Endüstriyel robotlarda yapay görme

OTESYAMAHA

Yamaha Robot Temsilcisi
Katılım
19 Kas 2009
Mesajlar
15
Puanları
1
OTES - ENDÜSTRİYEL ROBOT TEKNOLOJİLERİ

ENDÜSTRİYEL ROBOTLARDA YAPAY GÖRME

Yapay görme işlem sonucu, kamera ve bilgisayar yardımıyla uygulamaya özel olarak seçilmiş ışık kaynağı sayesinde görüntü ( image ) alınması ve alınan bu görüntünün işlenerek anlamlandırılmasıyla elde edilen çıkış değeridir.
Dijital CCD kamera, görüntü işlemciler, görüntü işleme yazılımları, ışık kaynakları, yansıma önleyici ekipmanlar ile geliştirilen yapay görme ( Vision ) sistemler, insanlar, konvansiyonel sistemler veya makinalar tarafından gerçekleştirilen birçok uygulamanın sonucuna veya uygulama şekline göre, uygulamanın gerçekleştiği zaman skalasının herhangi bir yerinde, hataların azalmasına, hızın ve verimin artmasına, sürekliliğe ve istikrara, giderlerin azalması, esnekliliğin ortaya çıkmasına ve daha birçok somut sonuçlara büyük katkısı vardır.

Yapay görme sistemlerinin robot teknolojilerine entegrasyonu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu sayede genellikle üretimin ikincil kısımlarında yer alan yapay görme, üretim öncesi ve üretimin neredeyse her seviyesinde uygulama yeri bulmaya başlamıştır.
Robotlu yapay görme uygulamalarında temel olarak; dijital kamera ile sisteme tanıtılacak modeller (image) alınır. Alınan görüntü PC arayüz programında işlenerek yapay görme kontrolöre kaydedilir. Dijital kameranın konumuna göre kamera ile endüstriyel robot kalibre edilir. Ürün CCD kameranın algı alanına girdiğinde kamera ürüne ait görüntüleri belirli örnekleme zamanlarında yapay görme kontrolörüne veya işlemcisine iletir, kontrolör önceden yazılım ile tanımlanmış parametrelere uygun olarak sonuçlar verir, istenen sonucun şekli, elektriksel olarak dijital veya analog bir sinyale dönüştürülebilir. Bu yolla ;

Koordinat bilgisi,
Doğruluk ( lojik 1-0)
Skor,
Kalite Kontrol,
Registere bağlı olarak sayma işlemi, ( tek veya çoklu imaj için )
Kenar algılama,
Renk, Kontrast bilgisi,
Hız gibi vs sonuçlara ulaşılabilmektedir.

Endüstriyel Robotlar uygulamalarındaki en önemli konu koordinat bilgisidir.Kontrolörün işlem sonuçlarına göre nesneye yönelik koordinat bilgileri robota gönderir. Robot ürüne ait koordinat verisini alır almaz, nasıl davranacağı önceden tanımlanmış olan işin gerçeklenmesini sağlar. Koordinat verisi değişken olan, yani nesnenin hareketli olduğu durumlar da söz konusu olabilmektedir. Nesne sabit veya değişken hızda hareket ediyor ise enkoder vasıtasıyla hız bilgisi öğrenilerek takip ( track) etmek mümkündür. Nesnenin hız ve konum bilgisi tracking için belirleyici değişkenlerdir.

Robotlu yapay görme uygulamalarında; görüntüyü işleyen işlemciler ( image processor ) yardımıyla kameranın aldığı anlık resmi piksel piksel işlemektedir. Burada işlemci Vision yazılımı üzerinde tanımlanmış parametrelere uygun olarak resmi inceleyecektir. Böylelikle gereksiz veri paketleri üzerinde durulmayacak, zaman kazanılmış ve doğruluk arttırılmış olacaktır. Kamera ile çevreden anlık olarak alınan görüntü, daha önceden dijital olarak kaydedilmiş model imajlar ( model image ) ve modeller üzerinde gerçekleştirilmiş işaretçiler ile sürekli olarak karşılaştırılacak, yazılan yazılım yorumlanarak istenilen çıktı safhasına gelinecektir.

