21 - 23 Kasım 3. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi - izmir

Murat

Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
Katılım
19 Şub 2006
Mesajlar
1,601
Puanları
581
Yaş
42
Konum
izmir
21 - 23 Kasım 3. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi - izmir

Özel Oturum -1
LED Aydınlatma, Kontrol Sistemlerinde Teknolojik Gelişmeler
Peter Van Der KOLK / Alan JACKSON - HELVAR

LED aydınlatma ve kontrol sistemlerinde dünyada yaşanan gelişmeler konusunda dünyadaki öncü firmalardan Helvar’ın LED İş Geliştirme Müdürü Elektronik Mühendisi Peter Van Der KOLK ve Uluslar arası İş Geliştirme Müdürü Alan JACKSON’ın konuşmacı olarak katıldığı özel oturum sempozyum kapsamında düzenlenecektir.

Özel Oturum -2
DALI Aydınlatma Yönetim Sistemleri

Peter Van Der KOLK - AG DALI Başkanı
DALI (Digital Addressable Lighting Interface, Dijital Adreslenebilir Aydınlatma Arayüzü ) Uluslararası “IEC 62386” Standartları çalışmaları ve teknolojik gelişmeler , bu alanda çalışan imalatçıların, kuruluşların, mühendislerin oluşturduğu AG-DALI etkinlik grubu başkanı Peter Van Der KOLK tarafından düzenlenecek özel bir oturumda aktarılacaktır.

Özel oturumları, paneli, bildirileri ve tartışma platformları ile Aydınlatma sektörünün nabzını tutacak olan sempozyumda, ilgili Bakanlıklar, TEDAŞ Genel Müdürlüğü ve bağlı birimleri, Türk Standartları Enstitüsü, Üniversiteler, Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Aydınlatma Türk Milli Komitesi, Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği ve sektörel firmaların ve diğer konuya ilgili ziyaretçilerin katılımıyla sektörün tüm bileşenlerinin yer alması hedeflenmektedir.

2.) GÜÇ VE ENERJİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU - 21-24 KASIM 2013

Elektrik enerjisinin üretiminden iletimine dağıtımından tüketiciye sunulmasına kadar olan süreçte enerjinin kaliteli ve kesintisiz olması hiç şüphesiz ki üretim, iletim ve dağıtım sistemlerindeki alt yapı iyileştirmelerinin yanı sıra gelişen teknolojinin izlenmesi, tasarım ve uygulamaya ilişkin güncel yönetmelik ve standartlar çerçevesinde gerekli düzenlemelerin yapılması ile mümkündür.

Bu amaçla Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi olarak 21-24 Kasım 2013 tarihlerinde III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi kapsamında Güç ve Enerji Sistemleri Sempozyumu gerçekleştirilecek olup, güç ve enerji sistemlerine yönelik ülkemiz ve dünya ölçeğinde yapılan çalışmalar katılımcılarla paylaşılacaktır.

Üç gün boyunca sürecek etkinlikte aşağıdaki bildiri oturumları çerçevesinde,

 • Transformatörlerde Sismik Dayanım, Enerji Verimliliği, Amorf Nüve Kullanımı, Bina İçi Transformatör Merkezlerinin Tasarımında Çevresel Sorunlar,
 • Akıllı Şebekeler, Enerji İzleme Sistemleri
 • Petrol Gaz Dağıtım Sistemlerinde Elektrik Dağıtımı
 • Kojenerasyon Sistemlerinde İşletme Ve Bakım, Optimum Santral Seçimleri
 • OG Hatlarda Bakım Planlaması
 • Kesintisiz Güç Kaynaklarında Sismik Dayanım
 • Rüzgar ve Güneş Enerji Üretim Santrallerinde Tasarım ve Projelendirme ve Şebekeye Bağlantıları
 • Harmonik Sistemler, Elektrik Ark Ocaklarının Harmonik Sistemlere Yönelik Bozucu Etkilerinin Analizi
 • Yıldırımdan Korunma Sistemleri,
 • Yapılarda ve Endüstriyel Tesislerde Elektrik Tesisatlarının Denetlenmesi, Test ve Devreye Alma
 • Yapılarda ve Endüstriyel Tesislerde Elektrik Tesisatlarında Güvenlik, Artık Akım Kullanımı

vb. konular haricinde Elektrik Tesislerinde Güvenlik, Bina içi AG / YG Tesisleri, Patlayıcı Ortamlarda Elektrik Tesisatları, İletkenler, Yangına Karşı Güvenli Kablolar, Yenilenebilir Enerji Sistemleri vb. bir çok konuda enerji sistemlerini ve elektrik tesisat alanını doğrudan ilgilendiren güncel konuların uzmanlar tarafından tartışılması sağlanacaktır.

