AEG, Goronje, Bosh, Siemens vb. Modellere Ait Arıza Kodları

yılmazg58

Üye
Katılım
6 Eki 2009
Mesajlar
201
Puanları
3
Arkadaşlar yabancı bir siteden buldum belki işinize yarar. Çevirmeleri google de cevirdım düzgün olmayabilir. Kolay gelsin.
AEG
Fejlkoder til Aegvaskemaskiner. AEG çamaşır makineleri için hata kodları. (Lavamat 6955 med flere...) (Dahafazlası ile Lavamat 6955 ...)

F1
= Vandindtagningsfejl (undersøg om der er åbnet for vandhanen)F1 = Su azaltılması Hata (musluk için orada açılmış olup olmadığınıkontrol edin)

F2 = Pumpefejl (undersøg om pumpen eller filteret blokeret,undersøg slanger i forbindelse med pumpen) F2 = Pompa Arıza(pompa veya filtre bloke olursa, pompa için hortumlar check)

F3 = Aquastop aktiveret. F3 = Aqua Dur sağladı. (undersøg for lækage) (Sızıntı olupolmadığını kontrol edin)

F7 = Varmer ikke. F7 hiçbir ısıtıcı=. F8 = NTC-føler kortsluttet. Kısa

F8 = NTC sensörü.
F9 = Tachogenerator kortsluttet (motorfejl). F9= Tacho kısa (motor arızası). (undersøgogså motorkul). (Ayrıca fırçalar kontrol edin).

FA = Triac kortsluttet(motorfejl). FA = Triyak kısa (motor arızası).

FB = Niveaufejl (sikkerhedsniveau er aktiveret 6gange - undersøg niveaukontrol og -slange). FB = Düzey hata(güvenlik 6 kez etkinleştirildiğinde - seviye kontrolü ve hortum kontrol edin).
AEG çamaşır makineleri için hata kodları. (LavamatUpdate med flere...) (Daha fazlası ile Lavamat Güncelleme ...)
C1 = Vandindtagningsfejl (undersøg om der er åbnet forvandhanen) C1 = Su azaltılması Hata (musluk için orada açılmışolup olmadığını kontrol edin)

C2 = Pumpefejl (undersøg om pumpen eller filteret blokeret,undersøg slanger i forbindelse med pumpen) C2 = Pompa Arıza(pompa veya filtre bloke olursa, pompa için hortumlar check)

C3 = Aquastop aktiveret. C3 = Aqua Dur sağladı. (undersøg for lækage) (Sızıntı olupolmadığını kontrol edin)

C7 = Varmer ikke. C7 hiçbir ısıtıcı=.

C8 = NTC-føler kortsluttet. C8 = NTCsensör kısa.

C9 = Tachogenerator kortsluttet (motorfejl). C9= Tacho kısa (motor arızası). (undersøgogså motorkul). (Ayrıca fırçalar kontrol edin).

CA = Triac kortsluttet (motorfejl). CA= Triyak kısa (motor arızası).

CD = Dørlås defekt CD = Kapı kusur

CE = Ingen melding fra vanddispenser inden for 2min. CE = 2 dakika içinde vanddispenser hiçbir duyuru.

CF = Programfejl CF = UygulamaHatası


Ariston için hata kodları

Hermed følger liste over fejlkoder til Artiston vaskemaskine. Aşağıda Artistonçamaşır makinesi için hata kodlarının listesi. (Passertil bla. ALD140EX). (Blah uyar. ALD140EX).

F01 = Kortslutning triac på elmodul.Elmodul üzerinde

F01 = Kısa devre triyak. (Undersøg kontakt CNE på elmodulet. Udskift eventueltdette). (Elmodulet de temas CNE kontrol edin. Herhangi bir değiştirin).

F02 = Motorfejl. F02 = Motorhata oluştu. Kortslutning/brud på Tacho.Kısa devre / Tacho kırılması. (Undersøg motorkul.Undersøg ledning og kontakter mellem motor og styring. Undersøg kontakt CNE påelmodulet. Udskift evt. Motorkul, Motor eller motorstyring). (Fırçalarkontrol edin. Tel ve motor ve direksiyon arasındaki temas noktalarında.Elmodulet az temas CNE kontrol edin. Gerekirse değiştirin. Fırçalar, motor veyamotor).

F03 = Følerfejl. F03 = Sensörhata oluştu. (Undersøg kontakt CNE på elmodulet.Udskift eventuelt dette, eller NTC føler ). (Bu değiştirin. Elmodulet aztemas CNE denetleyin veya NTC sensör).

