Evlerde Elektrik Enerjisi Tasarrufu ve Dikkat Edilecek Konular

  • Konbuyu başlatan digitalist
  • Başlangıç tarihi

digitalist

Üye
Katılım
27 Ağu 2006
Mesajlar
289
Puanları
6
Yaş
59
ENERJİ VERİMLİ LAMBA VE ALETLERİN ÖNEMİ ve ÇEVRESEL YARARI

Evlerimizde kullandığımız elektrikli ev aletleri istenilen hizmet ve konfor seviyesini etkilemeksizin daha az enerji ile kullanılabilir. Verimli aydınlatma sistemleri ve ev aletlerini kullanarak elektrik faturalarında azalma sağlanabilir. Verimli aletlerin fiyatları benzer modellerinden pahalı olabilir. Bununla birlikte verimli aletlerin satın alınması esnasında ödenen fiyat farkı daha sonra elektrik faturalarındaki tüketim düşüşü ile kullanıcıya geri döner.

Ülkemizde elektriğin %22’si konutlarda, %7.6’sı ticari sektörde, %4.4’ü kamu kurumlarında, %4’ü sokak aydınlatmasında, geri kalanı ise sanayi sektöründe tüketilmektedir. Enerji ihtiyacının yarıdan fazlasını ithal etmek zorunda olan ve fosil yakıt kullanarak elektrik enerjisine dönüşüm sağlayan santrallerin toplam veriminin %30 olduğu ülkemizde enerjinin verimli kullanımının önemi açıkça görülmektedir.

Çoğumuz çevresel olaylara duyarlı olmakla birlikte, artan enerji kullanımı ile doğru orantılı olarak artış gösteren çevresel zararları azaltma konusunda ne yapabileceğimizden emin değilizdir. Eğer elektriği daha verimli kullanmayı seçersek Türkiye’mizde çevresel sorunların çözümüne önemli bir katkı sağlarız.

ENERJİ VERİMLİ LAMBA ve ALETLERİN SEÇİMİ
Yeni bir ev için veya mevcut olanın değiştirilmesi amacıyla yeni lambalar ve aletler satın alınacağında, ekonomik gücün yetebileceği en verimli olanlar alınmalıdır. Karar verirken dikkat edilecek birkaç önemli nokta vardır. Aletlerin verim oranlarının bilinmesi, satın alma ve kullanım süresince enerji maliyetinin kullanıcıyı nasıl etkileyeceği önemli noktalardır. Kullanıcı başlangıçta para tasarruf etmeyi düşünerek ucuz ama verimi düşük bir aleti tercih edebilir. Fakat bunun sonucunda her ay daha yüksek elektrik faturası ile karşılaşacaktır. Bir alete sahip olunduğu sürece kullanma maliyetini ödeme yükümlülüğüne girilir. Bu kullanma maliyetleri katlanarak artabilir. Örneğin bir buzdolabını 13-15 yıl kullanmak genellikle satınalma maliyetinin 1.5-2 katına mal olur. Verimli bir aletin satınalma ve kullanım süresince maliyetlerinin toplamı, düşük verimli bir aletin toplam maliyetinden azdır.


AYDINLATMA

Evlerde aylık elektrik faturalarının yaklaşık %20’si aydınlatma amaçlı kullanıma aittir. Verimli aydınlatma hem faturada hem de göz sağlığında rahatlama sağlayacağından daha düşük faturalar ve daha kaliteli aydınlatma ile memnun edici sonuçlar elde edilecektir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılan lamba tipleri;

AKKOR LAMBALAR : Işık elde etme biçimi ısılışıma olan akkor flamanlı lambada, tungsten telden geçen elektirk akımı teli ısıtarak akkor durumuna getirir ve telin ısınmaya başlamasıyla elektrik enerjisi ışınım enerjisine dönüşür. Bu lambaların yaydıkları ışınımların çok büyük bir bölümü ısı, küçük bir bölümü ışınımlardır, bu nedenle, verimleri çok düşüktür. (10-20 lm/W)

AKKOR HALOJEN LAMBALAR : Bu lamba tipi akkor lambanın atmosferindeki gaz karışımının değiştirilmesi (halojen eklenmesi) ile oluşmuş bir ısılışır kaynaktır. Bu tür lambaların atmosferinde kullanılan halojen moleküllerinin tungsten teli yenilemeleri nedeniyle, tel sıcaklığı artırılabilmektedir. Bunun sonucunda da, aynı güçteki akkor lambaya göre, hem ışık verimi hem de renk sıcaklığı biraz yükseltilebilmektedir.

