encoder besleme

  1. Topuz-Ehlimuhendis.com

    12 v encoderi PIC 16f877 ye okutma

    Elimde 12v beslemeli NPN open collectör rotary encoder var. Çıkışında 12 volt gerilim ölçüyorum ve bunu doğrudan pice giremedim. Arada opamp gerilim izleyici devresi kullandım opampın +V sine +5v, -V sini de gnd ye bağladım. Encoderi döndürdüğüm zaman max 5v alıyorum ama minimum 0v...
Üst