ekzersizleri

  1. F

    Kompanzasyon Egzersizleri

    Forumumuz üyesi ve KAEL mühendisi Sn.Ethem Güner,kompanzasyon ile ilgili bilgilerimizi gözden geçirmemiz için,bir tekst hazırlamış ve cevabını daha sonra göndereceğini belirt- miştir.Vakitsizliği nedeniyle,foruma yüklememi benden istemiştir.

Sponsor Bağlantı

Üst