Bu aşamada yapılan işin niteliğine göre;

Uygulamada kullanıldığını varsaydığımız robota yapay görme sistemi tarafından,

• Pozisyon bilgisi, ( koordinat verileri )
• Ürün hakkında geometrik bilgi, ( ürünün şekli, alanı, yüzeyi, hacimi hakkında bilgi )
• Task için kesin emir ( çok sayıda farklı ürün için data base sorgusunun başlatılması )
• Ürünün konumu hakkında bilgi, ( ürünün göreceli konumu )
• Ürünün metalürjik, fiziksel, kimyasal, biyolojik parametrelerine ait veriler
( malzeme cinsi, hız, sıcaklık, nem, PCR çıktılarına bağlı çoğaltılmış DNA’ların
karşılaştırma sonuçları )

ve daha başka sayılabilecek sayısal veya vektörel büyüklükler robotlara dijital olarak aktarılabilmektedir.


Bu andan itibaren konuyu bir örnek ile açıklamak gerekirse;


Uygulama ; Plate–1 üzerindeki dağınık ürünlerin Plate–2 üzerinde anlamlı sıralara dizilmesi
İmaj ; Paketlenecek ürün ( tek çeşit ürün olduğu varsayılmıştır.)
Gerekli Veriler ; Ürünün doğruluğu ve doğru ürünün bulunduğu yere göre X ve Y eksenlerindeki koordinat bilgisi
Yapılacak iş ; Doğru ürünün Plate-1 üzerinden alınarak Plate 2 üzerine transferi
Kullanılabilecek Robot Tipleri ; Kartezyen Robot, Joint arm Robot, Scara Robot, Puma Robot, Delta Robot ( Tüm robotlar için en az X-Y-Z 3 eksen olma koşulu bulunmaktadır. Her robotun kontrolörü olduğu varsayılmıştır. )
Gerekli Yapay Görme ekipmanları ; Machine Vision CCD kamera, Ledli ışık kaynağı ve ışık kaynağı için trigger elektronik düzeneği, Yapay görme kontrolörü ( Yapay görme kontrolöründe Ethernet haberleşmesi için bir port ve belirli sayıda I/O olduğu varsayılmıştır.), Yapay görme yazılımı, kalibrasyon gereçleri

ADIM ADIM UYGULAMA ;

Örnek uygulamada her şey en basit haliyle modellenmiştir.• Uygulamada plate-1’de dağınık haldeki ürünler, istenildiği sürece 10 imaj/sn’lik bir vasat CCD kamera tarafından fotoğraflanarak, yapay görme kontrolörünün hafızasına kayıt edilmektedir.

• Kameranın görüntü almasını birkaç çeşit giriş değerine bağlamak mümkündür. Örneğin bir PLC veya istenilen fonksiyona bağlı dijital bir input üreteci sayesinde kamera tetiklenebilir yani istenilen zamanda görüntü almaya başlatılıp istenilen zamanda durdurulabilir.

• Plate–1 ve plate–2 arasında 4 eksen bir scara robot sabitlenmiştir. Robot için kameranın bulunduğu pozisyon önemlidir. Zira robotumuz kameranın aldığı görüntünün pozisyonlarını anlamlı hale getirmek için kameranın sabitlendiği yerin koordinatlarını referans almaktadır. Bu gerekçe ile robot ile kamera arasında, yapay görme uygulamalarında sıkça ismi geçen kalibrasyonun yapılması gerekmektedir.


(Ayrıca kameranın robotun koluna mı( hareketli kamera ) bağlanacağı yada sabit bir yerde mi monte olacağı sorusu da önem arz etmektedir. )

• Kolay bir yöntem olan sabit kamera uygulaması için kalibrasyon kağıdından bahsedecek olursak; Prensip olarak bir kalibrasyon kağıdı ( kağıdın üzerine kare, üçgen veya halka çizmek suretiyle oluşturulmuş taslak ) yapılır. Bu kalibrasyon kağıdı kameranın görüş alanın getirilir ve kameraya yapay görme sistemine daha önceden tanıtılmış bir veya birkaç şekil için pozisyonlanır ve sabitlenir. Kalibrasyon kâğıdı üzerindeki herhangi bir şeklin kamera tarafından öngörülen pozisyonu ile robotun Z ekseninin, sabitlenmiş olan kâğıttaki aynı şeklin merkezi üzerindeki koordinat değeri arasındaki, robotun absolute veya incremental referans koordinat değerlerine bağlı olarak ortaya çıkan vektörel fark kalibrasyonun özünü oluşturmaktadır.

