Kontrol Kalemi

Tasarruf İçin 1 dk Ayırır Mısınız?

Enerji hepimizin bildiği gibi içinde bulunduğumuz evrenin en önemli öğesidir. Enerjinin kimyasal, ısı, potansiyel, kinetik, mekanik, elektrik, manyetik, nükleer, ışık enerjisi gibi birçok versiyonu bulunmakla beraber bu enerjiler birbirlerine dönüşebilmektedir.

Bütün enerji çeşitleri insanlığın devamı ve gelişmesi için en önemli unsurlardır. Özellikle de elektrik enerjisini en başa koyabiliriz. Elektrik enerjisi yüzlerce yıldır petrol, kömür, doğal gaz, su gibi kaynaklardan elde edilmektedir. Ancak bu enerji kaynakları sınırsız olmadığı gibi elektrik eldesi haricinde de birçok alanda kullanılmaktadır. Bu durum da kaynakların hızla tükenmesine neden olmaktadır. Bilim adamları bu kaynakların önümüzdeki birkaç yüzyıl içerisinde tamamen tükenebileceği sinyallerini çoktan verdiler bile. Tabi tüm bunların yanında özellikle de petrol, kömür ve doğal gazdan yayılan zararlı gazlar beraberinde çevre kirliliğini de getirmektedir.

Her ne kadar son yıllarda çevre kirliliğine yol açmayan rüzgar, güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynakları gündeme gelmiş olsa da henüz bu konuda kayda değer bir yol maalesef ki kat edilememiştir. Enerji elde etmek için çevrenin ağır tahribata uğraması, kaynakların hızla tükenmesi belki de gelecekte insanoğlunun neslinin yaşadığımız dünyadan silinmesine neden olacaktır. Peki, hunharca enerji tüketen bizler neler yapabiliriz? Bize düşen en büyük sorumluluk tasarruflu olmaktır. Belki bu enerji kaynaklarının tükenmesini engellemeyecek ama en azında süreyi büyük oranda uzatacaktır. Tabi çevre kirliliğinin azalması da cabası. Düşünsenize herkes günde 1 watt tasarruf etse sadece ülkemizde yaklaşık 75 milyon watt yani 75 megawatt enerji tasarruf edilir. Unutmayalım kullandığımız tasarruflu ampuller ortalama 10-20 watt arasında.

Bu bağlamda Giresun Üniversitesi Enerji Topluluğu kurucuları olarak enerji tasarrufu konusundaki hassasiyetimizi sizlerle paylaşıp böyle bi etkinlik planladık.

Etkinlik kapsamında; Enerji Tasarrufu Haftası’nda, 16 Ocak 2015 günü saat 21:00’da herkesi 1 dakikalığına tüm elektrikli aletleri kapatmaya davet ediyoruz.

Etkinlik Facebook Sayfası : https://www.facebook.com/events/780241525374688/

Exit mobile version