çıkış kontrolü

  1. ibrahim1996

    Ccsc çıkış kontrolü

    Bir değişkendeki veriyi aynı anda 16f84 ün a ve b portuna aktarmak istiyorum int16 ile degişlen hazırlayıp 0b0000000011111; veriyi a b portlarına nasıl aktarabilirim
Üst