Kontrol Kalemi

VERİLERİNİZ GÜVENDE Mİ?

VERİLERİNİZ GÜVENDE Mİ?

  Ortak bir ağ teknolojisi, yükseltilmiş bir kontrol sistemi ve derinlemesine koruma stratejisi, Bağlantılı İşletmeler mimarisinin kilit taşlarıdır. Bu, yöneticilerin yeni fırsatları algılamalarını sağlar ve ortak bir altyapı inşa edilmesine yardımcı olur.

  Nesnelerin İnterneti (Internet of Things (IoT)) döneminde, endüstride neredeyse ufku sonsuz hale gelmiş akıllı teknolojilere, mevcut Ethernet Internet altyapısı içerisinde birbirleriyle haberleşebilen akıllı sensörler entegre ediliyor. Bu sayede işletmeler daha üst düzey bir işbirliği kurup karmaşık prosesleri daha iyi anlayarak operasyonlarını geliştirebiliyor ve karşılarında olağanüstü bir potansiyel değer söz konusu oluyor.

  Bu fırsat farklı endüstrilere yayılmış durumda çünkü sağlanan değer büyük oranda akıllı teknolojilerden gelen verilerin anlamlı bilgiler haline dönüştürülmesinden ibaret. Bu da tüm işletme genelinde yöneticilere operasyon sürecini daha iyi takip edebilme, piyasanın ve işin taleplerine daha hızlı cevap verebilme ve yeni inovasyon fırsatları eşliğinde verimsiz noktaları bertaraf edebilme kabiliyeti kazandırıyor. Bu yapı Rockwell Automation tarafından ‘Entegre İşletme’ olarak tabir ediliyor.

  IoT teknolojisi, Almanya, Çin ve Amerika hükümetlerinin ilgili Endüstri 4.0 (Industrie 4.0) programı, Çin’in Akıllı Üretim 2025 (China Intelligent Manufacturing 2025) ve Akıllı Üretim Liderliği Koalisyon (Smart Manufacturing Leadership Coalition) programlarının temelini oluşturuyor. Bağlantılı İşletmeler yapısı da tüm bunları tamamlayıcı nitelikte. İşletmeler, değer zincirleri ve müşteriler ekseninde akıllı teknolojilerin birbirine bağlanması ve meydana gelen entegre geribildirimin işletme verilerine dönüştürülerek performansın iyileştirilmesini hedefler.

  Bağlantılı İşletmeler kavramı birbirine entegre olan, optimize edilmiş ve sadece makine ve ekipman düzeyinde değil aynı zamanda tüm kurum ve tedarik zinciri genelinde güvenli olan endüstriyel operasyonlardan meydana gelmektedir. Doğru bir mimariyle birbirine entegrasyonu sağlanmış olan bir işletme, bulut(cloud), mobilite(mobility) ve büyük veri(big data) gibi teknolojileri kullanarak global operasyonlar, sistemler ve kullanıcılar arasında bağlantı ve ortak çalışma sağlar.

  İlk olarak, ortak altyapı kurulmasına yardımcı olan ve doğru bir mimari çerçevesinde entegre edilmiş bir işletme ortaya çıkaran üç temel teknoloji parametresine odaklanacağız: ortak IP-tabanlı bir ağ teknolojisi, yükseltilmiş bir kontrol sistemi ve ileri güvenlik yaklaşımı.

  Ortak Ağ Teknolojisi
  IoT’den azami verimi elde etmek için bir makine, ekipman , tesis içerisindeki cihazların birbirleriyle ve ayrıca işletmenin sisteminde yer alan bileşenlerle ya da işletme düzeyinde haberleşebiliyor olması gereklidir. Bu da, standart Ethernet IP (İnternet Protokolü) tabanlı, kombine ve basite indirgenmiş bir ağ bağlantı teknolojisi kullanılarak sağlanabilir.

  Neden IP?

  Çünkü bir işletmenin tüm kademelerinde yer alan insanlar, ekipmanlar ve sistemler genelinde pürüzsüz bağlanılabilirlik sağlayan basit bir haberleşme yolu sunmaktadır. Öte yandan özel ya da hazır ağ teknolojileri ağ yapınızı kısıtlayabilir ve karmaşık hale getirebilir çünkü verileri istenen noktalara aktarabilmek için ağ geçitleri veya özel ağ cihazları gerektirebilir.

  Dünyanın lider endüstriyel Ethernet ağlarından biri olan EtherNet/IP™, standart, üzerinde herhangi bir değişiklik yapılmamış Ethernet IP teknolojileri kullanarak hem üretim hattında hem de işletme genelinde açık ve kısıtlanmamış bağlanılabilirlik yaratılmasına yardımcı olmaktadır. Özel ve hazır ağlarda görülen birçok kısıtlamayı ortadan kaldırarak tasarımdaki karmaşanın azaltılmasını sağlar. Aynı zamanda hem endüstriyel hem de ticari IP cihazlarının pürüzsüz bir şekilde entegre olmasını sağlayarak endüstriyel operasyonlara daha ileri esneklik kazandırır ve veri toplama süreçlerini basite indirger.

