EKTS Kumanda Çizim ve Simülasyon Programı & Kullanım Klavuzu

turgutweb

Üye
Katılım
30 Eyl 2006
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
37
Hazırlayanlar : Yrd.Doç.Dr. Hasan ERDAL (Marmara Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi)
Vepa HALLİYEV

EKTS Otomatik Kumanda Çizim ve Simulasyon Programı indir


----------------------------------------------------------------------------------------------


Etks Otomatik Kumanda Programı Türkçe Kullanım Klavuzu

EKTS Kurulumu
Programın Stabile çalışabilmesi için Microsoft DotNet Framework v2.0 Bilgisayarınızda Kurulu Olması Gerekir
Microsoft DotNet Framework v2.0 İndirmek İçin Buraya Tıklayınız

EKTS'yi kurmak için verilen setup.exe dosyası çalıştırılır. Şekil 1'de gösterilen diyalog penceresi açılacaktır. Açılan diyalog penceresindeki adımlar takip edilerek programın kurulumu istenilen dizine yapılır ve tamamlanır.

Şekil 1: Setup penceresi.
Programı Çalıştırmak
EKTS programını çalıştırmak için EKTS.exe dosyasına tıklanır ve program Şekil 2'de gösterildiği gibi açılır. Kurulum yapılan dizinde bulunan EKTS.exe dosyasına masaüstüne oluşturulan EKTS kısayolundan veya Başlat menüsünün Programlar alt menüsünde bulunan EKTS kısa yolundan ulaşılabilir.

Şekil 2: EKTS nin açılış görüntüsü.
Kullanıcı Arabirimi

EKTS, Şekil 3'de gösterildiği gibi, biri devrenin tasarlandığı ana pencere ve diğeri elemanların bulunduğu kütüphane penceresi olmak üzere iki pencereden oluşmaktadır.

Şekil 3: Kullanıcı arabirimi
Ana pencerenin üst tarafında araç çubuğu bulunmaktadır. Araç çubuğunda dosya işlemlerini yapmak için dosya açma ve kaydetme, devreden seçili elemanları silme, baskı ön izleme ve yazıcıdan çıktı alma, tasarlanan devreyi çalıştırma düğmeleri bulunmaktadır. Araç çubuğunun altında ana pencereyi kaplayan devrelerin tasarlandığı panel bulunmaktadır. Kütüphane penceresinde ise devre elemanlarının grup halinde listesi ve seçili elemanı görmek için bir panel bulunmaktadır. Listeden devre elemanına çift tıklanarak ana penceredeki devre tasarlama paneline eklenebilir.
Dosyalarla Çalışmak
EKTS'de yeni dosya açma, var olan dosyayı açma ve dosyaya kaydetme işlemleri yapılabilir.
Yeni dosya açmak için araç çubuğundan Yeni dosya düğmesine tıklayınız veya Dosya -> Yeni menüsünü kullanınız.
Var Olan dosyayı açmak için araç çubuğundan Dosya Aç düğmesine tıklayınız veya Dosya -> Dosya Aç menüsünü kullanınız. Dosya aç penceresinden açmak istediğiniz dosyayı seçin ve Aç düğmesine tıklayınız.
Herhangi bir dosya açmadan önce program açık olan dosyadaki değişiklikleri kayıt etmenizi hatırlatacaktır.
Devreyi dosyaya kaydetmek için araç çubuğundan Kaydet düğmesine tıklayınız veya Dosya -> Kaydet menüsünü kullanınız. Dosyayı farklı isimle kaydetmek için Dosya -> Farklı kaydet menüsünü kullanınız. Açılan dosya kaydet penceresinden yeni dosya ismini giriniz ve kaydet düğmesine tıklayınız.
Tasarlanan devreyi resim dosyasına kaydetmek için Dosya -> Farklı kaydet menüsünden açılan dialog penceresinde dosya tipi olarak uygun resim formatını seçiniz.
Elemanlarla Çalışmak

Çizim Paneline Eleman Eklemek
Çizim paneline eleman eklemek için:
1. Kütüphane penceresinden eklemek istenilen şekil seçilir.
2. Seçilen şeklin üzerine fare ile çift tıklanarak çizim paneline eklenir.
Elemanları taşımak
Elemanları taşımak için, elemanın üzerine fare imleci ile sol tuş basılı tutularak sürüklenir ve istenilen konumda bırakılır.
Elemanlara isim vermek
Elemanlara isim vermek için:

