Endüstriyel Kontrol ve Haberleşme Sistemleri Kitabı

mu35

Üye
Katılım
5 Ara 2010
Mesajlar
14
Puanları
1
Endüstriyel Kontrol ve Haberleşme Sistemleri Cilt-1 340 sayfa
Kitabı feyzateknik.com sitesinden temin edebilirsiniz.

MODÜL-1 S7-200 SERİSİ PLC


1.1 Giriş:.
1.2 Endüstriyel otomasyon sistemlerinde PLC’lerin tercih edilme nedenleri..
1.3 PLC ile bilgisayarlı kontrol sistemlerinin karşılaştırılması
1.4 PLC blok diyagramı.........
1.5 Hafızalar
1.6 Bit, Bayt, Word, Double Word kavramları
1.7 Giriş ünitesi..
1.7.1 Giriş rölesi (I)
1.7.2 Giriş görüntü belleği.
1.7.3 Giriş rölesine erişim ve adresleme komutları
1.8 Çıkış ünitesi
1.8.1 Çıkış rölesi (Q)
1.8.2 Çıkış görüntü belleği.
1.8.3 Çıkış rölelerini adresleme ve erişim
1.9 PLC işletim sistemi
1.10 Veri alanına erişim.
1.11 PLC verileri nasıl saklıyor ve kullanıyor
1.12 Proje bileşenlerini yükleme ve okuma
1.13 Enerji geldiğinde verilerin yerine konması.
1.14 Bir programın temel bileşenleri..
1.14.1 Program bloğu.
1.14.2 Altprogramlar
1.14.3 İnterrupt altprogramlar
1.14.4 Sistem bloğu
1.14.5 Data blok.
1.15 Program oluşturma yöntemleri
1.15.1 Komut listesi (STL “Stutement List”) yazılımı
1.15.2 Ladder diyagram (LAD) yazılımı
1.15.3 Fonksiyon blok diyagram (FBD) yazılımı
1.16 PLC’de program yazma mantığı ve devre oluşturma.

S7-200 komutları
1.46 Gerçek zaman saati komutu
1.47 Analog İşaretlerin İşlenmesi
1.47.1 Analog girişler (AI)
1.47.2 Analog çıkışlar (AQ)
1.47.3 Analog verilere erişim.
1.48 İletişim Ağı Üzerinden Haberleşme
1.48.1 S7 200 ağ iletişiminin temelleri
1.48.2 İletişim hızı ve ağ adresi ayarlamak
1.48.3 İletişim ağının protokolünün seçimi
a) PPI protokolü.
b) MPI protokolü
1.48.4 Tek Master’li PPI ağları
1.48.5 Çok Master’li PPI ağları.

2. STEP 7 MicroWIN V4.0 Programıyla S 7-200 PLC Programla
2.1 Yeni Proje Oluşturma
2.2 Gerçek Zaman Saatinin ayarlanması
2.3 İki Adet S7-200 PLC’ nin PPI Master Modunda Haberleştirilmesi
2.4 Pals (Darbe) Üretme Fonksiyonları.
2.4.1 PTO (Pulse Train Output) Darbe Dizisi Fonksiyonu
2.4.2 PWM (Pulse Width Modulation) Darbe Genişliği Modülasyonu.
2.5 PTO/PWM İşlemini Ayarlamak ve Kontrol Etmek için “SM” Kullanımı...
2.6 Darbe Dizisi İşlemi (PTO) İşlemini Donanım Olarak Ayarlamak
2.7 Darbe Genişliği Modülasyonu (PWM) İşlemini Donanım Olarak Ayarlamak.


MODÜL-2 S7-300 SERİSİ PLC

1.1 Siemens S7–300 Serisi PLC
1.2 PLC’nin Çalışma Mantığı
1.3 S7-300 PLC’nin Yapısı
1.4 CPU’nun Özellikleri
1.5 Program İşleme Teknikleri
1.5.1 Doğrusal (Lineer) Programlama ..
1.5.2 Yapısal Programlama