  Yükseltilmiş Kontrol Sistemi

  Günümüzde faaliyet gösteren birçok endüstriyel altyapı, IoT’a uyumlu şekilde tasarlanmış değildir.

  Modern endüstriyel ekipmanlara bağlı durumdaki yaşlanan ticari sistemler ya da yaşlanan ekipmanlara bağlı durumdaki modern ticari sistemler ciddi riskler arz edebilir. Bunlar arasında veri iletiminin sekteye uğrayarak proseslerde değişiklikler yaratması ve ürünün teknik özelliklerini bozması, kaliteyi düşürmesi ve üretimde kesintilere yol açması sayılabilir. Diğer eski sistemler de gittikçe entegrasyon ve verimliliğin ve güvenliğin geliştirilmesi noktasında zorluklar çıkarmaktadır.

  Kurumların ekipmanlarını ve sistemlerini enformasyona dayalı modern bir yapıya kavuşturmaları için önlerinde net bir fırsat yer almaktadır. En ileri teknolojili ekipmanların ve kontrollerin altyapısında Ortak Endüstri Protokolünü (CIP™) kullanan EtherNet/IP gibi açık, endüstri standardında teknolojiler yatmaktadır.

  Ethernet/IP, motor yol vericisi ve sensör gibi cihazları kontrol cihazlarına ve makine-operatör arayüzlerine bağlayarak kurum ağına verileri kolaylıkla aktarabilmektedir. Bu sistem, işletme düzeyindeki BT ile tesis düzeyindeki endüstriyel kontrol teknolojisi arasında hayati bir bağ kurarak ağı daha yönetilebilir bir hale getirmekte ve daha fazla bilgi paylaşımı sağlayarak daha ileri bir takip yapılmasına ve sağlıklı karar alınmasına olanak vermektedir.

  Buna ek olarak yaşlanan sistemler ve ağlar, arızalardan ve buna bağlı olarak yaşanan teslimat kayıpları, hurda, ek işçilik, müşteri kaybı ve güvenlik problemleri gibi olumsuzluklar nedeniyle toplam maliyette büyük çaplı artışlar doğurabilmektedir. Sistemlerinizin modernize edilmesi bu durumların olasılığını minimize ederek verimlilikte artış ve maliyette netlik sunabilir.

  Kapsamlı Koruma

  Tesisi ve üretim hattını böyle bir entegre sisteme dahil ederek fayda sağlama yanında süreç hem kötü niyetli hem de kaza anlamında dahili ve harici tehditler olarak ciddi bir risk de arz etmektedir.

  Endüstriyel güvenlik, tek başına duran eğreti bir çözümden ziyade bütün bir sistem olarak uygulanmalıdır. Günümüzde var olan risklerin kapsamı ve bununla birlikte aralıksız bir yeni tehdit

  akışının söz konusu olması, Bağlantılı işletmeler bünyesinde güvenliğin sağlam ve farklı cephelerde tehditleri durdurabilen bir nitelikte olmasını gerektirmektedir.

  Mesela ağın güçlendirilmesi ile ağ erişimini kontrol ederek Bağlantılı işletmeler genelinde bağlantı güvenliği sağlanırken, izinsiz müdahale algılama sistemi ile sistemde Logix kontrol cihazı gibi bir bileşene yapılan müdahale algılanabilmekte ve kayıt altına alınabilmektedir. İçerik koruma sistemi ile varlıklardaki fikri mülkiyeti koruyan belli unsurlara erişim kısıtlanabilmekte, uygulama erişim kontrolü ile bir otomasyon sistemi içerisinde kimlik doğrulama ve izin verme süreçleri yönetilebilmektedir.

  Sonuç olarak, endüstriyel varlıkların korunmasında dahili ve harici güvenlik tehditlerini kapsayan derinlemesine güvenlik stratejisinin benimsenmesi tavsiye edilmektedir. Derinlemesine güvenlik yaklaşımı kapsamında izin ve prosedürler, fiziksel yapı, ağ ve bilgisayar güçlendirme, uygulama ve cihaz güvenliği bileşenleri yer almaktadır.

  Derinlemesine güvenlik stratejisi IEC 62443 standartları (eski adıyla ISA 99), Ulusal Standartlar ve Teknoloji Enstitütüsü (NIST) Özel Yayını 800-82’de ve Amerika Ulusal Güvenlik Bakanlığı INL/EXT-06-11478 sayılı raporunda tavsiye edilmektedir.