F04 = Niveaufejl I (Undersøg pressostat;kan være blokeret i stilling tom. Undersøg pressostat og pressostatslange, samtledninger til pressostat. Undersøg kontakt CNE på elmodulet. Udskift eventueltdette). F04 = Hata Seviye I (basınç kontrol kontrol edin, boşpozisyonda bloke edilebilir. Basınç geçmek için basınç şalteri vepressostatslange ve telleri kontrol edin. Elmodulet az temas CNE kontrol edin.Herhangi bir değiştirin).

F05 = Niveaufejl II (Undersøg pressostat;kan være blokeret i stilling tom. Undersøg afløbspumpe og -slange. Undersøgbundslange. Chek pressostat og pressostatslange, samt ledninger til pressostat.Undersøg kontakt CNE på elmodulet. Udskift eventuelt dette). F05= Hata Seviye II (basınç şalteri kontrol edin, boş pozisyonda bloke edilebilir.Drenaj pompası ve hortum olmadığını kontrol edin. Alt hortumunu kontrol edin.Chek basınç şalteri ve pressostatslange ve teller basınç geçmek için. Elmoduletde temas CNE kontrol edin. Herhangi bir değiştirin).

F06 = Fejl i program I (Undersøg omledninger sidder korrekt. Sluk maskinen (se evt. i manualen om maskinen kannulstilles). Undersøg kontakt CNE på elmodulet. Udskift eventuelt dette).F06 I = Hata (kablolar güvenli olup olmadığını kontrol edin. Elmoduletaz temas CNE kontrol edin (ayrıca bkz. Makinenin manuel olarak sıfırlanabilir.)Makineyi kapatın. Herhangi bir değiştirin).

F07 = Fejl i program II (Undersøg omledninger sidder korrekt. Sluk maskinen (se evt. i manualen om maskinen kannulstilles). Undersøg kontakt CNE på elmodulet. Udskift eventuelt dette).F07 programı II = Hata (yani kablo düzgün oturmuş olup olmadığınıkontrol edin. Makinesi (ayrıca bkz. Sıfırlanabilir makinenin Kılavuzda.)Elmodulet de CNE temas olmadığını kontrol edin. Kapatın herhangi birdeğiştirin).

F08 = Niveaufejl III (Undersøg pressostat;kan være blokeret i stilling tom. Undersøg pressostat og pressostatslange, samtledninger til pressostat. Undersøg kontakt CNE på elmodulet. Udskift eventueltdette). F08 = Hata Seviye III (basınç kontrol kontrol edin, boşpozisyonda bloke edilebilir. Basınç geçmek için basınç şalteri ve pressostatslangeve telleri kontrol edin. Elmodulet az temas CNE kontrol edin. Herhangi birdeğiştirin).

F09 = Fejl i Eeprom (chip med software)EEPROM içindeki

F09 = Hata (yazılım ilechip)

F10 = Niveaufejl IV (Undersøg pressostat;kan være blokeret i stilling tom. Undersøg pressostat og pressostatslange, samtledninger til pressostat. Undersøg kontakt CNE på elmodulet. Udskift eventueltdette). F10 = Hata Seviye IV (basınç şalteri kontrol edin, boşpozisyonda bloke edilebilir. Basınç geçmek için basınç şalteri vepressostatslange ve telleri kontrol edin. Elmodulet az temas CNE kontrol edin.Herhangi bir değiştirin).

F11 = Pumpefejl. F11 = PompaHatası. (Undersøg afløbspumpe, filter og slanger,samt ledninger til pumpen. Undersøg kontakt CN1 og CNF på elmodulet. Udskifteventuelt dette eller pumpen). (Pompa drenaj pompası, filtre vehortumlar ve telleri kontrol edin. Elmodulet üzerinde temas CN1 ve CNFolmadığını kontrol edin. Şu ya da pompa değiştirin).

F12 = Ingen kommunikation mellemdisplaykort og El-modul. F12 = ekran kartı ve El-modülüarasındaki iletişim yok. (Undersøg kontakter og ledninger. Udskift eventuelt displaykort ogelmodul). (Anahtarlar vekablolar kontrol edin. Ekran kartları ve elmodul herhangi değiştirin).

F13 = Fejl på NTC til tørremodul.Modülü kuru NTC üzerinde F13 = Hata.


