reaktif tarifeleri

uzmyrd

Üye
Katılım
27 Kas 2006
Mesajlar
10
Puanları
1
Yaş
36
Merhabalar,
reaktif enerji sınırlarının aşıması durumunda kesilen ceza nasıl beirleniyor?
Yani, diyelimki

1) %40 endüktif , kapasitif sınırları aşmamış
2)%40 kapasitif , endüktif sınırları aşmamış
3)%40 endüktif, %40 kapasitif

Yukarıda belirttiğim durumlar için cezanın ne kadar olacağını(fiyatlarıyla) öğrenmek istiyorum.
Şimdiden teşekkür ederim, saygılarımla...
 

moner69

Üye
Katılım
30 Mar 2006
Mesajlar
374
Puanları
6
Yaş
52
Kısaca hesap istersen ; reaktif veya kapasıtıf oranlar aşıldığı zaman, kullanılan reaktif tuketimin tamamı ile aktif kwh bedelinin yarısı çarpılır Bugünkü fiyatlarla kdv dahil ticari ve şantiye tarifesinde 1 kwh bedeli 18.83 yeni kuruştur(188.300 TL) .reaktif kvarh ise bunun yarısı olur.
Reaktif ve kapasıtıf oranlar ikisi birden aşıldığı zaman ise en yüksek tuketim (kvarh olarak) hangisinde ise o alınır. yonetmelikler aşağıda .ayrıntılara oradan bakabilirsin...

TARİFE UYGULAMA USUL VE ESASLARI

8 ) REAKTİF ENERJİ TARİFESİ

Mesken aboneleri, aydınlatma aboneleri, tek fazla beslenen aboneler, bağlantı gücü 9 (dokuz) kW’a (dahil) kadar olan aboneler ile sisteme enerji veren üreticilere veriş yönünde 13.maddenin (A.2) bendinde belirtilen durumlarda reaktif enerji tarifesi uygulanmaz.

Yukarıda belirtilenler dışında, tüm dağıtım sistemi kullanıcıları ile sisteme enerji veren üreticilere çekiş yönünde 13. maddenin (A.4) bendinde belirtilen durumlarda aşağıdaki şartlar dahilinde reaktif enerji tarifesi uygulanır.

İlk defa reaktif enerji uygulaması kapsamına giren abonelere, yapılacak yazılı bildirim ile 30 (otuz) gün süre verilerek reaktif enerji ölçü sistemlerini tesis etmeleri istenir. Reaktif enerji ölçü sistemini tesis eden aboneye, Şirketçe yapılacak buna ilişin tespit tarihinin içinde bulunduğu fatura döneminden sonraki ilk fatura dönemi itibariyle reaktif enerji tarifesi uygulanır. Yapılan bildirime rağmen reaktif enerji ölçüm sistemini tesis etmeyen abonelere, bildirimin yapıldığı fatura döneminden sonraki ikinci faturalama döneminde bu maddenin (A.2) ve (B.2) alt bentlerine göre reaktif enerji uygulaması yapılır.

A) Endüktif reaktif enerji (sistemden çekilen reaktif enerji):

A.1) Reaktif enerji uygulamasına tabi olan müşteri, sistemden çekeceği reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis etmek zorundadır.

A.2) Zorunlu olmasına rağmen, sistemden çekilen reaktif enerjiyi ölçme sistemi olmayan müşterinin o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı reaktif enerji çektiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.

A.3) Çekilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 16. maddesinde belirtilen endüktif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, çekilen reaktif enerjinin tamamına (endüktif sayaçta ölçülen değer) reaktif enerji tarifesi uygulanır.

B) Kapasitif reaktif (sisteme verilen reaktif enerji):

B.1) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yayımlanan “Elektrik Projelerinin Hazırlanması ve Elektrik Tesislerinin Gerçekleştirilmesi Sürecinde Güç Faktörünün İyileştirilmesine İlişkin Tebliğ”e göre kompanzasyon tesisi yapma zorunluluğu bulunan müşteri, aşırı kompanzasyon sonucunda sisteme vereceği reaktif enerjiyi ölçmek için 1 (bir) adet geri dönmesiz reaktif enerji sayacını tesis etmek zorundadır.

B.2) Zorunlu olmasına rağmen, sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçen sayacını tesis etmeyen müşteriden, o dönemde çektiği aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar sisteme reaktif enerji verdiği kabul edilir ve buna göre reaktif enerji bedeli alınır.

B.3) Sisteme verilen reaktif enerjiyi ölçmek üzere gerekli ölçü sistemini tesis eden müşteriden, Elektrik Piyasası Müşteri Hizmetleri Yönetmeliği 16. maddesinde belirtilen kapasitif reaktif enerjiye ilişkin oranların aşılmaması halinde reaktif enerji bedeli alınmaz. Bu sınır aşılırsa, sisteme verilen reaktif (kapasitif sayaçta ölçülen değer) enerjinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

C) Endüktif ve kapasitif sınırların ikisinin birden aşılması:

(A) ve (B) bendinde belirtilen endüktif ve kapasitif reaktif sınırların ikisini birden aşan müşteriye, endüktif reaktif ve kapasitif reaktif sayaçlardan en yüksek değeri kaydeden sayaç değerinin tamamına reaktif enerji tarifesi uygulanır.

D) Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi

Endüktif ve kapasitif sayaçların her ikisinin birden değer kaydetmemesi (sıfır değer kaydetmesi) halinde, çekilen aktif enerjinin 0.90 (yüzde doksan) katı kadar endüktif reaktif enerji miktarı üzerinden reaktif enerji bedeli fatura edilir.

Müşterinin fatura son ödeme tarihine kadar itiraz etmiş olması ve her iki reaktif sayacın sayaç ayar istasyonu tarafından doğru çalıştığının belgelenmesi koşuluyla, sayaçların doğru çalıştığının belgelendiği fatura dönemini izleyen ilk fatura döneminde tahakkuk ettirilen reaktif enerji bedeli iptal edilir.
 

bil30

Üye
Katılım
10 Mar 2007
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
36
1 ocak 2007 den itibaren Q/P ve Qc/P oranları değişti. bundan sonra end %25, kapasitif %15 olacak şekilde kompanzasyon sisteminizi ayarlarsanız iyi olur
 

moner69

Üye
Katılım
30 Mar 2006
Mesajlar
374
Puanları
6
Yaş
52
Bu oranlar 50 kva ve üstü için 2008 yılından itibaren geçerli olacak.Bu yıl ertelendi
 

E-VAR

Üye
Katılım
13 Mar 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
36
Malesef oda değişti yeni yönetmelik

YÖNETMELİK


Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ ARZ GÜVENİLİRLİĞİ VE KALİTESİ

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİKMADDE 1 – 10/11/2004 tarihli ve 25639 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İletim Sistemi Arz Güvenilirliği ve Kalitesi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"İletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler ve dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler tarafından; iletim sistemine bağlantıyla ilgili her bir ölçüm noktasında ve her bir uzlaşma periyodunda, sistemden çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde yirmiyi, sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı ise yüzde onbeşi geçemez."

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Geçici 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 3 – 1/1/2007 tarihinden itibaren iletim sistemine doğrudan bağlı tüketiciler için iletim sisteminin her bir ölçüm noktasında aylık çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde otuzüç, aylık sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde yirmi olarak uygulanır. 1/1/2008’den itibaren bu oranlar sırasıyla yüzde yirmi ve yüzde onbeş olarak uygulanır.

1/1/2007 tarihinden itibaren dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler için, iletim sisteminin her bir ölçüm noktasında aylık çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde elli olarak uygulanır. 1/1/2008’den itibaren dağıtım lisansına sahip tüzel kişiler için, iletim sisteminin her bir ölçüm noktasında aylık çekilen endüktif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde otuzüç, aylık sisteme verilen kapasitif reaktif enerjinin sistemden çekilen aktif enerjiye oranı yüzde yirmi olarak uygulanır.

1/1/2009 tarihinden itibaren ise bu oranlar, bu Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükümlerinde yer alan esaslara göre tespit edilir."
 

kaya900

Üye
Katılım
4 Mar 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
36
şu anki reaktif ve kapasitif değerler kesin olarak nedir tşk
 

mehmet95

Üye
Katılım
21 Kas 2006
Mesajlar
173
Puanları
1
Yaş
36
bu yıl için %33 ve %20 değerini aşmış isek; o ay için reaktif sayaçta okunan her kvar için 52.5 ykr+%18 kdv öderiz.
hem kapasitif hemde reaktif aşılmışsa; bildiğim kadarıyla hangisi yüksekse onun cezasını ödüyormuşuz. bu konuda tam bilgim yok.
 

elek

Paylaşımcı üye
Katılım
24 May 2006
Mesajlar
2,667
Puanları
143
50 kva altı için %33 ve %20
50 kva üstü için 2008 sonrası %20 ve %15
9 ocak 2007 26398 sayılı resmi gazete
------------------------------------
 

akyar.gunturkun

Guest
EPDK tarafından uygulamaya konulması düşünülen sınır değerlerin,uy-
gulanması halinde başımıza ne işler açacağını www.tedas.gov.tr
ana sayfadaki "Sistem İşletme Daire Başkanlığı" sunumundan takip
etmelerini öneriyorum.Trilyonlarca para harcandıktan sonra,hata dü-
zeltilse neye yarar.101/01/2008 değerleri 0,25 endüktif,0,15 kapasitif
yapılmadığı sürece bu işten herkes zararlı çıkacaktır.
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
117,244
Mesajlar
826,128
Kullanıcılar
426,856
Son üye
furkanyunus

Yeni konular

Üst