Boardmaker Hakkında Herşey

  • Konbuyu başlatan SerkaN
  • Başlangıç tarihi

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
BOARDMAKER ELEKTRONİK BASKI DEVRE ÇİZİM PROGRAMI


BOARDMAKER DERS NOTLARI

BASKI DEVRE PLAKETİ:

Elektronik devre elemanlarının üzerine yerleştirildiği ve bu elemanlar arasındaki elektriksel bağlantının bakırlı yüzde oluşturulan yollarla sağlandığı plakalardır.

BASKILI DEVRELERİN AVANTAJLARI:

1.Seri üretime imkan tanır.

2.Cihazların ebatları ve ağırlıkları küçülür.

3.Maliyet azalır.

4.Devre sadeleşir, montaj ve onarımı kolaylaşır.

5.Tel şeklindeki iletkenler daha az kullanılacağından özellikle yüksek frekanslı devrelerde distorsiyon (elektriksel gürültü) azalır.

BOARDMAKER PROGRAMININ ÖZELLİKLERİ:

Elektronik devre şeması ve baskı devre çizimi için kullanılan bir paket programdır. Bu program sayesinde;

1.Birbirinden bağımsız elektronik şema ve baskı devre çizimi yapılabilir.

2.8 devre katı, 2 malzeme katı olacak şekilde çok katlı baskı devre çizilebilir.

3.Maksimum baskı devre ve şema büyüklüğü 43.18X43.18 cm dir. (17X17 inch)

4.Kat renkleri kullanıcı tarafından tanımlanabilir.

5.Track (çizgi) kalınlığı 0.05 mm ile 13.49 mm arasında ayarlanabilir.

6.Pad (Bağlantı noktası) kalınlığı 0.05 mm ile 13.49 mm arasında ayarlanabilir.

7.Her bir şema üzerine 8 farklı büyüklükte 5000 track ve 12000 track parçası kullanılabilir.

8.Her bir şema üzerine 16 farklı büyüklükte 2000 pad kullanılabilir.

9.Dairesel, kare, oval ve dikdörtgen biçiminde 16 farklı biçimde pad kullanılabilir.

10. 8 farklı büyüklük, 4 farklı kalınlıkta 10000 karakter yazı yazılabilir. Yazıların yerleri değiştirilebilir, döndürülebilir, ters çevrilebilir, kopyalanabilir.

11.Bir board üzerinde 100 farklı tipte 1000 sembol kullanılabilir.

12.Zaten geniş olan sembol kütüphanesine yeni semboller eklenebilir, mevcut semboller isteğe göre düzenlenebilir.

13.Çok katlı baskı devrelerde her bir kattaki Track (çizgi) rengi farklı seçilebilir. Çizgi açıları ayarlanabilir.

BOARDMAKER PROGRAMININ ÇALIŞMASI İÇİN GEREKLİ DONANIM:

1.En az 640 KB RAM bellek

2.Ms-Dos veya Windows işletim sistemi

BOARDMAKER PROGRAMININ ÇALIŞTIRILMASI:

Öncelikle program içindeki dosyaları inceleyelim:

Dosya İşlevi

BM.EXE Programı başlatma dosyası

BM1.EXE Şema, PCB ve sembol çizim dosyası

CONFIG.BM Konfigirasyon dosyası

SYMBOL.LL Baskı devre sembol dosyası

SYMBOL.SL Elektronik şema sembol dosyasıŞayet program aşağıdaki patch yapısında ise;
C:\BM

C:\BM\PCB
C:\BM\SCH

C:\BM\LIB
C:\>CD BM

C:\>BM>BM.EXE komutları ile program çalıştırılır.
 
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
ANA MENÜNÜN TANITIMI:

1.PCB Editör:Yeni bir baskı devre çıkarılabilir. Daha önceden çizilmiş baskı devre üzerinde değişiklik yapılabilir.

2.Schematic Editör: Yeni bir elektronik devre şeması çizilebilir. Daha önceden çizilmiş elektronik devre şeması üzerinde değişiklik yapılabilir.

