Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Uygulama esasları yönetmeliği

Konusu 'Elektrik Genel' forumundadır ve korkmaz_design tarafından 22 Ekim 2009 başlatılmıştır.


 1. korkmaz_design

  korkmaz_design Yönetici Yönetim Ekibi Yönetici

  Katılım:
  21 Aralık 2006
  Mesajlar:
  2.257
  Beğenilen Mesajları:
  751
  Ödül Puanları:
  321
  TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS) UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
  AMAÇ:

  Madde 1- Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) uygulamasının amaçları şunlardır:
  1-1 Teknik Hizmet Kalitesini yükseltmek, yapı ve tesis üretiminin sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulunacak önlemler almak.
  1-2 Yapı üretimi sürecinde, yanlış uygulamaların ayıklanarak veya değiştirilerek meslek mensuplarının uzmanlık ve ilgili konularına göre sorumluluk almalarını ve görev yapmalarını sağlamak.
  1-3 Yapı ve tesis üretiminde görev alan mühendislerin yaptıkları teknik hizmetin karşılığı olan ücretleri eksiksiz ve düzenli almalarını sağlamak.
  1-4 Yapı ve tesis üretimini kontrol ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel idarelere yardımcı ve destek olmak.
  1-5 Mühendislerin birbirleriyle ve kendi aralarında haksız rekabete yol açan, dolayısıyla yapı ve tesis üretiminin sağlığını tehlikeye sokan zararlı tutumları engellemek.
  1-6 Yapı ve tesis üretiminde mühendis ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemek, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunmasını sağlamak.


  KAPSAM:
  Madde 2- SMM olarak çalışan ve EMH üreten EM ‘nin, her türlü yapı ve tesisin Teknik Uygulama Sorumluluğuna yönelik mühendislik hizmetlerine ilişkin esasları kapsar.

  TANIM:
  Madde 3- Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS); Yapı ve tesislerin onaylı projelerine, İmar Yasa ve Yönetmeliklerine, teknik şartname ve kurallarına, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, hizmetin türüne ilişkin Türk Standartları ile EMO Standart ve Yönetmeliklerine uygun olarak üretilmesinden kamu adına ilgili kuruluş ve Oda ‘lara karşı üstlenilen sorumluluktur.

  TUS BELGESİ VERME KOŞULLARI:
  Madde 4-
  4-1 TUS belgesi; SMM belgesi sahibi EM‘ler ve büroo tescil belgesi almaya hak kazanmış bürolarda ücretli tam gün çalışan ve bu kuruluşlara ait tesislerde EMH üreten EM‘lere, Teknik UygulamaSorumluluğunu üstlenmeleri durumunda düzenlenir. Ancak ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EM‘ler "TUS hizmeti" üstlenemezler.

  4-2 Özel durumlar dışında uygulamayı yapan (tesisatçı) ile TUS aynı kişi olamaz.
  4-3 TUS, bulunduğu il sınırları içerisinde görev alabilir.
  4-4 Her iş için ayrı bir TUS BELGESİ düzenlenir ve ilgili EMO Birimi tarafından proje eki olarak onaylanır.
  4-5 Özel Durumlar:
  4-5-1 İlgili EMO birimi sınırları içerisinde TUS görevini üstlenecek yeterli sayıda SMM yoksa; İlgili EMO biriminin bağlı olduğu Şube tarafından başka bir SMM, TUS olarak görevlendirilebilir.
  4-5-2 Özellikli yapılara ait projelerde; Yapının bulunduğu EMO birimine bilgi vermek ve ilgili EMO biriminin bağlı olduğu Şubenin onayını almak koşuluyla, uygulamayı yapan (tesisatçı) TUS görevini üstlenebilir.
  4-5-3 Özellikli yapılara ait projelerde; Yapının bulunduğu EMO birimine bilgi vermek ve ilgili EMO biriminin bağlı olduğu Şubenin onayını almak koşuluyla, başka bir EMO Şubesine bağlı SMM bu özellikli yapının TUS görevini üstlenebilir.
  4-6 TUS belgesi verilmesinde SMM Belgesi düzenlenmesindeki uzmanlık ayrımı kriterlerine uyulur.