Asko

Fejlkoder til Asko vaskemaskiner. Asko çamaşır makineleri için hata kodları. (W6461 med flere...) (Daha fazlası ile W6461 ...)F1 = Niveaufejl (overfyldt) F1 = Düzey Hata (kalabalık)

F2 = Motorfejl F2 = Motor Hatası

F3 = Tømmefejl/Pumpefejl F3 = Boş Hata / Pompa Arıza

F4 = Fejl på vandindtag. Su alımı üzerinde F4 = Hata.

F5 = Følerfejl (termisterfejl) F5 = Sensör Hata (termisterfejl)

F6 = Temperaturfejl F6 = Sıcaklık Hatası

F7 = Skumkontrol F7 = Köpük Kontrolü
F8 = Lugeåbningsfejl (dørlås) F8 = Kapı Açık Hata (kapı kilidi)(0000) = Maskinen har ikke centrifugeret (0000) = makine dönmüyor

(= = =) = Du har forsøgt at starte et program med lågen åben (= =) = Bir açık kapı bir programı başlatmak için çalıştı


Fejlkoder til Asko vaskemaskiner. Asko çamaşır makineleri için hata kodları. (W640 med flere...) (Daha fazla olan W640 ...)

F1
= Varmelegemefejl F1 = Isıtıcı Hata

F2 = For meget vand i maskinen F2 makinede çok fazla su =

F3 = Følerfejl F3 = Sensör Hatası

F4 = Fejl på vandindtag. Su alımı üzerinde F4 = Hata.Fejlkoder til Asko opvaskemaskiner. Asko bulaşık makineleri için hata kodları. (253 med flere...) (Daha fazla olan 253 ...)

F1
= Varmelegemefejl F1 = Isıtıcı Hata

F2 = For meget vand i maskinen/sikkerhedsstop er aktiveret (Træk maskinen ud og tip den bagover (så kommer der vand på gulvet). Kommer fejlen igen kan det f.eks. skyldes en utæthed i en pakning eller slange.) (Bu hata tekrarlanırsa, örneğin. Bir conta veya hortum bir sızıntı neden Eğer makine çekin ve (böylece katta su olacak) geriye doğru uç..) Makine / güvenlik durma F2 = su tüketimi çok aktif

F3 = Følerfejl F3 = Sensör Hatası

F4 = Fejl på vandindtag. Su alımı üzerinde F4 = Hata.Bauknecht

Fejlkoder til Bauknecht Vaskemaskine (blandt andet tilWAE8985): Bauknecht Yıkama (diğer şeyler WAE8985 arasında) içinhata kodları:
FH = Ingen vand FH su =
FA = Aquastop fejl FA = Aqua Dur Hatası
FP = Udtømningsfejl FP = Udtømningsfejl
F4 = Temperatur fejl (ingen temperaturstigning)F4 = Sıcaklık hatası (sıcaklık artışı)
F5 = NTC fejl F5 = NTC hata
F6 = Tachometer fejl (ingen motorbevægelseregistreret) F6 = Takometre yetmezliği (hiçbir motor hareketini kayıtlı)

F7 = Triac kortslutning (motorfejl) F7 = Triyak kısadevre (motor arızası)
F8 = Temperaturfejl F8 = Sıcaklık Hatası

F9 = Niveaufejl F9 = Seviye Hata
F10= Defekt temperatur sensor F10 = Hatalısıcaklık sensörü
F11= Kommunikationsfejl (programfejl) F11 = İletişimhatası (program hatası)
F12= Temperaturfejl (ovehedningssikring)F12 = Sıcaklık Hata (ovehedningssikring)
F13= Vandfordelerfejl F13 = Su DağıtımHatalar

F14= Eeprom-fejl (programfejl) F14 = EEPROM hatası(bug)
F21= Kommunikationsfejl (programfejl) F21 = İletişimhatası (program hatası)
F31= Kommunikationsfejl (programfejl) F31 =İletişim hatası (program hatası)


Fejlkoder til Bauknecht Opvaskemaskine: Bauknecht Bulaşık için hata kodları:F0 = Sensor-fejl F0 = Sensör hatası
F1 = NTC-fejl F1 = NTC hata
F2 = lækage-fejl F2 = sızıntı hata
F3 = Fejl på opvarmningssystem Isinmasistemi F3 = Hata

F4 = Udtømningsfejl F4 = Udtømningsfejl
F5 = Spulearme blokeret F5 = püskürtmekolları engellendi
F6 = Intet vand (Chek tappested/vandhane) F6= Su (Chek şişeleme konum / dokunun)
F7 = Flowmeter-fejl (Flowmeter chekker hvor megetvand der komme i maskinen) F7 = Akış Ölçer Hata (Debimetre yanlışlıklamakineye gelen su miktarını kontrol eder)

F8 = Niveaufejl F8 = Seviye Hata
F9 = Påfyldningsfejl(Lukker for meget vand ind) F9 = Dolum hata (çok fazla su kapatır)


Blomberg

Fejlkoder til Blomberg vaskemaskiner. Blomberg çamaşır makinesi için hata kodları.