3.Library Editör:İki menü seçeneği vardır.

a.PCB Library:
PCB kütüphanesine yeni sembol eklemek veya mevcut semboller üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.

b.Schematic Library: SCH kütüphanesine yeni sembol eklemek veya mevcut semboller üzerinde değişiklik yapmak için kullanılır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
TASARIM EKRANININ TANITIMI:


MESAJ SATIRI:Hata mesajları burada görüntülenir.

SATIR EDİTÖRÜ:Kayıt edilecek veya yüklenecek dosya ve sembol isimleri yada şema içerisine girilecek yazılar bu kısma yazılır.

DURUM SATIRI:Ekranın o anki çalışma şartları (kursör koordinatları, çizginin yatayla yapacağı açı, zoom seviyesi) burada görüntülenir.

R:Relative (Göreceli) başlangıç noktası

+215.90, +215.90 :Kursör koordinatları

MM:Ölçü birimi

Track 1/20:Track sayısı

45:Kırılma açısı

Zoom=3:Büyültme seviyesi

MOD BİLGİ SATIRI:O anda çalışılan mod ile ilgili bilgiler (çizgi renk ve genişlik kodları, hangi katta çalışıldığı) burada görüntülenir.

Layer=1: 1. katta çizim yaptığımızı gösterir.

Width=3(0.5):Düzeltilmekte olan veya yeni çizilen çizgi kalınlığının 0.5 mm olduğunu ve sıra numarasının 3 olduğunu gösterir.

Node 3 of 12: Seçilen çizgide 12 adet nod olduğunu, imlecin 3. nod üzerinde bulunduğunu gösterir.

TASARIM ALANI:Ekranın ortasındaki dikdörtgen alandır. Çizimler bu bölgede yapılır. Bu alanı büyütmek yada küçültmek için klavyedeki 1-7 tuşları ile zoom seviyesi ayarlanır. 1:En büyük seviye 2:En küçük seviye

ALT MENÜ SATIRI:Menü çubuğundaki alt komutlara ulaşmak için ;

a)Ctrl tuşu ile birlikte ilgili menünün baş harfi olan tuşa basılır.

b)Kursör menü üzerine götürülerek Enter’e basılır.

c)Mouse ile menü üzerinde sol tuş tıklanır.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
MENÜLER VE KOMUTLARI

CONFİG (AYARLAR) MENÜSÜ:


4 kısımdır:

1)Status (Durum):Çalışılan dosya ile ilgili bilgi verir. (Adı, Sembol kütüphane adı, çalışma modu vb.)

2)Usage (Kullanım):Dosyanın bellekte kapladığı yer, kullanılan çizgi, nokta, yazı ve sembol adetlerini verir.

3)Options (Seçenekler):programın kullanımıyla ilgili genel ayarlamaları içerir.

4)Last error message (Son hata mesajı):Mesaj satırında en son görülen hata mesajını gösterir.

OPTIONS (SEÇENEKLER):

1.Track and pad sizes (Çizgi ve pad ölçülendirme):Çizgiler için kalınlık, Pad’lar için iç ve dış çap ölçülerinin mm yada inç cinsinden ayarlanmasını sağlar. Çizgi kalınlığı 0.05 mm-13.49 mm arası; Pad iç ve dış çapları 0.05 mm-13.4 mm arası ayarlanabilir.

· To choose :Seçmek (Ok tuşlarıyla)

· Change size :Değer değiştirmek (+/-)

· Change units :Birim değiştirmek (U)

· Exit :Çıkış (ESC)

2.Layer selection-Schematic colours) (Kat ve renk seçimi):Çok katlı baskı devrelerde kullanılan katları ve her bir kattaki elemanların renklerini belirlemekte kullanılır. PCB çiziminde Layer selection; SCH çiziminde Schematic colours menüsü aktif olur. Schematic colours penceresinde kat seçimi yoktur.

Layer selection penceresinde:

· Upper silk screen :Üst eleman yüzeyi

· Copper Layer1..8 :Bakırlı yüzeyler

· Lower silk screen :Alt eleman yüzeyi

· ü :Her bir kat için seçilmiş olan rengi gösterir.

Schematic colours penceresinde:

· Lines :Çizgi rengi

· Pads :pad rengi

· Text :Yazı rengi

· Lines in symbols :Sembol çizgileri rengi

· Pads in symbols :Sembol padları rengi

· Text in symbols :Sembol yazıları rengi3.Layer/via setup (Katlar arası geçiş deliği):Çok katlı baskı devrelerde katlar arası geçiş yapılan yerlere konan pad’ların biçimini tanımlar.

