Trimbox malzemesi kullanılabilirlik seviyesi

15-20 yıl önceki ! davetinize ,Müzekka beyden onay alın,ürünlerinizi ben
satarım demiştim.Gidiş,o gidiş.Da-
ha önce beklediğim raporları halen
göremiyorum.Konu hakkındaki son
paylaşımımdır,hayırlı bayramlar.Rek-
lamlarınızın uzamasına daha fazla
alet olmak istemiyorum.
 
Son düzenleme:
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kolay Gelsin Sağlıcakla kalın .
 
Son düzenleme:
15-20 yıl önceki ! davetinize ,Müzekka beyden onay alın,ürünlerinizi ben
satarım demiştim.Gidiş,o gidiş.Da-
ha önce beklediğim raporları halen
göremiyorum.Konu hakkındaki son
paylaşımımdır,hayırlı bayramlar.Rek-
lamlarınızın uzamasına daha fazla
alet olmak istemiyorum.
İnanın Müzekka Bey kim bilmiyoruz ama iletişimi varsa davet edelim, yada kendisine gidip teknik detayları anlatalım. Ürünlerimizin bu tarz yazışmalarla reklam yapıldığını düşünmek gerçekten haksızlık olur, eğer kontrolkalemi ekibi onaylarsa sizin de onursal üye olduğunuz bu platformdan Trimbox kelimesi ile yazılmış ne kadar yazı varsa sildirmenizi şimdiden kabul ediyoruz, hatta markamızın banlanarak hiçbir reklam ve tanıtımda kullanılmamasını istirham ediyoruz. Sanırım bu talep konuya bakış açımızı özetlemek için yeterlidir
 
Bu sektörde olupta,Müzekka Dam-
gacı oğlu ismini bilmemenin ayıbını
size hediyem olsun.Mekanı Cennet
olsun,maalesef geçen yıl kaybettik.
Parafudr koruma uygulamalarını,
hasar meydana gelmesi halinde
tüm zararı ödemek üzere noterden
sözleşme imzalardı.O muhterem
zat,Türkiye'de Paratöner ve Parafudr konularının duayeni idi.
Leutron firmasınının Türkiye tem-
silcisi ve Leutron firmasının Fran-
sadaki laboratuvarlarında parafudr
eğitimi almıştı.Ayrıca,iyi bir ücret-
siz ! eğitmendi.
 
Son düzenleme:
Bu sektörde olupta,Müzekka Dam-
gacı oğlu ismini bilmemenin ayıbı
size hediyem olsun.Mekanı Cennet
olsun,maalesef geçen yıl kaybettik.
Parafudr koruma uygulamalarını,
hasar meydana gelmesi halinde
tüm zararı ödemek üzere noterden
sözleşme imzalardı.
Mekanı cennet olsun elbette ama sanırım sadece ben değil, Google da pek bilmiyor, linkedin de 58 arkadaşı var sanırım.
Hiçbir parafudr markasının hiçbir datasheetinde koruma taahhüdü olmadığı için, koruma taahhüdünü noterden yaptırmak, şeyh uçmaz mürit uçurur misali anlam taşır. Eğer bu konuda koruma garantisi verdiğiniz bir parafudr varsa notere gerek yok, test merkezimizde bunu deneyebiliriz. Bakın Üstad yaşınıza ve tecrübenize saygı duyuyorum ama parafudr teknolojisinin eksiklerini bilmiyorsunuz ve iddialaştığınız kişiler bu ürünleri ayda yüzlerce test yaparak gören insanlar.
Tanımayarak ayıp ettik, kabul ediyoruz ama sürekli ayıplarımızı yüzümüze vururken, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp öğretisiyle; öğrenmemekte direnenler de biraz ayıp etmiyor mu sizce?
 