  UYGULAMA ESASLARI:
  Madde 5-

  5-1 Proje mesleki denetim için EMO birimine getirilirken, EMO tarafından düzenlenmiş olan TUS Belgesi, TUS sözleşmesi ve TUS tesis Takip Defteri onay için proje eki verilecektir.
  5-1-1 TUS Belgesi; EMO, Belediye, TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketleri ilgili birimleri ile TUS ‘un kendisine verilmek üzere 4 adet,
  5-1-2 TUS Sözleşmesi; EMO, İşveren ve TUS ‘un kendisine verilmek üzere 3 adet,
  5-1-3 TUS Tesis Takip Defteri; Şantiye ‘de bulundurulması için TUS ‘un kendisine verilmek üzere 1 adet, EMO Birimleri tarafından düzenlenerek onaylanır.
  5-2 TUS görevini üstlenecek bütün SMM‘lere 120.000 m2 inşaat alanı üzerinden TUS Puanı verilecektir. Üzerinde başka bir TUS bulunmamak koşulu ile bu miktarı aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda puan şartı aranmayacaktır. TUS Puan sınırı dolan SMM, ilgili EMO Birimi tarafından uyarılacak ve TUS Puanında düşme olana kadar yeni TUS görevi verilmeyecektir. Ancak TUS görevi üstlenen SMM‘nin TUS Puanı düşerse, düşen puan kadar TUS verilecektir. EMO mevzuatına göre süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan TUS görevi üstlenen SMM‘lerin bu durumları ile TUS puanlama bilgileri EMO birimleri tarafından
  denetlenerek, düzenlenecek Sicil Durum Belgesi ilgili belediyeye gönderilecektir.

  5-3 TUS ‘a yapılacak ödeme şekli, EMO Enaz Ücret Tanımları esasları çerçevesinde ve TUS Sözleşmesi ‘nde tanımlandığı gibi olacaktır. TUS bedelinin tahsili konusunda ilgili EMO birimi yetkilidir.
  5-4 TUS Sözleşmesi; İlgili EMO Birimi, İşveren veya Temsilcisi ile TUS ‘un kendisi tarafından kaşelenerek imza altına alınır. Sözleşmenin ilgili EMO Biriminde, İşverenin kendisi veya noter kanalı ile belirlediği vekili tarafından imzalanması asıldır. Yapı büyüklüğü yada gücü göz önüne alınarak uygulama esasları Oda tarafından belirlenir.
  5-5 Şantiye elektriği bağlantısı için TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketleri ilgili birimlerine başvuru sırasında; İnşaat ruhsatı, EMO ‘nun ilgili birimince onaylı uygulama EMP ‘si, TUS Belgesi, TUS tarafından doldurulan İş Başlama Bildirimi (yapı sahibi ile tesisatçı tarafından imzalanmış olacak ve bir sureti ilgili EMO birimine verilecek) istenen diğer evraklarla birlikte verilir.
  5-6 TUS, inşaatın proje ve teknik koşullara uygunluğunu, inşaatın her aşamasında denetleyip, her denetimin sonucunu yapımcı yada diğer ilgililere yaptığı uyarı ve yönergeleri tarih vermek ve imzalamak koşuluyla TUS Tesis Takip Defteri ‘ne işleyecektir. TUS Tesis Takip Defteri inşaatta bulundurulacaktır.
  5-7 TUS, EMP ile ilgili eksik ve noksanları yapımcı ve tesisatçıya uyarısına karşın düzelttiremezse, üç iş günü içinde ruhsatı veren Belediye‘ye veya Vali ‘liğe, TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimleri ile EMO ilgili birimine bildirmek zorundadır.
  5-8 İş bitiminde, TUS tarafından doldurulan İş Bitim Bildirimi (yapı sahibi ile tesisatçı imzalı olacak ve bir sureti ilgili EMO birimine verilecek), Muayene Formu ve ekleri TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimlerine verilerek tesisin enerjilendirilmesi TUS tarafından istenir ve tesis TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimleri tarafından enerjilendirilir.
  5-9 İş Başlama ve İş Bitim Bildirimleri, Muayene Formu, TUS Belgesi, TUS Tesis Takip Defteri iş bitiminde ilgili EMO Birimine teslim edilecektir. EMO birimi bu belgelerle birlikte düzenlenmiş olan TUS hizmetine ait serbest meslek makbuzu veya fatura fotokopisini arşivler.
  5-10 Mesleki Denetim için EMO birimine getirilen projelerin başlığı, EMO ‘nun belirlediği tip başlık olacak ve üzerinde o işle ilgili TUS görevlisine ait bilgiler bulunacaktır.
  5-11 EMO ve EMO birimleri TUS görevini üstlenen SMM ‘i her zaman denetlemeye yetkilidir.
  5-12 TUS görevini tam olarak yapmayan veya aksatan SMM ‘in yeni işleri için TUS Belgesi düzenleyip düzenlememek EMO ‘nun yetkisindedir.

