Microcode Studio Plus Yardım

shadow1905

Üye
Katılım
30 Ara 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Merhaba;
Arkadaşlar internette"PIC18F452 Visual Basic Picbasicpro Kayan Yazı Panosu" devresini yapmak istiyorum yanlız sütun sayısını derlemem lazım devrenin orjinal bpb dosyasını microcode studio plus ile açıyorum dosya doğrumu diye derleme yapıyorum fakat hata veriyor yorumları okuyorum devre gayet güzel çalışıyor diyolar ama neden kendi "bpb" dosyası hata veriyor iyce kafam karıştı yani hata dosyadanmı yoksa programsalmı bilmiyorum.Yardım ederseniz çok sevinirim!!!!!!
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

i.tandogan

Onursal Üye
Onursal Üye
Katılım
6 Mar 2009
Mesajlar
1,293
Puanları
635
Yaş
54
derlerken verdiği hataları yazarsanız daha fazla bilgi alabilirsiniz.
 
Konu Sah

shadow1905

Üye
Katılım
30 Ara 2010
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
39
Kod:
'****************************************************************
'* Name  : UNTITLED.BAS                   *
'* Author : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]          *
'* Notice : Copyright (c) 2007 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*     : All Rights Reserved                *
'* Date  : 20.06.2007                    *
'* Version : 1.0                        *
'* Notes  :                          *
'*     :                          *
'****************************************************************
Include "MODEDEFS.BAS" 'Seri İletişim İçin Gerekli

Define OSC 20
DEFINE I2C_SLOW 1
ADCON1 = 7

TrisA=0:TrisB=0:TrisC=0:TrisC.7=1:TrisC.6=0:TrisD=0:TrisE=0
PortA=0:PortB=%00000001:PortC=0:PortD=0:PortE=0:

DEFINE HSER_RCSTA 90h
DEFINE HSER_TXSTA 20h
DEFINE HSER_BAUD 2400

RCIF  VAR  PIR1.5      ' Alias RCIF (USART Receive Interrupt Flag)
OERR  VAR  RCSTA.1      ' Alias OERR (USART Overrun Error Flag)
CREN  VAR  RCSTA.4      ' Alias CREN (USART Continuous Receive Enable)

E_Data var PortE.2
E_Clear var PortE.0
E_Clock var PortE.1

I2C_SDA var PortC.4
I2C_SCL var PortC.3

'Saat İçin Gerekli Port Tanımlamaları
'*******************************************************************************
RST var PORTC.0 'Reset 
IO var PORTC.2 'I/O 
SCLK var PORTC.1 'Clock 

'Gerekli Saat Ayarlamaları
Low RST ' Reset RTC 
Low SCLK

'Sensör Tanımlamaları
'*******************************************************************************
Comm_Pin  VAR  PortC.5   ' One-wire Data-Pin "DQ" PortB.0 da
Busy    VAR BIT     ' Busy Status-Bit
HAM     VAR  WORD    ' Sensör HAM okuma değeri
ISI     VAR WORD    ' Hesaplanmış ISI değeri
Float    VAR WORD    ' Holds remainder for + temp C display
X      VAR WORD    
SIGN_BITI  VAR HAM.Bit11  '  +/- sıcaklık İşaret biti, 1 = olursa eksi sıcaklık
NEGAT_ISI  CON 1      ' Negatif_Cold = 1
Deg     CON 223     ' ° işareti
SIGN    VAR BYTE    ' ISI değeri için +/- işaret
TEMP    VAR BYTE


INTCON = %11000000        
ON INTERRUPT GoTo Com_Oku      
PIE1.5 = 1

Gelen var byte
Okunan var byte
Mem var byte[1000]
Hafiza var byte[200]
Di0 var byte
Adres var word
Pointer var word
i var byte
j var byte
l var byte
m var byte
n var byte
'Sat_Uz satır uzunluk değişkeni
Sat_Uz var byte
T_Hiz var byte
Tar_Hiz var byte
Sutun var byte
Sutun2 var byte
Dizi var byte[96]
Adr var word
C_Durum var bit
K_Say var word
Sayac var word
Sayac1 var word
Sayac2 var byte
T var byte
O_Kar var byte

