Esprit E / Spectra SP / Magellan MG Serileri

Katılım
21 Ara 2011
Mesajlar
23
Puanları
1
Yaş
36
ÖRNEK PROGRAMLAMALAR
Esprit E / Spectra SP / Magellan MG Serileri
Montajcı Kodu: 0000 Master (Sistem Ana) Kodu: 1234
İşlemler Açıklamalar
[ENTER] > [Montajcı Kodu] Programlama moduna giriş
[ARM] ve [STAY] ışığı yanıp söner. Bu programlama
Moduna girmiş olduğunuzu belirtir.
Zon Zon
No Tanımı Kısım Zon No. Zon Tanımı Kısımlandırma
[001] > [01] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 1. Zon giriş gecikmeli 1. Kısım
[002] > [05] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 2. Zon takip zonu 1. Kısım
[003] > [08] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 3. Zon ani zon 1. Kısım
[004] > [16] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 4. Zon 24 Saat hırsızlık 1. Kısım
[005] > [07] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 5. Zon takip zonu (sadece tam kurmada aktif) 1. Kısım
[006] > [10] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 6. Zon ani zon (sadece tam kurmada aktif) 1. Kısım
[007] > [00] > [0] > [ENTER] > [CLEAR] 7. Zon’u silmek (kapatmak)
Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.
Adresler Özellikler
[702] > [1], [2], [3], [4], [5], [6] > [ENTER] > [CLEAR] [1-3],[4-6],[7-9] tuşları ile panik alarmı
verdirmek için [1]‘den [6]’ ya kadar yakınız.
[704] > [5] > [ENTER] > [CLEAR] Kurma/devredışında kısa siren ötmesini etkinleştirme
[705] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] ATZ zon çiftlemesini etkinleştirme
[705] > [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR] Sabotaj Denetimini etkinleştirme
[706] > [2] > [ENTER] > [CLEAR] Dirençli dedektör bağlantısı etkinleştirme
[710] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Giriş süresi (saniye)
[745] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Çıkış süresi (saniye)
[747] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Bell (siren) çıkış süresi (dakika)
Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.
[741] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] 1. Kısım zamanlı oto kurma seçeneğini etkinleştirme
[761] > [ __/__:__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR]1. Kısım oto kurma zamanını girme
Alarm durumunda PGM tetik versin ve alarm kapatıldığında PGM tetiği kessin.
[220] > [02] > [04] > [99] > [ENTER] > [CLEAR] PGM aktivasyonu
[221] > [02] > [11] > [99] > [ENTER] > [CLEAR] PGM deaktivasyonu
[281] > [ 0 / 0 / 0 ] > [ENTER] > [CLEAR] PGM çıkış süresi (saniye)
Not: İstenilen özelliğin tuşunu açmak için yakınız, kapatmak için söndürünüz.
Adresler Özellikler
[800] > [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7] > [ENTER] > [CLEAR] Haberleşme özellikleri yanık olmalıdır.
[801] > [1] > [ENTER] > [CLEAR] Sürekli rapor gönder özelliği sönük olmalıdır.
[811] > [ __/__/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Abone numarası
[815] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 1
[816] > [ __/__/__ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/] > [ENTER] > [CLEAR] Tel No 2
[839] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Güç kesintisi rapor gecikmesi (dakika)
[840] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Test rapor günü (gün)
[850] > [ __/__ : __/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Test rapor saati
[851] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Kurma rapor gecikmesi (dakika)
[852] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Açma rapor gecikmesi (dakika)
VDMP3 Ses Modülü çalma sayısını değiştirme:
