KontrolKalemi.Com

Teknik Makaleler

Trafolar, frekans ve güçte değişiklik yapmadan, akım ve gerilim değerlerini değiştirmeye yarayan hiçbir hareketli parçası...
Deniz dalgalarından enerji elde edilmesi konusunda ilk çalışmayı 1892 yılında A. W. Stahl yapmıştır. Günümüzde...
1865 yılından beri yüksek gerilim kesicileri kullanılmaktadır. Kesiciler aslında yüksek gerilimdeki otomatik sigortalar denilebilir. Boşta,...
Ortam sıcaklığı, 24 saat boyunca yumuşak yolvericiyi çevresinde oluşan sıcaklığın ortalama değeridir. Çoğu yumuşak yolverici...
Nükleer santraller halada günümüzde insanları gerekliliği konusunda ikiye bölmektedir. 2011 yılında yaşanan Fukuşima Nükleer santralindeki...
Hayatımızın olmazsa olmazları arasına  girmiş olan teknoloji bizlere her anımızda kolaylıklar sağlamakta. Çağımızda genellikle iletişim...
Elektrik ve elektronik mühendisliği teknolojinin hayatımıza tamamen girmesi ile birlikte günümüzde en popüler meslek dallarından...
Asenkron motorlarda stator sargılarında yaratılan manyetik akının değeri, gerilimle doğru, frekansla ters orantılıdır. Gerilim sabit...
Yenilenebilir Enerji Nedir? – Yirmi birinci yüzyıl insanının sahip olduğu teknolojik gelişimler, bize daha konforlu...
İş kazalarını çok yüksek oranda önlemek mümkündür. Bir çoğumuzda bunun farkındayız fakat çoğu zaman o...
Elektrik iletiminin ve dağıtımının en önemli parçası trafolar diyebiliriz. Bu kadar önem arz eden trafolarında...
CPR– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kablo sektöründeki uzantısı olan ve “güç, kontrol ve iletişim” kablolarındaki uygulamaları...
Bildiğiniz üzere, yapı malzemelerini kapsayan CPR -Construction Products Regulation– Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin kablo sektöründeki uzantısı...
“Yapı Malzemeleri Yönetmeliği”nin amacı, yapı malzemelerinin temel karakteristikleri ile ilgili performans beyanlarının ve malzemelere CE...
Yüksek gerilim hat arızaları, yıldırım düşmeleri ve kesici açması gibi nedenler sonucu enerji iletim hatlarında...
Reaktif ceza oranlarının aşağıya çekilmesi, bununla birlikte işletmelerde kullanılan sistemlerin teknolojik olarak gelişmesi kompanzasyon sistemlerininde...
En iyi topraklama direnci değeri SIFIR ohm dur. Tabiki bu değer mümkün değildir. İyi bir...
Elektrik enerjisini kimyevi enerjiye çevirip depolayan ve ihtiyaç duyulduğunda depolanan kimyevi enerjiyi elektrik enerjisini çeviren...