Penceredeki Auto via seçeneği;

· ON :Geçiş deliği için onay ister.

· NO CONFİRM :Geçiş deliği otomatik olarak konur.

· Layer Pair :Geçiş yapılan katları eşleştirmek için kullanılır. Aralık tuşuna basılarak eşleştirilmiş katlar arasında geçiş yapılabilir.4.Block options (Blok seçenekleri):Bir blok içindeki elemanlara aynı anda işlem yapabilmeyi sağlayan ayarlamaları içerir.

· Track :pICKUP (Komuttan etkilenir.)

· Pads :pICKUP

· Text :LEAVE (Komuttan etkilenmez.)

· Symbols :pICKUP

· Capture mode :Bloğun kaydırılması, ters çevrilmesi gibi işlemlerde bağlantıların kopup kopmamasını kontrol eder.

· Block fill setup :Blokların çizgiyle doldurulma biçimi tanımlanır. Izgara biçimi, çizgi kalınlıkları gibi.

5.Mouse settings (Fare ayarları):

· Sensitivity (Hızı) :Very fast (Çok hızlı)- Fast (Hızlı)- Medium (Normal)- Slow (Yavaş)- Very slow (Çok yavaş)

· Type (Tipi) :2 key mouse (İki tuşlu)- 3 key mouse (Üç tuşlu)

6.Printer settings (Yazıcı ayarları):

· Printer type (Tipi) : a)9 pin b)24 pin c)Laser yazıcı tipi seçilebilir.

· Printer width (Genişliği) : 7 inch’ten 16 inch’e kadar değişen genişlikte yazıcı seçilebilir.

· Printout scale (Ölçeklendirme):Yazıcıdan çıktının 1:1 veya 1:2 oranlarında alınması için kullanılır.

· Print mode (Yazı kalınlığı) : a)Normal b)Bold (koyu) baskı seçimi

· Output to LPT1&COM1&FILE (Yazıcı portu):Yazıcının bağlandığı portu seçmekte kullanılır.

· Laser scaling (Lazer yazıcı ölçeklendirme): X ve Y eksenlerine bağımsız olarak ölçeklendirme yapılır.

7.Backup settings (Yedekleme ayarları):

· Backup timer (yedekleme süresi): 5-30 dk. Arasında uyarı süresi ayarlanır.

· Backup copies (Yedek kopya sayısı): 1-9 arasında yedeklenecek kopya sayısı seçilebilir.

OFF seçilirse yedek kopya oluşturmaz.

8.Message timer (Mesaj süresi ayarı):Mesaj satırında görülen mesajın bekleme süresi 0.5-3 sn. arasında ayarlanabilir. OFF seçilirse mesaj görüntülenmez.

9.Cursör settings (İmleç ayarları):

· Cursör size (imleç boyutu):SMALL (küçük) - MEDIUM (orta) - LARGE (büyük)

· Cursör box (imleç kutusu): ON:Kutulu OFF:Kutusuz

10.Direktory setup (Dizin ayarları):programın ve alt dizinlerinin yerini tanımlamakta kullanılır.

· Current direktory (Çalışma dizini) : C:\BM

· PCB files (PCB dosyaları) : C:\BM\PCB

· Schematic files (SCH dosyaları) : C:\BM\SCH

· Librarys (Semboller) : C:\BM\LİB

11.Design rules (Elemanlar arası mesafe ayarı):Elemanlar arasındaki minimum mesafeyi Thou (do) cinsinden tanımlamakta kullanılır.

1 Thou=0.025mm 1inch=2.54mm

12.Keyboard setup (Klavye ayarı):

· Keyboard layout (Klavye tipi) :XT yada AT (AT seçilmelidir.)

· Keyboard country (Ülke dili) :UK (İng.)- GERMANY (Alm.)- FRANCE (Fra.)

13.Option auto save (Otomatik kaydetme/kaydetmeme):ON seçilirse Config menüsünde yapılan değişiklikler programdan çıkışta otomatik olarak Config.bm dosyasına kaydedilir.