  TUS MESLEKİ DENETİM BEDELİ:
  Madde 6- TUS Mesleki Denetim Bedeli, EMO Mesleki Denetim Uygulaması Esasları Yönetmeliği gereğince, EMO Yönetim Kurulu ‘nun belirlediği tanımlama üzerinden alınır. Bu bedel TUS ‘tan, verilen hizmet karşılığı olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra tahsil edilecek senet veya çekler üzerinden alınır.

  YÜRÜRLÜK:

  Madde 7- Bu yönetmelik 29-30.03.1996 tarihinde yapılan EMO 35.Olağan Genel Kurulu ‘nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu‘nun 22.11.1997 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, 01.01.1998 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

  YÜRÜTME:

  Madde 8- Bu yönetmeliğin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.


  kısaltmalar
  SMM: Serbet Müşavir Mühendis
  EM: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini
  EMH: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği hizmetlerini
  EMP: Elektrik ve/veya Elektronik Projelerini
  BM: Bilgisayar Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini
  BMM: Biyomedikal Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini

  Kaynak: http://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=31
   
  tolgahanklc bunu beğendi.
 2. murat1316

  murat1316 Üye

  Katılım:
  17 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  33
  Beğenilen Mesajları:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  Özel bir kurum olarak kendi trafomuzun bedaş'a geçici kabulu aşamasında TUS sorumlusu kısmına kurum mühendisi imza atabilir mi?yoksa smm belgesi olan bir mühendis şart mıdır?
   
 3. xLargee

  xLargee Üye

  Katılım:
  27 Ocak 2010
  Mesajlar:
  8
  Beğenilen Mesajları:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  teşekkürler
   
 4. frakist

  frakist Üye

  Katılım:
  9 Mart 2009
  Mesajlar:
  37
  Beğenilen Mesajları:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Bu TUS un pratikte anlamı nedir? örneğin her şantiyenin elektrik TUS u olmak durumunda mıdır? piyasa da elektrik projesi çizimine teklif veren mühendis projede TUS görevini üstleneceğini düşünerek mi teklif verir yoksa TUS için ayrı anlaşma mı yapılır? TUS ile ilgili dikkat edilmesi gereken başka unsurlar mevcut mu?

  Teşekkürler
   
 5. UEE

  UEE Üye

  Katılım:
  27 Şubat 2014
  Mesajlar:
  20
  Beğenilen Mesajları:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  bu yapı denetimlerdeki proje denetçisi demek değil mi?
   
 6. ademcelik

  ademcelik Profesyonel Üye

  Katılım:
  26 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.009
  Beğenilen Mesajları:
  1.375
  Ödül Puanları:
  508
  Cinsiyet:
  Bay
  Meslek:
  Elektrik Mühendisi
  hayır
  yapı denetim kapsamına girmeyen binalar tus kontrolündedir.
   
