Elektrik Ustalık Belgesi

Konusu 'Mesleki Yardımlaşma' forumundadır ve hakanelt tarafından 14 Mart 2009 başlatılmıştır.


Etiketler:
 1. hakanelt

  hakanelt Üye

  Katılım:
  19 Şubat 2009
  Mesajlar:
  32
  Beğenilen Mesajları:
  0
  Ödül Puanları:
  1
  arkadaşlar merhaba elektrik ustalık belgsi ve eml mezunuyum bu belgelerle kaç kw a kadar imza atabilirim veya imza atabilmem için ne yapmam gereklidirnereye başvurmam gerekiyor teşekkür ederim
   
 2. groove

  groove Üye

  Katılım:
  19 Aralık 2008
  Mesajlar:
  165
  Beğenilen Mesajları:
  3
  Ödül Puanları:
  3
  belirli kw a kadar imza birşey hiç duymadım şu ana kadar fakat zaten eml mezunuysan direk kalfa sayılırsın çıraklık eğitime başvurarak ustalık eğitimi alırsın daha sonra belirli bir kısımda diyelim şef vs. olacak isen altında insan çalışacak ve bu sebepten de usta öğretici belgesi isteyeceklerdir.onu da aynı şekilde çıraklık eğitimden temin edebilirsin.
  bu belgelere sahip olduktan sonra belirli bir yetkiye de sahip olabilirsin.
   
 3. ugurtuncat

  ugurtuncat Üye

  Katılım:
  26 Ocak 2007
  Mesajlar:
  19
  Beğenilen Mesajları:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  Hayır arkadaşım yanlış biliyorsun E.M.L mezunu olması elektrik teknisyeni olmasıdır zaten..Ustalık belgesi almasını gerektirmez..İmza yetkileride tesis yönetmeliklerinde bulunuyor fakat aklımda değil...
   
 4. muratyüğünt

  muratyüğünt Üye

  Katılım:
  1 Ocak 2009
  Mesajlar:
  374
  Beğenilen Mesajları:
  48
  Ödül Puanları:
  3
  Cinsiyet:
  Bay
  ustalık belgesi kimler alabilir nasıl alınır yeterli bilgisi olanlar bilgi verebilirmi
   
 5. mesutelb

  mesutelb Onursal Üye Onursal Üye

  Katılım:
  28 Eylül 2006
  Mesajlar:
  1.166
  Beğenilen Mesajları:
  228
  Ödül Puanları:
  133
  Meslek:
  Elk.Elt.Tek.Öğrt.
  1. E.M.L mezunu ve Ustalık sınavlarına girerek toplam 9 dersten geçer not alanlar.

  2. 14-18 yaş arası Çıraklık eğitimine ve mesleğinde usta öğretici olan bir ustaya ait veya ustanın olduğu bir iş yerinde çalışarak bu eğitimi tamamlayıp VE kalfalık sınavlarına girip Kalfalık belgesini aldıktan sonra Ustalık eğitimlerine devam ederek "Çalışma Hukuku - Muhasebe- İleri Meslek Bilgisi vs. " 9 adet dersin eğitimini alarak ve Bu eğitimden sonra Ustalık Sınavlarına girerek yine geçer not alanlar...

  3. "Af kapsamında olan dönemlerde ise mesleğinde Sigortalı -Bağkur lu olarak en az 6 yıl çalışmış olan ve yine İlgili 9 dersten Ustalık Sınavına girerek geçer not alanlar...
   
 6. muratyüğünt

  muratyüğünt Üye

  Katılım:
  1 Ocak 2009
  Mesajlar:
  374
  Beğenilen Mesajları:
  48
  Ödül Puanları:
  3
  Cinsiyet:
  Bay
  paylaşımın için teşekkürler
   
 7. Teknikadam_41

  Teknikadam_41 Üye

  Katılım:
  18 Nisan 2007
  Mesajlar:
  623
  Beğenilen Mesajları:
  81
  Ödül Puanları:
  0
  Meslek:
  Elektrik mühendisi
  Birinci Bölüm

  Amaç-Kapsam

  Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı 3542 sayılı kanun ile 3194 sayılı Kanun`un 5 inci maddesine eklenen fıkrada tanımlanan fen adamlarından elektrik ile ilgili olanlarının yetki, görev ve sorumluluklarını belirlemektedir.

  Dayanak

  Madde 2 - Bu Yönetmelik 3194 sayılı İmar Kanunu`nun 44 üncü maddesi, 11 inci bendini değiştiren 3542 sayılı Kanun`un 3 üncü maddesi gereğince düzenlenmiştir.

