rccb

  1. yigitsdr

    Kaçak Akım Koruma Şalteri Anma Akımı Seçimi

    KAKŞ'lerini diğer Şalt malzemelerinden ayıran özelliklerden biri; Otomatik Sigortalar gibi, devreden çekilen Akım karşısında 3, 5 veya 7 kat gibi açma toleranslarının olmamasıdır. KAKŞ'leri çoğu kez, Anma Eşik seviyelerine yaklaşıldığında Açma yapar. Bu durum, başlıca KAKŞ gereksiz Açma...
  2. yigitsdr

    Kaçak Akım Koruma Şalteri (KAKŞ/RCCB)

    Merhaba, Yaygın-yaygınlaşmakta olan KAKŞ'leri ve KAKŞ seçimine genel bakış niteliğinde bir çalışma yaptım. Malum, sürekli çeşitlenmeye devam eden ve tesisatta önemli yeri olan bir cihaz grubu. Kaynakların genellikle yabancı ve dağınık biçimde olması sebebiyle bilgiye ulaşmak zaman alabiliyor...

Yeni mesajlar

Üst