1. Elemanın üzerinde bulunan etikete fare ile çift tıklayın.
2. Beliren metin kutusuna, Şekil 4'de gözüktüğü gibi, elemanın ismini giriniz veya açılır kutudan ilgili ismi seçiniz.
3. İsim belirlendikten sonra metin kutusu veya açılır kutunun dışarısına tıklayın.
Zaman röleleri ve kontaktörlere farklı isimler verilir. Kontakların isimleri devredeki zaman röleleri ve kontaktörlerin isimlerinden oluşan açılır kutudan belirlenir.
Zaman rölelerinin sayaç değerlerini belirlemek için yine aynı aşamalar geçerlidir.

Şekil 4 Kontaktöre İsim Verme İşlemi.

Elemanların isim etiketlerinin konumunu değiştirmek
Elemanların isim etiketlerinin konumunu değiştirmek için
1. Eleman farenin sol tuşuna tıklanarak seçiniz
2. Gri olarak beliren isim etiketini farenin sol tuşu basılı tutularak istenilen konuma sürükleyiniz ve bırakın.
Elemanlar taşınırken isim ve sayaç etiketleri elemanlarla beraber taşınır. Zaman rölelerinin sayaç etiketleri aynen isim etiketleri gibi taşınabilir.

Elemanları döndürmek
Elemanları döndürmek için:
1. Elemanın üzende farenin sağ tuşuna tıklayın
2. Açılan menüden, Şekil 5 de gözüktüğü gibi, döndürmek istediğiniz açıyı seçiniz
Elemanlar döndürülürken bağlantı çizgileri yeniden oluşturulur.

Şekil 5 Elemanları Döndürmek İçin Kullanılan Açılır Menü.

Lambanın rengini belirlemek
Lambanın rengini belirlemek için:
1. Lambanın üzende farenin sağ tuşuna tıklayın
2. Açılan menünün Şekil 6'da gözüktüğü gibi, Renk alt menüsünden vermek istediğiniz rengi seçiniz

Şekil 6 Lambanın Rengini Belirlemek İçin Kullanılan Renk Menüsü.

Elemanı silmek
Elemanı silmek için:
1. Elemanı, üzerine farenin sol tuşuna tıklayarak, seçiniz.
2. Araç çubuğundan Sil düğmesine tıklayın veya klavyeden Delete tuşuna basınız.
Elemanlar silinirken kendilerine bağlı olan bağlantı çizgileri de silinir.
Devre Bağlantıları
Bağlantı Oluşturmak
Bağlantı oluşturmak için:
1. Elemanın bağlantı ucuna fare imlecini kırmızı yuvarlak nokta gözükene kadar yaklaştırın.
2. Gözüken kırmızı yuvarlağın içinde farenin sol tuşuna basarak fare imlecini bağlantı yapmak istediğiniz diğer noktaya götürün.
3. Diğer elemanın bağlantı ucuna, veya başka bağlantı çizgisine, veya da düğüm noktasına, Şekil 7'de gösterildiği gibi, fare imlecini mavi yuvarlak nokta gözükene kadar yaklaştırınız.
4. Gözüken mavi noktanın üzerinde basılı olan farenin sol tuşunu bırakın.
5. Şekil 8'de gösterdiği gibi bağlantı çizgisi oluşur.

Şekil 7 EKTS'de Elemanlar Arasında Bağlantı Oluşturulurken Gözüken Şekiller.

Şekil 8 EKTS'de İki Eleman Arasındaki Bağlantının Oluşturulmuş Hali.

Bağlantı Çizgisini Kaydırmak
Bağlantı çizgisini kayırmak için bağlantı çizgisine farenin sol tuşu ile basılı tutarak, islenilen konuma kaydırınız. Bağlantı çizgileri yatay veya dikey kaydırılabilirler.