A_Say1 var word
A_Say2 var word
A_Say3 var byte

Animasyon var byte
Uzunluk var byte
Font Var byte
A_Hiz var byte
Bek_Sur var byte
Header var byte
Karakter var byte
Degisken var Bit
K_Uz var byte

Da0 var byte
Da1 var byte 

Onlar var byte
Birler var byte
Saat var byte[2]

D var byte

D0 var bit[96]
D1 var bit[96]
D2 var bit[96]
D3 var bit[96]
D4 var bit[96]
D5 var bit[96]
D6 var bit[96]
D7 var bit[96]

Sonuc var byte
Zaman var byte[8]
Zaman1 var byte[8]
Z var bit
Y var byte

Adres=0
T_Hiz=1
C_Durum=0
Degisken=0
Z=0
Y=0
Sat_Uz=96

'Clear
E_Clear=1

Basla:
  
  if Z=1 then'Zamanı Ayarla
    Z=0
    Y=0
    Gosub Zaman_Ayarla
  endif
  
  if C_Durum=1 then
    Gosub Uyari1
    C_Durum=0
    Adr=0
    n=8
    Header=0
    Okunan=251
    Pointer=0
    Sayac=0
    Sayac1=(Uzunluk*K_Uz)-Sat_Uz
    A_Say1=Sat_Uz-1
    A_Say2=Sat_Uz-1
    gosub EEPROM_OKU
  else
    gosub EEPROM_OKU
  endif
goto Basla
'*******************************************************************************
EEPROM_Oku:
  Adr=0
  Header=0
  Okunan=0
  Pointer=0
  Sayac=0
  Tar_Hiz=1000
  
  while Okunan<>251
    i2cread I2C_SDA, I2C_SCL,$A0,Adr, [Okunan]
    
    if Okunan=255 then
      Header=Header+1
      
      Hafiza[Pointer]=Okunan
      Pointer=Pointer+1
      Adr=Adr+1
    else
      Hafiza[Pointer]=Okunan
      Pointer=Pointer+1
      Adr=Adr+1
    endif
    
    if Header=2 then
      
      Animasyon=Hafiza[1]
      
      
      
      Select case Animasyon
        case 1'Uzun Metin Kaydır
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          for Sayac1=0 to (Uzunluk*K_Uz)-Sat_Uz
            gosub Animasyon1 
            Gosub Tara
            A_Say2=A_Say2+1
          next    
        
        case 2 'Soldan Sağa Kay
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
      
          for Sayac1=0 to (Uzunluk)*K_Uz
            gosub Animasyon1 
            Gosub Tara
            A_Say2=A_Say2+1
          next
          
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next
          
        case 3 'Sağdan Sola Kay
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          A_Say2=(Uzunluk)*K_Uz
          
          for Sayac1=0 to (Uzunluk)*K_Uz
            gosub Animasyon1 
            Gosub Tara
            A_Say2=A_Say2-1
          next
          
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next
          
        case 4 'Yukarıdan Aşağıya Kay
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          gosub Bosalt
          
          Sutun2=$0
          
          for A_Say1=7 to 0 step -1
            gosub Animasyon4
            gosub Tara
          next
          
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next
            
        case 5 'Aşağıdan Yukarıya Kay
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          gosub Bosalt
          
          Sutun2=$0
          
          for A_Say1=7 to 0 step -1
            gosub Animasyon5
            gosub Tara
          next
          
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next  
        
        case 6 'Tarih
          
          Gosub B_Ata2
          
           For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            Gosub Tarih_Yaz
            gosub Tara
           next   
        
        case 7 'Saat
          
          Gosub B_Ata2
        
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            Gosub Saat_Yaz
            gosub Tara
           next
        case 8 'Sıcaklık
          