2. S7-300 Serisi PLC Komutları..
2.1 BİT Logic Komutları
2.2 Comparator (Karşılaştırma) Komutları
2.2.1 Integer (Tamsayı) Karşılaştırma
2.2.2 Double Word Karşılaştırma..
2.2.3 Real (Gerçel Sayı) Karşılaştırma..
2.3 Converter (Dönüştürücü) Komutları
2.4 Counter (Sayıcı) Komutları.
2.5 DB Call (Veri Bloğu Çağır) Komutu
2.6 JUMPS ( Atlama) Komutları
2.7 Integer Function (Tamsayı Fonksiyonları)..
2.8 Floating- Point Function (Gerçel Sayı Fonksiyonları)
2.9 Move ( Taşı) Komutu
2.10 Program Control (Program Kontrol) Komutları
2.11 Shift/Rotate ( Kaydırma / Döndürme) Komutları..
2.12 Status Bits (Durum Bit) Komutları.. ..
2.13 Timers (Zamanlayıcı) Komutları
2.13.1 Zamanlayıcı Değeri (TV)
2.13.2 Zamanlayıcı Seçmek
2.13.3 S_PULSE: Darbe Zamanlayıcı .
2.13.4 S_PEXT: Uzatılmış Darbe zamanlayıcı
2.13.5 S_ODT: Gecikmeli Zamanlayıcı
2.13.6 S_ODTS: Hafızalı Gecikmeli Zamanlayıcı
2.13.7 S_OFFDT: Gecikmesiz Zamanlayıcı.
2.13.8 -----(SP) Darbe Zamanlayıcı Bobin.
2.13.9 -----(SE) Uzatılmış Darbe Zamanlayıcı Bobin.
2.13.10 -----(SD) Gecikmeli Zamanlayıcı Bobin.
2.13.11 -----(SS) Hafızalı Gecikmeli Zamanlayıcı Bobin.
2.13.12 -----(SF) Gecikmesiz Zamanlayıcı Bobin
2.14 Word logic (Word Mantıksal) Komutları..

3. Standart Fonksiyonlar ve Fonksiyon Bloklar
3.1 RSET(FC82) Fonksiyonu
3.2 SET(FC83) Fonksiyonu
3.3 TONR (FC80) Fonksiyonu.
3.4 SEG(FC93) Fonksiyonu.
3.5 SFB0 ve SFB2 İle CTU ve CTUD Sayıcı Uygulaması..

4. Organizasyon Blokları
4.1 Program Çevrim Organizasyon Bloğu (OB1).
4.2 Günün Belli Saatlerinde Oluşan Kesme Organizasyon Bloğu OB10OB17)
4.2.1 OB10 Grubu Organizasyon Blokları ile Örnek Programlar.
4.3 Belli Bir Zaman Sonraki Kesme Organizasyon Bloğu (OB20OB23)..
4.3.1 OB20 Grubu Organizasyon Blokları ile Örnek Program.
4.4 Çevrimsel Kesme Organizasyon Bloğu (OB30OB38)
4.5 Donanım Kesmesi Organizasyon Bloğu (OB40OB47)
4.6 Durum Kesmesi Organizasyon Bloğu (OB55)
4.7 Güncelleme Kesmesi Organizasyon Bloğu (OB56)
4.8 Fabrika Ayarlarına Özgü Kesme Organizasyon Bloğu (OB57)..
4.9 I/Q Artık Hata Kesmeleri Organizasyon Bloğu (OB70).
4.10 Zaman Kesmesi Organizasyon Bloğu (OB80)
4.11 Arka Plan Döngüsü Organizasyon Bloğu (OB90).
4.12 Başlangıç Organizasyon Blokları (OB100,OB101,OB102)..

5. S7-300 Serisi PLC’lerde Analog İşlemler..
5.1 Analog Giriş Modülü
5.2 Analog Çıkış Modülü

6. FB ve FC’lerin Projeye Eklenmesi.
6.1 FB ve FC’lerle Dört İşlem Uygulaması....
6.2 FB 43 Bloğu ile Pals Generatörü Uygulaması..
6.3 Zamanlayıcı ile Kare Dalga Osilatör Uygulaması...
6.4 S7-300 PLC İle G120 Hız Kontrol Cihazının Profibus Üzerinden Kontrol Edilmesi.

