• Mübarek Ramanzan Bayramını sevdiklerinizle beraber sağlıklı ve huzur içinde geçirmenizi dileriz.

yardımcı olabilecek var mı ???

  • Konbuyu başlatan cmon
  • Başlangıç tarihi

cmon

Üye
Katılım
10 Nis 2007
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
36
herkese slm arkadaşlar
kompanzasyon hakkında yardımcı olabileceğiniz kurs veya eğitim veren yerler varmı kompanzasyon panosu yapmak istiyorum ben sizce nasıl başlamalıyım bu işe ne tavsiye edersiniz bana...
yardımcı olabilecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler
 
Katılım
3 Ocak 2007
Mesajlar
177
Puanları
3
Yaş
36
Önce eğitim durumun nedir, yaşın kaç bunları söyle.
 

zeum

Uzman Üye
Katılım
19 Nis 2007
Mesajlar
220
Puanları
203
Yaş
64
Önce kompanzasyon konusu ile ilgili zamanına kıy,bu konudaki tüm mesajları oku.Hiç soru sormadan.
İlgili sitelerden bilgi dağarcığını doldur. Dağarcığın dolunca kafana takılanı sor buradan.
 

mehmet95

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
173
Puanları
3
Yaş
36
en güzeli bu işlerle profesyonel olarak ilgilenen kişilerin yanında kendini eğitmen. Pratigini orada al, teorik kısımları kitaplar ve bu forumdan öğrenebilirsin. Forumda sana yardımcı olacak çok arkadaş var.
 

akyar.gunturkun

Guest
Prof. Mustafa Bayram tarafından yazılmış kitabı okuyarak başlayabilirsiniz.Elektrik Mühendisleri Oda-
larından temin edebilirsiniz.Bu işte ayrıntı çok önemli.Değişik forumlarda,çok güzel konulara temas ediliyor.Bunları dikkatlice izler,forumlara katılım yaparsanız faydalı olur diye düşünüyorum cmon kar-
deşim.
 

rakani

Üye
Katılım
7 May 2007
Mesajlar
219
Puanları
3
Kompanzasyonu temelde gayat güzel açıklayan bir yazı üzenmeyip okursan sana faydası olacaktır.

Bir tesise ait kompanzasyon gücünü tespit edebilmek için aşağıdaki verilerin bilinmesi gerekir. Bunlar

a) Tesisin zahiri gücü (S) ... VA
b) Tesisin aktif gücü (P) ... W
c) Tesisin reaktif gücü (Q) ... VAR
d) Güçlere ait güç katsayısı (COS j)

Formül bağıntıları kullanılarak, güçlerden herhangi iki tanesinin bilinmesi durumunda diğer güç bulunabilir.

Kompanzasyon yapılacak tesislerde iki farklı durum söz konusudur:
a) Tesis henüz proje aşamasındadır. Değerlerin alınabileceği ölçü aletleri mevcut değildir.
b) Tesis işletmede ve çalışır durumdadır. Değerlerin alınabileceği ölçü aletleri mevcuttur.

Her iki durumda da kompanzasyon düzenlemesine geçmeden evvel bu konuda yayınlanan şartnameleri bilmek ve bu doğrultuda işlem yapmak gerekir.

Reaktif güç tarifesinin uygulaması ülkemizde 13.01.1977 tarihli 15818 sayılı Resmi Gazete'nin, güç katsayısını 0,9 olarak bildiren şartnamesi ile başlamıştır.

Günümüzde ise bu konu için yayınlanmış iki sayı mevcuttur. Bu sayılarda,

I ) Resmi Gazete Mart 2000 sayı 23988'e göre

a) Aktif enerjinin % 33 (dahil) katına kadar endüktif reaktif bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.
b) Abonenin sisteme vereceği (kapasitif) reaktif enerji miktarı; teşekkül veya şirketin gerekli görmesi durumunda, abone aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği, (pasif) reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını bildiriş tarihinden itibaren bir ay içinde tesis edecektir. Sisteme verilecek reaktif enerji, o dönemde çekilen aktif enerji miktarının 0,20 (yüzde yirmi) (dahil) katından fazla olmayacaktır. Sınır aşılırsa, abonenin çektiği aktif enerjinin 0,90 (yüzde doksan) katı kadar reaktif enerji tükettiği kabul edilir ve reaktif enerji tarifesi üzerinden bedeli alınır.