  Fen Adamlarının Gruplandırılması

  Madde 3 - Elektrik ile ilgili fen adamları, gördükleri teknik veya mesleki öğrenim seviyelerine göre aşağıdaki gruplara ayrılırlar;
  1 inci Grup
  Enaz 3 veya 4 yıl yüksek öğrenim görenler.
  2 inci Grup
  Enaz 2 yıllık yüksek teknik öğrenim görenler ile ortaokuldan sonra enaz 4 veya 5 yıl mesleki ve teknik öğrenim görenler.
  3 üncü Grup
  En az lise dengi mesleki ve teknik öğrenim görenler, lise mezunu olup bir öğrenim yılı süreyle Bakanlıkların açmış olduğu kursları başarı ile tamamlamış olanlar ile 3308 sayılı Çıraklık ve Mesleki Eğitimi Kanununun öngördüğü eğitim sonucu ustalık belgesi alanlar.

  Elektrikle İlgili Fen Adamlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

  Madde 4 - (Değişik: RG 3/2/1990-20422) Elektrikle ilgili fen adamlarının görev,yetki ve sorumlulukları aşağıda belirtilmiştir.
  1 inci Grup
  Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri:
  Bağlantı gücü 50 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

  Elektrik İç Tesisi Yapım İşleri:
  Bağlantı gücü 150 KW, 400 Volta kadar tesisler,

  İşletme ve bakım işleri :
  Bağlantı gücü 1500 KW`a kadar (35 K V dahil) tesisler,

  Muayene ve Kabul İşleri:
  Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması, işlerinde yetkilidirler.

  2 nci Grup
  Elektrik iç tesisi plan, proje, resim ve hesaplarının hazırlanması ve imzalanması işleri :
  Bağlantı gücü 30 KW`a kadar olan binaların elektrik iç tesisleri,

  Elektrik iç tesisi yapım işleri:
  Bağlantı gücü 125 KW, 400 Volta kadar tesisler,

  İşletme ve bakım işleri :
  Bağlantı gücü 1000 KW`a kadar (35 KV dahil) tesisler,

  Muayene ve kabul işleri:
  Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması, işlerinde yetkilidirler.

  3 üncü Grup

  Elektrik iç tesisi yapım işleri:
  Bağlantı gücü 75 KW,400 Volta kadar tesisler,

  İşletme ve bakım işleri :
  Bağlantı gücü 500 KW, 400 Volta kadar tesisler,

  Muayene ve kabul işleri:
  Kendileri tarafından yapılan tesislerin bakım, muayene, bağlantı ve kabulü için gerekli işlerin tamamlanması, işlerinde yetkilidirler.

  Sorumluluk Ceza ve Hükümleri

  Sorumluluk

  Madde 5 - Fen adamları, ilgili idarelere karşı yönetmelikte belirlenen yetkilerine ve ihtisas ve iştigal konularına göre, aldıkları işlerin yürürlükteki Kanununa, imar planına, yönetmeliğe, ruhsat ve eki projelerine, Türk Standartlarına, Teknik Şartnamelere, İş Güvenliği Tüzüğüne, ilgili tüm mevzuat hükümlerine, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olarak tamamlanmasından yükümlü ve sorumludurlar.

  Fen adamları, tesisatın sağlamlığından, niteliklerinden, usulsüzlük ve tekniğe aykırı yapılmış olmasından doğacak zararlardan ayrıca sorumludurlar.

  Ceza

  Madde 6 - Bu Yönetmelikte belirtilen fen adamlarının 5 inci maddede hükme bağlanan sorumlulukları yerine getirmemeleri halinde veya kendi kendi kusurları nedeniyle, hasara, hatalı veya yanlış uygulamaya neden oldukları tespit edildiğinde kendilerine yazılı uyarıda bulunulur.
  Bu hatalı uygulamaların tekrarı durumunda 3194 sayılı İmar Kanununun ceza hükümleri ile Türk Ceza Kanunu`nun ilgili hükümleri uygulanır.
  Çeşitli Hükümler

  Bağlantı gücü

  Madde 7 - Bağlantı gücü, yetkili elektrikçilerin yetki sınırlarının belirlenmesinde en önemli faktör olup, abonenin bir şebeke veya şebeke bölümüne bağlı elektrikle çalışan tüm cihazlarının toplam gücüdür.

  Bağlantı gücü, aydınlatma ve kuvvet güçlerinin toplamı olarak hesaplanır.
  Yetki sınırının belirlenmesinde, elektrik şebekesinden beslenecek her yapının tamamının bağlantı gücü hesaplanır. Yapıda asansör varsa, asansörün çekeceği güç, şebekeye bağlantı gücünden çıkartılarak yetki sınırı belirlenir.
  Tesis işleri komple bir iş sayılır. Yetki sınırının belirlenmesinde her bir yapının daireleri ve bölümleri ayrı ayrı gözönüne alınarak ayrı iş birimleri olarak kabul edilemez.

