next multiswitch multiswitch yapısı

  1. nextstarwebtv

    Multiswitch Yapısı ve Çalışması

    Çok sayıda kullanıcının bir ortak antenden yararlanabilmeleri için kullanılan yöntemlerden birisi multiswitch kullanarak uydu ara frekansı (IF) paylaşımı yapmaktır. Multiswitch’e bağlanan kullanıcıların her biri tek kullanıcılı bir sis - temdeki kullanıcının aldığı uydu sinyallerinin hepsini...
Üst