Modeller med display: Ekranlımodeller:

Er.00 Er.00 Elektronikfejl. Elektronik Arıza. (Kan evt. afhjælpes ved at afbryde for strømmenkortvarigt) (Olabilir. Akışını kısa bir süre kesintiye azaltılabilir)
Er.01 Er.01 Ingen vand (Chek tappested/vandhane, samt tilløbsslangeog evt aquastop). Su (muhtemelen Chek şişeleme yeri / musluk ve hortumgiriş ve aqua-stop).

Er.02 Er.02 Pumperikke / Niveaukontrol. Pompalar değil / Seviye Kontrol. (Chek Pumpe, filter og slanger. Chek Niveaukontrol ogniveaukontrolslange). (Chek pompa, filtre ve hortumlar. Chek seviyekontrol ve seviye kontrollü uzun).
Er.03 Er.03 Varmer ikke Isıtıcı değil
Er.04 Er.04 Triac motor kortslutning (elektronikfejl) TriyakMotor kısa devre (elektronik yetmezliği)
Er.05 NTC kortslutning eller ledningsfejl.Er.05 NTC devre veya kablo hataları.
Er.06 Motor blokeret eller tachosignalEr.06 bloke Motor veya hız sinyali
Er.07 Dørlås Er.07 Kapı
Er.08 Tilslutninger på print eller displayEr.08 Bağlantıları basım ya da gösterim

Er.09 Fejl i programvælger Seçiminde Er.09Hata
Er.10 Niveaukontrollens sikkerhedsniveauaktiveret (evt. magnetventil) Güvenlik etkin bir Er.10 seviyekontrolü (veya solenoid vana)

Er.11 Overophedning i forhold til valgt temperatur Set sıcaklığının Er.11 Aşırı
Er.12 Dør ikke lukket Kapalı değil Er.12Kapı
Er.13 Centrifugerings-omdrejninger Er.13santrifüj hız
Er.14 12C bus Eeprom (Elektronikfejl)Er.14 12C otobüs EEPROM (Elektronik Arıza)
Er.15 Programvælger Er.15Programı Seçici
Er.16 12C bus (Elektronikfejl) Er.1612C otobüs (Yazılım Hatası)
Er.17 Er.17
Er.18 Frekvens Er.18 Frekans
Er.19 Varmtvandstilslutning. Er.19Sıcak su girişi.Modeller uden display: Ekransız modeller:

LED 1=1600 eller 1400 o/min (afhængig af modellen)
LED 1 = 1600 veya 1400 devir / dk(modele bağlı olarak)
LED 2=1200 o/min
LED 2 = 1200 dev / dak
LED 3=900 o/min
LED3 = 900 dev / dak
LED 4=600 o/min
LED4 = 600 dev / dak
LED 5=0 o/min
LED5 = ​​0 d / d
LED 4+5 LED 4 +5 Ingen vand (Chek tappested/vandhane, samt tilløbsslangeog evt aquastop). Su (muhtemelen Chek şişeleme yeri / musluk ve hortumgiriş ve aqua-stop).

LED 3+5 LED 3 +5 Pumper ikke / Niveaukontrol. Pompalar değil /Seviye Kontrol. (Chek Pumpe, filter og slanger.Chek Niveaukontrol og niveaukontrolslange). (Chek pompa, filtre vehortumlar. Chek seviye kontrol ve seviye kontrollü uzun).
LED 2+5 Varmer ikke LED 2 +5ısıtıcı değil
LED 1+5 LED 1 +5 Triac motor kortslutning (elektronikfejl) TriyakMotor kısa devre (elektronik yetmezliği)
LED 3+4 NTC kortslutning ellerledningsfejl. 3 +4 NTC devre veya kablo hataları LED.
LED 2+4 Motor blokeret eller tachosignalEngellenen LED 2 +4 Motor veya hız sinyali
LED 1+4 Dørlås 1 +4 Kapı LED
LED 2+3 Tilslutninger på print ellerdisplay LED 2 +3 Bağlantıları basım ya da gösterim