          Gosub B_Ata2
          
          Gosub Sicaklik_Yaz
          
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next   
        
        case 9 'İçten Dışa Açıl
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          gosub Bosalt
          
          A_Say1=Sat_Uz/2
          A_Say2=Sat_Uz/2
          
          for Sayac1=1 to Sat_Uz/2
            gosub Animasyon9
            Gosub Tara
            A_Say1=A_Say1-1
            A_Say2=A_Say2+1
          next
          
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next
          
        case 10 'Dıştan İçe Kapan
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
            Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
          next
          
          A_Say1=Sat_Uz-1
          A_Say2=0
          
          for Sayac1=0 to 99 'Bekle
            gosub Tara
          next 
          
          for Sayac1=1 to Sat_Uz/2
            gosub Animasyon10
            Gosub Tara
            A_Say1=A_Say1-1
            A_Say2=A_Say2+1
          next
          
          For Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next
            
        case 11 'DUR
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          gosub Animasyon11
          
          for Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Tara
          next 
        
        CASE 12 'FLASH
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          Degisken=0
          T_Hiz=T_Hiz*10
          
          for Sayac1=1 to Bek_Sur*60
            gosub Animasyon12
            gosub Tara
          next 
      
        case 13 'Satır Satır Gel
          
          Gosub B_Ata1
          Gosub B_Ata3
          
          for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
            D0[A_Say1]=0
            D1[A_Say1]=0
            D2[A_Say1]=0
            D3[A_Say1]=0
            D4[A_Say1]=0
            D5[A_Say1]=0
            D6[A_Say1]=0
            D7[A_Say1]=0
          next
          
          For n=0 to 7
            
              
            if n//2=0 then
              
              A_Say2=0
            
              for Sayac1=0 to (Uzunluk)*K_Uz
                gosub Animasyon13 
                Gosub Birlestir
                Tar_Hiz=1400
                Gosub Tara
                A_Say2=A_Say2+1
              next
            
            eLSE
              
              A_Say2=((Uzunluk)*K_Uz)+Sat_Uz
          
              for Sayac1=0 to (Uzunluk)*K_Uz
                gosub Animasyon13 
                Gosub Birlestir
                Tar_Hiz=1400
                Gosub Tara
                A_Say2=A_Say2-1
              next  
            
            endif
              
          next
          
          
        
      end select
    
      Header=0
      Pointer=0
      Sayac=0
      
    
    endif
    
    
  wend
  
  return
'*******************************************************************************
Birlestir:
  
  gosub Bosalt
  
  For A_Say1=0 to Sat_Uz-1
    D.0=D0[A_Say1]
    D.1=D1[A_Say1]
    D.2=D2[A_Say1]
    D.3=D3[A_Say1]
    D.4=D4[A_Say1]
    D.5=D5[A_Say1]
    D.6=D6[A_Say1]
    D.7=D7[A_Say1]
    Dizi[A_Say1]=D
  next
return
'*******************************************************************************
Uyari1:
  Hafiza[0]=" ":Hafiza[1]="Y":Hafiza[2]="Ü":Hafiza[3]="K":Hafiza[4]="L":Hafiza[5]="E":Hafiza[6]="N":Hafiza[7]="İ":Hafiza[8]="Y":Hafiza[9]="O":Hafiza[10]="R":Hafiza[11]=" ": 
  