FLUORESAN LAMBALAR : Işınım elde etme biçimi ışılışıma olan fluoresan lambalarda ışık üretimi, iç yüzeyine fluoresan madde sürülmüş ve alçak basınçlı cıva buharı bulunan cam tüp ortamından lambanın elektrik akımı geçirilmesi ile gerçekleştirilen “elektrik deşarj” olayı ile ışınım oluşturulmasıdır. Fluoresan lambaların verimi temelde lamba gücü arttıkça artmaktadır. Ancak aynı güçteki lambalar ele alındığında, verim değişimi doğrudan doğruya fluorışıl tozun yapısına ve devresinde kullanılan balasta bağlıdır. 8-10 yıl öncesine kadar üretilen 38 mm. Çaplı 20-40 ve 65 wattlık lambalar yerine günümüzde 26 mm. Çaplı 18-36 ve 58 wattlık fluoresan lambalar kullanıma sunulmuştur. Lambaların çapları küçültülüp ışık akıları (lümen) artırılmış, çok değişik renk sıcaklıklı ve renk ayırım özellikli ve daha ekonomik lambalar üretilmeye başlamıştır. Fluoresan lambalar konut ve ofisler için uygun olup akkor lambaları fluoresan aydınlatmaya dönüştürmek kolaydır, akkor lamba kullanılan hemen hemen her yerde kompakt fluoresan lamba kulanılabilir. Örneğin 75 W.’lık akkor lamba yerine 15 W.’lık kompakt fluoresan lamba kullanarak hem tüketimde %80 azalma, hem de ışık akısında artma sözkonusudur.

Ülkemizde kompakt fluoresan lambalar, pahalı olması nedeniyle gelişmiş ülkelere göre yaygınlaşamamıştır. Verimli lamba fiyatlarında oldukça fiyat farkı görülmektedir. Fakat toplam maliyetleri göz önüne aldığımızda kompakt fluoresan lambaların kullanım ömrü süresince maliyetinin daha az olduğu görülmektedir. İki faktör bunu doğrulamaktadır. Bunlardan birincisi kullanım ömürleri akkor lambaya göre 8 kat uzun olması, ikincisi ise akkor lambanın %20’si kadar enerji kullanmalarıdır.

Fluoresan lambalarda kullanılan manyetik balastlarda bir demir cevheri (tercihen silisli sac paket) etrafında bakır veya alüminyum iletken sarılıdır. Bakır iletken sarılı balastlar, alüminyum iletken ile sarılı balastlara nazaran %10 daha verimlidir. Fakat manyetik balastlarda nihayetinde indüktif bir alıcı olduklarından kompanzasyon sorununu ortaya çıkartırlar. Kompanzasyon, evler için bir problem teşkil etmese de reaktif elektrik sayacı kullanan işletmeler için sorundurlar.
Manyetik balastların yerine kullanılan elektronik balastların birçok faydası vardır. Yüksek frekansta çalıştıkları için lambanın titremesini azaltır, gürültüsüzdür, kompanzasyon derdi yoktur, manyetik balastlara göre %25 daha az elektrik kullanırlar, bazı tip elektronik balastlarda dimmer (lambayı kısma) özelliği olduğundan daha fazla enerji tasarrufu ve daha az ısı yayma özelliğine sahiptirler.