Bağlantı Çizgisini Silmek
Bağlantı çizgisini silmek için:
1. Farenin sol tuşuyla silmek istediğiniz bağlantı çizgisini seçiniz. Seçilen bağlantı çizgisi kırmızı ile belirecektir.
2. Araç çubuğundan Sil düğmesine tıklayın veya klavyeden Delete tuşuna basınız.
Düğüm Noktası
Düğüm Noktasını Oluşturmak
Düğüm noktası, bir eleman ile bağlantı çizgisi arasında bağlantı oluşturulunca otomatik olarak oluşur.

Düğüm Noktasını Silmek
Düğüm noktasını silmek için:
1. Farenin sol tuşuyla silmek istediğiniz düğüm noktasını seçiniz. Seçilen düğüm noktası kırmızı renge boyanacaktır.
2. Araç çubuğundan Sil düğmesine tıklayın veya klavyeden Delete tuşuna basınız.
Bir düğüm noktası silindiğinde düğüm noktası ile birleştirilen bağlantı çizgileri de silinir.

b]Açıklama metni
Açıklama Metni Oluşturmak [/b]
Açıklama metni oluşturmak için:
1. Düzenle menüsünde bulunan Metin Ekle düğmesine tıklayınız. Çizim penceresinin sol üst köşesine metin etiketi eklenecektir.
2. Eklenen metin etiketini farenin sol tuşuna basılı tutarak istediğiniz konuma taşıyınız.
Açıklama Metnini Düzenlemek
Açıklama metnini düzenlemek için:
1. Açıklama metnine farenin sol tuşu ile çift tıklayın.
2. Beliren metin kutusuna, Şekil 9'da gözüktüğü gibi, gözükmesini istediğiniz metni girin
3. Metni girdikten sonra metin kutusunun dışına tıklayın
4. Açılama metninin, sağ alt köşesine farenin sol tuşunu kullanarak boyutlandırın.


Şekil 9 Açıklama Metninde Gözüken Metin Kutusu.

Açıklama Metnini Silmek
Açıklama metnini silmek için:
1. Silmek istediğiniz açıklama metnine farenin sağ tuşuyla tıklayınız
2. Açılan menüden, Şekil 10'da gözüktüğü gibi, Açılama metnini kaldır seçeneğine tıklayınız.

Şekil 10 Açıklama metnini kaldır Seçeneği.
Kullanılan elemanları listele
Kullanılan elemanları listelemek için:
1. Araç çubuğunda bulunan Kullanılan Elemanları Listele düğmesine veya Pencere > Kullanılan Elemanları Listele menüsüne tıklayın.
2. Oluşturulan listeyi istediğiniz konuma farenin sol tuşunu basılı tutarak sürükleyin ve bırakın.
Listeyi gizlemek için yine Kullanılan Elemanları Listele düğmesine tıklayın.

Şekil 11 Devrede kullanılan elemanların listesi.
3 Fazlı Motoru Çalıştırıp-Durduran Devrenin Tasarlanması
Bu devreyi tasarlamak için:
1. EKTS çizim paneline devre elamanlarını ekleyin ve konumlandırın.
2. Elemanları isimlendirin.
3. Devre bağlantılarını oluşturun.
4. Gerekiyorsa açıklama metinleri ekleyin.
Tasarlanan Devreyi Çalıştırmak
Devreyi çalıştırmak için araç çubuğunda bulunan Çalıştır düğmesine tıklayınız. Eğer devrede herhangi bir sorun varsa program hata mesajı verecektir. Devrenin çalışması için bütün hataları düzeltmeniz gerekir.
Devre çalışır durumdayken Start / Stop düğmelerine, sınır anahtarlarına veya direk rölelere tıklayarak devrenin davranışlarını inceleyebilirsiniz. Sınır anahtarlarını kalıcı olarak kullanmak için farenin sağ tuşunu kullanınız. Devre çalışırken, Şekil 11'de gözüktüğü gibi, elektrik akımının geçtiği bağlantılar ve çalışan elemanlar morumsu-kırmızı (magenta) renk ile gösterilir. Motorun çalışması ve dönüş yönü üzerinde bulunan yuvarlak noktayla temsil edilmektedir.
Devreyi durdurmak için Durdur düğmesine tıklayınız.