  
  Sayac=0
  
  fOR m=0 to 11
    Karakter=Hafiza[m]
    Gosub Tablo2  
  next
  
  
  
  fOR m=0 to Sat_Uz-1
    Dizi[m]=mEM[m]
  next
    
  T_Hiz=10
  
  for m=0 to 20
    gosub Tara
  next
  
  gosub Bosalt 
  
return
'*******************************************************************************
Tara:
  
  for l=1 to T_Hiz
  
  For i=1 to 8

    Select Case i  
  
    case 1  
    
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.0
        
        E_Clock=1
        E_Clock=0
      
        
      next
      
      PortD=%11111110
  
   case 2
  
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.1
      
        E_Clock=1
        E_Clock=0
       
    
      next
  
      PortD=%11111101
  
  
  
    case 3
  
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.2
      
        E_Clock=1
        E_Clock=0
       
    
      next
  
      PortD=%11111011
  
  
  
    case 4
  
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.3
      
        E_Clock=1
        E_Clock=0
       
    
      next

      PortD=%11110111
  
  
  
    case 5
  
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.4
      
        E_Clock=1
        E_Clock=0
       
    
      next
  
      PortD=%11101111
  
  
  
    case 6
  
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.5
      
        E_Clock=1
        E_Clock=0
       
    
      next

      PortD=%11011111
  
  
  
    case 7
  
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.6
      
        E_Clock=1
        E_Clock=0
       
    
      next

      PortD=%10111111
  
  
  
    case 8
  
      PortD=%11111111 
    
      for j=0 to Sat_Uz-1
    
        Sutun=Dizi[j]
        E_Data=Sutun.7
      
        E_Clock=1
        E_Clock=0
       
    
      next
  
      PortD=%01111111
  
  
    end select

    pauseus Tar_Hiz
  
  next
  
  next
  
return
'*******************************************************************************
Animasyon1: 'Uzun Metin Kaydır
  
  
    gosub Bosalt
    
    for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
      Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1+A_Say2]
    next
  
return
'*******************************************************************************
Animasyon4: 'Yukarıdan Aşağıya Kay
  for A_Say2=0 to Sat_Uz-1
    Sutun2=Mem[A_Say2]>>A_Say1
    Dizi[A_Say2]=Sutun2
  next    
return
'*******************************************************************************
Animasyon5: 'Aşağıdan Yukarıya Kay
  for A_Say2=0 to Sat_Uz-1
    Sutun2=Mem[A_Say2]<<A_Say1
    Dizi[A_Say2]=Sutun2
  next   
return
'*******************************************************************************
Animasyon9:'içten Dışa Açıl
  Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
  Dizi[A_Say2]=Mem[A_Say2]
return
'*******************************************************************************
Animasyon10:'Dıştan İçe Kapan
  Dizi[A_Say1]=$0
  Dizi[A_Say2]=$0
return
'*******************************************************************************
Animasyon11:'Dur
   
    for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
      Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
    next
   
return
'*******************************************************************************
Animasyon12:'Flash
   
    toggle Degisken
  
    select case Degisken
            
    case 0
      
        gosub Bosalt
      
    CASe 1 
        for A_Say2=0 to Sat_Uz-1
          Dizi[A_Say2]=Mem[A_Say2]
        next
    end select
  
return
'*******************************************************************************
Animasyon13:'Satır Satır Gel
  
  for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
    Sutun=Mem[A_Say1+A_Say2]
    
    select case n
      
      case 0
        D0[A_Say1]=Sutun.0
      case 1
        D1[A_Say1]=Sutun.1  
      case 2
        D2[A_Say1]=Sutun.2  
      case 3
        D3[A_Say1]=Sutun.3  
      case 4
        D4[A_Say1]=Sutun.4  
      case 5
        D5[A_Say1]=Sutun.5  
      case 6
        D6[A_Say1]=Sutun.6  
      case 7
        D7[A_Say1]=Sutun.7  
    
    end select
    
  next

return
'*******************************************************************************
Tarih_Yaz:
  gosub Zaman_Al
  
  
  Hafiza[0]=" "
  