LED 1+3 Fejl i programvælger Seçiminde LED 1+3 Hata
LED 1+3+5 Niveaukontrollenssikkerhedsniveau aktiveret (evt. magnetventil) LED 1 +3 +5 Seviyekontrollü güvenlik etkin (ya da selenoid vana)

LED 3+4+5 Overophedning i forhold til valgt temperatur Ayarlanan sıcaklık LED 3 +4 +5 Aşırı ısınma
LED 2+4+5 Dør ikke lukket Kapalıdeğil LED 2 +4 +5 Kapı
LED 1+4+5 Centrifugerings-omdrejninger1 +4 +5 santrifüj hızı LED
LED 1+2 12C bus Eeprom (Elektronikfejl)LED 1 +2 12C otobüs EEPROM (Elektronik Arıza)
LED 1+3 Programvælger LED 1 +3Programı Seçici
LED 2+3+4 12C bus (Elektronikfejl) LED2 +3 +4 12C otobüs (Elektronik Arıza)
- -
LED 1+2+4 Frekvens LED 1 +2 +4Frekans
LED 2+3+5 Varmtvandstilslutning. 2+3 +5 Sıcak su girişi LED.


Bosch

Fejlkoder til Boschvaskemaskiner. Boschçamaşır makineleri için hata kodları. (WFK2801 medflere...) (Dahafazlası ile WFK2801 ...)

F1
= Vandindtag er forlangsomt (Undersøg hane, slange og magnetventil) F1 = Su emme (vana,hortum ve solenoid valf kontrolü) çok yavaş

F2 = Opvarmningstid for lang(Varmelegeme, føler etc...) = Isınma uzun süre F2 (ısıtıcı, sensör,vb ..)

F3 = Udpumpning er forlangsom (Undersøg Bundslange, trevlesi, pumpe og afløbsslange) F3 = Drenaj (Uzun Altkontrol edin, trevlesi, pompa ve drenaj hortumu) çok yavaş

F4 = Motorfejl. F4 = Motor hataoluştu. (Undersøg motor, motorkul, ledninger ogmotorstyring) (Motor fırçaları, kablolama ve motor yönetimi kontroledin)

F5 = Balancefejl. F5 = Bakiye hataoluştu. (Undersøg at tøjet ikke klumper sammen, atder ikke er store ting i ex. en bademåtte. Undersøg støddæmpere og karfjedre)(Elbise amortisör kontrol ve karfjedre eski büyük şeyler olduğunu birliktegötürü yoktur. Bir bathmat. Olmadığını kontrol edin)

F6 = (Undersøg motorkul) F6= (fırçalar inceleyin)

Brandt

Fejlkoder til Brandt vaskemaskiner. Brandt çamaşır makineleri için hata kodları.

Modeller med display: Ekranlı modeller:

Er.00 Er.00 Elektronikfejl. Elektronik Arıza. (Kan evt. afhjælpes ved at afbryde for strømmen kortvarigt) (Olabilir. Akışını kısa bir süre kesintiye azaltılabilir)
Er.01 Er.01 Ingen vand (Chek tappested/vandhane, samt tilløbsslange og evt aquastop). Su (muhtemelen Chek şişeleme yeri / musluk ve hortum giriş ve aqua-stop).

Er.02 Er.02 Pumper ikke / Niveaukontrol. Pompalar değil / Seviye Kontrol. (Chek Pumpe, filter og slanger. Chek Niveaukontrol og niveaukontrolslange). (Chek pompa, filtre ve hortumlar. Chek seviye kontrol ve seviye kontrollü uzun).
Er.03 Er.03 Varmer ikke Isıtıcı değil
Er.04 Er.04 Triac motor kortslutning (elektronikfejl) Triyak Motor kısa devre (elektronik yetmezliği)
Er.05 NTC kortslutning eller ledningsfejl. Er.05 NTC devre veya kablo hataları.
Er.06 Motor blokeret eller tachosignal Er.06 bloke Motor veya hız sinyali
Er.07 Dørlås Er.07 Kapı
Er.08 Tilslutninger på print eller display Er.08 Bağlantıları basım ya da gösterim

Er.09 Fejl i programvælger Seçiminde Er.09 Hata
Er.10 Niveaukontrollens sikkerhedsniveau aktiveret (evt. magnetventil) Güvenlik etkin bir Er.10 seviye kontrolü (veya solenoid vana)

