Kontrol Kalemi

TEİAŞ YAN HİZMETLER – SEKONDER FREKANS KONTROL HİZMETİ (SFK)

SEKONDER FREKANS KONTROL HİZMETİ (SFK)

Sekonder kontrol, üretim birimlerinin aktif çıkış gücü ayar değeri noktasını, on saniyeler ile tipik olarak 15 dakikalık zaman zarfında değiştiren merkezileştirilmiş otomatik kontrol sistemini (AGC) kullanır. Sekonder Kontrol, otomatik kontrol altındaki sekonder kontrol yedeği üzerine kuruludur. Yeterli miktardaki sekonder kontrol, üretici firmalar tarafından iletim sistemi işleticisine (TSO) sağlanan üretim kaynaklarına bağlıdır.[7]

SFK hizmeti hazırlık aşamaları TEİAŞ İletişim ve Bilgi Sistemleri (İBS) Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülür.

Aşağıda belirtilen üretim tesisleri hariç, kurulu gücü 100 MW ve üzerinde olan tüm üretim tesislerinin sekonder frekans kontrolüne katılmaları zorunludur:

Sekonder frekans kontrolüne katılımdan muaf tutulan bu üretim tesisleri, talep edilmesi ve TEİAŞ tarafından uygun bulunması durumunda sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere TEİAŞ ile sekonder frekans kontrol hizmet anlaşması imzalayabilir. (EPYHY: 17 – 4)

Sekonder frekans kontrolüne katılacak üreticilerin TEİAŞ ile sekonder frekans kontrol hizmet anlaşması imzalaması gereklidir. (EPYHY: 17 – 2)

Üreticinin sekonder frekans kontrolü rezerv miktarı, MYTM tarafından verilen talimatlar neticesinde ilgili üretim tesisleri tarafından sağlanır (EPYHY: 17 – 3)

TEİAŞ, sekonder frekans kontrolüne katılacak üreticiler ile sekonder frekans kontrol hizmet anlaşmaları imzalar. (EPYHY: 18 – 1 – a)

MYTM, sistemin ihtiyaç duyduğu sekonder frekans kontrol yedeğini tespit ederek üreticilere PYS aracılığıyla bildirim yapar. (EPYHY: 18 – 1 – b)

MYTM hergün saat 14:00 – 15:00 arasında üreticilerin bir önceki güne ait ortalama fırsat maliyetlerini hesaplar. (EPYHY: 18 – 1 – c)

MYTM hergün saat 17:00 – 18:00 arasında üreticilerin bir sonraki güne ait her saat için gerekli olan sekander frekans kontrol rezerv miktarlarını bildirir. (EPYHY: 18 – 1 – d)

Sekonder frekans kontrol hizmet bedeli EPYHY’nin 23. maddesi uyarınca hesaplanır.

İlgili Makale Teiaş Yan Hizmetler

TEİAŞ YAN HİZMETLER PDF İndirmek İçin Tıklayın

Exit mobile version