— Kalibrasyon Kâğıdına İlişkin Yazılımdan Alınmış Görüntü -

• Kalibrasyon işlemi tamamlandıktan sonra, ürünün yapay görme sistemine tanıtılması gerekmektedir.
• Ürünün resmi Vision sistem ile alınarak yazılımda işlenmek ve karşılaştırma yapmak üzere yapay görme kontrolörüne kaydedilir.
• Farklı firmaların farklı yöntemleri olsa da aslında öncelikli olan temel konu, ürün ile ilgili alınan örnek resim için bir model oluşturmaktır.
• Ürün yazılımda alınan resim içinden arındırılır.
• Ardından ürün ile ilgili istenen veya istenmeyen birtakım işaretler belirlenir.
• Yine yapay görme yazılımı üzerinde robotun ürünün standart koordinatını nasıl bileceği tanımlanır.- Modele İlişkin Ayarları Gösteren Yazılımdan Alınmış Görüntü-

• Skor, kontrast, imaj alma ve işleme hızı gibi birçok parametrenin içinden ihtiyaç duyulacak olanlar belirlenir.
• Ürün ile ilgili imaj için gelinen son noktada, imaj aktif modele dönüştürülüp belirli bir data adresi atanır ve kontrolöre kaydedilir.


Yazılım üzerinde ki tanımlanabilen parametrelerin bazıları şöyledir;

Kamera koordinatları ve referans koordinatlar,
Resme göre modelin belirlenmesi,
Alınan resmin üzerinde alan belirleyebilme,
Geometrik yapılar,
Şekiller üzerinde özel tanımlar,
Renk ve renk farklılıkları,
Boyutlar,
Kenar yöntemi,
Kontrast,
Parlaklık,
Tersleme,
Yansıma,
Karşılaştırma,
Skor,
Değerlendirme dışı bırakma,
Sadece tanıma,
Durum değeri,
olarak sıralanabilmektedir. Yazılım aracılığı ile sisteme önceden yüklenmiş parametrelere uygun olarak sistemin konfigürasyonu tamamlanır. Gerçekleştirilen bu tanıtma ve tanımlama işlemi bir uygulama için sadece bir kez yapılması yeterlidir. İstenildiğinde değiştirilebilir veya ekleme yapılabilir.

• Artık kameranın görüntü almasına izin verildiği sürece belirlenen parametrelere bağlı olarak yapay görme sisteminden Ethernet ile ( RS 232, RS 485, Profibus, CC-Link vs.. haberleşmeleri de olabilmektedir. ) doğru ürün karşılaştırma sonucu ( lojik 1-0 ) ve doğru ürüne ait pozisyon bilgisi robot kontrolörüne iletilir.

• Sonrasında robotta yazılan program içinde yapay görme sisteminden Ethernet yoluyla gelen external pozisyon bilgileri robot dili gereğince karakter dizimine göre yapılandırılır.


-Aktif Modele İlişkin Yazılımdan Alınmış Görüntü -

Dolayısıyla Robot için sequential olmayan şöyle bir program ön görecek olursak;

• Programı çalıştır,
• Sistemdeki I/O’ları kontrol et,
• Görevlere başla,
• Griper’ı aç,
• Yapay görme sisteminden pozisyon oku ‘( plate–1 üzerindeki kameradan herhangi bir ürün için alınan pozisyon )’
• Yapay görme sisteminden gelen pozisyona git,
• Griper’ı kapat, ‘( ürünü tutma eylemi )’,
• Plate-2’deki tanımlı pozisyona git, ‘( plate–2 üzerindeki daha önceden robota öğretilmiş pozisyon )’
• Gripper aç ‘( ürünü bırakma eylemi )’,
• Go to …. ( döngü )
Böylece uygulama en basit hali ile tamamlanmış olmaktadır.
Daha Profesyonel Manada Sektör Bazında Uygulamalar Şöyledir ;