Er.11 Overophedning i forhold til valgt temperatur Set sıcaklığının Er.11 Aşırı
Er.12 Dør ikke lukket Kapalı değil Er.12 Kapı
Er.13 Centrifugerings-omdrejninger Er.13 santrifüj hız
Er.14 12C bus Eeprom (Elektronikfejl) Er.14 12C otobüs EEPROM (Elektronik Arıza)
Er.15 Programvælger Er.15 Programı Seçici
Er.16 12C bus (Elektronikfejl) Er.16 12C otobüs (Yazılım Hatası)
Er.17 Er.17
Er.18 Frekvens Er.18 Frekans
Er.19 Varmtvandstilslutning. Er.19 Sıcak su girişi.Modeller uden display: Ekransız modeller:

LED 1=1600 eller 1400 o/min (afhængig af modellen)
LED 1 = 1600 veya 1400 devir / dk (modele bağlı olarak)
LED 2=1200 o/min
LED 2 = 1200 dev / dak
LED 3=900 o/min
LED 3 = 900 dev / dak
LED 4=600 o/min
LED 4 = 600 dev / dak
LED 5=0 o/min
LED 5 = ​​0 d / d
LED 4+5 LED 4 +5 Ingen vand (Chek tappested/vandhane, samt tilløbsslange og evt aquastop). Su (muhtemelen Chek şişeleme yeri / musluk ve hortum giriş ve aqua-stop).

LED 3+5 LED 3 +5 Pumper ikke / Niveaukontrol. Pompalar değil / Seviye Kontrol. (Chek Pumpe, filter og slanger. Chek Niveaukontrol og niveaukontrolslange). (Chek pompa, filtre ve hortumlar. Chek seviye kontrol ve seviye kontrollü uzun).
LED 2+5 Varmer ikke LED 2 +5 ısıtıcı değil
LED 1+5 LED 1 +5 Triac motor kortslutning (elektronikfejl) Triyak Motor kısa devre (elektronik yetmezliği)
LED 3+4 NTC kortslutning eller ledningsfejl. 3 +4 NTC devre veya kablo hataları LED.
LED 2+4 Motor blokeret eller tachosignal Engellenen LED 2 +4 Motor veya hız sinyali
LED 1+4 Dørlås 1 +4 Kapı LED
LED 2+3 Tilslutninger på print eller display LED 2 +3 Bağlantıları basım ya da gösterim

LED 1+3 Fejl i programvælger Seçiminde LED 1 +3 Hata
LED 1+3+5 Niveaukontrollens sikkerhedsniveau aktiveret (evt. magnetventil) LED 1 +3 +5 Seviye kontrollü güvenlik etkin (ya da selenoid vana)

LED 3+4+5 Overophedning i forhold til valgt temperatur Ayarlanan sıcaklık LED 3 +4 +5 Aşırı ısınma
LED 2+4+5 Dør ikke lukket Kapalı değil LED 2 +4 +5 Kapı
LED 1+4+5 Centrifugerings-omdrejninger 1 +4 +5 santrifüj hızı LED
LED 1+2 12C bus Eeprom (Elektronikfejl) LED 1 +2 12C otobüs EEPROM (Elektronik Arıza)
LED 1+3 Programvælger LED 1 +3 Programı Seçici
LED 2+3+4 12C bus (Elektronikfejl) LED 2 +3 +4 12C otobüs (Elektronik Arıza)
- -
LED 1+2+4 Frekvens LED 1 +2 +4 Frekans
LED 2+3+5 Varmtvandstilslutning. 2 +3 +5 Sıcak su girişi LED.
Gorenje

Fejlkoder til Gorenje Vaskemaskine (blandt andet tilWA162): Gorenje Yıkama (diğer şeyler arasında, WA162) için hata kodları:
F1 = Temperaturfejl F1 = Sıcaklık Hatası

F2 = Niveaufejl F2 = Seviye Hata

F3 = Motorfejl F3 = Motor Hatası

F4 = Opvarmningsfejl. F4 = Isıtma hata.