7. PID KONTROL (Proportional Integral Derivative)
7.1 PID Fonksiyonları
7.3 PID Uygulaması .
7.4 PID Parametrelerinin İzlenmesi

8. Gerçek Zaman Saati Uygulaması

9. SIMATIC Manager V5.5 Programı ile S 7-300 PLC Programlama
9.1 PC – PLC Haberleşmesinin Sağlanması..
9.2 Projenin Oluşturulması
9.3 Giriş ve Çıkış Adreslerinin Değiştirilmesi
9.4 Kalıcı (Retentive) Alanların Değiştirilmesi (Merker, Timer ve Counters)
9.5 Clock Memory’nin Ayarlanması.
9.6 S7 Simülatör (S7-PLCSIM) Programı Kullanma
9.7 Kullanılan CPU’nun Özelliklerini Öğrenmek.
9.8 CPU’nun Hafızasını Silmek
9.9 Yazılan Projenin İzinsiz Kopyalamaya Karşı Korunması
9.10 CPU’nun Okuma (Read) ve Yazmaya (Write) Karşı Korunması

10. GRAFCET Programlama
10.1 S7-GRAPH Programıyla Proje Oluşturma
10.2 S7-GRAPH Komutları
10.3 Örnek Programlama


MODÜL-3 S7-1200 SERİSİ PLC


1.1 Neden S7-1200 PLC ?
1.2 S7-1200 PLC’nin Özellikleri
1.3 S7-1200’ün Avantajı
1.4 Step7 Basic Yazılımının Avantajları
1.5 S7-1200’ün Diğer Firmaların Ürünleriyle Haberleşmesi.
1.6 S7-200 Serisi İçin Yazılmış Programların 1200’e Adaptasyonu .
1.7 S7-1200 Serisinin Standart Uygulamaların Dışında Sağladığı Avantajlar ...

2. S7-1200 Serisi PLC Komutları
2.1 Bit Logic Komutları
2.2 Timers (Zamanlayıcı) Komutları.
2.3 Counters (Sayıcı) Komutları
2.4 Compare (Karşılaştırma) Komutları
2.5 Math (Matematik) Komutları
2.6 Move (Taşıma) Komutları
2.7 Convert (Dönüştürme) Komutları
2.8 Program Control (Program Kontrol) Komutları..
2.9 Logical Operations (Lojik İşlem) Komutları
2.10 Shift + Rotate ( Kaydırma + Döndürme) Komutları..
2.11 Pulse (PTO/PMW) Komutu...

3. S7-1200 Serisi PLC Programlama..
3.1 Cihazların Bağlantısı
3.2 Totally Integrated Automation Portal (TIA) V10.5 Programı ile S7-1200 PLC ve Operatör Paneli Programlama
3.3 Clock Memory Byte Oluşturma
3.4 System Memory Byte Oluşturma.
3.5 Retantive Memory (Kalıcı Hafıza Alanı) Oluşturma
3.6 Yazılan Projenin İzinsiz Kopyalamaya Karşı Korunması
3.7 CPU’nun Okuma (Read) ve Yazmaya (Write) Karşı Korunması
3.8 Favori Komut Oluşturma
3.9 PLC’de Kayıtlı Programı Çekme (Upload).
3.10 Watch Table (İzleme Tablosu)
3.11 Adres Bilgilerini “Force” (Zorlama İle) Özelliği İle Değiştirme..
3.12 PLC’nin IP Adresini Değiştirme

4. S7-1200 PLC Uygulama Örnekleri
4.1 Üç Fazlı Asenkron Motoru PLC İle Çalıştırma
4.2 Periyodik Çalışma
4.3 Set- Reset Uygulaması
4.4 Tek Buton İle Motoru Çalıştırıp, Durdurma
4.5 Sıcaklık Kontrol Uygulaması
4.6 Seviye Kontrolü
4.7 PID Uygulaması
4.8 Gerçek Zaman Saati Uygulaması


MODÜL-1 Scada

1.1 Scada Sisteminin Tanımı.
1.2 Proses Kontrol
1.3 SCADA’nın Proses Kontrolündeki Süreci ve Tanıtımı
1.4 Scada Kullanımına Elverişli Uygulamalar
1.5 Scada Sistemlerinin Elemanları
1.5.1 Saha Donanımı
1.5.2 Uzak Terminal Birimleri (RTU)
1.5.3 Ana Terminal Birimi (MTU).
1.5.4 İletişim
1.6 Scada Sisteminin Temel Bileşenleri.
1.6.1. Saha Ekipmanları.
1.6.2. Veri Ağları
1.6.3. Mantıksal Denetim Yazılımı.
1.6.4. HMI (İnsan-makine arayüzü)

