
2,068
Puanları
281
Konum
Galaksi Dışı
Öncelikle Arduino ile üretilmiş Hex dosyasını
mcu ya yükleyebiliyor musunuz?
USBASP ile http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/ bu
linkdeki program ile deneyin.
PC aygıt yöneticisinden usb programlayıcı cihazlarınızın
sürücülerinin yüklü olduğundan emin olun.

Eğer daha önceki zamanlarda SPI programlama
sigortasını sildiyseniz ancak paralel programlayıcı
ile silip reset atabilirsiniz.

Avrdude programını kullanmasını biliyorsanız;
terminal modu ile bağlanıp resetleme ve mcu yu
inceleme fırsatınız olabilir.

Ayrıca; başka bir mcu programlanabiliyor mu?
 
Konu Sah
Katılım
3 Ara 2022
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
46
Evet çeviri konusundaki fikirlerinizle mutabıkım.

Aldığınız hata iletisi çekirdeğin muhtemelen uçmuş olduğunu gösteriyor.
@Erdem, öncelikle anlayışın için teşekkür ederim. İkinci satırda söylediğin ise, sorunu çözmem de iyi fikir oldu. Şuan resim 3 de bulunan karta taktığım atm328'lere FT232 üzerinden program yazabiliyorum ve seri ekranda print'leri okuyabiliyorum.

Sebep ; Ben UsbAsp ile bootloader yüklemesi yaptıktan sonra, her zaman kartın çalıştığını görmek için küçükte olsa bir kod yazıp, yine UsbAsp ile yükleme yapıyordum. Yazdığım kod her zaman çalışıyordu ancak ISP üzerinden yazdığım bu kod aynı zaman da, bootloader'ı da siliyormuş. FTDI tarafına geçtiğimde ise artık bootloader olmadığı için iletişim kuramıyormuş.​

Çözüm ; İster UsbAsp olsun, ister başka bir Arduino kartı olsun, hedef çipe bootloader yazdıktan sonra kesinlikle yine bu yöntemle program yazılmaması gerekiyor. "Bootloader Yazma tamamlandı" mesajı alındıktan sonra ISP bağlantısı kesilmeli ve program yazma, debug gibi işlemler SPI üzerinden yapılmalı.​

Her şey normal olduğun da, önceki mesajlarda belirttiğim programlayıcı menüsün de yapılan değişiklikler, artık sonucu değiştirmiyor.

İlave olarak, resim 2 de bulunan modülü alan olursa, bu modül de DTR pini boşta bırakılmış. DTR pini olmadan haberleşme kurulamıyor. (Belki sadece çıktıları okumak için yapılmıştır, bunu bilmiyorum fakat DTR bağlantısını kurmadan denediğim de bağlantı kuramıyor) Bunun için datasheet dosyasına bakarak benim yaptığım gibi bir çıkış alıp kullanabilirsiniz.(resimde ki kırmızı kablo) Veya yeni almayı düşünen varsa, okuma/yazma için bu modülü seçmesin.

Son olarak, atmega32 ve 8 in olduğu kartlarla ilgili hala sorunlarım var. Bunlar hata vermeye devam ediyor. Pinheader'lere jumper kablosu takmak yerine doğrudan lehimleme yaparak deneme yapacağım. Bunlarla ilgili bootloader sorunu yaşamıyorum gibi, çünkü bazen yükleme yapmaya başlıyor fakat yarıda kesiliyor. Forumun çalışma şeklini bilmiyorum. O yüzden, eğer çözülen konu kapatılıyor ise, bir müddet daha açık bırakılmasını istiyorum. Hem konuya devam edebilmek, hem de bulursam onun da çözümünü paylaşabilmek adına.
Cevap veren arkadaşlara, katkılarından dolayı çok teşekkür ederim.
 

mehmet.bey

Profesyonel Üye
Katılım
19 Ara 2011
Mesajlar
2,068
Puanları
281
Konum
Galaksi Dışı
Arduino IDE ile bir c dosyası, iki tane .hex
dosyası oluşturur. Biri standart hex. Biri de
bootloaderi ekli olan hex dosyası.
 

Forum istatistikleri

Konular
123,738
Mesajlar
874,947
Kullanıcılar
441,860
Son üye
vilehandrad

Yeni konular

Üst