DOĞRU AYDINLATMANIN SEÇİLMESİ

Doğru ampulün seçimi, onun ne amaçla ve nerede kullanılacağına bağlıdır. Aydınlatma seviyesi, açık kalma süresi ve değiştirilebilme kolaylığı gibi faktörler ve aşağıdaki başlıklar göz önüne alınmalıdır. Doğru aydınlatmaya yaklaştıkça daha fazla para ve doğal kaynaklar tasarruf edilecektir.
Saatlik Maliyet Verimliliği : Daha fazla lamba kullandıkça , daha uzun ömürlü ve verimli olanlara yatırım yapmak daha önemlidir. Yatırım daha kısa sürede geri ödeme sağlar.
Başlama Karakteristikleri : Çeşitli tip ampullerin ilk çalışma karakteristikleri farkıdır. Örneğin, ilk çalışma esnasında manyetik balastlı fluoresan lambalar gecikmeli aydınlatırken, elektronik balastlı fluoresan lambalar titreşimsiz ve anında aydınlatma sağlarlar. Her iki balast türüne bağlı fluoresan lambalar 1-2 dakika sonra tam ışık verimine (aydınlığa) ulaşırlar.
Renk : Standart akkor lambalar sıcak sarı-beyaz bir renk vermektedir. Halojen lambalar daha beyazdır. Fluoresan lambalar sıcak sarıdan soğuk beyaza kadar farklı renklerde aydınlatırlar.
Ağırlık : Özellikle hafif, kırılgan armatür ve içindeki montaj parçaları için lamba ağırlığı, karar vermede önemli bir faktör olabilir, burada manyetik balastlılar haliyle diğerlerine göre ağır olacaktır.
Yerleştirme : İç ortamda kullanım için tasarlanan lambalar dış aydınlatmada kullanılmamalıdır. Örneğin soğuğa ve suya temas etmesi durumunda ince camlı lamba kırılabileceği için akkor lambalar tavsiye edilmez.
Ayarlama : Ayar anahtarı mod ayarlama (kısma) veya diğer tabirle dimmer yoluyla standart akkor lambalarda enerji tasarrufu olanağı verir. Fakat tüm lamba tipleri, ayar anahtarı kullanımına uygun değildir.
Fiyat : En ucuz ampulü seçmek, uzun dönemde mali tasarruf sağlamaz. Çünkü lambanın kullanım ömrü boyunca aydınlatma enerjisi maliyeti kendisinin alış maliyetinden on kat daha fazla olacaktır. Bu nedenle enerji verimli ve tasarruflu lambalar başlangıçta pahalıya mal olurken, düşük tüketim faturaları ile yatırım kısa sürede kendini çok çabuk geri öder.
Lümen/Watt Oranı : Lamba seçiminde etkinlik faktörü (lümen/watt) yüksek, uzun ömürlü, zamanla oluşan ısı akısı düşümü az olan lambalar tercih edilmelidir. (Tipik akkor bir lambanın lümen/watt oranı 15:1 iken fkuoresan bir lambanın oranı 60:1’dir.)

ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

1. Bir akkor lamba, kompakt fluoresan lamba ile değiştirildiğinde, % 80 kadara aydınlatma maliyeti azalır.
2. Eğer kullanıcının bütçesi bir defada bir çok fluoresan lamba almaya elvermezse, geride kalanları değiştirmek için aylık olarak sıraya konarak tamamlanması mümkündür.
3. Ortamdan ayrılırken lambalar kapatılmalıdır. Aile bireylerinin odadan ayrılırken lambaları kapatmalarını hatırlatacak notlar konması faydalı olacaktır.
4. Doğal aydınlatmanın kullanım daha iyidir. Odalar doğal aydınlık avantajını daha iyi kullanacak şekilde düzenlenmelidir. Pencere yakınına bir masa ve sandalye yerleştirilerek elektrik faturalarında gerçek bir azalma sağlanabilir.
5. Dış kapı ışıldakları halojen lambalarla değiştirilebilir. 50-90 W.’lık bir halojen lamba, iki kat fazla wattlı standart bir reflektör lamba yerine takılırsa yine aynı aydınlatma elde edilir.
6. Lambalar ve armatürlerin toz ve kirleri temizlenmelidir. Kirli armatür ışığın yarısını yayar, yarısını yutar. Bunları temiz tutmakla daha fazla enerji harcamadan aydınlatma miktarı artırılabilir.
7. Yerler, duvarlar ve tavan için renkli ışıklar kullanılabilir. Daha büyük yansıma değeri (açık renk duvar, zemin, tavan), mevcut aydınlatmanın daha fazlasını sağlayacaktır.
8. Lamba seçimi en yüksek lümen/watt oranına göre yapılmalıdır.
9. Bir ortamda bulunan birden fazla armatür birkaç anahtarlama sistemine bölünmelidir. Böylece tek anahtardan tüm lambalar değil de sadece kullanılacak alandaki lambaların yakılması ile gereksiz aydınlatmadan ve tüketimden kaçınılmış olunur.

ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ

BUZDOLAPLARI : Önemli bir enerji kullanıcı olan buzdolapları, periyodik olarak çalıştırılan çoğu aletin tersine, günün 24 saatinde ve yılda 365 gün çalışmaktadır.

Bir soğutucu ya da dondurucuda kullanılan yalıtım malzemesinin kalınlığı ve kalitesi, buz eritme sistemi, enerji tüketim sınıfı, sızdırmazlık contaları, kapı-dolap dizaynı ve istenen ısı düzeyini sürdürmek için harcanan elektrik enerjisi gibi faktörler tüketimi etkiler.

Buzdolapları, klimalar ve ısı pompaları aynı prensipte çalışırlar. Mevcut ısı bir yerden hareket ettirilir ve başka yere transfer ettirilir. Bu aletlerde soğutulacak bölgeden ısıyı hareket ettirirler.

Günümüzde daha verimli buzdolapları ve kompresörlerin kullanılması ile eski sistem buzdolaplarına nazaran elektrik tüketimlerinde yarıdan daha fazla azalma mümkündür. Çalışma ömrünün sonlarına gelen bir buzdolabının bozulması ve çürümesini beklemek yerine, değiştirmekle bir çok sıkıntı ve fazla ödemelerden kurtulmak mümkündür. Çünkü yeni buzdolabı 8-10 yaşında olandan çok daha az enerji tüketecektir. Yeni bir buzdolabı alınacağı zaman, istenilen özelliklere sahip, ihtiyaç olan ölçüde ve mutlaka en iyi görünecek model araştırılmalıdır, diğer istenilen özelliklerin bir araya geldiği en az elektrik tüketen ( A sınıfı ) buzdolabı seçilmelidir.

DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR :

Doğru Ölçü : Geniş buzdolapları küçük olanlardan daha fazla enerji tüketeceği için yalnızca ihtiyaç olan kadar büyüklükte seçilmelidir.
Bir veya İki Kapı : Daha uzun soğutma tüpleri ve daha geniş kompresörlere ihtiyaç olacağından birden fazla kapılı modeller genellikle daha fazla enerji tüketimi demektir.
Üst – Alt Derin Dondurucular : Üst –alt dizaynlı modeller yan yana olanlardan daha verimlidirler. Nedeni izole edilecek alanın daha az olmasıdır.
Otomatik Defrost : El ile ayarlı buzdolapları verimlidir fakat 5-6 mm. Kalınlığında buzun oluşması verimin azalması için yeterlidir. Bu nedenle otomatik defrostlar daha iyidir. Eğer otomatik / yarı otomatik seçilecekse sıcak gazlı olanı verim açısından tercih edilmelidir.
Anti-Yoğuşma Sistemi : Sıcak tüplü, anti-yoğuşma sistemli bir model seçilirse buzdolabının cidarlarında terleme olmayacaktır.
Watt Oranı : Buzdolaplarının genellikle arkasında ünitenin elektrik aksamı ile ilgili bilgi veren küçük bir etiket bulunur. Genellikle kompresör motorunun watt cinsinden güç değerini içerir. Aynı ölçü ve özellikteki buzdolapları için daha küçük sayılar daha verimli buzdolaplarıdır.

ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

Koruyucu Bakım : Buzdolabında düzenli bakım programı sistemin verimliliğini artıracak ve aletin ömrünü uzatacaktır. Örneğin serpantinler aylık olarak metal olmayan bir fırça yardımıyla temizlenmeli, defrost yılda bir defa servis elemanına ayarlatılmalı ve kapıların açık pozisyondan otomatik olarak kapanması için seviye ayarı yapılmalıdır.
Hava Alacak Şekilde Yerleştirilmeli : Serpantinli buzdolaplarının arkasında duvar ile en az 10 cm. mesafe olmalıdır. Buzdolabının etrafı toz ve hava sirkülasyonunu etkileyici diğer maddelerden uzak tutulmalıdır. Hava ne kadar rahat sirküle ederse, serpantinler o kadar iyi ısı yayacaktır.
Isı Kaynaklarından Uzak Tutulmalı : Fırın kalorifer radyatörü pencereden gelen güneş ışığı gibi ısı kaynaklarından gelen sıcak hava, buzdolabının serin kalmak için daha çok çalışmasına neden olacaktır.
Sıcak Yemek Konulmamalı : Sıcak bir gıdayı veya içine sıcak hava hapis olmuş gıda poşeti ile buzdolabı içine koymanız, ünitenizin ısıyı uzaklaştırmak için daha uzun süre çalışarak enerji kaybetmesine neden olacaktır.
Fazla Paketleri Kaldırmalı : Koruyucuların kalınlığı arttıkça, buzdolabı içindekileri serin tutmak için daha çok çalışacaktır. Buzdolabına koymadan önce gıdaların fazla olan paketleri çıkarılmalıdır.

KLİMALAR ( ISITMA / SOĞUTMA )

Ülkemizin bir kısmı yaz aylarında aşırı sıcak olmakta, bu durum yaşama koşullarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle daha rahat bir yaşama çevresinin sağlanması için sıcaklık ve nem oranını düşüren soğutucular ve klima cihazları kullanılmaktadır.

Bu araçların kullanımında elektrik enerjisinden tasarruf sağlayabilmek için uygun ölçülerde klimanın tercih edilmesi en doğru karardır. İhtiyaç olandan çok büyük klima para ve enerji kaybı demektir.

Elektronik termostat kontrolü performansı artırabilir ve enerji kullanımının % 30’u kadar tasarruf sağlar. Enerji verimlilik oranı (EVO) en yüksek olanı, başka bir ifade ile BTU/saat birimindeki ölçü aralığında, en düşük watt değerine sahip en az elektrik kullanan modeller seçilmelidir. EVO, klimanın etiketinde yer almayabilir. BTU/saat oranını, watt değerine bölerek bu oran bulunabilir. Örneğin : 1200 watt ve 12.000 BTU/saat oranına sahip bir ünitenin EVO oranı 10’dur. Daha yüksek EVO oranı daha iyidir. Seçim yaparken mümkün olduğunca daha yüksek oranlı veya EVO’su 10’a yakın modeller tercih edilmelidir.

Eğer bir split sistem tercih edilirse, yukardaki hesaplamaya ilaveten dış ünitenin watt değeri de ilave edilir. Yüksek verimli bir ünite, aynı ölçüdeki daha düşük verimli bir üiteden daha ucuza satın alınabilir. Bunun için fiyat araştırması yapılmalıdır. Dış ünite serin ve gölge bir yere monte edilmelidir. Dış ünite direkt güneş ışınlarına maruz kalmamalı, hava almasını engelleyici ortama monte edilmemelidir.

ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

Koruyucu Bakım : Düzenli olarak filtrelerin değiştirilmesi / temizlenmesi, sistemin kontrol edilmesi, fan kayışının ayarlanması yalnızca enerji tasarrufu sağlamaz, aynı zamanda verimliliği artırır ve klimanın ömrünü uzatır.
Gölgeleme : Evin / büronun güneş alan kısımları ağaçla veya perde ile gölgelenmesi, cam filmleri, pencere ve duvar tenteleri pasif soğutma yöntemlerinin uygulanması önemli ölçüde soğutma yükünü azaltacaktır.