• Kaynak robotu veya boya robotu için Vision sistemli path tayini, ( Otomotiv )
• Robota entegre edilmiş 3 boyutlu Vision sistem ile kalite kontrol, ( Beyaz Eşya )
• Birçok Pick & Place uygulaması, (Otomotiv, yan sanayi, gıda, makina sanayi, kimya, vs.. )
• Paketleme, (Yan sanayi, gıda, makina sanayi, kimya, kozmetik, ilaç, elektronik vs.. )
• Hatalı ürün ayıklama, ( Tarım ürünleri sanayi, kimya, kozmetik, ilaç, gıda, elektronik vs.. )
• Gruplama, Sıralama, (Otomotiv, Yan sanayi, gıda, makina sanayi, kimya, kozmetik, ilaç, elektronik, mobilya vs.. )
• Kalite kontrol (Otomotiv, Yan sanayi, gıda, makina sanayi, kimya, kozmetik, ilaç, elektronik vs.. )
• Konveyör üzerinde dağınık ilerleyen ürünlerin dizilmesi, ( kutu, konveyör, ambalaj üzerine)
• Laboratuar uygulamaları ( Yan sanayi, gıda, kimya, kozmetik, ilaç, elektronik, tarım, arge, tıp vs.. )

Uygulama Bazında Bazı Robotlu Yapay Görme Çözümlerimizden Örnekler;

Dağınık Ürünlerin Paketleme Hattına Beslenmesi ( Delta Robot, Scara Robot )
LCD TV’lerin piksel kalite kontrolleri, ( Kartezyen Robotlar )
Islak Mendil ürünleri için Kapak Kapatma ( Delta Robot, Scara Robot )
Silikon çekme ( Scara ve Kartezyen Robotlar )
İlaç ürünlerinde hatalı ürün ayıklama ve geri dönüşüm ( lineer robot )
Üniversiteler için robotlu yapay görme sistemleri
Lazer Markalama ve Lazer kesme ( Scara veya 6 eksen robot )
Laboratuar uygulamaları ( Scara Robot, 6 eksen robot, Kartezyen robot, Delta Robot, Lineer Robot )


Örnek Uygulama-1- Yapay Görme Entegreli Delta Robotlu ve Scara Robotlu Paketleme Hattı Besleme Uygulamasına Ait Resimler -

Hızlı, kaliteli ve know how sınırlarımız içindeki mühendislik ve ürün çeşitliliğimiz ile özel konularda özel çözümlerimiz bulunmaktadır. Robotlu yapay görme sistemlerinin kullanıldığı konuların başında, gıda endüstrisine yönelik, yapay görmeleri steril ortam robot çözümlerimiz gelmektedir.

Adet/dk olarak çok yüksek üretim kapasitelerine sahip paketleme hatlarında,
İşletme maliyetini düşüren,
Geri dönüşü hızlı,
Hızı ve verimi arttırırken, kayıpları azaltan sistemler ön görebilmekteyiz.


Tek bir delta robot ile uygulamadan uygulamaya değişmekle beraber 100–200 adet/dk arası ürün için yapay görme ve tracking sisteminin de dahil olduğu dizme işlemi,
Tek bir scara robot ile yine uygulamaya göre değişen 40- 80 adet/dk arası ürün için yapay görme ve tracking sisteminin de dahil olduğu operasyonları gerçekleştirebilmekteyiz.
Bu haliyle ihtiyaç duyulan sistem konfigürasyonu yapıldıktan sonra maliyet bilânçosuna bakıldığında ortaya çıkan geri dönüş zamanı ( payback time ) çok kısa olmakla beraber, üretim maliyetlerinde çok ciddi tasarruflar sağlarken rekabet gücüne büyük oranda katkıları olacaktır.
Projeye özgü olarak distribütörü olduğumuz YAMAHA scara robotlar ile, partneri olduğumuz ADEPT firmasının Delta robotları ile esnek paketleme hatları için çözümler sunabilmekteyiz.Örnek Uygulama - 2

- Yapay Görme Entegreli Scara Robotlu Otomatik Montaj Hattı Uygulamasına Ait Model Resim -


Şekil’deki döner tabla otomatik montaj hattında 2 adet Yamaha Scara Robot ve 1 Yamaha Pick&Place Robot ve1 adet otomatik vidalama ünitesi kullanılmıştır. Scara robotlarda yapay görme için Toshiba TELI CCD kamera, görüntünün işlenmesi için Yamaha IVY Board ve konveyör takip için Yamaha Tracking Board kullanılmıştır. IVY Board ve Tracking Board Yamaha RCX240 kontrolörün opsiyonel slotları içine haricen takılabilmektedir.


