Merhaba sayın ziyaretçi Kontrolkalemi.Com Otomasyon Forumuna ilk kez giriyorsanız lütfen Buraya tıklayarak üye olun. Foruma daha önceden kayıt olduysanız ve şifrenizi bilmiyorsanız yeni şifre talep etmek için Buraya tıklayınız.

Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Uygulama esasları yönetmeliği

Elektrik Kategorisinde ve Elektrik Genel Forumunda Bulunan Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Uygulama esasları yönetmeliği Konusunu Görüntülemektesiniz.

Konu Özeti: TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS) UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1- Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) uygulamasının amaçları şunlardır: 1-1 Teknik Hizmet Kalitesini yükseltmek, yapı ve tesis üretiminin sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulunacak önlemler almak. ...

 
Toplam 4 adet sonuçtan 1 ile 4 arası gösteriliyor.
 1. #1
  Yönetici

  Üyelik
  21-12-06
  Mesajlar
  2,180
  Popülarite
  2058

  Varsayılan Teknik Uygulama Sorumlusu (TUS) Uygulama esasları yönetmeliği

  TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU (TUS) UYGULAMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ
  AMAÇ:

  Madde 1- Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) uygulamasının amaçları şunlardır:
  1-1 Teknik Hizmet Kalitesini yükseltmek, yapı ve tesis üretiminin sağlam, kullanışlı, güvenilir ve ekonomik bir biçimde toplum yararına yürütülmesine katkıda bulunacak önlemler almak.
  1-2 Yapı üretimi sürecinde, yanlış uygulamaların ayıklanarak veya değiştirilerek meslek mensuplarının uzmanlık ve ilgili konularına göre sorumluluk almalarını ve görev yapmalarını sağlamak.
  1-3 Yapı ve tesis üretiminde görev alan mühendislerin yaptıkları teknik hizmetin karşılığı olan ücretleri eksiksiz ve düzenli almalarını sağlamak.
  1-4 Yapı ve tesis üretimini kontrol ile görevli kamu kuruluşlarına ve yerel idarelere yardımcı ve destek olmak.
  1-5 Mühendislerin birbirleriyle ve kendi aralarında haksız rekabete yol açan, dolayısıyla yapı ve tesis üretiminin sağlığını tehlikeye sokan zararlı tutumları engellemek.
  1-6 Yapı ve tesis üretiminde mühendis ile işveren arasındaki ilişkileri düzenlemek, Oda üyelerinin ve işverenin yasal haklarının korunmasını sağlamak.


  KAPSAM:
  Madde 2- SMM olarak çalışan ve EMH üreten EM ‘nin, her türlü yapı ve tesisin Teknik Uygulama Sorumluluğuna yönelik mühendislik hizmetlerine ilişkin esasları kapsar.

  TANIM:
  Madde 3- Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS); Yapı ve tesislerin onaylı projelerine, İmar Yasa ve Yönetmeliklerine, teknik şartname ve kurallarına, Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliğine, hizmetin türüne ilişkin Türk Standartları ile EMO Standart ve Yönetmeliklerine uygun olarak üretilmesinden kamu adına ilgili kuruluş ve Oda ‘lara karşı üstlenilen sorumluluktur.

  TUS BELGESİ VERME KOŞULLARI:
  Madde 4-
  4-1 TUS belgesi; SMM belgesi sahibi EM‘ler ve büroo tescil belgesi almaya hak kazanmış bürolarda ücretli tam gün çalışan ve bu kuruluşlara ait tesislerde EMH üreten EM‘lere, Teknik UygulamaSorumluluğunu üstlenmeleri durumunda düzenlenir. Ancak ortaklığın çoğunluk hissesinin TMMOB üyelerinden oluşan mühendislik ve mimarlık hizmeti vermek amacıyla kurulmuş bulunan sermaye şirketlerinde ücretli olarak çalışan EM‘ler "TUS hizmeti" üstlenemezler.