Son düzenleme:
Parafudr lafını,1964 yılında Ankara
Belediyesi EGO şebekede çalışırken
duydum.Siyah renk,ag mesnet izola-
tör büyüklüğünda,sadece trafo çıkış
pano baralarına bağlanan ve sık arı-
zalar nedeniyle sık sık değiştirilen
bir aletti.
Daha sonra,ilk tanışmam 2001 yılın-
da geldiğim bir devlet Üniversitesin-
deki sorunlar nedeniyle Fönix firma-
sı ile tanışmamla yeniden bu konuy-
la ilgilenmek durumunda kaldım ve
bu arada paratöner ve parafudrun
duayeni Sn.Müzekka Damgacıoğlu
ve Leutron parafudrları tanıma fırsa-
tım oldu.
Bulunduğumuz yer yıllık oraj sayısı bakımından Türkiyenin başta gelen
yeri olmasına rağmen,heriki marka-
yı bağladığımız AG parafudrlar,de -
ğiştirmeye ! lüzum kalmadan halen
çalışmaya devam etmektedir.
Şimdiye kadarki edindiğim bilgiler
şunlardır :
-Parafudrlar,ömür boyu kullanılabi-
lir ürünler olmayıp,ömürlü malzeme-
lerdir.Yabancı kaynakı parafudrlar-
daki arıza çıkış kontağının sebebi,
ürünün,arızalı veya kullanım ömrü-
nün sona erdiğini gösteren uyarı
kontaklarıdır ve istisnasız bütün
ürünlerde mutlaka bulunmalıdır,
-Ürünlerin sağlıklı görev yapabilme-
si için,topraklama direnç değerinin
çok küçük olması ( yabancı bilgiler
< 2 ohmdur ) gerekmektedir.Mili
mikro sn. ve jul değerleri bu ölçü
esas alınarak verilmektedir.Deşar-
jın bu süreden fazla uzaması,para-
fudrun hasarlanmasına sebep olur,
-Benim ürünüm her şartta korur la-
fı,yutturmaca ifadedir .Her ürün ha-
sarlanır ve değişim ihtiyacı duyar,
-Parafudr montajı,kurallı bir uygula-
ma olup,faz nötür al götür montajı
kabul etmez.Kablo kesitleri,uzun-
lukları,montaj yeri öncelikli kurallar-
dır ve mutlaka uyulmalıdır,
-Koruma devreleri için,bazı uluslar
arası firmalar bile TMŞ tipi koruma
önermektedir.Bence,bu korumalar-
da gG tipi eriyen telli NH veya kar-
tuş tip 100 -120 kA sigortalar kulla-
nılmalıdır.Ekte,Entesce önerilen Sta-
tik kontaktör gurupları koruması için
öneri tipleri yanlıştır.Satıcı firmala-
rın,müşterileri doğru bilgilerle yön-
lendirmeleri şarttır,
-Parafudr koruması,sadece tek bir
ürünle koruma yapılabilece iddiası
edilebilecek bir koruma tipi değil-
dir.Gerekmesi halinde,peşpeşe tip-
lerin kullanılması gerekir,
-Nötr / toprak gerilimi regülasyonu
trimbox dışında hiçbir firmanın iddi-
aları ve çözüm önerileri arasında yer
almamaktadır,
-Resmi ve özel kurumumlara onlarca
yüzlerce satılıyor olması,bizdeki ah-
bap çavuş / menfaat ilişkileri gözö-
nüne alındığında !,kıymeti harbiyesi
olmayan bir referanstır,
-Benim en çok dikkatimi çeken,trim-
box ürünlerinin mahalle / sokak
aralarında kasapta / manavda mon-
taj dahil satılıyor olmasıdır.Bulundu-
ğum bölgede,irikıyım satış bayilerin-
de bulunmayan bu malzemelerin,
nasıl oluyorda en ücra köşelerdeki
tüketicilere ulaşabiliyor olmasıdır,
-Tüm ürünlerde,teknik değerlerin
teyit edildiği itibarlı kurumlar tara-
fından tasdik edilmiş test sertifika-
ları ibraz edilmelidir,
-Benim aletim,topraklama olma-
yan yerde bile ! koruma yapıyor
demek,ayıbın nirvanasıdır.
Umarım,bakış açısı yönünden fay-
dalı olmuştur.
@fahri yetiş usta, söz konusu ürünün topraklamasız koruma yapıyor olması çok mantıklı bir tanımla olmasa da, aşağıdaki bağlantı şeklinde parafudr önüne cihazı koruma amaçlı konulan kartuş tipi hızlı sigortaların açmasından mı bahsediliyor acaba? Topraklama olmasa parafudr katı zaten pasif durumda kalır. Kafama takılan öndeki hızlı kartuş sigortaların açması sonucu tamam parafudr'umuzu koruduk da, tesisatı nasıl koruyacağız. Yani mantıken sigortalar parafudr'u korurken darbenin bir kısmı tesisisat üzerinden cihazlarımıza ulaşmış olmaz mı?
Bir de cihazın çok teknolojik olmasından ziyade, uygun şekilde tesis edilmesi. Yoksa yanlış mı biliyoruz? Parafudr'daki mekanizma aşırı darbeyi yeterince hızlı şekilde kontak yaparak toprağa akıtmak olduğuna göre çok iyi, standartlara uygun topraklama yapılması kaçınılmazdır diye düşünüyorum. ÖDTÜ'nun raporunun içeriğini bilmeden kafamda soru işareti kalıryor. Yoksa parafudr'a ne gerek, ana sigorta sonrası birer hızlı sigorta koy, ilk darbede açsın ve tesisatı korusun. Tabi nano saniyelerde açacak kadar hızlısı var mı bilmiyorum?
 