Sistemde kamera robot üzerinde değil konveyör üzerinde uzakta bir noktadadır. Sistemin çalışabilmesi için kameradan alınan koordinat bilgisi ile enkoderden alınan pulse bilgisi karşılaştırılıp ürünün yerinin tespit edilmesi gerekir. Bu işlemleri gerçekleştirebilmek için kameranın ve konveyör takip sisteminin robota göre kalibre edilmesi gerekmektedir. Kalibre işlemleri Yamaha RPB-E el terminali ile rahatlık ile yapılabilir. IVY Studio yazılımıyla ise montajda kullanılacak parçalar sisteme tanıtılabilir.

Otomatik montaj hattında ham ürünler , endüstriyel vibratör ile besleme konveyör sistemine taşınır. Besleme konveyörü üzerinde bulunan Toshiba CCD kamera, daha önceden sisteme tanıtılan mekanik parçaları görüp konum bilgisini robot kontrolöre iletir. Enkoder dan alınan bilgi ile de mekanik parçanın konveyör üzerindeki yeri an ve an bilinir. Robotun çalışma alanına giren ürünün yönü nasıl olursa olsun robot tarafından tutulur. Parça 1 Besleme Alanına 1. Scara robot , Parça 2 Besleme Alanına 2. Scara robot ,mekanik parçaları bırakır.Kalıp üzerindeki işlem bitti bilgisine göre döner tabla her seferinde 1 tur döner.Scara robotlar ile doldurulan kalıplar Pick&Place robotun önüne geldiğinde robot 2. mekanik parçayı 1.mekanik parça üzerine 5µm hassasiyette bırakır.Hazırlanan mekanik parçalar son işlem için vidalama sistemine gelir.Vidalama sisteminde vidalar vida tabancasının ucuna her seferinde otomatik olarak gelir.Sistem tarafından ürün hazır bilgisi geldiğinde otomatik olarak z ekseninde piston yardımıyla vida deliğine doğru hareket eder ve vidalama işlemini gerçekleştirip eski konumuna geri döner.Montaj işlemi biten mekanik parça yine 1. Scara robot ile bitmiş parça çıkış konveyörüne bırakılır.Güvenlik önlemlerince çevrim devam eder.
Mekanik montaj sürecine boşalan vibratörleri doldurmaktan başka hiçbir bir insanın etkisi bulunmamaktadır. Sistemin işveren için en büyük faydası düşük maliyetli olması, hızlı, kaliteli ve temiz üretimin olması, iş kazalarının olmamasıdır..


Örnek Uygulama - 3


- Yapay Görme Entegreli Kartezyen Robotlu Otomatik Dizme İşlemine Ait Model Resim -


Şekil deki otomatik viyol besleme sistemi için 1 adet Yamaha XY-X kartezyen robot , 1 adet endüstriyel vibratör ve 3 adet konveyör kullanılmıştır. Kartezyen robot örnek uygulama-1 deki Scara robot gibi yapay görme ve Tracking sistemi ile donatılmıştır.

Endüstriyel vibratör (Feeder) içerisine karışık bırakılan ürünler vibrasyon sonucu birbirlerinden ayrılarak konveyör üzerine aktarılır. Konveyör üzerinde hareket eden ürünler kamera ile algılanır. İstenilen kamera görüntüsüne yakın ürünler ( tırtıklı tarafı dışa gelecek şekilde ) yapay görme ve konveyör takip sistemi ile bulunarak viyollere 4x4 matris olacak şekilde yerleştirilir. İstenilen görüntü dışında algılanan ürünler Kartezyen robot ile tutulmayarak geri besleme konveyörlerine oradan da tekrar Endüstriyel Vibratöre aktarılır. Sistemin geri beslemeli olmasındaki amaç sürekli vibratörde azalan ürün miktarının, işleme tabi tutulmayan ürünler ile dengede tutulması ve vibratöre yeni ürün besleme süresinin uzatılmasıdır.