Açıklama
[901] > [ __/__/__ ] > [ENTER] > [CLEAR] Çalma sayısı(varsayılan 008)
(000’dan 255’e) çalma sayısı
Not: VDMP3 ses modülü panel üzerindeki kişisel telefon arama kaydını (sayfa 2) kullanır.
Zamanlayıcılar
Örnek
Zon
Tanımlamaları
Sistem
Ayarları
PGM
Gözlem
İstasyonu
Programı
Programlama
Moduna
Giriş
VDMP3
Zamanlı
Oto Kurma
1
Kullanıcı İşlemleri
Not: [ ] tuşu hızlı programlama moduna giriş için kullanılır ayrıca programlama moduna giriş gerekmez.
Kişisel telefon arama kaydı*:
[ ] > [MASTER KODU] > [MEM] > [3] > [1. TEL NO] > [ENTER]
[4] > [2. TEL NO] > [ENTER]
[5] > [3. TEL NO] > [ENTER]
[6] > [4. TEL NO] > [ENTER]
[7] > [5. TEL NO] > [ENTER] > [CLEAR]
*Dikkat: Telefon arama özelliği kullanıldığında elektrik kesintisinde telefon arama seçeneği kapalı(0FF)
olmalıdır.
Elektrik kesintisinde telefon arama seçeneğini açma(yanık)/kapatma(sönük):
[ENTER] > [Montajcı Kodu] > [804] > [8] > [ENTER] > [CLEAR] > [CLEAR]
Sistem Master (Ana kodu) değiştirme:
[ ] > [MASTER KODU] > [01]* > [YENİ KOD] > [YENİ KOD] > [ENTER]>[CLEAR]
Kullanıcı kodu verme veya değiştirme:
[ ] > [MASTER KODU] > [Kullanıcı Sırası]* > [YENİ KOD] > [YENİ KOD]>[ENTER]>[CLEAR]
Kullanıcı kodu silme:
[ ] > [MASTER KODU] > [Kullanıcı Sırası]* >
[SLEEP] tuşuna onay sesi duyana kadar basınız.
*K10LED Keypad ile kullanılırsa kullanıcı sırası tek haneli, ,K636,K32,K32LED ile kullanılırsa çift haneli
girilmelidir. 32 Kullanıcı kodu verilebilir.
Tarih/Saat ayarlama:
[ ] > [MASTER KODU] > [TBL] > [5] > [SA:DA] > [1] > [YYYY/AY/GG] > [CLEAR]
Normal Kurma: Bu method seçilen Kısımdaki tüm zonları kurar.
1. [ARM] > [KULLANICI KODU]
2. Her iki kısma geçiş yetkiniz varsa: İstenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ( [1] veya [2] ).
Her iki kısım için onaylama bip sesinin ardından diğer tuşa basınız.
Evde Kurma:
1. [STAY] > [KULLANICI KODU]
2. Her iki kısma geçiş yetkiniz varsa: İstenilen kısma karşılık gelen tuşa basınız ( [1] veya [2] ).
Her iki kısım için onaylama bip sesinin ardından diğer tuşa basınız.
Tek-tuş Normal Kurma: Sistemi kullanıcı kodu kullanmadan normal kurmanıza izin verir.
1. [ARM] tuşuna 3 sn. basılı tutunuz.
Zon Bypaslama: Sistem bir dahaki kurulumunuzda bypaslanan zonu görmeden kurmanıza izin verir.
1. [BYP] > [KULLANICI KODU]’nu giriniz.
2. Bypaslamak istediğiniz zon numaralarını seçiniz. Devamlı Yanık= Zon Açık /Yanıp Sönme=Zon Bypas
3. [ENTER] > [CLEAR] > [CLEAR] tuşlarına basarak işlemi kaydediniz ve çıkınız.
İşlemlerden sonraki ilk kurma işlemi için bypas özelliği aktif duruma gelir.
Devre Dışı Bırakma: Sistemi devre dışı bırakmanıza izin verir.
1. [OFF] > [KULLANICI KODU]
Panik Alarmı: Herhangi bir acil durumda sistem isteğinize göre sesli veya sessiz panik alarmı yaratır.
Bu özellik montajcı tarafından ayarlanmalıdır.
1. [1] ve [3] tuşlarına basılı tutunuz (polis).
Alarm Görüntüleme:
Eğer bir zonda alarm oluşmuşsa, zona karşılık gelen tuş yanip söner [MEM] tuşu yanar ve zonlar
hafızaya kaydedilir. Bu ilgili tuşlar zonlar düzelmiş olsa dahi devre dışı bırakılana kadar yanıp sönmeye
devam eder. Sistem devre dışı bırakıldığında , [MEM] tuşu yanmaya devam ederken zon tuşları söner.
Alarmdaki zonlara karşılık gelen tuşları görmek için [MEM] tuşuna basınız. Alarm hafızası bir sonraki
alarm oluştuğunda gecerli bir kod girildiğinde veya sistem tam kurulduğunda silinir.
Kod
Değişikliği
Telefon No
Kaydı
Tarih
Saat
Kurma &
Devredışı
Bırakma
2
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
124,861
Mesajlar
885,263
Kullanıcılar
444,209
Son üye
Osman-

Yeni konular

Üst