  4-2 Özel durumlar dışında uygulamayı yapan (tesisatçı) ile TUS aynı kişi olamaz.
  4-3 TUS, bulunduğu il sınırları içerisinde görev alabilir.
  4-4 Her iş için ayrı bir TUS BELGESİ düzenlenir ve ilgili EMO Birimi tarafından proje eki olarak onaylanır.
  4-5 Özel Durumlar:
  4-5-1 İlgili EMO birimi sınırları içerisinde TUS görevini üstlenecek yeterli sayıda SMM yoksa; İlgili EMO biriminin bağlı olduğu Şube tarafından başka bir SMM, TUS olarak görevlendirilebilir.
  4-5-2 Özellikli yapılara ait projelerde; Yapının bulunduğu EMO birimine bilgi vermek ve ilgili EMO biriminin bağlı olduğu Şubenin onayını almak koşuluyla, uygulamayı yapan (tesisatçı) TUS görevini üstlenebilir.
  4-5-3 Özellikli yapılara ait projelerde; Yapının bulunduğu EMO birimine bilgi vermek ve ilgili EMO biriminin bağlı olduğu Şubenin onayını almak koşuluyla, başka bir EMO Şubesine bağlı SMM bu özellikli yapının TUS görevini üstlenebilir.
  4-6 TUS belgesi verilmesinde SMM Belgesi düzenlenmesindeki uzmanlık ayrımı kriterlerine uyulur.


  UYGULAMA ESASLARI:
  Madde 5-

  5-1 Proje mesleki denetim için EMO birimine getirilirken, EMO tarafından düzenlenmiş olan TUS Belgesi, TUS sözleşmesi ve TUS tesis Takip Defteri onay için proje eki verilecektir.
  5-1-1 TUS Belgesi; EMO, Belediye, TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketleri ilgili birimleri ile TUS ‘un kendisine verilmek üzere 4 adet,
  5-1-2 TUS Sözleşmesi; EMO, İşveren ve TUS ‘un kendisine verilmek üzere 3 adet,
  5-1-3 TUS Tesis Takip Defteri; Şantiye ‘de bulundurulması için TUS ‘un kendisine verilmek üzere 1 adet, EMO Birimleri tarafından düzenlenerek onaylanır.
  5-2 TUS görevini üstlenecek bütün SMM‘lere 120.000 m2 inşaat alanı üzerinden TUS Puanı verilecektir. Üzerinde başka bir TUS bulunmamak koşulu ile bu miktarı aşan tek ruhsata bağlı inşaatlarda puan şartı aranmayacaktır. TUS Puan sınırı dolan SMM, ilgili EMO Birimi tarafından uyarılacak ve TUS Puanında düşme olana kadar yeni TUS görevi verilmeyecektir. Ancak TUS görevi üstlenen SMM‘nin TUS Puanı düşerse, düşen puan kadar TUS verilecektir. EMO mevzuatına göre süreli olarak faaliyetleri kısıtlanan TUS görevi üstlenen SMM‘lerin bu durumları ile TUS puanlama bilgileri EMO birimleri tarafından
  denetlenerek, düzenlenecek Sicil Durum Belgesi ilgili belediyeye gönderilecektir.

  5-3 TUS ‘a yapılacak ödeme şekli, EMO Enaz Ücret Tanımları esasları çerçevesinde ve TUS Sözleşmesi ‘nde tanımlandığı gibi olacaktır. TUS bedelinin tahsili konusunda ilgili EMO birimi yetkilidir.
  5-4 TUS Sözleşmesi; İlgili EMO Birimi, İşveren veya Temsilcisi ile TUS ‘un kendisi tarafından kaşelenerek imza altına alınır. Sözleşmenin ilgili EMO Biriminde, İşverenin kendisi veya noter kanalı ile belirlediği vekili tarafından imzalanması asıldır. Yapı büyüklüğü yada gücü göz önüne alınarak uygulama esasları Oda tarafından belirlenir.
  5-5 Şantiye elektriği bağlantısı için TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketleri ilgili birimlerine başvuru sırasında; İnşaat ruhsatı, EMO ‘nun ilgili birimince onaylı uygulama EMP ‘si, TUS Belgesi, TUS tarafından doldurulan İş Başlama Bildirimi (yapı sahibi ile tesisatçı tarafından imzalanmış olacak ve bir sureti ilgili EMO birimine verilecek) istenen diğer evraklarla birlikte verilir.
  5-6 TUS, inşaatın proje ve teknik koşullara uygunluğunu, inşaatın her aşamasında denetleyip, her denetimin sonucunu yapımcı yada diğer ilgililere yaptığı uyarı ve yönergeleri tarih vermek ve imzalamak koşuluyla TUS Tesis Takip Defteri ‘ne işleyecektir. TUS Tesis Takip Defteri inşaatta bulundurulacaktır.
  5-7 TUS, EMP ile ilgili eksik ve noksanları yapımcı ve tesisatçıya uyarısına karşın düzelttiremezse, üç iş günü içinde ruhsatı veren Belediye‘ye veya Vali ‘liğe, TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimleri ile EMO ilgili birimine bildirmek zorundadır.
  5-8 İş bitiminde, TUS tarafından doldurulan İş Bitim Bildirimi (yapı sahibi ile tesisatçı imzalı olacak ve bir sureti ilgili EMO birimine verilecek), Muayene Formu ve ekleri TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimlerine verilerek tesisin enerjilendirilmesi TUS tarafından istenir ve tesis TEDAŞ veya Yetkili Elektrik Dağıtım Şirketlerinin ilgili birimleri tarafından enerjilendirilir.
  5-9 İş Başlama ve İş Bitim Bildirimleri, Muayene Formu, TUS Belgesi, TUS Tesis Takip Defteri iş bitiminde ilgili EMO Birimine teslim edilecektir. EMO birimi bu belgelerle birlikte düzenlenmiş olan TUS hizmetine ait serbest meslek makbuzu veya fatura fotokopisini arşivler.
  5-10 Mesleki Denetim için EMO birimine getirilen projelerin başlığı, EMO ‘nun belirlediği tip başlık olacak ve üzerinde o işle ilgili TUS görevlisine ait bilgiler bulunacaktır.
  5-11 EMO ve EMO birimleri TUS görevini üstlenen SMM ‘i her zaman denetlemeye yetkilidir.
  5-12 TUS görevini tam olarak yapmayan veya aksatan SMM ‘in yeni işleri için TUS Belgesi düzenleyip düzenlememek EMO ‘nun yetkisindedir.