14.Save options (Kaydet ve çık): Option auto save seçeneği OFF olarak düzenlenmişse, yapılan değişiklikleri Config.bm dosyasına kaydetmek için bu seçenek kullanılır.
 
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
FILE (DOSYA) MENÜSÜ:

Load (Aç) (Alt+L):Daha önce kaydedilmiş bir dosyayı editöre yüklemek amacıyla kullanılır. Komut çalıştırıldığında Mesaj satırında ;

“Enter file name” (Dosya adını giriniz) mesajı çıkar. Dosya asını bilmiyorsanız bir şey yazmadan doğrudan Enter’e basın. Ekrana dosya adlarını içeren bir liste gelecektir. İstediğiniz bir dosya üzerine tıklayarak dosyayı yükleyebilirsiniz.

Save (Kaydet) (Alt+S):Tasarım alanındaki baskı devre veya devre şemasını kaydetmek amacıyla kullanılır. Komut çalıştırıldığında Mesaj satırında ;

“Enter file name:NONAME.XXX” (Dosya adını giriniz) mesajı çıkar. Backspice (Geriye boşluk) tuşuyla NONAME.XXX yazısı silinerek 8 karakterden uzun olmayan bir dosya adı yazılır.

Dir *.PCB (Listele) (Alt+D):Daha önce isim verip kaydetmiş olduğumuz dosyaları listeler. Dosyaların üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.Restore Backup (Yedekle): (Alt+R):Daha önce bir ad verilip kaydedilmiş bulunan dosyalarda değişiklik yapılıp kaydedilirken önceki biçimleri de yedek olarak kaydedilir.Böylece devre üzerinde yapılan herhangi bir değişikliği geri alma, ve ya bir devreyi farklı şekillerde dizayn etme şansı doğar.

BM programı yedek dosyaları 1, 2, 3 olarak adlandırır.1 nolu dosya en son yani en güncel yedektir. En fazla 9 yedekleme yapılabilir. Restore backup komutu çalıştırıldığında Mesaj satırında ;

(Hangi dosyanın yedeğini yükleyeceksiniz?) sorusu sorulur. İlgili dosya ismini girince :

“Restore from which backup:1, 2, 3....?” (Kaç nolu yedeği elde etmek istiyorsunuz?) sorusu sorulur. Rakam girilerek Enter’e basılır.

Symbol Library (Sembol Kütüphanesi):... :Bu komut çalıştırıldığında Library menüsü altındaki komutlar görüntülenir. Bu komutlar daha sonra işlenecektir.

New (Yeni) (Alt+N):Çalışma alanına yeni bir sayfa açmak amacıyla kullanılır. Bir dosya üzerinde çalışırken bundan vazgeçip yeni bir sayfa açmak istediğimizde bu komut kullanılır. Yeni sayfa açıldığında Mesaj satırında;

“Clear drawing area? Confirm (Y/N)” (Çizim alanı siliniyor, onaylıyor musunuz?) mesajı çıkar. “Y” derseniz sayfa kaydedilmeden silinir ve boş bir sayfa çıkar. “N” derseniz eski çalışma ekranda kalmaya devam eder. BM programı açılan her yeni sayfaya NONAME adını verir.

Output (Çıktı Aygıtı) ... :Çıktı almak için kullanılacak aygıtlarla ilgili ayarlamaları içerir.
Print all

1. Layers to print
2. Printer settings
3. Output mode
4. Resist clearanca
5. Group layers
6. Print style
7. Start printing

Penplot

Postscript
Photo plot
NC drill

Exit Editör (Editörden çıkış) (Alt+X):Tasarım ekranından çıkıp ana menüye dönmek amacıyla kullanılır. Komut çalıştırıldığında Mesaj satırında ;

“Exit? Please confirmi (Y/N)” (Çıkış işlemini lütfen onaylayın) mesajı görünür. “Y” tuşuna bastığınızda ;

“Artwork not saved! Abondon (Y/N) (Çizdiğiniz şekil kaydedilmedi! Çıkmak istiyor musunuz?) mesajı görünür. “Y” tuşuna bastığınızda ana menüye dönülür. “N” tuşuna basarsanız editör ortamında kalmaya devam edilir.
 