2. SIMATIC WinCC Version 7.0 Programı ile SCADA
2.1. Proje Oluşturma
2.2. TAG Simülatörü Kullanma
2.3. Zamanlayıcı (Timer) Kurulumu
2.4. Arşiv Tag’ı Oluşturma
2.5. Trend Kontrol (Grafik) Penceresi Oluşturma..
2.6. Tablo Kontrol Penceresi Oluşturma
2.7. Alarm Penceresi Oluşturma
2.8. WinCC Runtime Ayarları

3. OPC Server ve WinCC ile Ethernet Bağlantılı Scada Uygulaması
4. SCADA Uygulaması


MODÜL-2 ENDÜSTRİYEL HABERLEŞME

1.1 PROFIBUS (Process Field Bus) Haberleşme Sistemi..
1.2 Profibus Teknik Özellikleri
1.3 PROFIBUS DP Çeşitleri
1.3.1 Mono Master Sistemi
1.3.2 Multi Master Sistemi
1.4 İki Adet S7300 PLC’nin Profibus Üzerinden Haberleşmesi

2. S7-300 PLC ile S7-200 PLC Arasında Profibus Haberleşmesi
2.1 EM 277 Modülü ve Özellikleri.
2.2 Yeni Projenin Oluşturulması ve Donanım Ayarları..

3. Operatör Panelleri
3.1 Operatör Panelinin Tanımı
3.2 Operatör Panelinin Faydaları
3.3 Operatör Panel Çeşitleri
3.3.1 Push Buton Paneller
3.3.2 Micro Paneller
3.3.3 Mobil Paneller
3.3.4 Paneller
3.3.5. Multi Paneller

4. WinCC FLEXIBLE 2008 Programı ile Operatör Paneli Programlama...
5. S7-200 PLC İle TP 177 Panel Arasında Profibus Haberleşmesi
6. PLC ile Servo Motor Sürme
7. Hız Kontrol Cihazları (AC Motor Sürücüleri)

7.1. G120 Hız Kontrol Cihazı
7.2. Devreye Alma
7.3. PLC ile Hız Kontrol Cihazlarının Kontrolü

8. Profinet Haberleşme Sistemi

8.1 Profinet Haberleşme Sistemi Nedir?
8.2 Haberleşme Seviyeleri
8.3. Endüstriyel Haberleşmede Temel Kavramlar
8.4. Ağ (Network) Elemanları
8.5. Ağ Elemanlarının Adreslenmesi (IP Adresi)
8.6. CPU-CPU Arası Haberleşme Blokları
8.7. T-Blokları Parametreleri ve Açıklamaları
8.7.1. FB65 (TCON)
8.7.2. FB66 (TDISCON)
8.7.3. FB63 (TSEND)
8.7.4. FB64 (TRCV)

9. İki Adet S7-1200 PLC Arasında Profinet Haberleşmesi
10. İki Adet S7-300 PLC Arasında Profinet Haberleşmesi

http://www.feyzateknik.com/index.php?dispatch=pages.view&page_id=8
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Konu Sah

mu35

Üye
Katılım
5 Ara 2010
Mesajlar
14
Puanları
1
kitaplarla ilgili yorumlarınızı bekliyorum
 
Katılım
13 Haz 2011
Mesajlar
123
Puanları
1
Hocam;yukarıda yazdığınız konu başlıkarı, kitabın içeriği anladığım kadarıyla doğrumudur.
 

has_artvin_li

Usta Üye
Katılım
18 Ocak 2008
Mesajlar
1,014
Puanları
156
Yaş
37
Arkadaşlar ben bu kitapları aldım belki inanmazsınız ama ciddi anlamda çok güzel hazırlanmış kaynaklar özellikle ikinci cildi kesinlikle tavsiye ederim.
 

brkbysl

Üye
Katılım
5 Ara 2010
Mesajlar
94
Puanları
1
PDF dosyası olarak alma şansımız var mı ?
 

Forum istatistikleri

Konular
118,143
Mesajlar
832,343
Kullanıcılar
429,588
Son üye
Atahan01

Yeni konular

Üst