elektrik iç tesisler yönetmeliği 22. madde

  1. durak_83

    Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği 22. Madde İzin Verilen En Büyük Yük Değeri

    "Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanımda faz-nötr arasına nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (bağlantı gücü) en çok 5 KW olabilir. KW' in üzerindeki beslemeler üç farlı sistemle yapılır. ( Değişik ek: RG 25/10/1996- 22798)Bu hükmün uygulanmasında bazı...
Üst