Ekli dosyalar

  • FV30B C 3 N.jpg
    FV30B C 3 N.jpg
    98 KB · Görüntüleme: 5
Mekanı cennet olsun elbette ama sanırım sadece ben değil, Google da pek bilmiyor, linkedin de 58 arkadaşı var sanırım.
Hiçbir parafudr markasının hiçbir datasheetinde koruma taahhüdü olmadığı için, koruma taahhüdünü noterden yaptırmak, şeyh uçmaz mürit uçurur misali anlam taşır. Eğer bu konuda koruma garantisi verdiğiniz bir parafudr varsa notere gerek yok, test merkezimizde bunu deneyebiliriz. Bakın Üstad yaşınıza ve tecrübenize saygı duyuyorum ama parafudr teknolojisinin eksiklerini bilmiyorsunuz ve iddialaştığınız kişiler bu ürünleri ayda yüzlerce test yaparak gören insanlar.
Tanımayarak ayıp ettik, kabul ediyoruz ama sürekli ayıplarımızı yüzümüze vururken, bilmemek ayıp değil, öğrenmemek ayıp öğretisiyle; öğrenmemekte direnenler de biraz ayıp etmiyor mu sizce?
Evren beye ve halen hayattaysa,ba-
balarına saygılar sunuyorum.Hayırlı
bayramlar.
 
@fahri yetiş usta, söz konusu ürünün topraklamasız koruma yapıyor olması çok mantıklı bir tanımla olmasa da, aşağıdaki bağlantı şeklinde parafudr önüne cihazı koruma amaçlı konulan kartuş tipi hızlı sigortaların açmasından mı bahsediliyor acaba? Topraklama olmasa parafudr katı zaten pasif durumda kalır. Kafama takılan öndeki hızlı kartuş sigortaların açması sonucu tamam parafudr'umuzu koruduk da, tesisatı nasıl koruyacağız. Yani mantıken sigortalar parafudr'u korurken darbenin bir kısmı tesisisat üzerinden cihazlarımıza ulaşmış olmaz mı?
Bir de cihazın çok teknolojik olmasından ziyade, uygun şekilde tesis edilmesi. Yoksa yanlış mı biliyoruz? Parafudr'daki mekanizma aşırı darbeyi yeterince hızlı şekilde kontak yaparak toprağa akıtmak olduğuna göre çok iyi, standartlara uygun topraklama yapılması kaçınılmazdır diye düşünüyorum. ÖDTÜ'nun raporunun içeriğini bilmeden kafamda soru işareti kalıryor. Yoksa parafudr'a ne gerek, ana sigorta sonrası birer hızlı sigorta koy, ilk darbede açsın ve tesisatı korusun. Tabi nano saniyelerde açacak kadar hızlısı var mı bilmiyorum?

Uygun topraklama değerinde ve top-
raklamaya bağlı olmayan parafudr
düşünülemez.kj değerindeki enerji-
nin,mikrosaniyeler içerinde boşaltı-
labilmesi için bu olmazsa olmaz ko-
şuldur.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,837
Mesajlar
920,877
Kullanıcılar
450,933
Son üye
altandomx

Yeni konular

Geri
Üst