  
  For m=3 to 5
    Da0=Zaman[m] & $0F      
    Da1=(Zaman[m] & $F0)>>4
    Sonuc=((Da1 *10)+Da0)
    Saat[0]=Sonuc/10
    Saat[1]=Sonuc//10
    
    select case m
    
    case 3
      Hafiza[1]=Saat[0]+48:Hafiza[2]=Saat[1]+48:Hafiza[3]="-"  
    case 4
      Hafiza[4]=Saat[0]+48:Hafiza[5]=Saat[1]+48:Hafiza[6]="-"  
    case 5
      Hafiza[7]="2":Hafiza[8]="0":Hafiza[9]=Saat[0]+48:Hafiza[10]=Saat[1]+48:
    end select
  next
  
   
  Hafiza[11]=" "
  
  
  Sayac=0
  
  fOR A_Say1=0 to 11
    Karakter=Hafiza[A_Say1]
    Gosub Tablo2  
  next
  
  For A_Say1=0 to Sat_Uz
    Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
  next  
return
'*******************************************************************************
Saat_Yaz:
  
  gosub Zaman_Al
  
  for m=0 to 1
    Hafiza[m]=" "
  next
  
  For m=0 to 2
    Da0=Zaman[m] & $0F      
    Da1=(Zaman[m] & $F0)>>4
    Sonuc=((Da1 *10)+Da0)
    Saat[0]=Sonuc/10
    Saat[1]=Sonuc//10
    
    select case m
    
    case 0
      Hafiza[2]=Saat[0]+48:Hafiza[3]=Saat[1]+48:Hafiza[4]=":"  
    case 1
      Hafiza[5]=Saat[0]+48:Hafiza[6]=Saat[1]+48:Hafiza[7]=":"  
    case 2
      Hafiza[8]=Saat[0]+48:Hafiza[9]=Saat[1]+48:
    end select
  next
  
   for m=10 to 11
    Hafiza[m]=" "
  next
  
  Sayac=0
  
  fOR A_Say1=0 to 11
    Karakter=Hafiza[A_Say1]
    Gosub Tablo2  
  next
  
  For A_Say1=0 to Sat_Uz-1
    Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
  next
  
return
'*******************************************************************************
B_Ata1:
  A_Say2=0
  Uzunluk=Hafiza[2]
  Font=Hafiza[3]
  A_Hiz=Hafiza[4]
  Bek_Sur=Hafiza[5]
  T_Hiz=A_Hiz
  Tar_Hiz=1000
return
'*******************************************************************************
B_Ata2:
  A_Hiz=Hafiza[2]
  Bek_Sur=Hafiza[3]
  T_Hiz=A_Hiz  
return
'*******************************************************************************
B_Ata3:
  for K_Say=6 to Pointer-1 
    Karakter=Hafiza[K_Say]
        
    Select case Font
      case 1
        gosub Tablo1
        K_Uz=6
      case 2
        gosub Tablo2
        K_Uz=8
    end select
        
  next
return
'*******************************************************************************
Sicaklik_Yaz: 
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $44]' ISI değerini oku
  Bekle:
      OWIN  Comm_Pin, 4, [Busy]  ' Busy değerini oku
      IF   Busy = 0 THEN Bekle ' hala meşgulmü? , evet ise goto Bekle..!
      OWOUT  Comm_Pin, 1, [$CC, $BE]' scratchpad memory oku
      OWIN  Comm_Pin, 2, [HAM.Lowbyte, HAM.Highbyte]' İki byte oku ve okumayı bitir.
      GOSUB  Hesapla
      RETURN
  Hesapla:
  Sign = "+"
  IF SIGN_BITI = NEGAT_ISI THEN
    Sign  = "-" 
    temp=($ffff-ham+1)*625
    ISI = DIV32 10 
    GOTO GEC  
  endif
  TEMP = 625 * (HAM+1)    ' 
  ISI = DIV32 10     ' Div32 hassas derece hesabı için 32 bit bölme yapıyoruz.
  GEC:
  ISI=ISI/1000
  Onlar=ISI/10
  Birler=ISI//10
  