F5 = Pumpefejl F5 = Pompa Arıza

F31 = Motorfejl F31 = Motor Hatası
F32 = Motorfejl F32 = Motor Hatası

F41 = Opvarmningsfejl F41 = Isıtma Hataları
F42 = Opvarmningsfejl F42 = Isıtma Hataları
F43 = Opvarmningsfejl F43 = Isıtma Hataları
F44 = Opvarmningsfejl F44 = Isıtma Hataları

F61=Centrifugeringsfejl (omdrejninger) F61 = Spin Hatalar(rpm)
F62=Dørlåsfejl F62 = Dørlåsfejl

Fejlkoder til Gorenje Komfur/Ovn (blandt andet til B1-Ora, B50EP, B9000,B9050 óg HEC50EP ): GorenjeSoba / Fırın (diğer şeyler arasında, B1-Ora, B50EP, B9000, B9050 ve HEC50EP)için hata kodları:

F1 = Fejl på stegetermometer Prob F1 = Hata

F2 = Fejl på temperaturmodul Modülüsıcaklık F2 = Hata

F3 = Fejl på temperaturmodul Modülüsıcaklık F3 = Hata

F4 = Sensorfejl F4 = Sensör Hatası

F6 = Relæ-fejl - chek evt. F6 = röle hata - çekgerekirse. ledninger mellem print. devrearasında teller.

F8 = For høj temperatur. F8 yüksek sıcaklıkiçin =.

F10 = Styringsfejl. F10 = Kontrol hatalar.

F15 = Temperaturfejl. F15 = Sıcaklık hata.

F16 = Styringsfejl F16 = Kontrol Hataları

F18 = Fejl i betjeningssensor F18 = Hatakumanda sensörü

F85 = Temperturved elektronisk moduler er for høj - chek evt. Elektronik modüllerin F85 = Tempertur çok yüksek -çek varsa. køleblæser. fanlısoğutma.


LG Electronics

Fejlkoder til LG vaskemaskiner. LG çamaşır makineleri için hata kodları.

IE Fejl under vandindtag IEhata oluştu su alımı
UE Balancefejl (ubalance undercentrifugering) UE Dengesi Hatası (santrifüj sırasındadengesizlik)

OE Udtømningsfejl OEUdtømningsfejl
FE Niveaufejl (overfyldt medvand) FEDüzey Hata (su ile taşan)
PE PENiveaufejl (fejl på niveaukontrol) DüzeyHata (seviye kontrolü)
dE Dør åben eller fejl pådørlås/låsehage (mekanisk) dEkapı açık veya hata kapı çene (mekanik) kilitlemek / kilidini açmak
CE Styringsfejl. CE Kontrolhata.
LE Fejl på dørlås (kan også være enmotorfejl) Kapı kilidi LE Hata (ayrıca bir motor arızasıolabilir)


Siemens

Fejlkoder tilSiemens vaskemaskiner. Siemensçamaşır makineleri için hata kodları. (Siwamat6140 / WM64000 med flere...) (Daha fazlası ile Siwamat 6140 / WM64000 ...)

F1
= Vandindtag er forlangsomt (Undersøg hane, slange og magnetventil) F1 = Su emme (vana,hortum ve solenoid valf kontrolü) çok yavaş

F2 = Opvarmningstid for lang(Varmelegeme, føler etc...) = Isınma uzun süre F2 (ısıtıcı, sensör,vb ..)

F3 = Udpumpning er forlangsom (Undersøg Bundslange, trevlesi, pumpe og afløbsslange) F3 = Drenaj (Uzun Altkontrol edin, trevlesi, pompa ve drenaj hortumu) çok yavaş

F4 = Motorfejl. F4 = Motor hataoluştu. (Undersøg motor, motorkul, ledninger ogmotorstyring) (Motor fırçaları, kablolama ve motor yönetimi kontroledin)

F5 = Balancefejl. F5 = Bakiye hataoluştu. (Undersøgat tøjet ikke klumper sammen, at der ikke er store ting i ex. en bademåtte.Undersøg støddæmpere og karfjedre)(Elbise amortisör kontrol ve karfjedre eski büyük şeyler olduğunu birliktegötürü yoktur. Bir bathmat. Olmadığını kontrol edin)

F6 = (Undersøg motorkul) F6= (fırçalar inceleyin)
Suspendisse potenti. Suspendisse potansiyel.