   IoT’den Tam İstifade Edilmesi

  Tüm operasyonlarınız genelinde verileri sorunsuz ve güvenli bir şekilde paylaşabilecek altyapıyı oluşturduğunuzda, IoT ile birlikte gelen çeşitli yenilikçi ve güçlü teknolojilerden istifa edebilirsiniz. Bu teknolojilerı şöyle sıralayabiliriz:

  Bulut Bilişim ve Sanallaştırma: Bulut bilişim ve sanallaştırma teknolojisi iş verimliliğini ve zekasını geliştirmektedir. Örneğin tesis dışı bir bulut bilişim platformu, ekipman üreticisinin uzaktan izleme, hata bulma ve öngörücü analiz gibi gelişmiş hizmetler vermesini sağlayarak duruş süresinin ve bakım maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

  Sanallaştırma, yazılım ile donanım arasındaki bağı kopararak üreticilerin ve endüstriyel işletmecilerin, işletim sistemini veya yazılımı değiştirmeden donanımı yükseltmesine olanak vermektedir. Bu durum bir yandan uygulama ömrünü arttırırken diğer yandan da sunucuların konsolide edilebilmesini, sistem kararlılığının arttırılmasını ve donanım bakım maliyetlerinin düşürülmesini sağlamaktadır.

  Mobilite: Mobilite, üretim hattı ve saha çalışanlarına akıllı telefonlar, tabletler ve diğer akıllı cihazlar üzerinden eş zamanlı, içeriğe dayalı bilgiler sunabilmektedir. Görev tabanlı uygulamalar sayesinde işbirlikçi ortamlar ve bilgi paylaşımı sağlanmaktadır. Nasıl ki cep telefonlarımız üzerinden günlük yaşamımızda önemli hava, trafik veya yol bilgilerine anlık erişim sağlayabiliyorsak, mobilite de, gerek üretim hattında gerekse ofiste ya da evde olsun tüm çalışanların iş, üretim ve tedarik zinciri ile ilgili bilgilere anlık olarak erişebilmesini sağlamaktadır.

  Büyük Veri: Hiçbir sektörde endüstriyel operasyonlarda olduğu kadar büyük miktarda veri üretilmemektedir. Örneğin bir petrol platformu her gün bir terabaytın üzerinde veri üretmektedir. Bu veriler sayesinde yöneticiler, göze çarpmayan verimsiz noktaları farkedebilmekte, verimi, makinelerin aktif çalışma sürelerini ve ürün kalitesini arttırabilmektedir. Temel Performans Göstergeleri (TPG) panolarında veriye dayalı analizler eş zamanlı olarak görülebilmekte, diğer eş zamanlı verilerle bir arada ve ayrıca geçmiş performans verileriyle karşılaştırmalı olarak görüntülenebilmektedir. Veriler aynı zamanda Web tabanlı raporlar haline getirilerek kurum geneline güvenli bir şekilde yayılabilmektedir.

  Değeri Yakalamaya Hazır Mısınız?

  Her köklü teknoloji değişikliği heyecan ve fırsat yaratır ama bunun yanında korku ve tereddüt de meydana getirir.

  Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için Rockwell Automation beş aşamalı bir Entegre İşletme Uygulama Modeli (www.rockwellautomation.com/go/maturity) geliştirmiştir. Bu model, hem teknolojide hem de kurum kültüründe etkin değişim sağlamak adına gerekli olan tedbirleri ve en başarılı uygulamaları ana hatlarıyla açıklamaktadır:

  Aşama 1: Değerlendirme

  Aşama 2: Güvenli Hale Getir ve Yükselt – Ağ ve Kontroller

  Aşama 3: İşletme Verileri – Tanımla ve Organize Et

  Aşama 4: Analizler

  Aşama 5: İşbirliği

  Herkes, Uygulama Modeline kendilerine en uygun olan aşamada dahil olacak ve kendi ihtiyaçları ve altyapıları çerçevesinde belirlenen bir hızda ilerleyecektir. En önemlisi de bu endüstriyel devrime kısa süre içerisinde dahil olmanız.

  TANITIM:

  Derinlemesine güvenlik yaklaşımı kapsamında izin ve prosedürler, fiziksel yapı, ağ ve bilgisayar güçlendirme, uygulama ve cihaz güvenliği bileşenleri yer almaktadır.

  Cisco, Internet of Things platformunun önümüzdeki 10 yıl içerisinde özel sektörde 14 trilyon $’lık potansiyel ticari kıymet yaratacağını ve bu kıymetin yüzde 27’sinin imalat ve üretim sektörlerinde olacağını tahmin etmektedir. Rockwell Automation tarafından geliştirilmiş olanBağlantılı İşletmeler Uygulama Modeli (Connected Enterprise Maturity Model), hem teknolojiler hem de kurum kültürleri içerisinde etkin değişim yaratmak için gerekli olan tedbirleri ve en başarılı uygulamaları ana hatlarıyla açıklamaktadır.

  Rockwell Automation İş Ortakları Destek Ağı Güvenliği

  Rockwell Automation PartnerNetwork™ (www.rockwellautomation.com/partners) bünyesinde yer alan birçok iş ortağı, ağ güvenliğine destek olan ve Rockwell Automation çözümlerini tamamlayan özellikler sağlamaktadır. Bu firmaların web sitelerini ziyaret ederek size hangi konularda yardımcı olabilecekleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz

   

  ZİYARETÇİ YORUMLARI

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

  BİR YORUM YAZ