Özel Oturum - 3
HD 60364, IEC 60364 Standartlarındaki Güncel Gelişmeler ve CENELEC TC 64 Komisyonu Çalışmaları
Etienne TISON / Giuseppe BOSISIO
CENELEC TC 64 Komisyonu

Ülkemizde de TSE tarafından yayınlanmış olan ve yayınlanmaya devam edilen , tasarım ve uygulamada kullanılması gereken elektrik tesisatına yönelik HD 60364, IEC 60364 serisi standartların hazırlık çalışmalarını yürüten TC 64 Komisyonu Başkanı Etienne TISON ve Başkan Yard. Giuseppe BOSISIO’nun katılımıyla 22 Kasım 2013 tarihinde özel oturum düzenlenecektir. Elektrik sektöründeki tasarımcıdan uygulamacıya, üreticiden yatırımcıya kadar herkesi ilgilendiren gelişmeler ve ilgili standartların çalışmaları aktarılacaktır.

Özel Oturum - 4
305/2011 (CPR) Yeni Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ve İlişkili Güncel Standartlar Doğrultusunda Kablolar ve Yangın Güvenliği
Terry JOURNEAUX / Dario GİORDANİ

Avrupa'nın yeni Yapı Malzemeleri Tüzüğü olan CPR Yönetmeliği, 2011 yılında AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanmıştır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da 10 Temmuz 2013 tarihinde Resmi Gazete de yayımlanarak yönetmelik yürürlüğe sokulmuştur.

Bütün yapı malzemesi üreticilerinin ve ithalatçıların, ürünlerinin üzerinde örneğin yapım aşamasında ya da kullanım sürecinde ortaya çıkabilecek olası tehlikeli içerikler gibi konularda açık, eksiksiz ve güvenilir bilgi sunmak gibi eşit yükümlülükleri gündeme getiren yönetmelik elektrik sektöründe özellikle kablo sektöründeki üreticileri doğrudan ilgilendirmektedir. Elektrik tesisatının en önemli malzemelerinden biri olan kablolar konusunda önemli değişiklikleri içinde barındıran bu yönetmeliğin hazırlama grubu içerisinde yer alan iki uzman konuşmacı tarafından 22 Kasım 2013 tarihinde katılımcılara önemli bilgiler aktarılacaktır.

Özel Oturum - 5
PT 60364-8-2 Akıllı Şebekelerin Alçak Gerilim Sistem Gereksinimleri
Etienne TISON

IEC kapsamında TC 64 komisyonu çerçevesinde Akıllı Şebekelerin Alçak Gerilim Sistem Gereksinimlerinin belirlenmesine ilişkin yürütülen proje grubu çalışmaları hakkında bilgi vermek için Etienne TISON tarafından özel oturum gerçekleştirilecektir. IEC 60364'ün akıllı/mikro şebekelerle ilgili AG gereksinimlerini kapsayacak yeni bir 8-2 bölümü geliştirmek üzere oluşturulan proje grubunun başkanı tarafından sektör katılımcılarına önemli bilgilendirmeler yapılacaktır.

PANEL
Ülkemizde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üretimine İlişkin Gelişmeler, Mevzuat, Sorunlar Ve Çözümler
21 Kasım 2013

Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimine yönelik ülkemizde yaşanan gelişmeler konunun ilgilisi Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, TEDAŞ Genel Müdürlüğü, TEİAŞ Genel Müdürlüğü, Elektrik Mühendisleri Odası, EL-DER’in (Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği) katılımıyla gerçekleştirilecektir.

Ülkenin hidrolik, rüzgâr, jeotermal, güneş, biyokütle ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları öncelikli olmak üzere tüm enerji kaynaklarının tespiti ve değerlendirilmesi, fizibilite ve örnek uygulama projelerinin hazırlanması, Yenilenebilir enerji alanlarındaki çalışmaların ve gelişmelerin izlemesi ve değerlendirmesi, elektrik enerjisi üretimine yönelik mevzuat, tasarım, proje ve mühendislik anlamında meslek alanımıza dair gelişmelerin tartışılacağı Panele sektörün tüm kesimleri tarafından ilgi ile izlenecektir.


 1. VI.KONTROL OTOMASYON VE YAPI ELEKTRONİK SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU 23/24 KASIM 2013

Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte yapı elektronik sistemleri yapı tesis sürecinin en önemli parçalarından biri olmuştur. Tesislerde elektronik sistemlerin kullanımındaki artış nedeniyle mühendislik hizmetlerinin sağlıklı uygulanması, yaygınlaştırılması, denetlenmesi, tüketiciye sunulması da gittikçe önemini arttırmaktadır. Yapı elektronik sistemleri kapsamında hizmet üreten firmaların sorunlarının tespit edilmesi, çözüm önerilerinin geliştirilmesi ve ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi açısından da anılan etkinlik tüm sektör bileşenlerine faydalı olacaktır.