  Hafiza[0]=Sign:Hafiza[1]=Onlar+48:Hafiza[2]=Birler+48:
  
  Sayac=28
  
  fOR A_Say1=0 to 2
    Karakter=Hafiza[A_Say1]
    Gosub Tablo2  
  next
  
  For A_Say1=0 to Sat_Uz-1
    Dizi[A_Say1]=Mem[A_Say1]
  next
  
  'Derece İşareti
  Dizi[52]=$00:Dizi[53]=$06:Dizi[54]=$09:Dizi[55]=$09:Dizi[56]=$06:Dizi[57]=$00:
  'C
  Dizi[58]=$3E:Dizi[59]=$7F:Dizi[60]=$41:Dizi[61]=$41:Dizi[62]=$41:Dizi[63]=$63:Dizi[64]=$22:Dizi[65]=$00:
  
  for A_Say1=0 to 27
    Dizi[A_Say1]=$0
  next
  
  for A_Say1=66 to Sat_Uz-1
    Dizi[A_Say1]=$0
  next
  
return
'*******************************************************************************
Tablo2:
  Select case Karakter
    case "A"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7C,$7E,$13,$11,$13,$7E,$7C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    case "B"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$49,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    case "C"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$41,$41,$63,$22,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next   
    case 199 'Ç
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3E,$7F,$C1,$C1,$41,$63,$22,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "D"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$41,$41,$7F,$3E,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "E"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$49,$49,$49,$63,$63,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "F"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$03,$03,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "G"
      For T=0 to 7               
        lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$49,$49,$7B,$32,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case 208 'Ğ
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3C,$7E,$43,$53,$53,$76,$24,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "H"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$08,$08,$08,$7F,$7F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "I"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$41,$7F,$7F,$41,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case 221 'İ
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$44,$7D,$7D,$44,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "J"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$20,$60,$40,$41,$7F,$3F,$01,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "K"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$08,$1C,$36,$63,$41,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "L"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$40,$40,$40,$60,$60,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "M"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$02,$0C,$02,$7F,$7F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "N"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$06,$0C,$18,$7F,$7F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "O"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$41,$41,$7F,$3E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case 214 'Ö
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3C,$7E,$43,$42,$43,$7E,$3C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "P"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$06,$06,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "R"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$7F,$7F,$09,$09,$09,$76,$76,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "S"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$26,$6F,$49,$49,$49,$7B,$32,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case 222 'Ş
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$26,$6F,$49,$C9,$C9,$7B,$32,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "T"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$01,$01,$7F,$7F,$01,$01,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "U"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3F,$7F,$40,$40,$40,$7F,$3F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case 220 'Ü
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3D,$7D,$40,$40,$40,$7D,$3D,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "V"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$1F,$3F,$70,$70,$30,$1F,$0F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "Y"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$07,$0F,$18,$70,$18,$0F,$07,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "Z"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$63,$73,$59,$4D,$47,$63,$61,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
   
   case "Q"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3E,$7F,$41,$51,$61,$7F,$3E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "W"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3F,$7F,$40,$38,$40,$7F,$3F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "X"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$43,$66,$3C,$18,$3C,$66,$43,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
   
   case " "
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "0"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$3E,$7F,$51,$49,$45,$7F,$3E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    
   case "1"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$42,$7F,$7F,$40,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "2"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$42,$63,$71,$59,$4D,$47,$42,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "3"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$22,$63,$41,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "4"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$30,$38,$2C,$26,$7F,$7F,$20,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "5"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$27,$67,$45,$45,$45,$7D,$39,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "6"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$38,$7C,$4E,$4B,$79,$30,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "7"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$01,$01,$71,$79,$0D,$07,$03,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "8"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$36,$7F,$49,$49,$49,$7F,$36,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "9"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$06,$0F,$49,$49,$69,$3F,$1E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case ":"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$00,$66,$66,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "-"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$08,$08,$08,$08,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "+"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$18,$18,$7E,$7E,$18,$18,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case "."
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$60,$60,$00,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case ","
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$B0,$70,$00,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   case ";"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$B6,$76,$00,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
   
   case "&"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$36,$49,$55,$22,$50,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
   