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
EDIT (DÜZENLEME) MENÜSÜ:


Çizim alanındaki bir mod üzerinde değişiklikler yapabilmemize yarar. Seçtiğimiz moda göre Option menüsü altında farklı komutlar görüntülenir. Çizgilerle ilgili bir düzenleme yapmak istediğimizde önce F1 Track komutu seçilir. Mesaj satırında hangi çizgi ile ilgili işlem yapacaksak o çizgiyi seçmemiz gerektiği bildirilir. Mouse veya ok tuşları ile ilgili track seçilir. Çizgi seçili hale getirildikten sonra Option menüsü altında çeşitli işlemlerin yer aldığı bir menü penceresi açılır. Bu pencereden istenilen komut seçilerek işlem yapılır.

Edit menüsünde bir mod seçildiğinde program aynı modda kalmaya devam eder. Yani Track modu seçildiğinde sadece çizgilerle ilgili düzenlemeler yapılabilir. Başka bir modla ilgili düzenleme yapılacaksa Edit menüsünden ilgili mod seçilmelidir.

Track (Çizgi) F1
Pad (Delik) F3
Text (Yazı) F5
Symbol (Sembol) F7


ADD (EKLE) MENÜSÜ:

Tasarım alanına çizgi, pad, sembol, yazı eklemekte kullanılır. Tasarım alanına bir çizgi eklemek istediğimizde Add/Track komutu çalıştırılır. Mesaj satırında imleci çizginin başlayacağı noktaya konumlandırmamız istenir. İmleci istenilen noktaya götürüp Enter tuşuna basıldığında veya farenin sol tuşu tıklandığında nokta belirlenmiş olur. Farenin sol tuşu basılı vaziyette sürükleyerek çizgi çizilir. Sağ tuş veya ESC ile çizgi tamamlanır.

Add menüsünde bir mod seçildiğinde program aynı modda kalmaya devam eder. Yani Track modu seçildiğinde sadece çizgi eklenebilir. Başka bir mod eklenecekse Add menüsünden ilgili mod seçilmelidir.

Track (Çizgi) F2
Pad (Delik) F4
Text (Yazı) F6
Symbol (Sembol)F8
 
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
TOOLS (ARAÇLAR) MENÜSÜ:

Hilight (Işıklandırma) F9 :Bir çizginin bağlantılarının tam ve doğru olarak yapılıp yapılmadığını kontrol etmek amacıyla o çizginin ışıklandırılmasını sağlar. Komut çalıştırılıp fare ile ilgili çizgi seçilmelidir.Block (Bloklama) F10 :Birden fazla elemanı bir grup olarak tanımlamakta kullanılır. Bundan sonra uygulanacak komutlar o blok içindeki tüm elemanlar için geçerli olur.

Blok komutunu çalıştırdıktan sonra mesaj satırında imleci blok olarak tanımlayacağımız bölgenin köşesine götürmemiz istenir. Fare ile ekranda bir dikdörtgen oluştururuz ve istediğimiz elemanları seçeriz. Blok tanımlı durumda iken Option menü penceresi altındaki komutlar tüm blok için geçerli olur.

Zoom (Büyültme) :Tasarım alanındaki çizimi büyütmek amacıyla kullanılır. Klavyedeki 1-7 tuşları da aynı işlevi görür. Büyültme yapıldığında gerçek boyutlar sabit kalır, sadece görüntü büyür.

Unzoom (Küçültme) :Tasarım alanındaki çizimi küçültmek amacıyla kullanılır. Klavyedeki 1-7 tuşları da aynı işlevi görür. 1 tuşu en büyük, 7 tuşu en küçük görüntüyü verir. Küçültme yapıldığında gerçek boyutlar sabit kalır, sadece görüntü küçülür.

Pan (Ortalama) :İmlecin bulunduğu noktayı ekranın merkezine yerleştirmemizi sağlar. Kısayol tuşu P ‘ dir.

Set Origin (Başlangıç noktası) :Tasarım ekranında başlangıç noktası sol alt köşedir. Koordinatlar bu noktaya göre tanımlıdır. Sol alt köşe (0,0) noktasıdır ve Absolite origin (Gerçek başlangıç noktası) olarak anılır. İstenirse yeni bir başlangıç noktası tanımlanabilir. Komut çalıştırılıp imleç istenilen noktaya götürülür ve nokta seçilir. Kullanıcı tarafından seçilen nokta Relative origin (Göreceli başlangıç noktası) olarak adlandırılır. Tasarım ekranında geçerli olan origin sol alt köşedeki mesaj satırında görüntülenir. “A:Absolute” “R:Relative”

Goto Origin (Başlangıç noktasına git):İmleci Set origin komutuyla tanımlanmış başlangıç noktasına konumlandırır.

