enh' lerde seksiyoner sayısı ile ilgili şartname

  1. ENH 1km den kısa ise Seksiyoner(ayırıcı) adedinin 1 adet olması ile ilgili şartname lazım...

    ENH.' 1km.'den kısa ise Seksiyoner(ayırıcı) adedinin 1 adet olması ile ilgili şartname lazım...

Yeni mesajlar

Üst