   CASE "'"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$03,$07,$07,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
   
   CASE "!"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$00,$5F,$5F,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next   
   
   CASE "%"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$42,$25,$12,$08,$24,$52,$21,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next   
   CASE "?"
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$02,$52,$51,$09,$09,$06,$06,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
   case else
      For T=0 to 7
        lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
   end select
   
return
'*******************************************************************************
Tablo1:

  select case Karakter
  
    case "A"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7C,$12,$11,$12,$7C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    case "B"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$41,$7F,$49,$49,$36,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    case "C"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3E,$41,$41,$41,$22,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    
    case 199 'Ç
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3E,$41,$C1,$41,$22,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    
    case "D"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$41,$7F,$41,$41,$3E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    
    case "E"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$49,$49,$49,$41,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next 
    
    case "F"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$01,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    case "G"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3E,$41,$49,$49,$32,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    
          
    case 208 'Ğ
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3C,$43,$53,$53,$24,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "H"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$08,$08,$08,$7F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "I"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$41,$7F,$41,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case 221 'İ
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$44,$7D,$44,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "J"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$20,$40,$41,$3F,$01,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "K"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$08,$14,$22,$41,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "L"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$40,$40,$40,$40,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "M"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$02,$0C,$02,$7F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "N"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$04,$08,$10,$7F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "O"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3E,$41,$41,$41,$3E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case 214 'Ö
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3C,$43,$42,$43,$3C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "P"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$06,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "R"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$09,$09,$09,$76,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "S"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$26,$49,$49,$49,$32,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case 222 'Ş
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$26,$49,$C9,$49,$32,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "T"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$01,$01,$7F,$01,$01,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "U"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3F,$40,$40,$40,$3F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case 220 'Ü
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3D,$40,$40,$40,$3D,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "V"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$1F,$20,$40,$20,$1F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "Y"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$07,$08,$70,$08,$07,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "Z"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$61,$51,$49,$45,$43,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "Q"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3E,$41,$51,$61,$7E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "W"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3F,$40,$30,$40,$3F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "X"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$63,$14,$08,$14,$63,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "0"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3E,$51,$49,$45,$3E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "1"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$42,$7F,$40,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "2"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$42,$61,$51,$49,$46,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "3"
      For T=0 to 5           
        lookup2 T,[$22,$41,$49,$49,$36,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "4"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$18,$14,$12,$7F,$10,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "5"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$27,$45,$45,$45,$39,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next

    case "6"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3C,$4A,$49,$49,$30,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "7"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$01,$71,$09,$05,$03,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "8"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$36,$49,$49,$49,$36,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "9"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$06,$49,$49,$29,$1E,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next

     case "a"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$20,$54,$54,$54,$38,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
     