Rubberband (Çizgi görüntüleme) :ON konumundayken çizilen çizgiler çizim esnasında görünür. OFF konumunda ise çizgi tamamen bitmeden yani çizgi sonuna gelinip Enter’e basılmadığı sürece çizgiler görünmez.

Quasi-Track (Çizgi kalınlığı) :Rubberband seçeneği ON durumunda iken etkilidir. ON konumunda ince çizgiler görünür. OFF konumunda tek bir çizgi görünür.

Grid On/Off (Noktalı ekran) :Çalışma ekranındaki noktaların görünmesini veya görünmemesini sağlar.Angle Assist (Çizgi kırılma açısı) :Çalışma alanına çizgi ekleme işleminde, çizgilerin birleşme noktaları arasındaki açıtı belirlemeye yarar. Çıkan alt menüde;

Assist off:Köşe açısı serbest

450 only:45 derecelik köşeler

900 only:90 derecelik köşeler

Grid Snap (İmleç hızı, birimi) :İmleç ilerleme hızını ayarlar. Hassas çizimler için “freehand” seçeneği seçilmelidir.

Cursör mode (Başlangıç noktası modu):Başlangıç noktasını Absolite (Gerçek) veya Relative (Göreceli) olarak değiştirmek için kullanılır.

Cursör type (Kursör tipi, şekli) :Kursör tipini değiştirmek için kullanılır. Her komutta küçük (+) ve büyük (+) olarak değiştirilebilir.

Units (Ölçü birimi tanımlama) :
Ölçü birimini mm veya inch olarak tanımlamakta kullanılır.

View nodes (Bağlantı noktaları özellikleri) (V) :Simge adı, sembol ismi, varsa değeri, bağlantı modu, pin numarası gibi değerler bu seçenekle öğrenilebilir.
 
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
OPTION (SEÇENEKLER) MENÜSÜ:

Option menüsüne girebilmek için Add veya Edit menüsünden herhangi bir mod seçilmiş olmalıdır. Aksi halde “No mode selected” (hiçbir mod seçili değil) mesajı ile karşılaşılır. Her mod’da farklı bir Option menüsü vardır.

TRACK (ÇİZGİ) MODUNDA:

Insert/move (Araya girme/Taşıma) :İnsert komutuyla seçilen nod ile bir sonraki nod arasında kalan çizgi parçası yerine başka bir çizgi parçası yerleştirilir. Move komutuyla seçilen nod yer değiştirilir.

Home node (Başlangıç nodu):İmleci başlangıç noduna konumlandırır.

Back a node (Önceki nod) :İmleci bulunduğu nod’dan bir önceki nod’a konumlandırır.

Next node (Sonraki nod):İmleci bulunduğu nod’dan bir sonraki nod’a konumlandırır.

End node (Bitiş nodu) :İmleci çizginin Bitiş nod’una konumlandırır.

Arc/Circle (Yay/Daire) :Bir çizgi parçasını Yay veya Daire biçimine getirir.

Current node (Aktif nod üzerine konumlanma):İmleci Aktif nod üzerine konumlandırır.

Delete node (Nod silme):Aktif nod’u silmek için kullanılır.

All layer (Track katı değiştirme):
Seçilen bir çizginin tamamının baskı devredeki katını değiştirmek için kullanılır. Kat değişince çizginin rengi de seçilen kata göre değişir. Komut kullanıldığında;

Enter layer for the whole track (0~9) (Çizgi için katı seçiniz)

Segment Layer (Track parçası katı değiştirme):Sadece seçilen çizgi parçasının katını ve dolayısıyla rengini değiştirir. Komut kullanıldığında;

“Please enter the layer number (0~9)” (Kat numarasını giriniz)

All witdh (Track kalınlığını değiştirme):
Seçilen çizginin tamamının kalınlığını değiştirmek için kullanılır. Komut kullanıldığında;

