Kontrol Kalemi

Alternatif Enerji

Giderek önemi daha fazla anlaşılan ve her sene daha çok yatırım yapılan enerji kaynağı yenilenebilir...
Elektrokimyasal Enerji Depolama Sistemleri Kurşun-asit Batarya ile Enerji Depolama Lityum-İyon Batarya ile Enerji Depolama Akışkan...
Güneş , dünya kurulduğu günden bugüne kadar gelen en verimli kaynaktır. Bitkilerin yetişmesinden, Isınmadan, elektrik...
Rüzgar ve güneş enerjisi sistemleri enerji üretiminde kararsız sistemlerdir. Üretilebilecekleri enerji tamamen çevresel faktörlere bağlıdır. ...
GENEL Bu çalışma ile, Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliği ve Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliği hükümleri...
SEKONDER FREKANS KONTROL HİZMETİ (SFK) Sekonder kontrol, üretim birimlerinin aktif çıkış gücü ayar değeri noktasını,...
Bu hizmet için TEİAŞ tarafından takip eden ay için lüzum görülmesi halinde PYS aracığıyla ihale...
Tüketicilerden yük attırma ile yapılan bir kontrolüdür. Bu hizmetin amacı, sistem frekansının TEİAŞ tarafından belirlenen...
İletim sistemine bağlı kurulu gücü 30 MW ve üstünde olan lisanslı tüm üretim tesisleri ve...
Enterkonnekte sistemin tamamen veya büyük oranda çökmesi halinde, santralin, dışardan bir elektrik kaynağı olmadan kendi...
Bu hizmet sistem güvenilirliğinin muhafaza edilmesini teminen ve yeterli kapasite olmaması nedeniyle oluşabilecek, bekleme yedeklerinin...
PRİMER FREKANS KONTROLÜ (PFK) Primer frekans kontrol hizmeti, sistem frekansının düşmesine veya yükselmesine tepki olarak...