faktorunun

  1. Güç faktörünün İyileştirilmesi ile İlgili Tebliğ

    Elimde TEDAŞ'ın bir OG projesindeki eksik ve yanlışları ile ilgili bir yazısı var. Yazıda proje hatalarından biri olarak da kompanzasyon hesaplarının ilgili tebliğe göre yapılmaması yazılmış, hemen ardındaki cümle de ise söz konusu hesaplardaki rezonans tetkiki ile ilgili bölüm hesaplamalardan...
  2. laz73

    Güç Faktörünün düzeltilmesi

    Güç Faktörünün düzeltilmesi Enerji dağıtım firmalarınca tüketici tesislerde; • Enerji iletim sistemlerinin elemanlarının (Transformator,kesici, baralar, vb.)ve iletkenlerinin kesitlerinin aşır boyutlandırılmasını önlemek, • Hatlarda daha yüksek joule kaybını ve yüksek gerilim...
Geri
Üst