noktasinin

  1. yıldız noktasının kayması olayı nedir?

    Bir üçgen yıldız dağıtım trafosunun yıldız noktasının toprağa göre potansiyeli hangi durumda ve koşulda kayar(sıfırdan farklı olur). Sözlü ifadelerden ziyade resimli/hesaplı bir anlatım makbul olacaktır. Herbir fazın yıldız noktasına(nötüre) göre potansiyeli hangi durumda farklılık arz eder.? nasıl?
  2. A.G.şebekesinde yıldız noktasının nötrü koparsa ne gibi yan etkiler meydana gel

    A.G.şebekesinde yıldız noktasının nötrü koparsa ne gibi yan etkiler meydana gel Yönetici Notu: Paylaşılan fotoğraf, fotoğraf paylaşım sitesinden silindiği için kaldırılmıştır.
  3. YG 'de Yıldız noktasının Topraklanması

    Peterson Bobini; Kaynak tarafı yıldız bağlı yüksek gerilimli iletim sistemlerinde yıldız noktası Peterson Bobini üzerinden ya topraklanır ya da yalıtılır. Yıldız noktasını topraklamanın faydaları: 1-Yıldız noktası toprak potansiyelinde tutulur.Böylece faz-toprak kısa devrelerinmde arızasız...
Geri
Üst