  TUS MESLEKİ DENETİM BEDELİ:
  Madde 6- TUS Mesleki Denetim Bedeli, EMO Mesleki Denetim Uygulaması Esasları Yönetmeliği gereğince, EMO Yönetim Kurulu ‘nun belirlediği tanımlama üzerinden alınır. Bu bedel TUS ‘tan, verilen hizmet karşılığı olarak sözleşmenin imzalanmasından sonra tahsil edilecek senet veya çekler üzerinden alınır.

  YÜRÜRLÜK:

  Madde 7- Bu yönetmelik 29-30.03.1996 tarihinde yapılan EMO 35.Olağan Genel Kurulu ‘nun verdiği yetki ile EMO Yönetim Kurulu‘nun 22.11.1997 tarihli toplantısında kabul edilmiş olup, 01.01.1998 tarihi itibarı ile yürürlüğe girmiştir.

  YÜRÜTME:

  Madde 8- Bu yönetmeliğin uygulanmasından EMO Yönetim Kurulu yetkili ve sorumludur.


  kısaltmalar
  SMM: Serbet Müşavir Mühendis
  EM: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini
  EMH: Elektrik ve/veya Elektronik Mühendisliği hizmetlerini
  EMP: Elektrik ve/veya Elektronik Projelerini
  BM: Bilgisayar Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini
  BMM: Biyomedikal Mühendisleri ile Yüksek Mühendislerini

  Kaynak: http://www.emo.org.tr/mevzuat/mevzuat_detay.php?kod=31


 2. Entes
 3. #2
  Üye

  Üyelik
  16-07-07
  Yaş
  28
  Mesajlar
  34
  Popülarite
  11

  Varsayılan

  Özel bir kurum olarak kendi trafomuzun bedaş'a geçici kabulu aşamasında TUS sorumlusu kısmına kurum mühendisi imza atabilir mi?yoksa smm belgesi olan bir mühendis şart mıdır?

 4. #3
  Yeni Üye

  Üyelik
  27-01-10
  Yaş
  25
  Mesajlar
  9
  Popülarite
  10

  Varsayılan

  teşekkürler

 5. #4
  Üye

  Üyelik
  08-03-09
  Mesajlar
  38
  Popülarite
  10

  Varsayılan

  Bu TUS un pratikte anlamı nedir? örneğin her şantiyenin elektrik TUS u olmak durumunda mıdır? piyasa da elektrik projesi çizimine teklif veren mühendis projede TUS görevini üstleneceğini düşünerek mi teklif verir yoksa TUS için ayrı anlaşma mı yapılır? TUS ile ilgili dikkat edilmesi gereken başka unsurlar mevcut mu?

  Teşekkürler


 

Forumdaki Yeni Konuları Eposta İle Takip Edin


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220