Kontrol otomasyon sistemleri ise hayatımızın her alanında yer almakta olup, gelişimini yazılım, donanım, kontrol ve elektronik gibi mühendislik alanlarından sağlamaktadır. Endüstriden enerji üretimi iletimi ve dağıtımına, yapı tesis sürecinden akıllı bina uygulamalarına kadar hayatımızın her alanında yer alan otomasyon sistemleri, gerek konfor gerekse verimlilik açısından mühendislik uygulamalarının önemli paydaşı durumundadır.

Bu çerçevede Kongre kapsamında 2 gün süreyle düzenlenecek olan Sempozyumda

 • Akıllı Bina Uygulamaları,
 • Yüksek Binalarda Yapı Elektronik Sistemlerinin Tasarımı, diğer sistemlerle uyumu,
 • Transformatör, Jeneratör, Pano, IT vb. Elektrik Alanlarında Yangın Korunum Konsepti
 • Acil Anons Sistemlerinin Tasarım Ve Uygulama Yöntemleri
 • IP CCTV Sistemlerin Kompleks Yapılarda Tasarım ve Uygulamada Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri
 • Karmaşık Yapılarda Fiberoptik Kablo Kullanımı
 • Yapısal Kablolama Sistemlerinin İlgili Standartlar Doğrultusunda Tasarımı
 • FTTX İle İletişim Teknolojileri
 • Patlayıcı Gaz Ortamlar Bölge 0 ( Zone 0 )' da Proses Otomasyona Cihaz Seçimi
 • Endüstriyel Otomasyonda Enstrümantasyon
 • Seralar için Çok Fonksiyonlu Akıllı Kontrol Sistemleri
 • Akıllı Ev Ve Ev Otomasyon Sistemlerinin Güvenlik Ve Koruma Amaçlı Olarak Kullanılması
 • Enerji Santrallerinde Bina Otomasyonu – Yangın Güvenliği ve Klima Otomasyonu
 • IT Haberleşme Sistemleri ile Entegre Bina Yönetim Sistemleri ve Entegrasyonu
vb. sempozyum içeriğine uygun ve günümüzde en çok ilgi çeken konuların yer aldığı bildiri oturumları yer alacaktır.

Özel Oturum – 6
Yangın İhbar Ve Algılama Sistemleri Tasarımı İle İlgili EN 54-14 Standardı
Güncel Değişiklikler
Bernard LALUVEIN - CEN Çalışma Grubu TC 72 Komitesi Bşk.


Yangın ihbar ve algılama sistemlerinin tasarımını belirleyen EN 54-14 standardında önemli değişiklikler yapılmaktadır. Bu alanda çalışan yangın ihbar ve algılama sistemleri ile ilgili tasarım, uygulama , üretim yapan, tüm kesimlerin bu alanda yaşanan gelişmeleri 23 Kasım 2013 tarihinde CEN Çalışma Grubu TC 72 Komitesi Başkanı Bernard LALUVEIN’ın katıldığı özel oturumda dinleme olanağı yaratılması hedeflenmektedir.

 1. SMM FORUMU – 23 KASIM 2013


III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi’nin alt etkinliklerinden biri de SMM Forumu olacaktır. Ülke genelinde 3.500’ü aşkın serbest çalışma yaşamında faaliyet gösteren SMM (Serbest Müşavir Mühendis) üyelerin mesleğini yaparken yaşadığı sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin oluşturulması açısında önemli bir görev üstlenen SMM Forumu’nda mühendislerin ve diğer teknik elemanların görev yetki ve sorumlulukları hakkında farklı ülkelerdeki uygulamalarda incelenerek, ülkemizdeki uygulamalar ile karşılaştırılması konusunda da çalışma yapılacaktır.


Proje üretimi, taahhüt, danışmanlık, ölçüm, YG tesislerinde işletme sorumluluğu vb. elektrik mühendisliğini ilgilendiren alanlarda serbest müşavir mühendis olarak faaliyet gösteren SMM’ler bu etkinlik dolayısıyla ülkemizin bir çok bölgesinden Kongreyi ve SMM Forumu izlemeye gelecektir.