  Aydınlatma Gücü

  Madde 8 - Aydınlatma gücü, aydınlatılacak yerin m2 si (metre karesi) için enaz 12 W. gözönüne alınarak hesaplanacak güçtür. 10 Amperden daha küçük akımlı prizlerin güçleri bu değerin içindedir.
  Aydınlatma Alanının Hesaplanmasında:
  a) Yapının her katının ayrı ayrı dış boyutlarına göre (Balkon, aydınlık ve antre dahil) bulunan alanların toplamı esas alınır.
  b) Bahçe aydınlataması gibi çeşitli aydınlatma türlerinde bu alan, projesinde belirtilen yüzey olarak göz önüne alınır.

  Kuvvet Gücü

  Madde 9 - 10 Amperden büyük her türlü bir fazlı ve üç fazlı pirizlerin güçleri ile kalorifer, asansör, sıhhi tesisler, sanayi tesisleri ve diğer bütün tesislerde bulunan her türlü elektrik aygıtlarının plakalarında yazılı güçlerdir.

  Asansör İşleri Sorumluluğu

  Madde 10 - Elektrik tesisatçıları her türlü asansör tesisatı ile ilgili sorumluluğu yüklenemezler.
  Sicil
  Madde 11 - Belediye ve mücavir alan sınırları içinde bu Yönetmelikte bahsi geçen hizmetlerde faaliyette bulunan veya bulunmak isteyen fen adamlarının sicilleri belediyelerin sicil bürolarınca tutulur ve sicillerin birer kopyaları her yıl sonunda o ilin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne gönderilir. Belediye ve mücavir alan sınırları dışındaki yerlerde görev yapacak fen adamlarının sicillerinin tutulması, o ilin Bayındırlık ve İskân Müdürlüğüne aittir.
  Sicil fişleri yapının, yapı ruhsatı alınmasından, bitimine (oturma izninin alınmasına) dek geçecek süreyi, bu süre içindeki faaliyetlerin hepsini içine alır. Sicillerin tutulmasından yapılardaki teknik uygulama sorumlusunun sicille ilgili olarak bildireceği görüş ve kanaatlar esas alınır.
  Madde 12 - Bu Yönetmelikte yer almayan konularda 4/11/1984 tarih, 18565 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

  Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

  Madde 13 - Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile, 8/8/1983 tarih, 18129 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan Elektrik Tesisatçıları Hakkında Yönetmeliğin 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 nci maddeleri yürürlükten kalkar.
  Geçici Madde, Yürürlük, Yürütme

  Geçici Madde - Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden önceki mevzuata göre ilgili idareye karşı mesuluyet deruhte etmiş olan fen adamları, bu işlerin mesuliyetini iş bitimine kadar devam ettirmeye yetkilidir.

  Yürürlük

  Madde 14 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete`de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

  Yürütme

  Madde 15 - Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı ile Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür
   
 8. muratyüğünt

  muratyüğünt Üye

  Katılım:
  1 Ocak 2009
  Mesajlar:
  374
  Beğenilen Mesajları:
  48
  Ödül Puanları:
  3
  Cinsiyet:
  Bay
  Paylaşım için teşekkürler
   
 9. recepayturk

  recepayturk Üye

  Katılım:
  23 Ekim 2007
  Mesajlar:
  5
  Beğenilen Mesajları:
  1
  Ödül Puanları:
  3
  öncelikle paylaşım için teşekkürler.
  burdan anladığım meslek lisesi mezunları ustalık belgesi olmadan 75 kw a kadar yetkili oluyor iş yeri açmak için ustalık belgesi gerekli anlamadığım şu işyeri açmadan bu işler yapılabilirmi eğer yapılamazsa yetkili olmamızın ne anlamı var arkadaşlar haksızmıyım.
   
 10. şef112

  şef112 Üye

  Katılım:
  30 Aralık 2008
  Mesajlar:
  793
  Beğenilen Mesajları:
  183
  Ödül Puanları:
  33
  Cinsiyet:
  Bay
  Meslek:
  PANO MONTÖRÜ
  Bulunduğu Yer:
  BARTIN
  7 yıllık ehliyetli elektrikçiyim kaç kw'a kadar yetki alanı var diye şuana kadar bişey duymadım,sayın ustam sizde başkasının ustalık belgesiyle dükkanınızı açarsınız kağıt üstünde işi yapacak olan siz olduğunuza göre pek fazla sıkıntı olmaz,ama resmi yerlerde iş yapmanız gerekirse ehliyet şarttır.(okul,kaymakamlık,valilik)vb
   

Sayfayı Paylaş