YAPAY GÖRME ROBOTİK SİSTEMLERİN AVANTAJLARI

• Üretim Sürekliliği

Üretim tesislerinde makinelerin Dur-Kalk çalışması ve sık arızalanması gibi nedenlerden üretimin sürekliliği sekteye uğrayabilir.
Bu istenmeyen durumlar için kameralı yapay görme sistemleri tercih edildiğinde yıllık Bakım ve servis gereksinimleri, işletme maliyetleri düşecek, üretimde istikrar sağlanacaktır.

Çözüm Eksenimiz içinden bir örnek ;
Scara Robot, Kartezyen Robot ve Delta Robotlar ile hareket eden konveyör hattı üzerinde ki ürünler toplanıp, bir başka besleme hattındaki koliye veya alt ambalaja konveyör sürekli hareket ederken yerleştirebilmekteyiz veya paketleme makinesine sistemi durdurmadan besleyebilmekteyiz

• Düşük İşçilik Giderleri

Üretimin yüksek olduğu firmalarda ürün miktarını lojistiğe dönüştürebilmek için işçi sayısını arttırmak gerekir. Yapay görme robotik sistemlerinin kullanıldığı üretim tesislerinde minimum insan çalışmaktadır. Kalite kontrol, paketleme, montaj vb. firma içi bölümlerde nitelikli çalışan kişiler haricinde çalışan sayısı oldukça düşük olup işverenin üretim maliyetleri düşmektedir.

Çözüm Eksenimiz içinden bir örnek ;
Kurduğumuz robotlu sistemler veya robotlu yapay görme sistemleri üretimde işçilik maliyetlerini en az % 60- 80 oranında düşürürken, bazen de geri dönüş zamanından sonra tamamen ortadan kaldırmaktadır.


• Yüksek Üretim Kapasitesi Ve Rekabet Faktörü

Robot ve makineler 7/24 mola vermeksizin çalışabilir. Bakım prosedürüne uyulmak suretiyle performanslarında herhangi bir değişme yaşanmaz. Süreklilik sağlanarak üretim kapasitesi artırımına gidilebilir. Sektörde rekabet avantajı elde edilmiş olunur.

• Maksimum Kalite Ve Minimum Hata

Robotlu Üretimde, hatasız bir şekilde, en asgari kayıp ile, el değmeden;
hassas montaj, toplama ve dizme işlemi, kolilere yerleştirme, paketleme, kalite kontrol, hata tespiti ve paletleme gibi operasyonlar yapılabilir. Ayrıca hatalı ürünler yapay görme sistemleri ile ayıklanabilir. Makina ve transfer kaynaklı ürün deformasyonu, çalışanlardan kaynaklanan ürün hataları ortadan kaldırılır.

• Steril Ortam Ve Yüksek Standartlar

Yüksek IP standartlarında, toz, su geçirmeyen ve hiçbir partikül bırakmayan özel robot tipleri ile üretimde standartlar yükseltilebilir.

• İşçi Güvenliği

Zorlu üretim koşullarında çalışanların can güvenliğini düşünerek iş kazası riskinin önüne geçilebilir. Yüksek güvenlik önlemleri ile donatılmış robotlar ile insanlar arasında yalıtım sağlanabilir.


İş hayatında ürün ayrıştırma, dizme, sıralama, vidalama, montaj vb. görevleri yerine getiren çalışanları robottan ayıran en büyük özellik, görebilmesi ve gördüğünü yorumlayabilmesidir.
Yapay görme sistemleri robotlara insansı görme yetisi kazandırdığı gibi görüntünün yazılımcı tarafından yorumlanmasına da yardımcı olur.


