ton eşdeğer petrol

  1. Adiltesla

    Ton Eşdeğer Petrol (Tep) hesabı hk.

    Merhaba saygıdeğer kontrolkalemi üyeleri, Soru: Tep değerini hesaplayarak ,Enerji Yöneticisi gerekip gerekmediğine dair raporu kimler düzenleme yetkisine sahiptir? EVD firmaları haricinde Smm olarak Tep değerini hesaplayıp bu raporu isteyen kişiye verebilir miyiz? Birde internette...
Üst