“Enter width number for the whole track (1~8)” (Çizgi kalınlığı için kod numarasını giriniz)

Segment witdh (Track parçasının kalınlığını değiştirme) : Sadece seçilen çizgi parçasının kalınlığını değiştirir. Komut kullanıldığında;

“Please enter the width number (1~8) (Kalınlık kod numarasını giriniz)

Split (Track’i ikiye ayırma):
Çizgiyi iki parçaya ayırmaya yarar. Çizgi Aktif nod’dan itibaren ayrılır. İşlem sonunda çizginin görüntüsü değişmez. Komut kullanıldığında;

“Split-track please confirm (Y/N)? (Çizgi ayrılsın mı?)

Repeat (Track tekrarlama):En son çizilen veya seçilen bir çizginin ekrana yeniden çizilmesini sağlar.

Invert Order (Nod tersleme):Nod numaralarını ters çevirir. Yani başlangıç ve Bitiş nodlarını değiştirir.

Shift Track (Track kaydırma) :
Seçilen bir çizginin başka bir tere kaydırılmasını sağlar. Çizgi seçilir, komut çalıştırılır, imleç yeni konumuna getirilir. Böylece kaydırma işlemi tamamlanmış olur.

Kill (Track silme) :Seçilen bir çizginin tamamının silinmesi için kullanılır. Çizgi seçilip komut çalıştırıldığında;

“Please confirm, Type (Y) es (N) o “ (Silme işlemini onaylayınız)

Nearest Pad (En yakın pad’a konumlama) :Bir çizgiyi imlecin en yakın olduğu pad’a konumlandırıp bağlantı yapmak için kullanılır.

Layer Pair (Kat eşlemesi yapma) :Çok katlı baskı devre şemalarında önceden eşleştirilmiş katlar arasında geçiş yapmak için kullanılır. Komut çalıştırıldığında veya SPICE tuşuna basıldığında ;

“Via hole ? [Return] – accept [Esc] – ignore” mesajı görüntülenir. Katlar arası geçişe “geçiş deliği” adı verilen özel bir pad konulmak istenirse Enter tuşuna, istenmezse ESC tuşuna basılmalıdır.

Assist Flip
 
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
TEXT (YAZI) MODUNDA:

Current (Aktif yazı üzerine konumlanma):İmleci seçili bulunan yazı üzerine konumlandırır.

Text Content (Yazı kapsamını görüntüleme):Değişiklik yapacağımız yazıyı satır Editörüne aktarır.

Increment (Rakamı veya Harf sırasını arttırma):Yazının en sağdaki karakterini bir arttırır. Örneğin bir devrede birden fazla direnç varsa R1- R2-R3 veya Ra- Rb- Rc diye adlandırılır. İndisi bir attırmak için yazı seçili hale getirilip Increment komutu çalıştırılır.

Decrement (Rakamı veya Harf sırasını azaltma):Seçili durumdaki yazının indisini bir azaltır.

Layer (Yazı katını değiştirme): Seçili durumdaki yazının katını değiştirir. Yazı seçilip komut çalıştırıldığında mesaj satırında;

“Please enter the layernumber (1~8)” (Kat numarasını giriniz) mesajı görüntülenir.

Size (Yazı boyutunu değiştirme)(S) : Seçili durumdaki yazının boyutunu değiştirir. Yazı seçilip komut çalıştırıldığında mesaj satırında;

“Please enter text size number (1~8)” (Yazı boyutu kod numarasını giriniz) mesajı görüntülenir.

Kod Yazı yüksekliği (mm)


1 - 0,63

2 - 1,27

3 - 1,90

4 - 2,54

5 - 3,81

6 - 5,08

7 - 7,62

8 - 10,16
Width (Yazı kalınlığını değiştirme) (W): Seçili durumdaki yazının kalınlığını değiştirir. Yazı seçilip komut çalıştırıldığında mesaj satırında;

“Please enter the width number (1~4)” (Yazı kalınlığı kod numarasını giriniz) mesajı görüntülenir.

Kod Yazı kalınlığı (mm)


1 - 0,05

2 - 0,26

3 - 0,48

4 - 0,69

Anticlockwise (Yazıyı sola döndürme):Seçili durumdaki yazıyı saat ibresinin tersi yönünde 90 derece döndürür.