Şekil 12 Tasarlanan Devrenin Çalışma Anı.
Yazıcıdan Çıktı Almak
Tasarlanan devrenin çıktısını almak için:
1. Araç çubuğundan Yazdır düğmesine tıklayınız.
2. Yazdırılacak görüntüyü görebileceğiniz ,Şekil 12'de gösterilen, Baskı ön izleme penceresi açılacaktır.
3. Gözüken görüntüyü yazdırmak için Baskı ön izleme penceresinden yazdır düğmesine tıklayınız.

Şekil 13 Baskı Ön İzleme Penceresi

Yazıcı ve kağıt boyutlarını belirlemek için:
1. Dosya>Yazdırma ayarları menüsüne tıklayarak, Şekil 13'de gösterilen, Print penceresini açınız.
2. Açılan pencereden yazıcıyı seçiniz ve Properties düğmesine tıklayarak kağıdın boyutları ve konumu belirtiniz.

Şekil 14 Yazıcı Ayarlarının Yapıldığı Print Penceresi.
Örnekler
Örnek 1
3 Adet 3 fazlı motorun aşağıdaki şekilde çalışması istenilmektedir; gerekli güç ve kumanda devrelerini tasarlayınız.
• Starta basıldığında birinci motor çalışacak
• Motordan 5 saniye sonra 2. motor çalışacak
• 2. motordan 5 saniye sonra 3. motor çalışacak, 1. motor duracak
• 2 ve 3 nolu motorlar 5 saniye birlikte çalıştıktan sonra duracaklar
• İşleyişin neresinde olursa olsun stop butonuna basılırsa motorlar duracak
Bu devre Şekil 14'de gösterildiği gibi tasarlanmıştır.

Şekil 15 EKTS Kullanılarak Yapılan 3 Adet 3 Fazlı Motoru Çalıştırma Devresi.
Bu devrede bir adet Z1 zaman rölesi kullanılmıştır. Zaman rölesinin sayacı 5 saniyeye ayarlanmıştır. Her beş saniyede bir, zaman rölesi anlık kontak değiştirmektedir. M, M2 ve M3 kontaktörleri sırasıyla 1. 2.ve 3. motorlarını çalıştırmaktadır. Kumanda devresinden bu kontaktörler kontrol edilerek, motorların istenilen biçimde çalışması sağlanmıştır.
Örnek 2
2 adet 3 fazlı, 1 adet tek fazlı motoru aşağıdaki gibi çalışması istenmektedir. Gerekli güç ve komanda devre şemasını çiziniz.
• Starta basıldıktan 3 saniye sonra 1 fazlı motor devreye girecek
• 1 fazlı motorun devreye girmesinden 5 saniye sonra 3 fazlı her iki motor da devreye girecektir.
• Her iki3 fazlı motor devreye girdikten 5 saniye sonra1 fazlı motor ve 3 fazlı motorlardan biri duracak.
• Diğer 3 fazlı motor da 10 saniye sonra duracak.
Belirtilen özelliklere uygun devre Şekil 15'de gösterildiği gibi tasarlanmıştır.

Şekil 16 EKTS Kullanılarak Yapılan 2 Adet 3 Fazlı ve 1 Adet 1 Fazlı Motorun Çalışma Devresi.
Bu devrede her motoru kontrol eden M1, M2 ve M3 kontaktörleri kullanılmıştır. Bu kontaktörlerin çalışması komanda devresinden kontrol edilmektedir.
EKTS'yi Kendi Dilinize Çevirin
EKTS uluslar arası simülatör olarak yapılmıştır dolaysıyla dışarıdan ayarlanabilen dil dosyası mevcuttur. Dil dosyası Unicode Text editörü veya Microsoft Excel kullanılarak geliştirilebilir.

Şekil 17 ulng.xls Excel dil dosyası.