II ) Resmi Gazete Şubat 2000 sayı 23967'ye göre


a) Kurulu gücü veya besleme transformatörlerinin toplam kurulu gücü 50 kVA veya daha büyük abonelerin mutlaka kompanzasyon tesisi kurmaları

b) Güç katsayıları ( Cos j ), 0,95 ile 1 arası bir değere yükseltmelerini ve bu şekilde projelendirmelerini

c) Geçici kabulü henüz yapılmamış olanlarda dahil olmak üzere yeni abone olacak özel trafolu abonelerin dijital (elektronik) sayaç kullanma zorunluluğu getirilmiş olup mevcut endüktif ve kapasitif sayaçların ise geri dönmez mandalının takılması gerekmektedir.

A) Proje Aşamasında Olan Tesisler
Proje aşamasında olan bir tesiste reaktif güç yüklerinin çoğunluğu ortalama 0,7 güç faktöründe çalışan endüksiyon motorları kabul edilir.

Güç faktörünü 0,95'e çekebilmek için bedelsiz olarak çekebileceğimiz reaktif güç % 33 'dür.

Q = 100-33 = 67... VAR , kVAR
Geri kalan % 67 reaktif gücü abonenin kompanzasyon yaparak sağlaması gerekmektedir. Bunun için gerekli kondansatör gücü;
Qc = P x 0,67 .... VAR

ÖRNEK: Bir imalathane kuruluyor. İmalathanede 500 kW'lık bir tahrik gücüne ihtiyaç duyuluyor. Kullanılacak motorların verimleri h = % 85 olarak belirlenmiş. İşletmenin eş zamanlık katsayısı % 80 olarak belirleniyor. Gerekli kondansatör gücü ?


Örnekte, tesisin kurulması sonucu oluşacak güç faktörü 0,7 olarak kabul edilir. Şartnameler doğrultusunda güç katsayısının 0,95 min. olması isteniyor.


Tesisin aktif gücü

Pm 500
P = -- = -- @ 589 kW'tır
h 0,85


Eş zamanlık kat sayısına göre

P1 = P.r = 589 x 0,8 = 471 kW olarak bulunur.

Gerekli kondansatör gücü
Qc = P1 . 0,67 = 471 x 0,67 = 315 ,7 kVAR dır.

B) İşletmede ve Çalışır Durumda Olan Tesisler
İşletmede bulunan tesislerde ölçüm sonucu alınacak değerler doğrultusunda kompanzasyon uygulaması yapılır. Bunun için ampermetre, voltmetre, cosinüsfimetre, sayaçlar ve faturalardan yararlanılabilir.

B1) Ampermetre, voltmetre ve cosinüsfimetre kullanarak kompanzasyon düzenlemesi ölçülecek değerlerin ortalama değerlerinin alınması daha sağlıklı sonuçlar verir. Değerler alındığında;

Görünür güç S = .?3 . Uh. Ih (hat değerler ile),
S= 3 Uf.If ( fon değerler ile)

Aktif güç P = S. Cosj

Reaktif güç Q2 = S2 - p2 formülleri ile bulunur. Gerekli kondansatör gücü

Q c= Q - (Px tgj2) .... kVAR olarak bulunur.


Cos j = 0,95 ise tgj = 0 ,3286
ve j = 18,19°'dir. Ayrıca
Q
tgj = -- ile de bulunabilir.
P

Örneğin: İşletmede bulunan bir tesiste alınan değerler;

Ih = 250 A, Cosj = 0,85,
U = 380 V ve tesise bağlı olan kondansatör güç toplamı 30 kVAR olarak belirleniyor. Güç katsayısı 0,95 için gerekli kondansatör gücü;
Tesisin görünür gücü
S= Ih x 380. ?3
S= 250 x 380 x 1,73
S= 164,35 KVA


Tesisin aktif gücü
P = Sx Cosj
P= 164,35 x 0,85
P= 139,697 KW

Tesisin reaktif gücü Q2= S2 - P2 Q2= 164,352 - 139,6972
Q= 86,57 kVAR

Gerekli kondansatör gücü ;
Qc = Q - (Px tg j2) Qc = 86,57 - (139,697 x 0,3286)
Qc = 86,57 - 45,9 Qc= 40,67 kVAR

Mevcut kondansatör gücü 30 kVAR olduğundan

Q1c = 40,67 - 30 kVAR
Q1c = 10,67 kVAR kondansatör tesise ek olarak bağlanması gerekmektedir.