 7. UEE

  UEE Üye

  Katılım:
  27 Şubat 2014
  Mesajlar:
  20
  Beğenilen Mesajları:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Bunu nereden anlarız yani yapı denetime girmeyen binalar TUS un kontrolünde olduğunu, bu konuda bilgim yokta. Normal SMM olarak ofisi olan kişi TUS işi yapabilir mi? Bu TUS tam olarak nedir, ne yapılır falan bir örnek ile açıklayabilir misin.. Teşekkürler..
   
 8. UEE

  UEE Üye

  Katılım:
  27 Şubat 2014
  Mesajlar:
  20
  Beğenilen Mesajları:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  Bahsettiğiniz olay bodrum katı hariç 2katlı olup 200m2 yi geçmeyen yapılar Yapı Denetim Kapsamı dışındadır diye olan bir kanun var AMA bu kanun 2011de iptal edilmiş. DOlayısıyla böyle ufak yapılarda artık Yapı Deneim Kapsamı içinde oluyor..
   
 9. ademcelik

  ademcelik Profesyonel Üye

  Katılım:
  26 Temmuz 2008
  Mesajlar:
  2.009
  Beğenilen Mesajları:
  1.375
  Ödül Puanları:
  508
  Cinsiyet:
  Bay
  Meslek:
  Elektrik Mühendisi
  hayır kalkmadı. İlgili Güncel madde aşağıda eklidir. ayrıca Fenni mesuliyet (TUS) şartı da altı çizili satırlarda yer alıyor.

  kolay gelsin.
  YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN


  Kanun Numarası : 4708

  Kabul Tarihi : 29/6/2001

  Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461

  Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40
  Amaç, kapsam ve tanımlar

  Madde 1 – Bu Kanunun amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar plânına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimini sağlamak ve yapı denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

  (Değişik ikinci fıkra: 12/7/2013-6495/73 md.)Bu Kanun;

  a) 3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı maddesinde belirtilen kamuya ait yapı ve tesisler ile 27 nci maddesinde belirtilen ruhsata tabi olmayan yapılar,

  b) Bodrum katı dışında en çok iki katlı ve yapı inşaat alanı toplam 200 metrekareyi geçmeyen müstakil yapılar,

  c) Entegre tesis niteliğinde olmayan tarım ve hayvancılık amaçlı yapı ve tesisler,

  d) Köy yerleşik alanlarında, belediye ve mücavir alan sınırları içinde olmayan iskân dışı alanlarda ve nüfusu 5000’in altında olan belediyelerin belediye ve mücavir alan sınırları içinde bodrum katı ve çatı arası dışında en çok iki katlı ve yalnızca bir bodrum katın inşaat alanı hesaba katılmaksızın toplam inşaat alanı 500 metrekareyi geçmeyen konut yapıları ile bunların kömürlük, otopark, depo gibi müştemilatı,

  hariç olmak üzere, belediye ve mücavir alan sınırları içinde ve dışında kalan yerlerde yapılacak yapıların denetimini kapsar. Ruhsata tabi olup, bu Kanun hükümlerine tabi olmayan yapılarda denetime yönelik fennî mesuliyet 3194 sayılı İmar Kanununun 26 ncı ve 28 inci maddelerine göre mimar ve mühendislerce üstlenilir.
   
  AD_EM ve fahri yetiş bunu beğendi.
 10. UEE

  UEE Üye

  Katılım:
  27 Şubat 2014
  Mesajlar:
  20
  Beğenilen Mesajları:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  bu ufak yapıların denetimi nasıl oluyor, SMMi olan birisi bunun denetimi nasıl yapıyor..
   
Yüklüyor...
Benzer Konular
 1. huseyintasdeniz
  Mesaj:
  2
  Görüntüleme:
  337
 2. edo1907
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  260
 3. electrics
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  277
 4. vemfo
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  331
 5. tolga922
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  558
 6. xnergy
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  575
 7. koyumavi16
  Mesaj:
  9
  Görüntüleme:
  1.024
 8. KAHRAMAN5461
  Mesaj:
  2
  Görüntüleme:
  4.634
 9. asyaelektrik
  Mesaj:
  0
  Görüntüleme:
  704
 10. wipeoutx
  Mesaj:
  5
  Görüntüleme:
  3.478

Sayfayı Paylaş