Yapay Görme Robotik Sistemlerin İhtiyaç Nedenleri

Üretim kapasitesi yüksek firmalarda üretimden çıkan ürünleri sevk etmek oldukça sıkıntılıdır. Üretim yapan bir tesiste paketleme makinesine ürünlerin beslemesi hiçte kolay olmayacaktır. Üretimin durması ve verimin sağlanması için üretime oranla işçi sayısı arttırılmalıdır. Ancak insana özgü dalgınlık, sıkılma, tutarsızlık gibi nedenlerden üretimdeki verimliliği sağlamak zorlaşacaktır. Üretimdeki bir anlık aksama veya hatalı üretim fabrika için yüksek maliyet kaybı anlamına gelmektedir. Gelecek planları yapan firmalar ürünlerinin kaliteli olmasını, steril ortamda üretilmesini, üretim maliyetlerinin düşük olmasını, üretim yöntemlerinin teknolojik ve esnek olmasını isterler. Robotik sistemler firmalara, hız, hassasiyet ve düşük üretim giderleri, teknoloji, rekabet fırsatı ve gelecek vaat etmektedir.

Otomotiv, elektronik, gıda, seramik, porselen, cam, kozmetik gibi birçok sanayi sektöründe yapay görme robotik sistemlere şu nedenlerden dolayı ihtiyaç duyulmuştur.

• Üretim deki dağınıklığı giderme,
• Ayrıştırma süreçleri,
• Özel uygulamalar,
• Arıza, hata tespiti, kalite kontrol
• Dinamik üretim süreçlerinde esneklik ve durmaksızın çalışma,
• Hassas prosesler ve montaj


Yapay Görmeli Robotik Sistemlerin Uygulama Alanları

Elektronik Sanayi
• Lehimleme
• Pick&Place
• Montaj ( Vidalama, Tersleme, Havşa Açma, Yerleştirme vs… )
• Sealing
• Taşıma
• Kalite Kontrol

Gıda Sanayi
• Dizme
• İstifleme
• Pick&Place
• Paketleme Makinesi Besleme
• Kutulara veya Kolilere Ürün Yerleştirme
• Kalite Kontrol


Otomotiv Sanayi
• Sealing
• Vidalama
• Kaynak ve Boyama Prosesleri
• Pick&Place
• Montaj ( Vidalama, Tersleme, Havşa Açma, Yerleştirme vs… )
• Kalite Kontrol

Cam Sanayi
• Taşıma
• Besleme
• Kalite Kontrol

Kozmetik Sanayi
• Taşıma
• Pick&Place
• Kutulara Ürün Yerleştirme
• Kapak Kapatma
• Dizme
• İstifleme
• Kalite Kontrol
 

Erolcum

Üye
Katılım
28 Eyl 2021
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
50
Aydınlatıcı bir yazı olmuş elinize sağlık ama bu konu yeni değil yıllardır var bu işler. Örneğin 2009 da konunun uzmanı isravision türkiyede bir firmaya ortak olmuştu.. Kamera özel, yazılım özel, pc özel ve tabi bu tip yapay görme sistemlerinin fiyatları da çok özel oluyor bildiğim kadarıyla. Otomotiv de boya kaynak işlerinde sıkça kullanılıyor..
https://www.google.com.tr/amp/s/www...k039in-yuzde-24039unu-satin-aldi-haberi-98773
 

otohat

Paylaşımcı üye
Katılım
13 Şub 2021
Mesajlar
452
Puanları
106
Aydınlatıcı bir yazı olmuş elinize sağlık ama bu konu yeni değil yıllardır var bu işler. Örneğin 2009 da konunun uzmanı isravision türkiyede bir firmaya ortak olmuştu.. Kamera özel, yazılım özel, pc özel ve tabi bu tip yapay görme sistemlerinin fiyatları da çok özel oluyor bildiğim kadarıyla. Otomotiv de boya kaynak işlerinde sıkça kullanılıyor..
https://www.google.com.tr/amp/s/www...k039in-yuzde-24039unu-satin-aldi-haberi-98773
Arkadaşta paylaşımını yıllar önce yapmış zaten (2010) siz yeni görmüşsünüz sanırım.
 

Forum istatistikleri

Konular
118,143
Mesajlar
832,340
Kullanıcılar
429,586
Son üye
nrgsnrgsn

Yeni konular

Üst