OCAK VE FIRINLAR


Yiyecek hazırlama ve pişirme faaliyetlerinde, enerji verimli pişirme araçlarının kullanımı ile de enerji tasarrufu sağlanabilir. İster elektrik enerjisi, ister gaz kullanılsın, ocaklarda yemek pişirme, fırında yemek pişirmeden daha ekonomiktir.

ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

Modern fırınlarda, ön ısıtma oldukça hızlıdır. Bu nedenle, çok gerekmedikçe ön ısıtma yapılmamalı, yapılsa bile bu süre 10 dk. geçmemelidir. Aynı anda birden fazla yemek pişirilebilir. Fırın kapağının her açılışında % 20 ısı kaybı olması nedeni ile pişirme süresinin sonuna kadar kapak açılmamalıdır.

Evde birkaç tane fırın varsa en küçüğü tercih edilmeli, büyük fırını yarım kapasite kullanmak yerine küçük fırını tam kapasite kullanmak daha ekonomiktir. Mikrodalga fırınlarda pişirme 2-10 dk.’da, ısıtma 10-30 sn.’de gerçekleşir. Bu nedenle geleneksel fırınlara göre daha verimlidirler.

ISITMA / SOĞUTMA :

Konutlarda, ısıtmada kullandığımız ısı enerjisinin % 70'i ithal edilmektedir, bunlar; doğalgaz, ithal kömür, her nevi akaryakıt,elektrik vb.dir. Bu enerji kaynaklarının lüzumsuz kullanımı, israfı milli servet kaybı demektir. Bilindiği gibi ısı devamlı transfer halindedir, kışın çeşitli cihazlar ( kalorifer, klima, soba ) aracılığıyla ürettiğimiz ısı enerjisini mümkün mertebe muhafaza etmeliyiz. Binaların ısı izolasyonlarını gözden geçirmeli / ihmal etmemeliyiz. Kapı ve pencerelerden olabilecek sıcak/soğuk hava kaçaklarını en aza indirmeliyiz. Eğer oda ısısı normalinden fazla ise kapı/pencereleri açmak yerine ısı kaynaklarını kısmalıyız. Oda ısısının uygun değere gelmesi durumunda kazanı, radyatör peteğini, doğalgaz sobasını kilmayı, otomatik olarak devreden çıkartan düzenekler kullanmalıyız, Bunlar; oda termostatı/termostatik radyatör vanası, ısı kontrol panelleri gibi cihazlar ısı kontrolünü sağlarlar.
Avrupa ülkelerinde, aynı dış ortam hava sıcaklığında, aynı m2 bir konut ile ülkemizdeki aynı şartlardaki genel bir konutun neredeyse yarısı kadar bir ısıtma masrafı olmaktadır, bunun nedeni iyi izolasyon, bilinçli tüketimden kaynaklanmaktadır.
Bu maddeler yazın soğutma, serinletme içinde geçerlidir.

ÇAMAŞIR MAKİNELERİ

Çamaşır makinelerinde harcanan elektrik enerjisinin büyük bir bölümü suyu ısıtmak için kullanılır.

ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

Yüksek sıcaklıkta çamaşır yıkamak yerine ılık veya soğuk suyla yıkamak ve çalkalamayı soğuk su ile yapılmalıdır.
Yıkama programı doğru seçilmeli ve tam kapasite çalıştırılmalıdır.
Eğer mümkünse çamaşırlar dıarda, rüzgar ve güneşten yararlanılarak kurutulmalıdır. Zorunlu olmadıkça kurutma makineleri kullanılmamalıdır.

BULAŞIK MAKİNELERİ

Bu cihazlarda da kapasitesi ve tüketeceği enerji göz önünde bulundurulmalıdır.

ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

Bulaşıkları ön durulamaya tabi tutmak gereksizdir, gerektiği durumlarda sıcak su yerine soğu su kullanılmalıdır. Bulaşıkların sanitasyonu için yüksek sıcaklıkta yıkama arzu edilmedikçe 55 derece su sıcaklığı yeterlidir ve tam kapasite dolmadıkça çalıştırılmamalıdır.

DİĞER EV ALETLERİ ENERJİ TASARRUF NOKTALARI

Elektrikli süpürgenin torbası sık sık boşaltılmalıdır, bu işlem, süpürgenin emme gücünü yükselteceğinden daha verimli ve daha çabuk temizlemeyi sağlayacaktır.
Eskimiş fırçalar yenilenmelidir, yılda en az bir kez motor bölümü açılıp, buradaki toz ve pamukçuklar temizlenmelidir.
TV ve radyo ve müzik setleri genellikle az elektrik tüketirler, küçük ekranlı TV’ler büyük ekrana nazaran daha az elektrik tüketirler, ayrıca bu gibi cihazların sesini fazla açmak tüketimi artırır. Bu tip cihazlar kullanılmadığı zaman açma/kapama düğmesinden kapatılmalıdır. Kumanda ile kapatılan cihazlar stand by (bekleme) konumunda kaldıkları için kapalı oldukları halde düşükte olsa elektrik tüketirler.
Ütü yükünü azaltmanın bir çok yolu vardır, ütüleme işini bitirmeden 5 dakika önce fişi prizden çekilirse iş içinde kalan ısı ile tamamlanabilir, çamaşırların nemli olarak ütülenmesi, buharlı ve termostatlı ütülerin tercih edilmesi önemli faktörlerdir.
Saç kurutma işlemi mümkün olduğunca havlu ile makine kullanmadan yapılmalıdır, saç kurutma makinesinin 10 dakika çalışması 60 wattlık bir lambanın 3 saat yanmasına eşdeğerdir.
Son olarak eğer konutunuzda dijital (akıllı sayaç) kullanıyorsanız ve elektrik tüketiminde ÜÇLÜ tarifeden ödeme yapıyorsanız elektrik tüketimi yüksek olan cihazlarınızı mümkün olduğunca akşam 22:00’den sonra kullanmaya özen gösteriniz. Bilindiği gibi puant (tarifeli) uygulamada, 06:00 – 17:00 arası normal tarife ile yaklaşık aynı fiyat, fakat 17:00-22:00 arası iki katı, 22:00-06:00 arası ise yarısı kadar olduğu unutulmamalıdır. Bu konuda ev halkının da uyarılması 17:00-22:00 saatleri arasında lüzumsuz tüketimlerden kaçınılmalıdır.
 

ms.eng.

Üye
Katılım
24 Kas 2006
Mesajlar
5
Puanları
1
Yaş
37
Küresel ısınmanın hat saffada olduğu günümüzde bence bu konuya daha fazla değer vermeliyiz..

güzel bir paylaşım..teşekkürler..
 

izmirhakan

Üye
Katılım
26 Ara 2007
Mesajlar
22
Puanları
1
Güzel bir çalışma.Teşekkürler...
 

eeemk

Üye
Katılım
14 Ağu 2010
Mesajlar
67
Puanları
1
MERHABA ZEVKLE OKUDUĞUM VE FAYDALANDIĞIM BİR YAZI OLMUŞ ÖNCELİKLE TEŞEKKÜR EDERİM.

CİDDİ ANLAMDA ENERJİ TASARRUFU VE KULLANDIĞINIZ ENERJİNİN ÖLÇÜLMESİ RAPORLANMASI GİBİ ÖZELLİKLER İSTERSENİZ.

http://evotomasyonu.biz/dijital-kataloglar/ BU LİNKDE 4.SIRADA HOMEEXCL.KATALOĞUNU İNCELEMENİZİ TAVSİYE EDERİM.
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
117,785
Mesajlar
830,219
Kullanıcılar
428,643
Son üye
BerkerPRS

Yeni konular

Üst