1.Oturum
Özelleştirme Sonrası Elektrik Dağıtım Şirketlerinde Yaşanan Uygulama Farklılıkları ve Çözüm Önerileri


2.Oturum
Serbest Çalışma Alanına İlişkin Yurtdışı Uygulama Örnekleri


3.Oturum
Ülkemizde Yeni Yasal Düzenlemeler ve SMM’lere Yansımaları


başlıklı konular gün boyunca Kongre alanında 23 Kasım 2013 tarihinde tartışılacaktır.
“Elektrik Tesislerinde Yanlışlar” Temalı Fotoğraf Sergisi ve
“Elektrik Müzesi”


Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de günümüzün sosyo ekonomik koşulları çerçevesinde elektrik sektöründe yeniden yapılanma süreci yaşanmaktadır. Temel olarak; tüketiciye kaliteli, kesintisiz elektrik enerjisi sağlanması ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin ve refahın yükseltilmesini amaçlayan bu yapılanma süreci konusunda ülkemizin gelişmiş ülkeler arasında yer bulamadığı bilinmektedir.
Planlanan fotoğraf sergisi ile ülkemizde elektrik tesisatlarına yönelik hatalı ve riskli uygulamalardan oluşan fotoğraflar Kongre süresince sergilenecektir. Bu çerçevede, trafo merkezlerinin, kent aydınlatmasının, elektrik direklerinin, enerji nakil hatlarının, havai hatların, yer altı elektrik şebekesinin vb. diğer konulardaki kent elektrifikasyon sistemi hakkında fotoğraflar ile katılım sergiye katılım sağlanabilecektir.


2011 yılında gerçekleştirilen Kongrenin Elektrik Tesisatı Ulusal Kongresi kapsamında, kongrenin en çok ilgi çeken köşesi olan elektrik müzesinin tekrarlanması planlanmaktadır. Tarihi özellikteki elektriksel malzemelerin kongre süresince sergilenmesi için çalışmalar başlatılmış, kurum, kuruluş ve üyelerimizden arşivlerinde bulunan malzemeler talep edilmiştir.
İlgili kiş ve kuruluşlar, oluşturulacak olan Elektrik Müzesi’nde elektrik, elektronik, haberleşme, enerji, ölçme alanlarında kullanılmış cihaz ve ekipmanları müze kapsamında sergilenmesi amacıyla Şubemize iletilebilir.
SERGİ


III.Elektrik Tesisat Ulusal Kongre ve Sergisi ile ülkemizin bir çok bölgesinden elektrik, elektronik, enerji, otomasyon, aydınlatma, alanında faaliyet gösteren sektör uzmanlarının katılımı sağlanacaktır.


Kongre ile eşzamanlı olarak Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde bulunan alanlarda ulusal ve uluslar arası önemli ve başat firmaların Sergide yer alması kesinleşmiştir. Aydınlatma, otomasyon, yapı elektronik sistemleri, güç ve enerji sistemleri, ölçme alanlarında faaliyet gösteren 50 firmanın katılacağı sergide Kongreye katılan delegeler ve diğer ziyaretçilerin gelişen teknolojiler ile tanışma ortamı sağlanacak, ekipman ve malzeme ihtiyacı olan kişi ve firmalar arasında birebir görüşme olanağı sağlanacaktır.


Özellikle geçmiş dönemlerde yapılan etkinlikler değerlendirildiğinde, Kongre katılımcılarının ülkemizin bir çok bölgesinden gelen ve karar verici mekanizmalarda bulunan sektör ve kurum temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu çerçevede elektrik sektöründe faaliyet gösteren firmaların doğru ve nitelikli katılımcı kitlesi ile buluşmasına olanak sağlanacaktır.


KATILIM KOŞULLARI


Kongre katılım bedeli 150,00 TL’dir.


İş Bankası Ankara Yenişehir Şubesi (4218)
Hesap No : 5960545
Hesap Adı : TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İktisadi İşletmesi
IBAN: TR10 0006 4000 0014 2185 9605 45


*Katılım bedeli; kongre çantası, bildiri kitabı, Kongre süresince öğle yemekleri, çay-kahve ikramlarını içermektedir.


Etkinliği izlemek ücretsizdir.
İletişim Adresi

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odası İzmir Şubesi
1337 Sokak No:16 Kat.8 - Ashan İş Merkezi Çankaya / İZMİR


Tel/Faks : 0 (232) 489 34 35
E-posta : [email protected]


Elektrik ve elektronik sistemleri alanında, güç ve enerji sistemleri, otomasyon, yapı elektronik sistemleri, aydınlatma, yangına dayanıklı kablolar vb. , Yangına Karşı Güvenli Kablolar ile ilgili standartlar doğrultusundaki güncel gelişmelerin ve en son yeniliklerin paylaşılacağı Elektrik Mühendisleri Odamızın 21-24 Kasım 2013 tarihinde İZMİR’DE yapılacak III. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi ve Sergisi ‘ne; tüm mimar ve mühendisleri, akademisyenleri, sanayicileri, sektörel firmaları, konunun ilgilisi tüm kurum ve kuruluş temsilcilerini bekliyoruz.
(http://elektriktesisatkongresi.org , www.facebook.com/emoetuk )
 

Ekli dosyalar

 • açılış.jpg
  açılış.jpg
  66.5 KB · Görüntüleme: 15

Forum istatistikleri

Konular
126,715
Mesajlar
904,884
Kullanıcılar
447,539
Son üye
muhendisbirkz

Yeni konular

Geri
Üst