Mirror (Yazıyı ters çevirme) :Yazının görüntüsünü ters yüz eder.

Repeat (Yazı tekrarlama):Seçili durumdaki yazıyı tasarım ekranının başka bir yerine kopyalar. Bir yazı seçilip komut çalıştırıldığında mesaj satırında;

“Position cursör and press [Return]” (İmleci konumlandırıp Enter’e basınız) mesajı görüntülenir.

Kill (Yazı silme) : Seçili durumdaki yazının silinmesi için kullanılır. Yazı seçilip komut çalıştırıldığında mesaj satırında;

“Please confirm. Type (Y) es (N) o” (İşlemi onaylıyor musunuz?) mesajı görüntülenir. “Y” tuşuna basarsanız yazı silinir.
 
Konu Sah
SerkaN

SerkaN

Üye
Katılım
2 Mar 2006
Mesajlar
195
Puanları
6
Yaş
38
BLOCK MODUNDA:

Block origin (Başlangıç noktası tanımlama) :Blok içinde bir başlangıç noktası tanımlamakta kullanılır. Tanımlanan başlangıç noktası sadece blok için geçerlidir.

Shift (Blok kaydırma):Bloğun tasarım alanının bir başka yerine taşınmasında kullanılır.

Repeat (Blok kopyalama):Bloğun kopyalanmasında kullanılır.

Clockwise (Bloğu sağa döndürme) :Bloğu saat ibresi yönünde 90 derece döndürmeye yarar.

Anticlock (Bloğu sola döndürme) :Bloğu saat ibresinin tersi yönünde 90 derece döndürmeye yarar.

Mirror (Bloğu ters çevirme):Bloğu yatay doğrultuda ters yüz eder.

Track layer (Bloktaki çizgi katını değiştirme) :Bloktaki çizgilerin katını değiştirmeye yarar.

Print block (Blok yazdırma) :Bloğun yazıcı çıktısının alınmasında kullanılır.

Penplot block (Blok çizdirme) :Bloğun çizici (plotter) yazıcı çıktısının alınmasında kullanılır.

Kill (Blok silme) :Bloğun silinmesinde kullanılır.

Flood fill (Blok doldurma):Bloğun bir bölgesinin bakır hatlarla doldurulması amacıyla kullanılır.


LIBRARY (SEMBOL KÜTÜPHANESİ) MENÜSÜ:

View library (Sembol listesi):
Kütüphanedeki sembollerin adlarını listeler. Komut çalıştırıldığında mesaj satırında;

“Enter library file name:SYMBOL.LL (Sembol kütüphanesi adını giriniz) mesajı görüntülenir.

Browse library (Sembol görüntüleme):Sembol isimlerini dikey bir pencerede listeler. Herhangi bir sembol ismi üzerine tıklandığında sembol ekranda görüntülenir.. Bundan sonraki her tıklamada bir sonraki sembol görüntülenir. Klavyede “N” tuşuna basarak bir sonraki. “B” tuşuna basarak bir önceki sembolü görüntüleyebilirsiniz.

Add to library (Sembol ekleme) :Bu seçenek sadece Library Editör de iken çalışır. Sembol kütüphanesine yeni bir sembol eklemek için kullanılır. Yanlışlıkla başka bir PCB veya SCH Editör de çalıştırırsanız mesaj satırında:

“Only ovailable within library editör” mesajı görüntülenir.

Erase symbol (Sembol silme):
Bu seçenek sadece Library Editör de iken çalışır. Sembol kütüphanesinde bulunan bir sembolü silmek için kullanılır.

Update symbols (Sembol değiştirme) :Bir sembolde değişiklikler yaparak yeniden kaydedilmesi için kullanılır.

Export symbol (Sembol ekleme) :Tasarım alanında bulunan devredeki bir sembolü sembol kütüphanesine katmak için kullanılır.

Rename symbol (Sembol adı değiştirme) :
Sembol kütüphanesinde bulunan bir sembolün adını değiştirmek için kullanılır.
 

Benzer Konular

Forum istatistikleri

Konular
117,227
Mesajlar
826,005
Kullanıcılar
426,823
Son üye
atesss3

Yeni konular

Üst