EKTS ye yeni dil eklemek için:
1. Kurulum dizisinde bulunan ulng.xls dosyasını Microsoft Excel kullanarak açın.
2. Her kolon bir dili ifade etmektedir. İlk kolonda EKTS tarafından kullanılan anahtar kelimeler bulunmakta. Bu kolonu hiç değiştirmeyiniz.
3. Her yeni dili önceki eklenenlere benzer şekilde bir sonraki boş kolona ekleyiniz.
4. İlk satırda dilin kısaltılmış şeklini yazın. Bu EKTS tarafından kullanılacaktır.
5. Sonraki satırlara her satırın çevrilmiş şeklini yazın. Çeviriyi İngilizce veya Türkçeden yapabilirsiniz.
6. Çeviri bittikten sonra yapılan değişiklikleri daha sonra kullanabilmek için kaydedin. Dosyayı EKTS'nin okuması için ise Farklı Kaydet menüsünden Unicode Text formatında, EKTS.exe dosyasının bulunduğu dizine kaydedin.
7. xls ve txt dosyalarını kapatarak EKTS'yi çalıştırın.
8. Eklemiş olduğunuz dili Pencere > Dil menüsünden seçiniz. Dil menüsü ulng.txt dosyası kullanılarak otomatik olarak oluşturulmaktadır.
Dil dosyasını Unicode Text editörü kullanarak yapmak için her kolonu tab karakteriyle ve her satırı yeni satır ile ayırt ederek ulng.txt dosyasına kaydedin.


Detaylar ve Resimler Ekte


Kullanım klavuzu Elektrik. tarafından hazırlanmıştır. Konular birleştirildiği için burada yayınlanmaktadır.
 

Ekli dosyalar

  • ekts-otomatik-kumanda-tr-kullanim-klavuzu.zip
    191.6 KB · Görüntüleme: 2,952
  • ekts.zip
    4 MB · Görüntüleme: 509
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.

auqur

Üye
Katılım
17 Ocak 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
30
şimdi indirdin bir sorun yok çok güzel çalışıyor Allah razı olsun
 

hkn38

Üye
Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
64
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar bu programı yapan arkadaş Marmara Ünv. Teknik Eğitim Fakültesi mezunu aşağıda web sitesi var burada başka programlarda var ziyaret edebilirsiniz.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
11 Mar 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
arkadaşlar beni maruz görün bu devrenin açık şemaya nasıl dönüştürüyosunuz
yani kablo bağlantılarınıda proğram veriyomu örnekle açıklarsanız memnun olurum kumandaya yeni başladığım için
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Katılım
11 Şub 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
31
ya bn bu programı yükleyemiyorum indirdikten sonra bişi çıkıyo OK deyince diğer ekrande next yerine close var neden oluyo bu
 

issi

Üye
Katılım
17 Tem 2008
Mesajlar
33
Puanları
1
Merhaba,ben ETKS yükledim fakat;dinamik frenleme yapmak istiyorum bunun içinde dc güç kaynağı lazım dc güç kaynağı yok mu ekleyebilirmiyiz nerdedir? soracaktım.
 
Katılım
24 Ara 2008
Mesajlar
711
Puanları
31
Yaş
36
kardeş var olan komutlardan başka komut ekleyemezsin. yani ne varsa onu kullanabilirsin kendi yazdığın komutları(c, c++, c#, delphi ile yazdığın) kullanamazsın
 

frizbie

Üye
Katılım
31 Tem 2009
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
62
Selam ,
Bu iş üstüne 25 sene ihtisas yapmış birisi olarak , süper bir program ama !
kütüpanesinde çok eksikler var keşke kütüpanesine daha bir çok devre
elemanları ilave etme olanağı olsaydı. Mesela "Line,Hat" alamıyorsun
"point , nokta " yani noktadan noktaya hat çizimi yok. Referans belirleme yok
Kütüphande kullanılan semboller tamamen ABD sistemi , N/A N/C kontak sembol çeşitleri her standarta göre değil. UL,CS,VDE, standartları da olmalı.
Ama çok güzel ve eğitici bir program hazırlayan Hocamıza teşekkürler.
Sevgi ve saygılar.
 

harika32

Üye
Katılım
25 Ocak 2009
Mesajlar
137
Puanları
1
Yaş
61
Değerli Hocam,
Böyle herkesin kesin ihtiyacı olan bir programı hazırladığınız için öncelikle teşekkür ederim. Ancak hazırladığımız her projeyi çalıştırmamız biraz zor oluyor. Programa yukarıdaki yorumlarda da olduğu gibi kütüphaneye eklenti yapma şansınız yokmu? yada bu eklentileri kullanıcılara açamazmısınız.
Saygılarımla
 

Forum istatistikleri

Konular
119,188
Mesajlar
838,651
Kullanıcılar
432,351
Son üye
ilker.cetin

Yeni konular

Üst