     case "b"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$28,$44,$44,$38,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "c"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$38,$44,$44,$44,$44,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case 231 'ç
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$38,$44,$C4,$44,$44,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "d"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$38,$44,$44,$28,$7F,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "e"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$38,$54,$54,$54,$18,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "f"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$08,$7E,$09,$09,$02,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "g"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$08,$54,$54,$54,$3C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case 240 'ğ
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$08,$54,$56,$56,$3C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "h"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$08,$04,$04,$78,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case 253 'ı
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$44,$7C,$40,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "i"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$44,$7D,$40,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "j"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$20,$40,$44,$3D,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "k"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7F,$10,$28,$44,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "l"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$41,$7F,$40,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "m"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7C,$04,$08,$04,$78,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "n"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7C,$08,$04,$04,$78,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "o"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$38,$44,$44,$44,$38,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case 246 'ö
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$38,$46,$44,$46,$38,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "p"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7C,$14,$14,$14,$08,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "r"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$7C,$08,$04,$04,$08,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "s"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$48,$54,$54,$54,$24,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case 254 'ş
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$48,$54,$D4,$54,$24,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "t"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$04,$3F,$44,$44,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "u"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3C,$40,$40,$20,$7C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case 252 'ü
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$3A,$40,$40,$20,$7A,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "v"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$1C,$20,$40,$20,$1C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "y"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$0C,$50,$50,$50,$3C,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "z"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$44,$64,$54,$4C,$44,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "q"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$0C,$12,$12,$7E,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "w"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$30,$40,$30,$40,$30,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case "x"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$44,$28,$10,$28,$44,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
     case " "
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    
    case "+"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$08,$08,$3E,$08,$08,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case ":"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$00,$66,$66,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "-"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$08,$08,$08,$08,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    case "."
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$60,$60,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case ","
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$B0,$70,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
      
    case "&"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$36,$49,$55,$22,$50,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    
    CASE "'"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$00,$03,$07,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next  
    
    CASE "!"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$00,$5F,$5F,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next  
    
    CASE "%"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$22,$15,$0A,$14,$2A,$11],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    CASE "?"
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$02,$01,$51,$09,$06,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    
    case else
      For T=0 to 5
        lookup2 T,[$00,$00,$00,$00,$00,$00],O_Kar
        Gosub Ata
        
      next
    
    end select
  
return
'*******************************************************************************
Ata:
  Mem[Sayac]=O_Kar
  Sayac=Sayac+1
return
'*******************************************************************************
Bosalt:
  for A_Say1=0 to Sat_Uz-1
    Dizi[A_Say1]=$00
  next
return
'*******************************************************************************
Zaman_Al:

  RST = 1 ' Ready for transfer 

  Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$bf] ' Read all 8 RTC registers in burst mode 
  Shiftin IO, SCLK, LSBPRE, [Zaman[2],Zaman[1],Zaman[0],Zaman[3],Zaman[4],Zaman[6],Zaman[5],Zaman[7]] 

  RST = 0 ' Reset RTC 

Return 
'*******************************************************************************
Zaman_Ayarla: 
  RST = 1 

  
  Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$8e, 0] 

  RST = 0 

  RST = 1


  Shiftout IO, SCLK, LSBFIRST, [$be, Zaman1[1],Zaman1[2],Zaman1[3],Zaman1[4],Zaman1[5],Zaman1[6],Zaman1[7], 0] 

  RST = 0
Return 
'*******************************************************************************
Disable
Com_Oku:

  hserin [Gelen]
  
  if Gelen=250 then Z=1
  
  if Z=0 then
    i2cwrite I2C_SDA, I2C_SCL,$A0, Adres, [Gelen]
    Adres=Adres+1
  else
    Zaman1[y]=Gelen
    Y=Y+1  
  endif
  
  
  if Gelen=251 then 
    Adres=0
    C_Durum=1
    n=8
    Adr=0
    Header=0
    Okunan=251
    Pointer=0
    Sayac=0
    Sayac1=(Uzunluk*K_Uz)-Sat_Uz
    A_Say1=Sat_Uz-1
    A_Say2=Sat_Uz-1
  endif
  
INTCON = %11000000      
PIE1.5 = 1

resume

End

ilk önce devrenin bpb dosya içindeki bilgiler yukarıda 
HATA olarak "ADCON1 = 7" yeri kırmızı işartliyor
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Sertel

Üye
Katılım
29 Şub 2012
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
30
Selam arkadaşlar uzaktan telefon kontrollü araba yapmam lazım ama pıc yazımını bilmiyorum bu konuda yardımcı olabilecek arkadaş var mı ?
 

Forum istatistikleri

Konular
122,207
Mesajlar
861,959
Kullanıcılar
438,708
Son üye
Muharrem çetin

Yeni konular

Üst