KontrolKalemi.Com

Elektrik Kesintilerinde Şalterinizi indirmeye Son!

Elektrik Kesintilerinde Şalterinizi indirmeye Son!

Malum olunduğu üzere Türkiye’nin birçok yerinde eş zamanlı uzun süreli elektrik kesintisi yaşandı. Bunun üzerine yetkililerden birbiri ardına vatandaşların şalterlerini indirmelerini ve elektrik geldiğinde de şalterlerin 15 dakika bir süre daha kapalı konumda kalmasına yönelik uyarılar geldi.

Bazı elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri de abonelerine mesajlar göndererek olası voltaj dalgalanmalarının kombi ve beyaz eşyalarda çeşitli tahribatlara yol açmasını engellemeye çalıştılar. Ayrıca hastaneler vb. birçok kamu kuruluşları da kendi kurumlarına elektrik geldiğinde şalterlerinin kapalı konumda olmasına yönelik uyarılarda bulundular.

Şalterlerin kapalı tutulması gibi uygulamalar ve tedbirler herhangi bir elektrik kesintisinde, hali hazırda neredeyse tüm Dünya’da uygulanan ilkel ama geleneksel bir koruma yöntemidir. Ancak, elektrik kesintilerinde sadece elektrik geldiği anda değil, gittiği anda da peak diye tabir edilen anlık yüksek voltaj darbeleri meydana gelir. Hele bir de anlık gel-gitler çok daha büyük yüksek voltaj darbelerine sebep olurlar.

Elektrik kesintilerinin sebebi ne olursa olsun elektrikli cihazlarla zarar verdiği tüm otoriteler ve hatta elektrik konusunda teknik bilgisi olmayan tüm vatandaşlar tarafından da bilinen ve teyid edilen bir bilgidir. Bu anlamda elektriğin geri dönüşü belki şalteri kapatarak bu geleneksel koruma yöntemiyle kısmen çözülebilse de kesintinin olduğu anda bu tarz bir çözüm uygulanamamaktadır. Tüm bu olumsuz sonuçları ortadan kaldıran Türkiye’den sunulmuş bir çözüm var aslında: Trimbox.

Trimbox, anlık yüksek voltaj darbelerini absorbe ederek, elektrik gel-gitleri, yıldırım, trafo patlaması da dahil olmak üzere elektrikli cihazların korunmasını sağlamaktadır. TSE-BDS-0001-1 referans numarasıyla ilk TSE’li icad ünvanı, BTSO’nun ekonomiye değer katanlar ödüllerinde ilk ve tek Bursa’nın Mucidi ödülü, Başbakanlık Dolmabahçe ofisi, Aselsan gibi stratejik yerlerde kullanımı ve 100 bininci ürünü Bursa Valiliği’nde olmasının yanı sıra Dünya’nın %60’ında markalamasını da tamamlamış %100 Türk markası.

Yaşanan elektrik kesintisi hadisesinin neden kaynaklandığı henüz tam olarak belli değil. Belki bir siber saldırı, belki de teknik bir hata. Ama sonuç olarak bu ülkede ve Dünya’nın birçok yerinde elektrik iletim hatlarının kontrol sistemlerine yönelik siber saldırılar düzenlenmektedir. Bu saldırılar son kullanıcı tarafında tv vb. çeşitli beyaz eşyaların yangın sebebi olmalarını sağlayabilir.

Trimbox, yapılabilecek herhangi bir siber saldırıyı önleme kabiliyetine haiz olmamakla birlikte bu anlamda stratejik bir değere sahiptir. Bu da Trimbox olan ev veya işletmeye iletim ve dağıtım hatlarından gelmesi olası herhangi bir yüksek voltaj darbesi zarar verememektedir. Yani kısaca son kullanıcı tarafında herhangi bir cihaz yanması veya yangın riskini engellemektedir.

Büyüklerimizin bir gök gürültüsünde hemen televizyonun fişini çektiğini hepimiz hatırlarız. Tüm bu bilgiler ışığında elektrik kesintilerinde, gök gürültülerinde vb. yaşanabilecek risklerde fişi çekmek veya şalteri kapatmak yerine güvenle Trimbox kullanabilirsiniz.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