B2) Tesiste toplam akımı ölçen ampermetre, voltmetre ve bir aktif sayaç var ise;

Sayaç mekanik ise aktif güç ;
Bir saatte alınan diskin tur sayısı
P= --------------
Sayaç dönme sabitesi

Sayaç elektronik sayaç ise aktif güç ;
Saatte impuls let yanma sayısı
P = --------------
Ledin yanma sabitesi

Ampermetre ve voltmetre ile görünür güç bulunur.

S = ?3 . Uh. Ih

Güçlerden yararlanılarak tesisin reaktif gücü (Q) bulunur.


Q2 = S2 - P2
Tesise ait olan tg jı değeri
Tg jı = Q
P
Gerekli kondansatör gücü
Qc = P.x (tgjı -tgj2) ..... kVAR olarak bulunur.

ÖRNEK: Kurulu bir tesiste ek kompanzasyona ihtiyaç hissedilmektedir. Ampermetre 153 A voltmetre 380 volt gösteriyor. Tesise bağlı mekanik aktif sayaç üzerinde 100 dev / kwh yazılı ve sayaç diski bir dakikada 120 tur atmaktadır. Güç katsayısının 0,95'e çıkarılması için gerekli kondansatör gücü ?
S = ?3 x 380 V x 153 A S = 100,5 kVA

P = 120 x 60 = 72 kW
100 d/kwh

Q2= 100,52 - 722 = 70,11 kVAR

Tgj1 = Q = 70,11 kVAR
P 72 kW
tgj1= 0,972 j=42,8° Cosj1= 0,73


Cosj2 = 0,95 tgq2 = 0,3286

Kondansatör gücü

Qc = P. (tg j1 - tg j2)
Qc = 72 (0,972 - 0,3286)
Qc = 46,32 kVAR
B3) Tesiste aktif sayaç ve reaktif sayaç var ise sayaç sabiteleri dikkate alınarak şebekeden çekilen aktif ve reaktif güçler bulunur.
Gerekli kondansatör gücü
Qc = Q - P.tg j2 .... kVAR olarak bulunur.

B4) Aktif ve reaktif sayaçlarla donatılı bir işletmede, işletme süresi belirtilen aktif ve reaktif sarfiyat faturası geliyorsa gerekli kondansatör gücü bulunabilir.

Aktif tüketim-(Reaktif tüketim x tg j2)
Qc= ------------
İşletim Süresi

Pt - (Qt x tg j2)
Qc= --------
ti

Kompanzasyonun İşletme Dahilinde Uygulanabilecek Yerleri

a- Trafonun OG bölümünde
OG bölümünde yapılan kompanzasyonda kesik çizgi ile gösterilen reaktif akım kondansatörden alıcıya kadar olan baralardan ve transformatörlerden geçmekte ve bu bölgeleri kompanzasyon neticesinde (G) generatör, generatör ile kapasitör (C) arasındaki iletim hattı reaktif akımın yüklemesinden kurtulmaktadır.

b- AG bölümünde ana dağıtım barasında
Ana dağıtım barasında yapılan kompanzasyonda (G) generatör, transformatör ve nakil hatları reaktif akımın yükselmesinden kurtulmuş bulunmaktadır. Kapasitör ile alıcı (M) arasındaki baralar ise reaktif akımla yüklenmektedir.

c- Alıcının yanında
Alıcının yanında yapılan kompanzasyonda, kondansatör (C) ile generatör (G) arasında bulunan nakil hattı baralar ve transformatör reaktif akımın güçlenmesinden kurtulmuş bulunmaktadır.
Trafo ve generatörden daha fazla aktif güç geçirebildiği gibi iletken kesitleri daha küçük seçilebilmekte, iletkenlerde oluşacak gerilim düşümleri küçülmektedir.
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
116,073
Mesajlar
817,670
Kullanıcılar
423,781
Son üye
0k4n

Yeni konular

Üst