Smeg

Fejlkoder for Smeg opvaskemaskiner (ex. STE975): Smeg bulaşıkmakineleri (örn. STE975) için hata kodları:E2 =Sikkerhedsniveau (Aquastop) E2 =Güvenlik (Aqua Stop)

E3 = Ingen opvarmning E3 = Hayır ısınma

E4 = Temperatursensor afbrudt E4 = SıcaklıkSensörü kesildi

E5 = Maskinen tager ikke vand ind E5 =makine doldurmak değil

E6 = Opvarmning uden vand Susuz E6 = ısıtma

E7 = Vandet tømmes ikke ud E7 = suyu boş değil

E8 = RAM læsefejl (styringsfejl) E8 = RAMokuma hatası (kontrol hatası)

E9 = Pause i testfase (Kan være styringsfejl)E9 = Duraklat test aşamasında (kontrol hatası olabilir)


Vølund

Fejlkoder til Vølundopvaskemaskiner. Vølundbulaşık makineleri için hata kodları. (253 medflere...) (Dahafazla olan 253 ...)

F1
= VarmelegemefejlF1 =Isıtıcı Hata

F2 = For meget vand imaskinen/sikkerhedsstop er aktiveret (Træk maskinen ud og tip den bagover (såkommer der vand på gulvet). Kommer fejlen igen kan det f.eks. skyldes enutæthed i en pakning eller slange.) (Bu hata tekrarlanırsa, örneğin. Birconta veya hortum bir sızıntı neden Eğer makine çekin ve (böylece katta suolacak) geriye doğru uç..) Makine / güvenlik durma F2 = su tüketimi çokaktif

F3 = Følerfejl F3 = Sensör Hatası

F4 = Fejl på vandindtag.Su alımı üzerinde F4 =Hata.


Fejlkoder til Whirlpool Vaskemaskine: Whirlpool Çamaşır Makinesi için hata kodları:
FH = Ingen vand FH su =
FA = Aquastop fejl FA = Aqua Dur Hatası
FP = Udtømningsfejl FP = Udtømningsfejl
F4 = Temperatur fejl (ingen temperaturstigning)F4 = Sıcaklık hatası (sıcaklık artışı)
F5 = NTC fejl F5 = NTC hata
F6 = Tachometer fejl (ingen motorbevægelse registreret)F6 = Takometre yetmezliği (hiçbir motor hareketini kayıtlı)

F7 = Triac kortslutning (motorfejl) F7 = Triyak kısadevre (motor arızası)
F8 = Temperaturfejl F8 = Sıcaklık Hatası

F9 = Niveaufejl F9 = Seviye Hata
F10= Defekt temperatur sensor F10 = Hatalısıcaklık sensörü
F11= Kommunikationsfejl (programfejl) F11 = İletişimhatası (program hatası)
F12= Temperaturfejl (ovehedningssikring)F12 = Sıcaklık Hata (ovehedningssikring)
F13= Vandfordelerfejl F13 = Su DağıtımHatalar

F14= Eeprom-fejl (programfejl) F14 = EEPROM hatası(bug)
F21= Kommunikationsfejl (programfejl) F21 = İletişimhatası (program hatası)
F31= Kommunikationsfejl (programfejl) F31 =İletişim hatası (program hatası)


Fejlkoder til Whirlpool Opvaskemaskine (feks. ADP995WHM): : Whirlpool Bulaşık Makinesi (örneğinADP995WHM) için hata kodları F0 = Sensor-fejl F0 = Sensör hatası
F1 = NTC-fejl F1 = NTC hata
F2 = lækage-fejl F2 = sızıntı hata
F3 = Fejl på opvarmningssystem Isinmasistemi F3 = Hata

F4 = Udtømningsfejl F4 = Udtømningsfejl
F5 = Spulearme blokeret F5 = püskürtmekolları engellendi
F6 = Intet vand (Chek tappested/vandhane) F6= Su (Chek şişeleme konum / dokunun)
F7 = Flowmeter-fejl (Flowmeter chekker hvor megetvand der komme i maskinen) F7 = Akış Ölçer Hata (Debimetre yanlışlıklamakineye gelen su miktarını kontrol eder)

F8 = Niveaufejl F8 = Seviye Hata
F9 = Påfyldningsfejl(Lukker for meget vand ind) F9 = Dolum hata (çok fazla su kapatır)

 
Moderatör tarafında düzenlendi:

eses262

Üye
Katılım
18 Eki 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
34
Hocam harikasinnn, tam da aradigim sey!
 

hasan_345

Üye
Katılım
9 Şub 2011
Mesajlar
26
Puanları
3
Yaş
32
üstat yeni modellerin hata kodaları yokmu acaba bana gereklı nde
 

Sponsor Bağlantı

Forum istatistikleri

Konular
108,125
Mesajlar
763,461
Kullanıcılar
401,535
Son üye
Yalcin357

Yeni konular

Üst